ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਟੋਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

 ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਟੋਡਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ (ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ), ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5> 0>ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਅਨੰਤ ਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ (ਜੰਪਿੰਗ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਕਰੋਕਿੰਗ), ਵੱਖ-ਵੱਖਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੌਕੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ।

ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 • ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਉਭਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤਤਾ, ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ (ਚਲਣਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਰਾਕੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੁਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • ਡੱਡੂ ਚੁਸਤੀ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਦੀ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਲ ਰਾਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਵੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਟੈਡਪੋਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਡੱਡੂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ
 • ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ
 • ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ
 • ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ
 • ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ
 • ਉਤਸ਼ਾਹ (ਜਿਨਸੀ ਵੀ)
 • ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ
 • ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਕਾਸ
 • ਮੈਟਾਮੋਰਫੋਸਿਸ
 • ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਪਰਿਵਰਤਨ
 • ਹੈਰਾਨੀ
 • ਗਪੱਸਪ, ਅਫਵਾਹਾਂ
 • ਉਪਜਾਊਤਾ, ਕਾਮੁਕਤਾ
 • ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲੂ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਡੱਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਡੱਡੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ, ਦਲਦਲੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊਤਾ ਨਾਲ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਇਤ ਕੁਦਰਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਤ ਜੋ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਛਲਾਂਗ।

ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਸ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੋਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਟੌਡਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ-ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।

ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    17 ਡ੍ਰੀਮ ਚਿੱਤਰ

1. ਵੱਡੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਡੱਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ

2. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਅਚੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਸਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਊਰਜਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਆਮ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੱਡੂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ “ਅੱਗੇ ” ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈਆਸਾਨੀ ਨਾਲ।

4. ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਡੱਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਚੇਤਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5. ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ (ਡੱਡੂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ) ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। <3

6 ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ।

7. ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ, ਸਹਿਜ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ।

8. ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਗਪੱਸਪ, ਚੁਗਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਅਣਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੜਬੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। .

9. ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਡੱਡੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਸੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ) ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਤਬਦੀਲੀ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੜਾਅ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10. ਡੱਡੂ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਡੱਡੂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ

ਡੱਡੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ "ਲੋੜ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਸ਼ਾਇਦ ਢਾਲਣ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਰਿਪੱਕ, ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਐਂਟੋਨੇਲਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਡੱਡੂ ਖਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਕਾਇਆ ਜਾਂ ਪਕਾਇਆ ਡੱਡੂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਡੱਡੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ) ਬੇਹੋਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11. ਰੰਗੀਨ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਡੂ ਦੇਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

12. ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਭਾਵਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਸ਼ੀਲਤਾ।

13 ਇੱਕ ਪੀਲੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਨਟਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ)

14. ਕਾਲੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਬੇਕਾਬੂ ਸੁਭਾਅ, ਊਰਜਾ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ।

15. ਹਰੇ ਡੱਡੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਲਚਕਤਾ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ।

16. ਟੈਡਪੋਲਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਘਿਆੜ. ਇੱਕ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਡਪੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ।

17. ਇੱਕ ਟੌਡ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਚੇਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ( ਸ਼ੁੱਧ ਸਹਿਜਤਾ , ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਮੁਕਤਾ)।

ਇਸਦਾ ਅਕਸਰ ਮੌਖਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: “ ਟੌਡ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ” ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਸੂਰਤ ਅਤੇ ਬੇਢੰਗੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰੂਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਡ ਅਚੱਲਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰੀਪਨ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ " ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ" (ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ) ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਟੌਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ” ਪੇਟ ਦੀ ਸੋਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ Rubrica dei dreams
 • ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 1400 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓ।

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।