خواب قورباغه تعبیر قورباغه و وزغ در خواب

 خواب قورباغه تعبیر قورباغه و وزغ در خواب

Arthur Williams

رویای قورباغه به باروری (ایده ها)، به فراوانی امکانات و دگرگونی مرتبط است. خواب بیننده ای که در خواب با قورباغه ملاقات می کند، احتمالاً باید با انگیزه های غریزی و طبیعی یا با ویژگی هایی که در حال ظهور هستند و آگاهی از آنها لازم است سر و کار داشته باشد.

خواب وزغ را دیدم

رویای قورباغه یک تصویر نمادین بسیار قدرتمند است که به ثروت های بی نهایت نهفته در ناخودآگاه، به امکانات جدید و کامل اجرا و تکامل جنبه های مرتد روان اشاره دارد.

خواب قورباغه. می‌تواند لحظه‌ای را نشان دهد که در آن هشیاری وارد می‌شود و با ظهور محتویات ناخودآگاه مواجه می‌شود که باید توضیح داده و یکپارچه شوند.

اما قورباغه در رویاها نشان‌دهنده سازگاری با موقعیت‌های مختلف و متضاد، دانستن نحوه مدیریت موقعیت‌های غیرعادی، حرکت است. در محیط‌ها و شرایط بسیار متفاوت، توانایی‌های رویاپرداز که شاید به اندازه کافی ارزش‌گذاری نمی‌شوند یا مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند، اما می‌توانند منابع گرانبهایی باشند.

بنابراین دیدن قورباغه باید ما را وادار کند تا در مورد تغییر موقعیت‌هایی که باید تجربه کنیم فکر کنیم. در مورد توانایی غوطه ور شدن در چیزی که تجربه می کند بدون جذب کامل در آن، ارزیابی احتمالات و دیدگاه های دیگر (پریدن)، جلب توجه به خود، نیازهای خود، نیازهای خود (غرغر کردن)، موارد متفاوتاحتمالات، مناسبت ها، روابط حاصله، در مورد توانایی مدیریت آنها.

رویای دیدن قورباغه معنی

برای درک معنای قورباغه در رویاها باید آن را در نظر داشت. ویژگی ها:

 • قورباغه حیوانی دوزیست است که وجود آن در خشکی و آب متناوب است و این امر تضاد موقعیت ها، دوگانگی رفتارها (حرکت، پریدن، شنا) و توانایی تطبیق که نماد به آن اشاره می کند که معادل دانستن نحوه حرکت و دستکاری در دنیای فیزیکی و احساسی است.
 • قورباغه تمرکز چابکی، سرزندگی و انرژی است. با حرکت جهشی آن با پریدن شاد، با رنگ‌هایی که گاهی روشن و گاهی تمایل دارند با محیط درآمیزند، با غرغر مداوم و یکنواختی که گروه‌های کر شبانه واقعی را تشکیل می‌دهد که به سرزندگی و سازگاری یکسان اشاره می‌کند، اما همچنین به یک تقاضا اشاره می‌کند. برای توجه و شناخت، به بیان خود در محیط خود.
 • تبدیل از تخم به قورباغه و در نهایت به شکل کامل قورباغه بالغ به دگردیسی و تکامل اشاره دارد. رشد و مراحل مختلف در سن بیننده خواب.

معنای قورباغه در خواب را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

 • سازگاری
 • موقعیت های متضاد با زندگی
 • گزینه های جایگزین برای ارزیابی
 • چشم اندازمتنوع
 • انرژی فیزیکی، سرزندگی
 • شور و نشاط (همچنین جنسی)
 • نشاط
 • تحول، تکامل
 • دگردیسی
 • مراحل گذار، گذار
 • غافلگیری
 • شایعات، شایعات
 • باروری، اروتیسم
 • جنبه های انحرافی

رویاپردازی نماد قورباغه

نماد قورباغه به آب و باران، رطوبت و باروری خاک های باتلاقی و اشباع، به لجن پوست روشن و منعکس کننده نور مرتبط است که آن را به قمری تبدیل می کند. نماد و شبانه که آیه اصراری آن انگیزه های طبیعی و جنسی را یادآوری می کند، غرایزی که با محو شدن عقل بیدار می شوند.

یکی دیگر از عناصری که در تعریف نمادین آن دخالت می کند، تمرکز انرژی است که از حرکات آن و انفجار نشاط بیرون می آید. از جهش‌های ناگهانی‌اش.

این ویژگی‌های انرژی، زندگی پنهان، مخفی و محافظت شده توسط تاریکی است که از زمان‌های قدیم قورباغه را با گوشت، پوست و شوخ طبعی‌هایش به عنصری از جادو تبدیل کرده است که برای آماده کردن عشق استفاده می‌شود. معجون‌ها،  یا با هدف باروری و افزایش ظرفیت‌های جنسی.

ناگفته نماند که قورباغه‌ها و وزغ‌ها در تخیل جمعی نمایانگر همه زشت‌ترین و زشت‌ترین چیزها هستند، چیزی که با این حال، می‌تواند دچار دگردیسی شود، همانطور که در داستان هایی که در آن شاهزاده قورباغه خود را متحول می کند و آشکار می کندویژگی های بعد از بوسه شاهزاده خانم.

خواب یک قورباغه    17 تصویر رویایی

1. دیدن یک قورباغه بزرگ در خواب

تمام معانی کلی قورباغه را تشدید می کند، شاید رویاپرداز باید ویژگی هایی را که متعلق به اوست متوجه شود، شاید نیاز به استفاده از آنها داشته باشد، شاید مجبور شود خود را با یک موقعیت دشوار و متناقض وفق دهد، شاید توجه بیشتری می خواهد. یک قورباغه بزرگ در خواب می تواند به ظهور یک انگیزه جنسی اشاره کند. موقعیت ها چندگانه و کاملاً متفاوت هستند و زمینه رویا معنا را هدایت می کند

همچنین ببینید: رویای کشتی خواب دیدن قایق قایق در خواب

2. دیدن قورباغه کوچک در خواب

محتوای جدیدی از ناخودآگاه است که خود را به بیننده رویا نشان می دهد. و می تواند چیزی را نشان دهد که می تواند رشد کند، یک امکان، یک کیفیت. اگر احساسات در رویا لذت بخش باشد، قورباغه کوچک در رویاها می تواند با شادی و همچنین تحولات جدید در عشق یا احساسات مرتبط باشد.

3. دیدن قورباغه در حال پریدن

نشان دهنده نیاز یا وجود چابکی ذهنی، انرژی فیزیکی، توانایی دیدن چیزها از منظرهای مختلف. شاید خواب بیننده باید از یقینات و عادات خود خارج شود، از شرایط معمول خود، شاید لازم باشد خود را به گونه ای متفاوت از همیشه بیان کند.

اما قورباغه ای که در خواب می پرد نماد یک مرحله جدیدی از بلوغ رویاپرداز که به شما امکان می دهد "پیشرفت " در زندگی بیشتربه راحتی.

4. خواب دیدن قورباغه ای که روی شما می پرد     دیدن قورباغه ای که در خانه می پرد

نیاز به ادغام ویژگی های متعلق به نماد قورباغه را نشان می دهد: کشش بیشتر، دید وسیع تر چیزها، توانایی سازگاری، توانایی استفاده حداکثری از هر موقعیتی. اما همین تصویر می‌تواند غریزه‌ای را منعکس کند که با آگاهی انجام نمی‌شود، انگیزه‌های کنترل‌نشده میل که به بیننده هجوم می‌آورد.

5. خواب دیدن قورباغه‌ای که شما را تعقیب می‌کند

رؤیا بیننده شاید مجبور باشد با جنبه‌هایی از واقعیت او (که توسط قورباغه ارائه می شود) که او در حال رد و فرار است. آن‌ها می‌توانند منابع درونی‌ای باشند که او نمی‌خواهد یا قادر به دیدن آنها نیست (توانایی مدیریت موقعیت‌های مخالف، جنبه‌هایی از خود که در حال تغییر هستند) یا موقعیت‌هایی که تحت آن قرار می‌گیرد و به توانایی سازگاری، قدرت و انعطاف‌پذیری ذهنی نیاز دارد.

6 دیدن قورباغه مرده     دیدن قورباغه های مرده در خواب

می تواند نشان دهنده تضعیف انگیزه های غریزی و حیاتی و همچنین کنجکاوی، اشتیاق و انرژی باشد. این تصویری است که به لحظات سختی، افسردگی و کمبود نیرو، نشاط و اراده مرتبط است.

7. رویای کشتن قورباغه     رویای له کردن قورباغه

به معنای رد کردن چیزی است که ظاهر می شود. از اعماق وجود خود، احساس راحتی نکردن با انگیزه های غریزی و تمایلات جنسی یا رویارویی باآزار از مزاحم بودن یا سرزندگی دیگران.

8. دیدن قورباغه های قارق

می تواند نشان دهنده شایعات، شایعات، افکار مداوم و آزاردهنده باشد یا توجه را به جنبه های غریزی جلب کند که مورد احترام قرار نمی گیرند و این کار را انجام می دهند. رضایت دریافت نمی کنید.

اگر احساساتی که در رویا احساس می شود آزاردهنده باشد، قورباغه هایی که در خواب غرغر می کنند به حضور و نصیحت ناخواسته، به احساس آشفتگی یا له شدن در اثر نفوذ دیگران و به هرج و مرج ذهنی خود مرتبط است. .

9. دیدن باران قورباغه در خواب

قورباغه ها همیشه با باران و رطوبت همراه بوده است و بعد از باران احساس فعال بودن و شنیدن صدای قورباغه آنها آسان تر است اما دیدن آنها. از آسمان فرو می ریزد، مثل قطره های باران، می تواند به مطالب ناخودآگاهی اشاره کند که به طرز خشونت آمیزی و ناگهانی رویا بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد.

این نشان دهنده تهاجم نیازهایی است که تا آن زمان توسط وجدان کنترل می شد (و شاید همچنین با نیازها و قوانین معنوی) که ناگهان دیگر نمی توان آنها را مهار کرد. این نماد عدم تعادل بی ثباتی است، اما همچنین پیام نیازهای مربوط به غریزه و تکامل (تغییر، دگرگونی، مرحله گذار) است که باید در نظر گرفته شود.

10. رویای خوردن قورباغه     خواب دیدن خوردن گوشت قورباغه

نماینده "نیاز" به ادغام ویژگی های متعلق به نماد قورباغه است،شاید توانایی انطباق یا رشد، بالغ شدن، تبدیل شدن، شاید سرزندگی و انرژی جسمی و ذهنی.

خوردن قورباغه خام در رویاها، جنبه های غریزی و حیاتی بیشتری را نشان می دهد، در حالی که رویای خوردن یک قورباغه را در خواب می بینید. قورباغه پخته یا پخته شده (مثلاً پاهای قورباغه) محتوای ناخودآگاهی را نشان می دهد که قبلاً توضیح داده شده و با آگاهی بیننده رویا سازگار شده است، که تحت یک کار میانجیگری قرار گرفته است و بنابراین بیش از همه عنصر دگرگون کننده نماد اصلی را حفظ می کند که می تواند به نمادی مشابه اشاره کند. تحولی که باید در واقعیت بیننده رویا رخ دهد.

11. دیدن قورباغه های رنگی در خواب

دیدن قورباغه های رنگی در خواب بسیار رایج است. هر رنگ به نماد اصلی یک کیفیت اضافی می دهد که به معنای کلی رویا کمک می کند. به عنوان مثال:

همچنین ببینید: در رویاها لباس بپوشید. رویای لباس خواب دیدن لباس های مختلف

12. دیدن قورباغه سفید در خواب

جنبه های مربوط به غریزه و تمایلات جنسی را کاهش می دهد و در عوض جنبه های مربوط به رشد و تکامل یا شاید تکانشگری بیش از حد را متمرکز می کند.

13 خواب یک قورباغه زرد

نیاز به ظهور در زمینه ای را که در آن زندگی می کند (صمیمی، اجتماعی، خانوادگی) برجسته می کند

14. رویای قورباغه سیاه

مرتدترین جنبه های نماد را تقویت می کند: غریزه کنترل نشده، انرژی اما جهت دار.

15. خواب قورباغه سبز

رایج ترین و فعلی ترین تصویر در تخیل است.جمعی و آن چیزی که مثبت ترین و تشویق کننده ترین ویژگی های نماد را بیان می کند، بنابراین توانایی انطباق، انعطاف پذیری، کنجکاوی، سرزندگی.

16. دیدن بچه قورباغه در خواب

نماینده لحظه ای از تفصیل، تأمل است. ، از انتقال.

رؤیابین ممکن است در مرحله اولیه انتقال از یک دوره زندگی به عصر دیگر باشد.

یا بچه قورباغه ها در رویاها می توانند فاز اولیه پروژه را نشان دهند که هنوز انجام نشده است. به خوبی تعریف شده است.

17. رویای یک وزغ

به عمیق ترین لایه های ناخودآگاه مرتبط است که تأثیر آن به عنوان یک رانش باستانی و بدون واسطه وجدان ظاهر می شود. غریزه خالص، تمایلات جنسی کنترل نشده).

اغلب معنایی استعاری دارد که با عبارت کلامی مرتبط است: " یک وزغ را قورت بده" که نشان دهنده نیاز به پذیرش چیزی ناخوشایند است.

در رویاهای دیگر می تواند نمایانگر فردی باشد که زشت و دست و پا چلفتی در نظر گرفته می شود و کندی و سنگینی با واقعیت مواجه می شود.

وزغ در رویاها می تواند تصویری از خود در لحظات بی حرکتی، سنگینی، لحظاتی باشد که در آن فرد از همه چیز احساس ورم کرده (خسته) می کند، ورمی که در برخی موارد می تواند منعکس کننده یک احساس فیزیکی دقیق یا تصور تصور دیگران باشد.

در واقع، فرد می گوید "مثل وزغ متورم" برای توصیف تورم شکم یا برای توصیف یک فرد کامل

Marzia Mazzavillani Copyright © تکثیر متن ممنوع است

 • اگر مشاوره خصوصی من را می خواهید، به Rubrica dei dreams دسترسی پیدا کنید
 • مشترک شوید به صورت رایگان در خبرنامه راهنما 1400 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند همین حالا مشترک شوید

قبل از ترک ما

خواننده عزیز، سعی کردم متداول ترین تصاویر رویایی را گزارش کنم که در آنها قورباغه ظاهر می شود، اگر رویایی با تصویری دیدید که در مقاله نمی توانید پیدا کنید، به یاد داشته باشید که می توانید برای من بنویسید. اگر این مقاله برای شما مفید و جالب بود، از شما می خواهم که تعهد من را با یک حسن نیت کوچک متقابلاً جبران کنید:

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.