Drømmende hundebiting Betydningen av hunder i drømmer

 Drømmende hundebiting Betydningen av hunder i drømmer

Arthur Williams

Innholdsfortegnelse

Hva vil det si å drømme om at en HUND biter eller har en fest? Og drømmer om en svart hund? Hunden i drømmer er veldig vanlig, fordi den representerer den dyredelen som er tilstede i mennesket, instinktets kraft som konfronterer og kolliderer med reglene for felles liv.

hunden i drømmer

Advarsel : Dette er den tredje versjonen av artikkelen Drømmer om en hund. Den første ble skrevet i 2005 for Supereva-guiden, den andre er fra 2012 og har blitt delt inn i to deler. Denne revisjonen tar sikte på å samle, komplettere og utvide betydningene for å møte behovene til leserne .

For å svare på spørsmålet hva betyr det å DRØMME OM EN HUND SOM BITTER ELLER HAR PARTER er det nødvendig å ta utgangspunkt i egenskapene som er allment anerkjent:

 • Hunden er en trofast venn, en støtte, en veileder, et nærvær som aldri svikter.
 • Hunden er et kjæledyr, den adlyder sin herre og forsvarer den på bekostning av livet.
 • Hunden han "elsker" på en total og uselvisk måte til det punktet at han lar seg dø av sult eller smerte når herren forsvinner.
 • Han regnes som menneskets beste venn, han er trofast, føyelig, intelligent .

sponsede lenker

Indeks

  Hunden i drømmer og forholdet for to

  Hva kommer sterkt frem av disse anerkjente egenskapene,evne til å forsvare seg. Det representerer instinkt og styrke i sårbarhetens tjeneste

  16. Drømmer om en drektig tispe    Drømmer om en hund som føder

  ofte representerer hunden i drømmer mors- og beskyttende aspekter, og disse bildene har betydninger i denne retningen ved å vise instinktet som vet å ta vare på (graviditet, bære i seg selv, holde seg beskyttet, bevare tanker, ideer, mål, relasjoner).

  Det er et bilde knyttet til de medfødte kreative evnene av feminin . Det kan referere til en utvikling i ens forhold og til en endring.

  17. Drømmer om en kjærlig hund    Drømmer om en føyelig hund    Drømmer om en leken hund

  indikerer god kontakt med ens instinktive aspekter , å vite at de doserer og manifesterer seg riktig. Drømmer om en god hund kan referere til ens ledsager eller en trofast venn

  18. Drømmer om en vakthund

  avhengig av konteksten og den levde situasjonen, kan det indikerer ens behov for beskyttelse.

  Å drømme en hund som står vakt er symbolet på beskyttelsen som settes på plass av ens eget beskyttende og årvåkne Selv, eller beskyttelsen og omsorgen som kommer fra ens partner eller fra en referansefigur (mor, far, bestefar, bror).

  19. Å drømme om en hund i bånd

  bringer frem følelser knyttet til frihet, behovet for å ha det og tiltilby det til andre. Tenk på uttrykket « det er som en hund i bånd » som vanligvis brukes for å betegne noen som underordner seg andres vilje og vilje.

  Du må reflektere over deg selv og spørre deg selv hvis du føler deg som en hund i bånd, eller hvis du uttrykker din makt over noen nære, hold ham underdanig som en hund i bånd.

  20. Å drømme om en jakthund

  indikerer rettet styrke og energi, behovet for å konsentrere sin styrke om et mål eller et forhold

  Jakthunden i drømmer kan være et symbol på noen som "jager på drømmeren" " , som “peker “, hvem som er interessert i ham, som tar sikte på ham, som observerer ham velvillig eller ondsinnet. Konteksten til drømmen og følelsene vil gi et klarere svar.

  21. Drømmer om en forlatt hund    Drømmer om en underernært hund     Å drømme om en våt hund

  er et smertefullt og trist bilde som indikerer like mye tristhet og " mangel " i et eller annet område av drømmerens virkelighet.

  Å drømme om en skremt hund kan referere til de indre aspektene som ikke er akseptert og knust av andre deler av sterkere jeg, eller til noen nære som har disse egenskapene, til et problematisk forhold, til følelser som ikke kommer til uttrykk, til resignasjon, frykt og tristhet.

  22. Drømmer om en lidelse. hund    Drømmeren blodig hund      Å drømme om en syk hund

  på et objektivt nivå indikerer lidelse eller mangel på styrke til en nær person: en følgesvenn, en partner, en referansefigur, og ens frykt for at det ikke lenger kan være et referansepunkt.

  Å drømme om en skadet hund på et subjektivt nivå indikerer å føle seg såret i stolthet, i uttrykket av sin seksualitet, eller manglende evne til å uttrykke seg slik man ønsker.

  23. Å drømme om en hund som kaster opp

  viser en tendens til å uttrykke sin aggresjon eller sin følelse av beskyttelse på en plutselig og uhensiktsmessig måte.

  Det er et relatert bilde til følelser holdt skjult, til kontrollerte egenskaper og egenskaper som kommer frem i en voldelig form, til ting som blir sagt på en dårlig måte av drømmeren eller de som står ham nær.

  24. Drømmer om en gammel hund

  kan indikere drømmeren selv og hans utslitte, « gamle » egenskaper av troskap og kjærlighet, ute av stand til å tjene og beskytte.

  Den gamle hunden i drømmer kan representere ens følgesvenn og hans tretthet og manglende evne, kan være et aspekt av arketypen til senexen, av den kloke gamle mannen.

  25.  Drømmer om en skitten hund   Drømmer om en hund med lopper

  er knyttet til moralsk dømmekraft overfor seksuelle aspekter som føles hos en selv eller hos andre.

  Drømmer om en skabbete hund mer enn ensykdom antyder mangel på omsorg, forlatthet, skitt, uorden og avsky og kritikk de forårsaker.

  Det kan være et bilde på forandring når det slår og begeistrer drømmeren og presser ham til å reflektere over alvoret i egen Primær Selves.

  26. Å drømme om en lemlestet hund

  indikerer mangel på kontakt med instinkt, eller en nær person som man føler en "mangel" av hvis behov føles.

  27. Å drømme om en hund uten pote    Å drømme om en hund med brukket pote

  knytter seg til symbolikken for bevegelse og forhindret eller bremset handlinger.

  Drømmer om en halt hund kan indikere vanskeligheter, blokkeringer og defekter hos ens partner eller i en selv-

  28. Drømmer om en hund uten øyne    Drømmer om en enøyd hund

  de er bilder relatert til tap av intuisjon, oppmerksomhet og spontanitet på et eller annet område.

  De kan indikere manglende evne til å ta et valg eller gi riktig retning til det man føler. De kan referere til denne inhabiliteten hos en nær person.

  29. Drømmer om hunden min som er syk   Drømmer om drømmerens hund i fare

  er drømmer relatert til angst og en reell bekymring for din egen hund. De viser i drømmeren et beskyttende og foreldremessig aspekt som forholdet til hunden har favorisert og styrket.

  Hvis hunden dini virkeligheten har han det bra og er ikke i fare. Disse drømmene kan representere drømmerens bekymring for en person som de er like knyttet til.

  Å drømme om å miste hunden, for eksempel, kan være knyttet til frykt for å miste partneren din.

  30. Å drømme om en død hund

  kan indikere undertrykkelse av et vitalt instinkt, mangel på energi, manglende evne til å forsvare seg selv, å fullt ut oppleve seksualitet, depresjon.

  31. Drømme om å drepe en hund     Å drømme om noen som dreper en hund

  er et positivt bilde når det viser behovet for å gjenvinne kontrollen over ens impulser instinktivt og vilt, som må balanseres, transformeres og styres ved å leve blant andre.

  Det er negativt når dette å drepe en hund i drømmer er symbolet på overdreven selvkontroll og på vitale spontane deler av ens personlighet

  For eksempel å slå en hund i drømmer tilsvarer å undertrykke, avvise, undertrykkende og voldelig kontrollere disse delene av seg selv, men det kan også indikere ens egen kontroll mot andre.

  32. Å investere en hund i drømmer

  tilsvarer å " klemme "  de spontane og instinktive delene av seg selv, spesielt i sfæren av ens sosiale liv og det rådende  mer kontrollerende og rigide primære selvet.

  Dette bildet kan også væresymbolet på en feil gjort, en krenkelse, egen eller andres sårbarhet som ignoreres.

  33. Drømmer om å finne en hund    Å redde en hund i drømmer

  er et positivt bilde som indikerer en kontakt med ens instinktualitet, med kroppen og dens behov og søken etter en balanse for å bevare disse delene av seg selv, å kjenne dem og vite hvordan man bruker dem.

  34. Drømmer om en hund nær sengen Å drømme om en hund i huset   Å drømme om en hund i en bil

  representerer instinktet  i bevis, dets betydning og behovet for å bringe det ut både i den intime og seksuelle verden, og i hverdagen og i familie , som i samfunnet og i arbeidslivet.

  35. Drømmer om hund og katt   Drømmer om hund og katt som leker

  hunden og katt i drømmer representerer to motsatte energier: på den ene siden har vi troskap, lojalitet, raushet, offer og et uoppløselig bånd, på den andre har vi uavhengighet, sunn egoisme, søken etter trøst og egen nytelse.

  Å drømme om en hund og en katt som slåss kan indikere en konflikt mellom to motsatte sider av en selv, mens det å se dem spille sammen representerer en forsoning av motsetninger, en balanse funnet.

  36. Å drømme om en hund som tisser   Å drømme om en hund som tisser

  viser behovet for å « slippe » (å frigjøre, uttrykke eller omvendt forlate) komponentendyr, ens instinkter, gi dem plass, akseptere dem for hva de er.

  Drømmende hundeekskrementer er et signal på dette behovet for å gjenkjenne dette dyreaspektet og dets manifestasjoner, eller behovet for å forlate den, begrense den når den har blitt ubrukelig og foreldet.

  37. Drømmer om en tohodet hund   Drømmer om en trehodet hund

  refererer til de arketypiske mytologibildene: Cerberus underverdenens vokter i vår kultur utpeker noen dyster, alvorlig og lite fleksibel. Det kan indikere kontroll og alvorlighetsgrad, to motpoler tilstede i drømmerens indre dynamikk, et valg å ta, motstridende tanker.

  38. Å drømme om løse hunder

  knytter seg til indre konflikter med svært undertrykte deler som viser seg med vold og som gir mye ubehag.

  Drømmer om en flokk løse hunder kan være symbolet på en ytre konfliktsituasjon der man følte seg angrepet , angrepet og i fare.

  39. Fargede hunder i drømmer

  sponsede lenker

  det er vanlig å se fargede hunder i drømmer; i tillegg til den nevnte svarte og hvite hunden, har de ofte rare og usannsynlige farger som vekker nysgjerrighet hos drømmere. For å forstå disse bildene må man ta utgangspunkt i fargens symbolikk, fra konteksten de vises i og fra ens egne følelser rundt den.de kan være for moro skyld, nysgjerrighet eller frykt og avvisning.

  Nedenfor lister jeg opp de mest hyppige bildene i søkemotorer med en generell betydning som kun skal tjene som et utgangspunkt for refleksjon over drømmen.

  Først av alt må vi spørre oss selv:

  • HVEM får denne fargede hunden meg til å tenke på?
  • Hvilken følelse gir det meg?

  Drømmer om en brun hund

  er et betryggende og hverdagslig bilde, ofte assosiert med en tamhund og en person som alltid er nærme.

  Drømmer om en gul hund

  kan indikere ønske om dominans, latent aggresjon.

  Drømmer om en rød hund

  fokuserer på instinkt, aggresjon , sinne, sex , kjærlighet.

  Drømmer om en rosa hund

  ømhet, mildhet, underdanighet.

  Drømmer om en grønn hund

  fornyelse, hengivenhet .

  Drømmer om en lilla hund

  som reiser seg fra materien og kroppens behov.

  Drømmer om en grå hund

  likegyldighet, tristhet, depresjon .

  40. Betydningen av renrasede hunder i drømmer

  også drømmer om renrasede hunder er hyppig. I disse tilfellene vil det være viktig å fokusere på sansninger og minner og stille deg selv spørsmål:

  • Liker jeg denne typen hund?
  • Hva betyr det for meg?
  • Er han min ideelle hund?
  • Har jeg sett ham nylig?
  • Hva kobles den til i minvirkeligheten?

  Det er imidlertid anerkjente kjennetegn ved hver rase og kollektive inntrykk som kan gi en grov indikasjon.

  For eksempel: store hunder avlet for vakthold, jakt, å forsvare flokken vil være veldig forskjellig fra forsvars- og angrepshunder som er trent for aggresjon og fra små og morsomme stuehunder eller fra eksotiske og spesielle hunder.

  • Drømmende ulvehund

  • Drømmer om en tysk gjeter

  • Drømmer om en Maremma gjeterhund

  • Drømmer om en labradorhund

  • Drømmer om en bokserhund

  kan indikere styrke, besluttsomhet og trygghet, forsvar av seg selv og de som står oss nær, støtte fra en trofast følgesvenn , lojal, øm og sterk.

  • Drømmer om en pitbullhund

  • Drømmer om en rottweilerhund

  • Å drømme om en Dobermann

  kan knyttes til en overdreven uttrykt kraft eller til reell voldsomhet og undertrykkelse, til et behov for å avgrense eget territorium presist og uten innrømmelser

  • Drømmer om en dalmatinerhund

  • Drømmer om en huskyhund

  knytter seg til spesielle egenskaper hos seg selv og hvem han er nær og kanskje til og med endringer. Både dalmatineren og huskyen er hunder representert i tegneserier og filmer, valgt for sin skjønnhet og i drømmer kan de bringe frem i lyset ønsket om å rømme,fantasier, søke etter spesielle og uvanlige egenskaper hos seg selv og hos partneren.

  • Drømmer om en Yorkshire-hund

  • Drømmer om en Pomeranian

  • Drømmer om en puddel

  • Drømmer om en dachs

  lenker til sårbarhet og frykt, forsvar og strategi, intelligens .

  Marzia Mazzavillani Copyright © Reproduksjon av teksten er forbudt

  Se også: Drømmer om Gud Hva det vil si å se Gud i drømmer
  • Hvis du vil ha mitt private råd, gå til Rubrica deidreams
  • Registrer deg gratis på NYHETSBREV til guiden 1400 andre mennesker har allerede gjort det ABONNER NÅ

  Før du forlater oss

  Kjære leser, denne artikkelen har krevd mye arbeid. Som du ser har jeg prøvd å inkludere så mange drømmebilder med hundesymbolet som mulig. Takk for din mening og støtte og husk at du kan skrive meg i kommentarfeltet.

  Hvis du har funnet denne artikkelen nyttig og interessant, ber jeg deg om å gjengjelde mitt engasjement med en liten høflighet:

  DEL ARTIKKELEN og LIKER

  det er temaet for forholdetog kvalitetene dedikasjon, offer, ansvar. Alle egenskaper som refererer til en person nær drømmeren, en partner eller en beskyttende referansefigur.

  Av denne grunn kan hunden i drømmer representere kjæresten, mannen, partneren, en forelder. Men det kan indikere den virkelige hunden til drømmeren eller den som tilhørte ham under hans barndom.

  Den vil da referere til det spesielle øyeblikket i livet og til forholdet som eksisterte mellom drømmeren og hunden hans. Generelt er disse drømmene et symbol på et forhold laget av kjærlighet, selvoppofrelse, total dedikasjon og behovet for å bli elsket betingelsesløst, og det samme kan elske en hund.

  Hunden i drømmer og instinkt

  Men å drømme om en rolig eller opphisset hund bringer også til overflaten en andel av ambivalens som alltid er tilstede i symbolet fordi hunden, som alle dyr, er knyttet til natur og instinkt.

  Drømmer om hunder vil da være knyttet til de ubevisste og instinktive kreftene i en selv, til aggresjon, forsvar, seksualitet, frihet, styrke. og i noen tilfeller til voldsomhet.

  Drømmer om en hund Sammendrag avbetydninger

  • troskap
  • lojalitet
  • kjærlighet
  • ansvar
  • offer
  • dedikasjon
  • lydighet
  • beskyttelse
  • vennskap
  • frihet
  • utroskap
  • sex
  • last
  • aggresjon
  • forsvar
  • grusomhet
  • fienden
  • fristelse
  • syke

  Drømmehundsymbolikk

  I likhet med slangen er HUNDEN et av de største og eldste symbolene på jorden, og går igjen i alle kulturers myter og allegorier. Fra gudinnen Hecate representert med hodet til en hund, guddommelighet som overvåker underverdenen og som hunder ble ofret til, til Cerberus, det trehodede hundemonsteret som vokter den hellige elven Styx, til de egyptiske guddommelighetene som fulgte med den avdøde i passasjen til underverdenen.

  Hunden regjerte i denne underverdenen med funksjonen som dyr "psykopomp" som fulgte sjelen på reisen til etterlivet.

  Se også: Drømmer om perler Betydning og symbolikk av perlen i drømmer

  I noen kulturer ( for eksempel islam og østlige land), anses hunden som et urent, lystig og skittent dyr, hvis materielle natur fremstår som opportunisme og foraktelig ydmykhet.

  Hunden ruller rundt i støv og søppel, den er åtseldyr og den livnærer seg også av ådsler av andre dyr, snuser og gnir ryggen til sine medmennesker, blir opphisset og tilfredsstiller dens seksuelle appetitt uten begrensninger.

  Bambarafolket kaller "hund" virilt medlem og assosierer kjønnet til hunden. Hundens føylighet og troskap er bare en maske for voldsomheten som kan eksplodere når som helst, og bringe frem i lyset forfaren som bor inne i ham: ulven , sjakalen, hyenen.

  Her er kjennetegnene på sensualitet, skamløshet sammenlignet med de som allerede er oppført med hengivenhet, kjærlighet , lojalitet, ansvar, offer. Dette er de mest tydelige polare aspektene som dukker opp i betydningen av hunden i drømmer.

  Symbolism of the DOG: the archetype

  Men symbolikken til hunden i drømmer integrerer også aspekter av spiritualitet, støtte og veiledning. Hunden er menneskets følgesvenn i etterlivet slik den var i livet og kjenner begge eksistensnivåene: den øvre verden og underverdenen.

  Denne kunnskapen og evnen knytter den til heltearketypen -bæreren sivilisasjon og fremgang.

  Drømmende HUND Psykologisk betydning

  Hunden i drømmer indikerer « dyredelen » som finnes i mennesket, en del knyttet til instinkt i alle dets former, men som kan fremstå "temmet ", delvis integrert og gjenkjent på bevissthetsnivå.

  Drømmer om hunder bringer til overflaten den instinktive naturen som kan forstås og aksepteres og som finner en måte å uttrykke seg i drømmerens virkelighet.

  Selvfrykt følt mot hunden i drømmer , kan utdypes og transformeres som et aspekt av ens naturlige aggresjon som kanaliseres og begrenses (for eksempel sinne eller undertrykt seksuell energi som må finne utløp).

  Drømmer en HUND for Freud og Jung

  For Freud representerer det å drømme om en hund det utilfredse seksuelle instinktet. Jung vurderer symbolet på en bredere måte: hunden i drømmer er en indre selv vokter av alle instinkter og ikke bare den seksuelle, men den kan representere til og med en person du er bundet til av vennskap og hengivenhet (temaet for forholdet kommer tilbake).

  Men hva er de vanligste og mest betydningsfulle drømmebildene der hunden dukker opp? Og hvor mye betyr symbolikken som vi har utforsket så langt betydningen av hunden i drømmer?

  Hva vil det si å drømme HUND 40 drømmebilder

  Nedenfor er bildene av hunder i drømmer som kommer tilbake oftere. Hundens størrelse og utseende i drømmer og fremfor alt følelsene som føles vil være like relevante for å analysere drømmen som drømmesituasjonen den oppstår i.

  1. Drømmer om en fredfull hund

  er et bilde knyttet til kroppen, til instinkter, til forsvaret av ens velvære og ens territorium. Knyttet til forholdet levd med lojalitet og engasjement, til oppfylt seksualitet, til forholdvennskap og forsonende forhold til andre.

  2. Drømmer om en hund som angriper   Drømmer om en knurrende hund

  refererer til aggressive impulser og frykten for at de kan ta kontroll.

  Å drømme om en hund som angriper refererer til drømmerens frykt for ikke å kunne forsvare seg mot andres raseri og aggresjon. Å drømme om en rabiat hund kan tyde på indre konflikter

  3. Å drømme om en hund som jager deg

  representerer det fornektet og uuttrykte instinktet som viser seg i drømmer. Å jage drømmeren representerer behovet for kontakt. en bevissthet, behovet for et rom der instinktive impulser kan manifestere seg.

  4. Å drømme om en hund som følger deg

  kan representere en nær person, din partner, din mor , faren, en beskyttende og forståelsesfull figur.

  5. Å drømme om en hund som forsvarer drømmeren

  kan kobles til behovet for støtte, hjelp eller behovet for å avgrense en territorium og sette grenser for andres krav, for å hevde ens ideer og meninger.

  7. Drømmer om en hund som gir deg labben    Drømmer om en hund som skal ha fester

  er et bilde som forsegler en forening, et forhold, som viser forståelse, kunnskap og aksept av seg selv og sine mest naturlige aspekter, samt kunnskap og aksept av noen som ernære og som er trofaste.

  8. Å drømme om en hund som biter

  (smertefulle opplevelser føles ofte også) kan referere til begge instinktene som tar over på en ukontrollert måte og skader drømmeren, som til en fysisk sykdom hvis smertefulle symptom forvandles til et drømmebilde for å unngå en tidlig oppvåkning.

  Drømmer om en hund som biter deg kan være en advarsel mot noen eller noe som truer drømmeren.

  9. Å drømme om en hund som biter drømmerens hånd

  kan tolkes i metaforisk forstand. Tenk på uttrykket: "bite hånden som mater deg" . Kanskje noen har vist seg utakknemlige eller har vendt seg mot drømmeren. Men det samme bildet kan referere til drømmeren selv: en intern drift har blokkert ham og hindrer ham i å handle, fra å " gjøre" .

  10. Drømmer om en svart hund     Drømmer om en svart hund som jager

  er veldig vanlige bilder. Ofte knurrer den svarte hunden i drømmer, biter eller ser slem ut.

  Som om symbolikken til den svarte fargen (radikalitet, negativitet, mystikk, okkult, ondskap) fremhevet det negative i situasjonen , som presenterer seg selv som et signal om en reell frykt eller trussel, eller bringer til overflaten, igjen, behovet for å håndtere de mest fornektede instinktive driftene eller medfristelser.

  Men det kan også skje å drømme om en god svart hund som kan signalisere kunnskapen og aksepten til de fornekte delene, instinkter som har blitt kanalisert ufarlig.

  11. Å drømme om en hvit hund

  knytter seg til naive og umiddelbare uttrykk for følelser (egen og andres).

  Drømmer om en kjærlig hvit hund ofte indikerer vennskap og et ønske om beskyttelse oppriktighet.

  Men å drømme om en hvit hund som biter deg kan bringe uuttrykte og negative følelser til overflaten, mens drømmer om en hvit hund som slikker deg kan være et symbol på et ønske om trøst, men også på hykleri og ond tro fra noen du stoler på.

  12. Drømmer om en hannhund

  i drømmer om kvinner kan referere til partneren. I en manns drømmer refererer det til hans maskulinitet og uttrykk for naturlig aggresjon

  13. Å drømme om en hunnhund    Å drømme om en tispe

  vil inkludere alle betydninger og negative seksuelle insinuasjoner knyttet til dette epitetet. Kanskje en kvinneskikkelse nær drømmeren blir dømt som en "tispe" , kanskje man oppfører seg på en seksuelt provoserende og skruppelløs måte, en måte som en del av en selv bedømmer som en " tispe i brunst” .

  Så de og mer rigide og kritiske delene av en selv , uttrykk for et sterkt superego, griper inn,skaper dette eksplisitte bildet i drømmen.

  Vi er så følsomme for språkets påvirkninger at gjeldende likheter, metaforer og idiomer ubevisst absorberes og danner et nettverk av forbindelser som tas opp og iscenesettes i drømmer med stor letthet .

  14. Drømmer om en liten hund    Drømmer om en valp   Drømmer om en søt hund

  kan betraktes som et lite «triks» som bruker det ubevisste til å skape en kontakt med de indre instinktive aspektene som man ennå ikke er klar til å akseptere. Se for eksempel drømmen til denne jenta, som skriver:

  «Hva betyr det å drømme om en hundevalp? I går kveld hadde jeg å gjøre med en nydelig liten hund. Han la seg "på magen" for å bli bortskjemt, han var veldig øm og veldig lydig. ( R.- Frosinone)

  Valpen i denne drømmen hjelper drømmeren til å akseptere sine egne instinktive eller aggressive deler som skremmer henne.

  Det ubevisste, i denne drømmen , gjør en instinktiv energi (aggressivitet, sex) "attraktiv" og harmløs, og sørger for at drømmeren ikke er redd for det. Senere kan denne energien endre seg og gradvis manifestere seg i sin virkelighet som voksen.

  15. Å drømme om en hund med valper

  i motsetning til det forrige bildet indikerer et godt forhold til seg selv og sine Hvis instinktiv, den

  Arthur Williams

  Jeremy Cruz er en erfaren forfatter, drømmeanalytiker og selverklært drømmeentusiast. Med en dyp lidenskap for å utforske drømmenes mystiske verden, har Jeremy viet sin karriere til å avdekke de intrikate betydningene og symbolikken som er skjult i våre sovende sinn. Han ble født og oppvokst i en liten by, og utviklet tidlig en fascinasjon for drømmenes bisarre og gåtefulle natur, noe som til slutt førte til at han tok en bachelorgrad i psykologi med spesialisering i drømmeanalyse.Gjennom sin akademiske reise fordypet Jeremy ulike teorier og tolkninger av drømmer, og studerte verkene til anerkjente psykologer som Sigmund Freud og Carl Jung. Ved å kombinere sin kunnskap i psykologi med en medfødt nysgjerrighet, forsøkte han å bygge bro mellom vitenskap og spiritualitet, og forstå drømmer som kraftige verktøy for selvoppdagelse og personlig vekst.Jeremys blogg, Interpretation and Meaning of Dreams, kuratert under pseudonymet Arthur Williams, er hans måte å dele sin ekspertise og innsikt med et bredere publikum. Gjennom omhyggelig utformede artikler gir han leserne omfattende analyser og forklaringer av ulike drømmesymboler og arketyper, med sikte på å kaste lys over de underbevisste budskapene våre drømmer formidler.Jeremy erkjenner at drømmer kan være en inngangsport til å forstå vår frykt, ønsker og uavklarte følelser.sine lesere til å omfavne drømmenes rike verden og utforske sin egen psyke gjennom drømmetydning. Ved å tilby praktiske tips og teknikker, veileder han enkeltpersoner om hvordan de kan føre en drømmedagbok, forbedre drømmegjenkallingen og avdekke de skjulte meldingene bak deres nattlige reiser.Jeremy Cruz, eller rettere sagt, Arthur Williams, streber etter å gjøre drømmeanalyse tilgjengelig for alle, og understreker den transformative kraften som ligger i drømmene våre. Enten du søker veiledning, inspirasjon eller bare et glimt inn i underbevissthetens gåtefulle rike, vil Jeremys tankevekkende artikler på bloggen hans utvilsomt gi deg en dypere forståelse av drømmene dine og deg selv.