സ്വപ്നത്തിലെ ചുവന്ന നിറം അർത്ഥം

 സ്വപ്നത്തിലെ ചുവന്ന നിറം അർത്ഥം

Arthur Williams

സ്വപ്നങ്ങളിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകത ഈ ലേഖനം പരിശോധിക്കുന്നു, അതിന്റെ ആർക്കൈറ്റിപൽ സ്വഭാവവും അർത്ഥങ്ങളുടെ നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നു. ചുവപ്പ്-സ്നേഹം-അഭിനിവേശം, ചുവപ്പ്-രക്തം-ത്യാഗം, ചുവപ്പ്-ആരോഗ്യം-ഊർജ്ജം എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറം മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര തീവ്രമായ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വൈകാരിക ധാരണയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: ഒരു മുയലിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയും സ്വപ്നങ്ങളിലെ മുയലുകളുടെയും മുയലുകളുടെയും അർത്ഥവും സ്വപ്നം കാണുന്നു

color-red-in-dreams

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് അവ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളിലെ എല്ലാ നിറങ്ങളേയും പോലെ ഒരു ആർക്കൈറ്റിപൽ മൂല്യമുണ്ട്.

നിറത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യവും സൈക്കോഫിസിയോളജിക്കൽ അഭ്യർത്ഥനകളും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു; കാഴ്ചശക്തിയും അത് മനുഷ്യരിൽ ഉളവാക്കുന്ന വികാരങ്ങളും സാർവത്രികമാണ്.

ജംഗിന്റെ ദർശനത്തിൽ, നിറങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, "നിറങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണത മാനസിക സമഗ്രതയുടെ പ്രതിച്ഛായയാണ്" (Mysterium coniunctionis ഇൻ വർക്ക്സ് vol.XIV/II p.300 ടൂറിൻ ബോറിംഗിയേരി 1990). സ്റ്റെയ്‌നറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം “ ചുവപ്പ് ജീവനുള്ളവരുടെ മഹത്വമാണ് ” കൂടാതെ M.L.Von Frantz ഇപ്രകാരം വാദിക്കുന്നു: “ചുവപ്പ് ജീവിതത്തിന്റെ സത്തയുടെ പ്രതീകമാണ്”.

ഇതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറം

ചുവപ്പ് എന്നത് ജനങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇരുണ്ട കോസ്മിക് ശൂന്യതയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ ആദിമ ന്യൂക്ലിയസാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്, ലോകത്തിന് രൂപം നൽകുന്ന പദാർത്ഥമായ ഉരുകിയ ലാവ പോലെ ചുവന്നതും കുമിളകളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ചുവപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്നുഅത് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചെസ്റ്റ്നട്ട് ചെസ്റ്റ്നട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നു

ആൽക്കെമിക്കൽ പ്രക്രിയയിലും (അത് ചുവപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു) അഗ്നിയോ രക്തമോ ഉപയോഗിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിലും ചുവന്ന-തീയുടെ പ്രവർത്തനം പരിവർത്തനാത്മകവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമാണ്.

നരബലികളുടെ ചുവന്ന രക്തത്തെ കുറിച്ചും ജീവൽ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക, ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശക്തിയോ ദൈവങ്ങളുടെ ദയയോ നേടിയെടുക്കാൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ചുവന്ന രക്തം മായ്ക്കാൻ ചൊരിഞ്ഞു. മാനവികതയുടെ പാപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോനിഷ്യൻ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുവന്ന രക്തവും ചുവന്ന വീഞ്ഞും.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ചുവന്ന-അഗ്നി-രക്തം വൈബ്രേഷൻ സെൽഫ് ആർക്കൈപ്പിന്റെ ആത്മീയ വശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ചുവപ്പ് ദ്രവ്യത്തിലേക്ക് ചലനത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, നിഷ്ക്രിയ ദ്രവ്യം, ചുവന്ന വൈബ്രേഷനിലൂടെ, ആത്മാവിന്റെ ശ്വാസം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, ആത്മാവ് മനുഷ്യനിൽ സഹജമായ ഗവേഷണം, പരിവർത്തനം, തിരിച്ചറിയൽ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

വൈബ്രേഷൻ ചുവപ്പ് നിറം ആവേശകരമാണ്, പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇടപെടാൻ, പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ആധുനിക മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ, ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകൾ മുതൽ സ്റ്റോപ്പ് ലൈറ്റുകൾ വരെ, മിന്നുന്ന ലൈറ്റുകൾ മുതൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിയന്തിരത വരെ എല്ലാത്തരം അലാറങ്ങളുമായും ചുവപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചുവപ്പ് ശക്തമായ ഒരു നിറമാണ്. ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ ഉത്തേജക പ്രവർത്തനം തിരിച്ചറിയുന്നു. 1950 കളിൽ തന്നെ, പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ ആവൃത്തിയിൽ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ്.ഹൃദയമിടിപ്പ്, ശ്വസന പ്രവർത്തനം, രക്തസമ്മർദ്ദം.

ഇക്കാരണത്താൽ, വിശ്രമത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മുറികളിൽ ചുവപ്പ് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് കിടപ്പുമുറികളിൽ, എന്നാൽ ബൂഡോയറുകളിലും ആൽക്കവുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മതിപ്പുളവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മുറികളിലും കാണാം. ഭയപ്പെടുത്തുക.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവപ്പിന്റെ പ്രതീകാത്മക രാശി

കൂട്ടായ മനസ്സിനെ ഭരിക്കുന്ന ചുവപ്പിന്റെ പ്രതീകാത്മക രാശിയാണ്: ചുവപ്പ് - രക്തം - ജീവിതം.

ചുവപ്പ് എന്നത് മരണത്തിന് മേലുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമാണ്, ദ്രവ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭൗതിക ശരീരവുമായി, ആരോഗ്യത്തിലേക്കും, ചൈതന്യത്തിലേക്കും, മരണം-പുനർജന്മത്തിന്റെ ഗോത്ര ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആവേശം, വർധിച്ച വികാരങ്ങൾ, ആക്രമണത്തിന്റെ സഹജാവബോധം, ക്രോധം, അന്ധമായ വിദ്വേഷം, അക്രമത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (കോപം അന്ധമാകുമ്പോൾ “ചുവപ്പ് കാണുന്നത്” എന്ന് പറയുന്നു.)

0> എന്നാൽ നക്ഷത്രസമൂഹം: red -heart-love– passion-eros

അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമാണ്, അത് വികാരങ്ങളുടെയും അഭിനിവേശത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും ശക്തിയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ലൈംഗിക അവബോധം>

വൈൻ ആസക്തി “ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചുവന്ന പാടുകളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ സൂചനയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചുവന്ന മുടിയെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവന്ന രക്തം, സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുആരോഗ്യം, സുപ്രധാന ഊർജ്ജം, മരണം, കൊലപാതകങ്ങൾ, ത്യാഗപരമായ ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ പൈശാചികവും ഭയാനകവുമായ അർത്ഥങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇതിന് കഴിയും.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ അർത്ഥം

ചുവപ്പ് നിറം സ്വപ്‌നങ്ങൾ അത് അതിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും ചലനത്തോടും ജീവിതത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഓർമ്മിക്കുന്ന ആന്തരിക വികാരങ്ങൾ, സ്നേഹത്തിന്റെയോ വെറുപ്പിന്റെയോ വികാരങ്ങൾ, അഭിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ്, ഭയം, ഉയർച്ച, സന്തോഷം എന്നിവ വിശകലനത്തിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറം ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയവും ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രണയ വസ്തുവിനോടുള്ള അഭിനിവേശവും ആഗ്രഹവും എടുത്തുകാണിച്ചേക്കാം. , ഒരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച് ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ. അതേ ചിഹ്നം നാഡീ ആവേശം, പ്രക്ഷോഭം, ഉത്കണ്ഠ, പാരോക്സിസ്മൽ ചലനം എന്നിവയുടെ അടയാളമായി കണക്കാക്കാം.

ചുവപ്പ് നിറം ഊഷ്മളവും ശക്തവും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ സംവേദനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഊഷ്മളതയുടെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ, പ്രയാസങ്ങളെ ചെറുക്കാനും, മാറാനുമുള്ള സാധ്യതയിലേക്കും, മാത്രമല്ല, ആരംഭിച്ച ആത്മീയ പ്രക്രിയയിലേക്കും ആന്തരിക പരിവർത്തനത്തിലേക്കും.

പലപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറം രൂപത്തിൽ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. രക്തം, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ വികാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിഭ്രാന്തി ഭയത്തിന്റെ സംവേദനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുംജീവിതത്തിന്റെ ചടുലതയോട് ഒരുതരം മടി കാണിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക, അപകടസാധ്യതയെക്കുറിച്ചും ഇടപെടുന്നതിലും ഉള്ള ഭയം, ഒരു പരിത്യാഗം.

ഈ ചിഹ്നത്തിൽ ഒരു നഷ്ടപരിഹാര ഘടകവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് സ്വപ്നക്കാരനെ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് എനർജി: കൂടുതൽ നേരിട്ടുള്ളതും സഹജമായിരിക്കുക (ചുവപ്പ് = ശക്തി, ഊർജ്ജം, കോപം) വികാരങ്ങളും ജീവിക്കാനുള്ള സഹജവാസനയും കാണിക്കാൻ കഴിയും (ചുവപ്പ് = ആരോഗ്യം, ഇറോസ്, സ്നേഹം, അഭിനിവേശം).

വ്യത്യസ്തമായത് പോലും സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ ഷേഡുകൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്: ഓക്‌സിജൻ സമ്പുഷ്ടമായ രക്തത്തിന്റെ വ്യക്തവും തിളക്കവുമുള്ള നിറത്തിൽ നിന്ന് (ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ശക്തിയും), കൂടുതൽ തീവ്രവും സാന്ദ്രവുമായ (സ്‌നേഹം, അഭിനിവേശം, ലൈംഗികത) വരെ ധൂമ്രനൂൽ (ആധികാരികത, സഹജബോധം, കോപം) കൂടുതൽ ഇരുണ്ടതും കൂടുതൽ പൂരിതവുമായ ഒന്നായി മാറുന്ന ഒന്ന്, കൂടുതൽ ധിക്കാരപരമായ വികാരങ്ങളുമായി (ആക്രമണം, വിദ്വേഷം, തീവ്രമായ ലൈംഗികത) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ അർത്ഥം സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യനിലും ഉള്ള ഏറ്റവും പഴയ ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ജീവന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചും ശാശ്വതതയെക്കുറിച്ചും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിപരീത ധ്രുവങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട്: സ്വപ്നങ്ങളിലെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ പ്രതീകം സൃഷ്ടിയും നാശവും, സംരക്ഷണവും ശാപവും, സ്നേഹവും വെറുപ്പും, വെളിച്ചവും നിഴലും എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

Marzia Mazzavillani Copyright © Reproduction നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുടെക്സ്റ്റ്
  • ആക്‌സസ് വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം
  • ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിന് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക 1200 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

2005 നവംബറിലെ Supereva ഡ്രീം ഗൈഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതും വിപുലീകരിച്ചതുമായ വാചകം

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.