ഒരു പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ പെൻഗ്വിനുകളുടെ അർത്ഥം

 ഒരു പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ പെൻഗ്വിനുകളുടെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഒരു പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സ്വപ്നത്തിലെ പെൻഗ്വിനുകളുടെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഈ മൃഗത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടവരുടെയും അതിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്നവരുടെയും ചോദ്യങ്ങളാണിത്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതാമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്വയം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു വായനക്കാരന്റെ അനേകം സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനം ഇതാ. അസാധാരണവും കൗതുകകരവുമായ ഒരു പ്രതീകമാണിത്, അതിന് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്.

നീന്തുന്ന പെൻഗ്വിനുകളെ സ്വപ്നം കാണുക

ഒരു പെൻഗ്വിനിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്, എന്നാൽ ഇത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുകയും ജിജ്ഞാസ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രസകരവും പ്രത്യേകവുമായ ഒരു പ്രതീകമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ പെൻഗ്വിൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ്, ശക്തി, പ്രതിരോധം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, "പരിമിതി" , ലഭ്യമായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും, അപര്യാപ്തമായി തോന്നുന്നവ പോലും (പെൻഗ്വിൻ അതിന്റെ ചെറിയ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ) എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാം. ), സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം (വളരെ നുഴഞ്ഞുകയറുന്ന അയൽക്കാരോട് പെൻഗ്വിൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ).

പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം എല്ലാ സാധ്യതകളും ചൂഷണം ചെയ്യുക, ജീവിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്യുക, എന്നാൽ വിഴുങ്ങാതെ, ഉപേക്ഷിക്കാതെ. അതുല്യത.

ഇതും കാണുക: ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ദൈവത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

നമുക്ക് ഇത് ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കാം.

എന്നാൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നപോലെ , സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ എന്താണെന്ന് അറിയുക പെൻഗ്വിനിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാരണം നിരവധി ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽഅവന്റെ ഇളകുന്നതും അനിശ്ചിതത്വമുള്ളതുമായ നടത്തം, അവന്റെ വിചിത്രവും ആർദ്രവുമായ രൂപം എന്നിവയിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ളവർ അവനെ തണുത്തുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം, മഞ്ഞ്, ധ്രുവ ജലം എന്നിവയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. മൃഗത്തോടുള്ള ആകർഷണം, നിസ്സംഗത അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പ്, സ്വപ്നത്തെ സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പടി ആയിരിക്കും .

ഒരു പെൻഗ്വിൻ പ്രതീകാത്മകതയെ സ്വപ്നം കാണുക 0>പെൻഗ്വിനിന്റെ പ്രതീകാത്മകത ആധുനികമാണ്, അത് അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് (അന്റാർട്ടിക്ക) ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായ പ്രചരിപ്പിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ജിജ്ഞാസയുടെയും ആകർഷണീയതയുടെയും ഒരു തരംഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

ഇൻ. പെൻഗ്വിൻ എന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടായ ഫാന്റസികൾ ഒരു "നല്ല " മൃഗമാണ്, എണ്ണമറ്റ ഡോക്യുമെന്ററികളുടെ നായകൻ, കഥകൾ, സ്റ്റഫ് ചെയ്ത മൃഗങ്ങളുടെയും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ സിനിമകൾ, അവന്റെ പ്രതിച്ഛായയുടെ വ്യാപനത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഉറവിടം, വിലമതിപ്പും ഫാന്റസികളും.

എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത മനസ്സിലാക്കാനും ഉചിതമായ വിശകലനം നടത്താനും അത് അദ്വിതീയമാക്കുകയും സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ഞങ്ങൾ പെൻഗ്വിനിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക:

 • ഇത് പറക്കാത്ത പക്ഷിയാണ്, പരിണാമത്തിൽ അതിന്റെ ചിറകുകൾ കടലിൽ നീന്താനുള്ള രണ്ട് ഭീമാകാരമായ സ്റ്റമ്പുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു, അത് അതിനെ സന്തുലിതമായി നിലനിർത്തുന്നു. അത് ശീതീകരിച്ച നിലത്ത് അതിന്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നീക്കുന്നു;
 • അങ്ങേയറ്റം സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ മേഖലകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകകരയും വെള്ളവും ഹിമത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും വേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു;
 • ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ അടങ്ങുന്ന വലിയ കോളനികളിലാണ് ഇത് ജീവിക്കുന്നത്, സാമൂഹികവും സമാധാനപരവുമായ സ്വഭാവമുണ്ട്, സന്തതികളോട് ആർദ്രവും സംരക്ഷകവുമായ പെരുമാറ്റമുണ്ട് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വേട്ടക്കാരന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആക്രമണോത്സുകതയും വിപരീതമായി;
 • തണുത്തതും വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അതിജീവിക്കുന്നു, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിന്റെ ആക്രമണകാരികളായ അയൽക്കാരിൽ നിന്നും എങ്ങനെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് അവനറിയാം.

ഈ സ്വാഭാവിക സ്വഭാവസവിശേഷതകളിലെല്ലാം, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയും അപര്യാപ്തമായി തോന്നുന്നവയെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താനും ചൂഷണം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു (ചിറകുകൾ, തണുപ്പ്, മഞ്ഞ്, ആതിഥ്യമരുളാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുക).

ഇതിനും കഴിയുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ. അതിന്റെ രൂപഭാവത്തിൽ കാണാം: തൂവലുകളുടെ വ്യക്തമായ കറുപ്പും വെളുപ്പും വിഭജനം ഒരുതരം ശാന്തമായ ലിവറാണ്, അത് അതിനെ സ്വഭാവവും, തികച്ചും തിരിച്ചറിയാവുന്നതും, അതുല്യവുമാക്കുന്നു.

ഒരു പെൻഗ്വിനിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്, അപ്പോൾ അതിലെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക സ്വാധീനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ജീവിതം, ഒരു അനുരഞ്ജനം, ഒരു ബാലൻസ് പോയിന്റ്, “ധ്രുവ ” വശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാധ്യത എന്നിവ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു (തണുത്ത ധ്രുവ പരിസ്ഥിതി വ്യക്തിത്വത്തിലോ ഉയർന്നുവരുന്നതോ ആയ ധ്രുവീയതകളെ സൂചിപ്പിക്കും. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം).

സ്വപ്നങ്ങളിൽ പെൻഗ്വിൻ ചിഹ്നത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാകുന്ന ഒരേയൊരു നെഗറ്റീവ് വശം പറക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ്,സ്വപ്നക്കാരനെ തന്റെ മനസ്സുമായി അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിൽ നിന്നും, താൻ ഇതിനകം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സങ്കൽപ്പിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും, തനിക്കായി പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്ന അമിതമായ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തിലേക്ക് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

ഒരു പെൻഗ്വിൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്

സ്വപ്നങ്ങളിലെ പെൻഗ്വിനിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:

 • അനുയോജ്യപ്പെടാനുള്ള കഴിവ്
 • പ്രതിരോധം
 • ചൂഷണം ശത്രുതാപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ
 • സാമൂഹികത
 • സ്വയം സ്വീകരിക്കലും മറ്റുള്ളവരും
 • ഒരാളുടെ ഇടത്തിന്റെ പ്രതിരോധം
 • ഒരാളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം
 • സ്വഭാവം, വൈവിധ്യം
 • കോൺക്രീറ്റ്നസ്
 • "ഉയരത്തിൽ പറക്കാനുള്ള" കഴിവില്ലായ്മ

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • മുകളിൽ എടുത്തുകാണിച്ച സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
 • ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ എനിക്ക് ഒരു തടസ്സമോ വിഭവമോ?
 • ശൂന്യതയുടെ, പ്രയാസകരമായ വൈകാരിക മരവിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെ മറികടക്കാൻ അവ എന്നെ സഹായിക്കുമോ? ?
 • പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശത്രുതാപരമായ ചുറ്റുപാടുകളെയോ സാഹചര്യങ്ങളെയോ വെല്ലുവിളിക്കാൻ അവർ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?
 • എന്റെ താമസസ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുകയും എന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ അവർ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ?
 • ചെയ്യുക പ്രകാശത്തിന്റെയും നിഴലിന്റെയും വശങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാനായിരിക്കാൻ അവർ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ഉപയോഗപ്രദമായ ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും മാനസിക ചലനാത്മകതയിൽ പെൻഗ്വിനിന്റെ പ്രവർത്തനം വ്യക്തമാക്കാനും സഹായിക്കും. സ്വപ്നം കാണുന്നവന്റെ.

ഇതും കാണുക: രേഖകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാസ്പോർട്ട് എന്നിവ സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

ഒരു പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു   15 ഒനെറിക് ചിത്രങ്ങൾ

1. സ്വപ്നം കാണുന്നുഒരു പെൻഗ്വിൻ

എന്നതിനർത്ഥം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, ബുദ്ധിമുട്ടുകളാൽ തളർന്നുപോകാതെ ശൂന്യതയും വൈകാരിക മരവിപ്പിക്കലും നേരിടുക, പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സഹായം ചോദിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയിൽ ആശ്രയിക്കുക സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക.

2. ഒരു ഭീമാകാരമായ പെൻഗ്വിനിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പെൻഗ്വിനിന്റെ ഗുണങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, അത് സാഹചര്യത്തിന് ആനുപാതികമല്ലാത്ത മാനം കൈവരിച്ചു: ഒരുപക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അമിതമായി അംഗീകരിക്കൽ, പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം അപകടങ്ങൾ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം.

എന്നാൽ അതേ ചിത്രത്തിന് വിപരീതവും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതായത്, പെൻഗ്വിനിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. സ്വപ്നത്തിന്റെ സന്ദർഭവും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യവും സ്വപ്നത്തിന് ദിശാബോധം നൽകും.

3. ഒരു വെളുത്ത പെൻഗ്വിൻ    സ്വപ്നം കാണുന്നത് കറുത്ത പെൻഗ്വിൻ

കറുപ്പാണെങ്കിൽ വെളുത്ത പെൻഗ്വിൻ എന്നത് സ്വപ്നക്കാരിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്, ഒരൊറ്റ നിറത്തിലുള്ള പെൻഗ്വിൻ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്: വെളുത്ത പെൻഗ്വിനിനെ അമിതമായ വിശ്വാസത്തോടും നിഷ്കളങ്കതയോടും ബന്ധിപ്പിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെയും പരിസ്ഥിതിയെയും വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രതികൂലമായി മാറും, അതേസമയം കറുത്ത പെൻഗ്വിൻ അമിതമായ അവിശ്വാസത്തെയും അടച്ചുപൂട്ടലിനെയും ഒരുപക്ഷെ സൗഹൃദപരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ആക്രമണത്തെയും സൂചിപ്പിക്കും.

4. പരിക്കേറ്റ പെൻഗ്വിൻ

കഴിയുംഅടുത്ത സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ, അടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ, ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അനുചിതമായ അഭ്യർത്ഥനകൾ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണാത്മക വിധികൾ എന്നിവയിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് ലഭിച്ച രൂപകമായ മുറിവുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക.

5. ഒരു പെൻഗ്വിൻ മരിച്ചതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

നാം ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും മുന്നിൽ കീഴടങ്ങൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ കാരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, ഒരാളുടെ സുപ്രധാന ഇടം സംരക്ഷിക്കാൻ, ഒരാളുടെ ശക്തിയും ഇച്ഛയും അവകാശപ്പെടാൻ .

മരിച്ചവർ സ്വപ്നത്തിലെ പെൻഗ്വിനുകൾക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ട ചില ഗുണങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഒരുപക്ഷേ വളരെ സമൂലമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും) ഒരുപക്ഷേ അമിതമായ വിശ്വാസവും ഹാനികരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

6 ഒരു ചെറിയ പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു     പെൻഗ്വിൻ നായ്ക്കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഇപ്പോഴും പക്വതയില്ലാത്തതും എന്നാൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവരിൽ ഇതിനകം ഉള്ളതുമായ വശങ്ങളും കഴിവുകളും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. അവ സുരക്ഷിതത്വവും പരിസ്ഥിതിയുടെ ശത്രുതയെ നേരിടാനുള്ള കഴിവുമാകാം, വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനുള്ള കഴിവുമാകാം.

7. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഒരു പെൻഗ്വിനിനെ സ്വപ്നം കാണുക

പെൻഗ്വിൻ തന്റെ നായ്ക്കുട്ടികളോട് വളരെ സ്നേഹവും സംരക്ഷകവുമാണ്, ഈ ചിത്രത്തിന് തന്റെ തന്നെ ദുർബലമായ വശങ്ങളിൽ സമാനമായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിധികൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.ഇല്ല എന്ന് പറയുക.

8. ഒരു പെൻഗ്വിൻ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന്

സ്വപ്നം കാണുക എന്നത് വഴിതെറ്റിയതിന്റെയോ " സ്ഥാനമില്ല" എന്നതോ ആയ ഒരു ചിത്രമാണ്. സാഹചര്യത്തിന് തീർത്തും അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം.

ഇത് ഒരാളോടുള്ള അമിതമായ തണുപ്പും വൈകാരികമായ പിൻവാങ്ങലും അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിന് ആനുപാതികമല്ലാത്ത സ്വയം പ്രതിരോധവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

9. ഒരു പെൻഗ്വിൻ പറക്കുന്ന സ്വപ്നം

ഒരാളുടെ കഴിവുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുക, പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നാണത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം, നാർസിസിസ്റ്റിക് ഫാന്റസികൾ, തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ലാത്ത പദ്ധതികൾ എന്നിവ അംഗീകരിക്കാനുള്ള വിവേകശൂന്യതയെയും കഴിവില്ലായ്മയെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഇതിന് ഒരാളുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു അസാധാരണ ഘടകത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിയും, ഒരാളുടെ യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒന്നിലേക്ക് ഒരാൾ, അത് നിലവിലെ യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

10. പെൻഗ്വിൻ ഓടുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പെൻഗ്വിൻ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഓടുന്നത് വേഗതയേറിയതും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ കുലുങ്ങിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ് , അത് ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരാളുടെ എല്ലാ ശക്തിയിലും ആശ്രയിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തപ്പോൾ പോലും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അത് അടിയന്തിരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്.

11. ഒരു പെൻഗ്വിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം

പെൻഗ്വിനിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആന്തരിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവാനായിരിക്കുക എന്നാണ്. അവബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ഒരു അപകടം മനസ്സിലാക്കുന്നവർ.

ഇതിനർത്ഥം തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ്.പ്രതിരോധം, ശക്തി, ഒരാളുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ വിശാലമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, " വലിയ ", "ഉയരാൻ "ആയതിന്റെ ഭൗതികവശങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ.

12. ആലിംഗനം സ്വപ്നം ഒരു പെൻഗ്വിൻ

എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അതിനെ നേരിടാൻ ഒരാളെ അനുവദിക്കുന്ന സ്വന്തം വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും കൂടിയാണ്. അത് ആത്മാഭിമാനത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും തുല്യമാണ്.

13. എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പെൻഗ്വിൻ

സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാം. പെൻഗ്വിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻഗ്വിൻ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അയൽക്കാരന്: ശക്തമായ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള, മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത.

14. ധാരാളം പെൻഗ്വിനുകളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്    പെൻഗ്വിനുകൾ നീന്തുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

പരിസ്ഥിതിയുടെയും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹികമായ ഒരു സാഹചര്യം. ഒരുപക്ഷേ അയാൾക്ക് ആക്രമണോത്സുകതയുടെയും മത്സരത്തിന്റെയും നല്ല അളവ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും.

15. പെൻഗ്വിനുകളെ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളോ മുദ്രകളോ ആക്രമിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്

വസ്തുനിഷ്ഠമായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായ അർത്ഥമുണ്ടാകാം. ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ, സ്വന്തം പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വിരുദ്ധ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ ഇത് വിവരിക്കുന്നു: വേട്ടക്കാർ വിഴുങ്ങിയ പെൻഗ്വിനുകൾ വലിയ വസ്തുനിഷ്ഠവും പരിഹരിക്കാനാകാത്തതുമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാൽ അസാധുവാക്കപ്പെടുന്ന പൊരുത്തപ്പെടുത്തലിന്റെയും പ്രതിരോധത്തിന്റെയും വശങ്ങളാണ്.

രണ്ടാമത്തേതിൽ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എവിപരീതമായ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വന്തം വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആന്തരിക സംഘർഷം: ഇവിടെ കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങളും മുദ്രകളും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ശക്തിയും ആക്രമണോത്സുകതയും കൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്‌നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെയാണ്.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം 3>

നിങ്ങളെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ?

 • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് അർഹമായ അനുഭവവും ഗൗരവവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും.
 • എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക
 • ഇതിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ 1600 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ സ്വപ്നക്കാരേ, നിങ്ങളും ഒരു പെൻഗ്വിനിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലേഖനത്തിൽ അത് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്രദവും നിങ്ങളുടെ ജിജ്ഞാസയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും.

അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം.

ഇപ്പോൾ എന്റെ ജോലി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ നന്ദി

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

ഇടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.