അന്ധനായി സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ അന്ധതയുടെ അർത്ഥം കാണാതെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

 അന്ധനായി സ്വപ്നം കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിൽ അന്ധതയുടെ അർത്ഥം കാണാതെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

അന്ധനായിരിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്, എന്നിട്ടും  അതിന് ഒരാളുടെ അനുഭവത്തിന്റെ യുക്തിസഹവും സാദൃശ്യവുമായ ദർശനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാശമാനമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലേഖനം സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ "കാണാത്ത" ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അന്ധതയുടെ പ്രതീകവും രൂപകവും വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

ഇതും കാണുക: മൂക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മൂക്കിന്റെ അർത്ഥം

കാണാതെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

0> അന്ധനായി സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക?സ്വപ്നതുല്യമായ ഇരുട്ട് അനുഭവിക്കുകയും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും വേദനകൾക്കും ഇടയിൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നക്കാർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും അരോചകതയുടെ പാത അവശേഷിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധപൂർവ്വം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം രാവിലെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ കണ്ണുകളുടെ അർത്ഥം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മേഖലകളുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതോ ആഗ്രഹിക്കാത്തതോ ആയ വശങ്ങളുമായോ ഇടയ്ക്കിടെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം സ്വപ്നങ്ങളിലെ അന്ധത ജീവിതത്തിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ സമാനമായ “അന്ധത” പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

അന്ധനാകുന്നത് എന്നതും വഴിയാണ് വ്യക്തിഗത അബോധാവസ്ഥയിൽ ബോധത്തിന്റെ അന്ധതയെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്, അതായത്, അവരുടെ സ്ഥിരമായ നിയമങ്ങളും ശീലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, പുതിയ വീക്ഷണങ്ങളെയും പുതിയ ദർശനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ, മറിച്ച്, വസ്തുക്കളുടെ ആധിപത്യത്തെയും തടയുന്ന പ്രാഥമിക വ്യക്തികളുടെ പരിമിതമായ കാഴ്ചപ്പാട്പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്ത അബോധാവസ്ഥ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ മൂടുകയും അവനെ അരാജകത്വത്തിലും അനിശ്ചിതത്വത്തിലും നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അന്ധനാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു പോസിറ്റീവ് അർത്ഥം

 • വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്
 • മാറ്റവും പരിണാമവും
 • ആന്തരിക പിൻവാങ്ങൽ
 • അടുപ്പം
 • ആത്മീയത

അസ്വാസ്ഥ്യകരമായ വികാരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്കണ്ഠകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അന്ധനായിരിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിൽ ആയിരിക്കുക എന്ന സ്വപ്നം ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും കുറവ് നെഗറ്റീവ് ആയി മാറും.

ചിത്രങ്ങൾ " കാണുക" യുടെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാണിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു " വെളിച്ചം ചൊരിയുന്നു", അതായത്, സ്വയത്തിലേക്കും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കും കണ്ണ് തുറക്കുക, വ്യക്തമാക്കുക അന്ധകാരം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പിൻവാങ്ങൽ, അതിനാൽ തന്നോട് തന്നെ കൂടുതൽ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കുക, ഒരു ആഴത്തിലുള്ള കാഴ്ചയും സംവേദനക്ഷമതയും ഉയർന്ന അറിവും സജീവമാക്കുന്നതിന്, ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളും ഇടപെടലുകളുമില്ലാതെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതിന്, പ്രത്യക്ഷലോകത്തെ കണ്ണടയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക്. അന്ധത പലപ്പോഴും വ്യക്തതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു  കൂടാതെ സ്ഥല-സമയത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട " മറ്റുള്ള " കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അന്ധനായിരിക്കുന്നതും കാണാത്തതുമായ സ്വപ്നം ഇത് പലപ്പോഴും വിശകലനത്തിന്റെ പാതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവിടെ അത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ അടിവരയിടുന്നു: ഒരാൾ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും അജ്ഞതയുടെയും അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും മുങ്ങിത്താഴുകയാണ്, ആദ്യം ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് “കണ്ണുകൾ തുറക്കുക” , യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പുതിയ കണ്ണുകളോടെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്.

അന്ധനായ സ്വപ്നം നെഗറ്റീവ് അർത്ഥം

 • അജ്ഞത
 • ദുർബലത
 • വ്യതിചലനം
 • കാഠിന്യം
 • ഉപരിതലം
 • യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഭയം
 • ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ
 • അടച്ചുപൂട്ടൽ വാർത്തയുടെ മുഖം
 • പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിരസിക്കുക

സ്വപ്നങ്ങളിൽ അന്ധനായിരിക്കുക എന്നാൽ അപകട സാഹചര്യങ്ങളിലും ഭയത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിൽ കണ്ണടച്ചും ഒട്ടിച്ചും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചും സഞ്ചരിക്കുക അഗാധമായ ഇരുട്ടിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു, ഇത് ഒരാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും സത്യത്തിനും മുന്നിൽ ഭയം, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ, വസ്തുതകളുടെ ലഘൂകരണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇല്ലെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഈ അന്ധകാരത്തിൽ തുടരാൻ " ആഗ്രഹിക്കുന്ന" വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നത്, പ്രശ്‌നങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകളാൽ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ മൊത്തത്തിൽ അന്ധതയുടെ മൂടുപടം ഇറക്കാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ അന്ധതയുടെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ദുർബലതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനുപകരം മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന (പരിക്കേറ്റും) അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് , സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ വളർച്ചയുടെ സമയത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂല്യങ്ങളോടും വിശ്വാസങ്ങളോടും പൊരുത്തപ്പെടാത്തപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വശങ്ങൾ.

അന്ധനാകുക എന്ന സ്വപ്നം ഒരു പരിധി വരെ പ്രധാനമാണ്.പ്രതിഫലനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഒരാളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, സ്വപ്നങ്ങളിലെ അന്ധതയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം, സ്വപ്ന കാഴ്ച്ച എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാം, ഒരു പുതിയ അവബോധത്തിനായുള്ള ഒരു രൂപകവും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടും.

സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് അന്ധനായിരിക്കുക 12 Oneiric ചിത്രങ്ങൾ

1. ഒരു അന്ധനെ

പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഏകാഗ്രമാക്കാനും സ്വയം അമൂർത്തിക്കാനും സമയങ്ങളിൽ സ്വന്തം കേന്ദ്രീകരണം വീണ്ടെടുക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആവശ്യം, സ്വയം റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആത്മീയ പാത പിന്തുടരുന്നതിനോ പുറം ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തേജനങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ.

നെഗറ്റീവിൽ ഇത് " കാണുന്നില്ല എന്ന രൂപകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. " അല്ലെങ്കിൽ " കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല" സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും, അന്ധതയിൽ തുടരുക, അത് അപകടകരവുമാണ് തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും (അവനെ അനുഗമിക്കുന്ന) ദോഷം വരുത്തുന്ന, അറിവില്ലാത്തവന്റെയും അജ്ഞന്റെയും (അവൻ അവഗണിക്കുന്നവന്റെ)

2. അന്ധനായി സ്വപ്നം കാണുക    അന്ധനായതായി സ്വപ്നം കാണുക   ഇനി കാണില്ലെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ തന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്താണ്, എന്താണ് തനിക്ക് പിടികിട്ടാത്തത്, എന്താണ് ഇനി കാണാത്തത് (മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ജീവിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആവേശഭരിതമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു)

അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും മറ്റൊന്നും കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും മറ്റെല്ലാറ്റിനും " അന്ധൻ " ആകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പദപ്രയോഗങ്ങൾ: “ അന്ധമായ സ്നേഹം, അന്ധമായ അഭിനിവേശം, അന്ധമായ അത്യാഗ്രഹം അസൂയഅന്ധൻ" വികാരങ്ങൾ " അന്ധൻ " " യുക്തിയുടെ വെളിച്ചം" കെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഭൂമി ഭൂമിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അർത്ഥം

3. സുഖമായി കാണാത്ത സ്വപ്നം    ഉണർന്ന് കാണാതിരിക്കുന്ന സ്വപ്നം

സ്വപ്നം കാണുന്നവന്റെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട അജ്ഞാതരുടെയും അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഭയം, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മനസിലാക്കാൻ ശരിയായതും അനുയോജ്യവുമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്.

4. മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു അപകർഷതാ ബോധം, കുറവ്..., കഴിവ് കുറവ്, നല്ല കഴിവ്, ബുദ്ധിക്കുറവ്, മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി വിലയിരുത്തുന്ന നിർണായക വശങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. ഒരു ബന്ധത്തിൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കും.

5. ഒരു കണ്ണിൽ അന്ധനായിരിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്   ഒരു കണ്ണിൽ കാണാത്തതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരു ദുർബലമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഗികവും വസ്തുനിഷ്ഠമല്ലാത്തതുമായ മാർഗം.

6. കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നതും കാണാത്തതും സ്വപ്നം കാണുന്നു

കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു” എന്ന പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ആരാണ് കണ്ണ് കെട്ടിയതെന്നും ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് തന്റെ സ്വപ്നത്തിന് ഉത്തരം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാവുകയെന്നും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

7. സ്വന്തം മുഖം കാണാത്ത സ്വപ്നം

ബന്ധപ്പെടാം അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക്,സ്വയം വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, നിർവചനം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മുന്നിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥത, മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ " അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു" എന്ന തോന്നൽ. ഇത് സ്വപ്നങ്ങളിലെ മുഖമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ പ്രമേയം എടുക്കുന്നു.

8. ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്വപ്നം

അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കാക്കാം: ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല , അതിനെ നിർവചിക്കുന്നതിന്, അതിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ ധാരണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ചിലതുണ്ട്.

9. നടക്കുമ്പോൾ റോഡ് കാണാത്തതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നത്തിൽ കാണാതെ നടക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് " ചെയ്യുന്നു ”, “ ഇരുട്ടിൽ തുടരുന്നു”, ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ അഭാവവും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാതങ്ങളും.

10. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാത്ത സ്വപ്നം സ്വപ്നം കാണുന്നു ഡ്രൈവിംഗ്, റോഡ് കാണാതിരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

മുകളിലുള്ളവയ്ക്ക് സമാനമാണ്, എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങളുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ചിത്രം.

ഒരു വശത്ത് ഞങ്ങൾ തകരുമോ എന്ന ഭയവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയെയും ഒരാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും കാണാത്തതിന്റെ നിരാശയും ഉണ്ടായിരിക്കുക, മറുവശത്ത് നമുക്ക് ശാന്തതയും ശാന്തതയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാർ ഓടിക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവിൽ ആശ്ചര്യവും. അപകടങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്, അത് ആത്മവിശ്വാസത്തെയും ഒരാളുടെ കഴിവുകളെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും വഴിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അറിയുക.വെല്ലുവിളിനിറഞ്ഞ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവ തന്നിൽത്തന്നെ ഉയർന്നുവരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

11. ജന്മം നൽകുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടും കുട്ടിയെ കാണാതിരിക്കുന്നത്

ഫലം കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാത്തതിന് തുല്യമാണ്. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ചെയ്‌തതും അവൻ പൂർത്തിയാക്കിയതും എന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ, അവന്റെ പ്രതീക്ഷകളോട് പ്രതികരിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സങ്കൽപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തവുമായ എന്തെങ്കിലും. സ്വയം കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്തത്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ കുറയ്ക്കുക, അവരുടെ സ്വാധീനം കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുക, ആത്മാഭിമാനം കുറയുക എന്നിവയുമായി ഇത് യോജിക്കുന്നു.

12. വീണ്ടും കാണാനുള്ള സ്വപ്നം   കാഴ്ച്ച വീണ്ടെടുക്കാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

കുറച്ച് വ്യക്തമാണ്. ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ തുറക്കലിനെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ സമീപനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം. ഇത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും: ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ, " പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന" ആശയങ്ങൾ, ആവേശകരമായ യാത്ര. ഒരു യുഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

ഞങ്ങളെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരാ, ഈ ലേഖനവും പൂർത്തിയായി

നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗപ്രദവും രസകരവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി, എന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു മര്യാദയോടെ പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു:

ആർട്ടിക്കിൾ പങ്കിടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.