ოცნებობს ოქროს სიმბოლოები და მნიშვნელობა სიზმარში

 ოცნებობს ოქროს სიმბოლოები და მნიშვნელობა სიზმარში

Arthur Williams

Სარჩევი

რით განსხვავდება სიზმარში ოქროზე ოცნება სხვა ფერებისგან? და არის თუ არა მისი მნიშვნელობა დაკავშირებული ოქროსთვის ჩვეულებრივ მიკუთვნებულ ღირებულებასთან თუ ის სხვა მიმართულებით მიდის? სტატია იკვლევს ზოგადად ოქროსა და ოქროს სიმბოლიკას, რათა გამოავლინოს შესაძლო მნიშვნელობები და კავშირები მეოცნებე რეალობასთან. >

ოქრო სიზმარში

ოქროზე ოცნება ან, ზოგადად, ოქროზე ოცნება ყურადღებას აქცევს სრულყოფილებას და ღირებულებას რომელიც უნდა მივაწეროთ მეოცნებე რეალობის გარკვეულ ასპექტებს ან თავად მეოცნებეს.

"ის ოქროს ბიჭია" გამოიყენება იმის სათქმელად, ვისაც აქვს დაფასებული თვისებები. ჩვენს სოციალურ და ოჯახურ სისტემაში: „ძვირფასი“ ასპექტები, ღირებულება, სიუხვე და სათნოება, სინამდვილეში არის ოქროს ფერის მნიშვნელობა თანამედროვე ადამიანის კოლექტიური ფანტაზიებში.

ოქროს ფერი სიზმარში განიხილება, როგორც ამაღელვებელი გამოცდილება და როგორც დადებითი შთაბეჭდილება, რომელსაც შეუძლია აღძრას ცნობისმოყვარეობა და კმაყოფილება სიზმრის მსგავსი კონტექსტისთვის, რომელსაც შეეხო და " განათებული " ოქროს შუქით.

მიუხედავად იმისა, რომ , ოცნება ოქროს საგნებზე როგორიცაა მონეტები და ნივთები, შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან განსხვავებული მიმართულებები, რომლებიც დაკავშირებულია მატერიალურ მოთხოვნილებებზე დომინირებასთან ან საკუთარ თავში ღირებულების ამოცნობის აუცილებლობასთან, რომელიც საფუძვლად უდევს თვითშეფასების შესაძლო ნაკლებობას. Theუნდა გამოავლინოს " ძვირფასი " შიდა რესურსები, რომელთა არსებობა უცნობია.

ეს არის ოცნებები, რომლებსაც თითქმის ყოველთვის აქვთ დადებითი კონოტაცია დაკავშირებული "ღირებულებასთან" და იმედი და რომელიც ეხმიანება მითიური „ოქროს ხანის“ არაცნობიერ სურვილს, სიმრავლისა და სრულყოფილების ფანტასტიკური სამეფოს, კაცობრიობის იდეალიზებულ ბავშვობას.

სიზმრება ფერებში. ოქროს სიმბოლიზმი

ოქრო, როგორც მანათობელი, უხრწნელი და უჟანგავი ლითონი, უძველესი დროიდან ასოცირდება მზის შუქთან და ცეცხლის ძალასთან, ზებუნებრივი და არამატერიალური ძალის, ფიზიკური გამოვლინების სიმბოლოსთან. ღვთაებრივი სულის შესახებ.

იფიქრეთ ყველა ოქროს ღვთაებაზე ჩვენი პლანეტის სხვადასხვა კულტურაში, ოქროს ბუდებიდან აღმოსავლეთში, ბერძნული ტრადიციის აპოლონის ოქროს ეტლამდე, წმინდანთა ოქროს ჰალოებამდე. და მადონები დასავლეთში, უთვალავი ოქროთი დაფარული ან შემკული ტაძრებისა და ეკლესიების დათვლის გარეშე, რელიგიური აპარატურა (ოქროთი ნაქსოვი სამოსი, თასები და ოქროს ჭურჭელი), რაც მოწმობს ამ ელემენტის სიმბოლურ მნიშვნელობას . 3>

ოქრო და ოქრო შემდეგ ჩნდება, როგორც ერთგვარი ღვთაებრივი ნათლისღება, რომელიც მიგვანიშნებს ღმერთების სუვერენიტეტზე, სიწმინდისა და მარადიულობის, ფორმალური და სულიერი სრულყოფილების სიმბოლოზე.

Იხილეთ ასევე: ოცნებობს ქოლგაზე. ქოლგის ოცნების მნიშვნელობა

ადამიანთა სოციალურ კონტექსტშიც კი მეფეებისა და იმპერატორების გვირგვინები და კვერთხები, სამეფო საგანძური, ძვირფასი ქვები, სიმდიდრე,იარაღი, არტეფაქტები და ოქროს მონეტები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ ოქროს ძალას, რომელიც ხდება უზენაესობა, პრესტიჟი, პრივილეგია და ბატონობა.

მიუხედავად იმისა, რომ ალქიმიური ნამუშევარი და ტყვიის ოქროდ გადაქცევა შეიძლება ჩაითვალოს კვლევის არქეტიპის სიმბოლოდ. მატერიის ბნელი და არადიფერენცირებული შრეები უფრო კეთილშობილებისა და მანათობელი ფენების მიმართ) რაც მიუთითებს მსგავს კვლევასა და ტრანსფორმაციაზე იდენტიფიკაციის გზაზე.

აი, რომ ოქრო და ოქროს ფერი აისახება სინდისის შუქი არაცნობიერის სიბნელისგან განსხვავებით და პიროვნების პირველადი ასპექტების პროგნოზები კონცენტრირებულია ოქროში: უსაფრთხო, განმანათლებლური, სულიერი და პერფექციონისტური ასპექტები.

მაგრამ ყოველთვის ოქროსა და არაცნობიერის სიღრმეში დამალული საკუთარი თავის ოქროსფერი ასპექტები ხანდახან შეიძლება იყოს გამოვლენილი, დამალული (ან უარყოფილი), როგორც ოქროს ძარღვები მაღაროს სიბნელეში.

ოცნება ოქროსფერში მნიშვნელობა

ოცნება ოქროს ფერში წარმოიქმნება ყვითელი ფერის სუბლიმაციად, რომლისგანაც იგი წარმოადგენს უმაღლეს ვიბრაციას, რომელიც ზრდასთან და სიმწიფესთან დაკავშირებული ასპექტებიდან ვითარდება ცნობიერების უმაღლესი ასპექტებისკენ: ინტელექტი, მსჯელობა, ტრანსპერსონალი. კვლევა, სულიერება.

ოქროზე ოცნება შეიძლება წარმოადგენდეს ნუმინოზურ ამოფრქვევას მეოცნებე გამოცდილებაში, განათება, რომელიც დაკავშირებულია სულთან, ძალაუფლებასთან. სული, საკუთარი თავის გამოვლენა, სამყაროსა და მისი შემეცნებაფენომენები.

ოცნებობს ოქროს ფერი ასევე შეიძლება მიუთითებდეს ადამიანის ცხოვრების გზის მიზანზე: ევოლუცია, ტრანსფორმაცია, სრულყოფილება (გაუმჯობესება) და არქეტიპული მისწრაფება " გმირული ", იგივე, რაც გმირს საშუალებას აძლევს განაგრძოს თავისი მოგზაურობა.

სიზმრებში ოქროს მნიშვნელობა შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად:

 • სრულყოფილება
 • რეალიზაცია
 • შინაგანი ძიება
 • შინაგანი თვისებები, რესურსები
 • სიმწიფე
 • „ძვირფასი“ სიტუაციები
 • სულიერების განმანათლებლობა
 • ინსტინქტის სუბლიმაცია
 • ევოლუცია, ინდივიდუაცია
 • ცნობიერება, ცნობიერი
 • პრესტიჟი, ძალა
 • ხარისხი
 • ღირებულება
 • სიმართლე
 • პატიოსნება, სიბრძნე
 • პერფექციონიზმი

ოცნებობ ოქროს ფერზე ოცნების სურათები

ოქრო ფერი სიზმარში თავისი ძვირფასი თვისებებით ანათებს ყველაფერს, რასაც ეხება და ხაზს უსვამს მის პოზიტიურ მნიშვნელობას.

ის აკავშირებს მეოცნებლის შინაგან თვისებებსა და რესურსებს, აღმოცენებულ პოტენციალებს, მის სათნოებებს, სხვების ღირებულებას. სიმართლისა და იმედის.

1. ოქროს შუქზე ოცნება

შეიძლება მიუთითებდეს სულიერ განზომილებაზე მეოცნებე რეალობაში, უეცარი გამოცხადება (ლოგიკური თუ ინტუიციური), რომელიც აჩვენებს რეალობას და ადამიანებს სხვა შუქზე.

მაგრამ ეს შეიძლება იყოს დაკავშირებულია გაგების, უკეთესად გაგების უნართან , აზრის, მსჯელობის, შუქის მითითებითსინდისი, „ ძვირფასი “ ასპექტები, რომლებიც ანათებს თვითშემეცნებას.

2. ოქროსფერ კედლებზე ოცნება

გვიჩვენებს ოპტიმისტურ მიდრეკილებას ირგვლივ სიკეთის დანახვისა და კარგი და პოზიტიური საგნების აღქმისკენ, ან ხაზს უსვამს გარკვეულობას და „ სიმყარობას “ შეძენილი ფასეულობებით, კარგი გადაწყვეტილებებით. , სათნოებათა.

3. ოქროსფერ სახლზე ოცნება

უკავშირდება თვითგამოსახულებას, რომელიც გამოდის არაცნობიერიდან. შესაძლოა მეოცნებემ უნდა აღიაროს საკუთარი თვისებები, „ოქროს“ სათნოებანი, რომლებიც მას ეკუთვნის.

უარყოფით ასპექტში ეს შეიძლება მიუთითებდეს მიდრეკილებაზე უსარგებლო და შემზღუდველი პერფექციონიზმისკენ.

4. ოქროსფერი ფეხსაცმელების ოცნება

მიუთითებს უნარს გააგრძელო ცხოვრება მარტივად, სილამაზით და სიამოვნებით, დატოვოს ოქროს კვალი (დადებითი გავლენა, კეთილშობილება, სიბრძნე, დახმარება).

ფეხსაცმელი ოქროს ფერი სიზმარში ასევე შეიძლება მიუთითებდეს ქალურობაზე, რომელიც უნდა იყოს აღიარებული, რათა გამოჩნდეს მისი ყველა მანათობელი და მაცდური ასპექტით.

5. ოქროს კაბაზე ოცნება

შესაძლებელია, რომ ეს ეხება რეალურ თვისებებს, რომლებიც მეოცნებეს შეუძლია გამოხატოს და რეალობაში შემოიტანოს, ან მიანიშნოს სურვილი, მიენიჭოს საკუთარი თავის რაც შეიძლება სრულყოფილი სურათი და სოციალურ ნიღაბს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გამოიჩინოთ საკუთარი თავი საუკეთესოდ და შეამჩნიოთ.

ეს შეიძლება მიუთითებდეს პატივისცემაზე.

6. სიზმარში ოქროს საქორწილო კაბის ნახვა

ნიშნავს ჩაცმასგამოავლინეთ საუკეთესო საკუთარ თავში, ან ჩადეთ მთელი თქვენი რესურსი პროექტში, რომელიც მოიცავს ცვლილებას. მას ასევე შეუძლია მიუთითოს კარგი შენობა, კარგი ეგიდით, რომლის ფარგლებშიც იბადება და ვითარდება პროექტი და ვალდებულება, რომელიც იხარჯება მისი რეალიზაციისთვის.

7. ოქროს გველზე ოცნება

მიანიშნებს ლიბიდოს სიწმინდეზე, სიცოცხლის ძალაზე მისი უძველესი და არქეტიპული გამოხატულებით. ეს არის მნიშვნელოვანი სიმბოლო, რომელსაც შეუძლია და უნდა მიიყვანოს მეოცნებე სხეულთან, მის საჭიროებებთან, მის გარდაქმნებთან უფრო ინტიმურ კონტაქტამდე.

8. ოქროსფერი ცხოველების ოცნება

ხაზს უსვამს და აძლიერებს ცხოველის სიმბოლურ მნიშვნელობას, სიმბოლურ თვისებებს, რომლებიც მას ეკუთვნის და რომლებიც შესაძლოა "ძვირფასი " იყოს მეოცნებესთვის, რომელსაც ინტეგრირება სჭირდება. .

მაგალითად ოქროს ჩიტზე ოცნება შეიძლება მიუთითებდეს ამაღლებულ სულიერ აზრებზე ან „ოქროს“ ფანტაზიებზე.

ხოლო ოქროს ძაღლის ოცნება ხაზს უსვამს კავშირების, ერთგულების და ერთგულების ღირსებებს, მაგრამ ასევე სპონტანურობისა და ინსტინქტის ღირებულებას.

ოცნება ოქროში  ოცნების სურათები

9. ოქროს საგნებზე სიზმარი

ასახავს იმას, რაც მეოცნებე რეალობაში არის მნიშვნელოვანი, ძვირფასი და ღირებული, ეს შეიძლება იყოს მისი ან ახლო ადამიანების ასპექტები, ურთიერთობები, რომლებიც მას თავისთავად თვლის, სტაბილურ და მშვიდ სიტუაციებს, რაც მას იმავე სტაბილურობას აძლევს. და სიმშვიდე, მაგრამ რომელიც უნდა აღიაროს,რომლის შესახებაც მან უნდა გააცნობიეროს, რისი მადლიერიც უნდა იყოს.

10. ოქროს პოვნაზე ოცნება

მიუთითებს მეოცნებე ის ასპექტებს, რომლებიც წარმოიქმნება მის ფსიქიკურ დინამიკაში და რომელსაც არაცნობიერი წარმოაჩენს, როგორც უნიკალურ და ფასდაუდებელს.

ისინი შეიძლება იყოს თვისებები, რესურსები და შესაძლებლობები ან სიტუაციები მის ფსიქიკურში. ცხოვრება, რომელიც უნდა „ ნახოს“ და განიხილოს.

11. ჩანთაში ოქროს პოვნაზე ოცნება

გულისხმობს ქალურ თვისებებს, რომელთა ღირებულებაც თქვენ უნდა აღიაროთ. ეს შეიძლება ეხებოდეს ზოგადად ქალურობას, მეოცნებე მეოცნებეობასა და სექსუალურობას, ან შეიძლება იყოს მომხიბვლელი ადამიანის სიმბოლო და მისი დასაპყრობად გამოყენებული საშუალებები.

12. ოქროს დამალვაზე ოცნება   ოქროს დამარხვაზე ოცნება

შეიძლება მიუთითებდეს მორცხვობის ფორმაზე ან გამოჩენის შიშზე, რაც ასევე იწვევს კარგი თვისებების დამალვას. ან მიდრეკილება არ დაინახოს ან არ აღიაროს ახლობელი ადამიანის (ძვირფასი) თვისებები, დამარხოს ისინი გულგრილობისა და დაუდევრობის ქვეშ.

ეს შეიძლება მიუთითებდეს საიდუმლოებაზე ან ინფორმაციაზე, რომელიც დამალულია.

13. ოქროს მტვერზე ოცნება

მისი დანახვა ან სუნთქვა ასახავს სილამაზის, სიმსუბუქის, მაგიის მოთხოვნილებას. შესაძლოა, მეოცნებე გადის რთულ მომენტს და ხედავს ყველაფერს შავი, სიზმარი ანაზღაურებს სიმძიმის მდგომარეობას ჰაერში ოქროს გამოსახულებებით და ვარაუდობს ნივთების ნახვის შესაძლებლობას.განსხვავებული პერსპექტივით.

14. ოქროს მონეტებზე ოცნება

ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სურათია, რომელიც ასევე დაკავშირებულია ფულის სიმბოლიზმთან და მიუთითებს მეოცნებე უსაფრთხოების (მათ შორის ფინანსური) და დადასტურების საჭიროებაზე, სირთულეების გადალახვისა და მათი გადაჭრის აუცილებლობაზე.

Იხილეთ ასევე: ოცნებობს თეთრებში ჩაცმული მოხუცი ლუსიას სიზმარი

ოცნებებში ოქროს მონეტები შეიძლება წარმოადგენდეს მიზნის მისაღწევად დახარჯულ ენერგიას ან ჟესტის, სიტუაციის, ურთიერთობის ღირებულებას და მატერიალურ ან ემოციურ სარგებელს, რომელსაც იგი იღებს მეოცნებე.

Marzia Mazzavillani Copyright © ტექსტის რეპროდუცირება აკრძალულია

ჩვენთან წასვლამდე

ძვირფასო მკითხველო, თუ ეს სტატია თქვენთვის სასარგებლო და საინტერესო აღმოჩნდა, გთხოვთ, უპასუხეთ ჩემს ვალდებულებას მცირე თავაზიანობით:

გააზიარეთ სტატია

Arthur Williams

ჯერემი კრუზი არის გამოცდილი მწერალი, ოცნების ანალიტიკოსი და თვითგამოცხადებული ოცნების ენთუზიასტი. სიზმრების იდუმალი სამყაროს გამოკვლევის ღრმა ვნებით, ჯერემიმ თავისი კარიერა მიუძღვნა ჩვენს მძინარე გონებაში დამალული რთული მნიშვნელობებისა და სიმბოლიზმის ამოცნობას. პატარა ქალაქში დაბადებულმა და გაზრდილმა მან ადრეული აღფრთოვანება განიცადა სიზმრების უცნაური და იდუმალი ბუნებით, რამაც საბოლოოდ აიძულა დაეტოვებინა ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში სიზმრების ანალიზის სპეციალობით.მთელი თავისი აკადემიური მოგზაურობის განმავლობაში, ჯერემი სწავლობდა სიზმრების სხვადასხვა თეორიებსა და ინტერპრეტაციებს, სწავლობდა ისეთი ცნობილი ფსიქოლოგების ნამუშევრებს, როგორიცაა ზიგმუნდ ფროიდი და კარლ იუნგი. აერთიანებდა თავის ცოდნას ფსიქოლოგიაში თანდაყოლილ ცნობისმოყვარეობასთან, ის ცდილობდა გადაეღო უფსკრული მეცნიერებასა და სულიერებას შორის, გაეგო ოცნებები, როგორც ძლიერი იარაღი საკუთარი თავის აღმოჩენისა და პიროვნული ზრდისთვის.ჯერემის ბლოგი, ინტერპრეტაცია და სიზმრების მნიშვნელობა, კურირებული ფსევდონიმით არტურ უილიამსი, არის მისი გზა ფართო აუდიტორიისთვის თავისი გამოცდილების და შეხედულებების გაზიარებისთვის. ზედმიწევნით შემუშავებული სტატიების საშუალებით, ის მკითხველს აწვდის ყოვლისმომცველ ანალიზს და ახსნას სხვადასხვა სიზმრების სიმბოლოებისა და არქეტიპების შესახებ, მიზნად ისახავს ნათელი მოჰფინოს ქვეცნობიერ გზავნილებს, რომლებსაც ჩვენი ოცნებები გადმოსცემენ.იმის გაცნობიერებით, რომ სიზმრები შეიძლება იყოს კარიბჭე ჩვენი შიშების, სურვილებისა და გადაუჭრელი ემოციების გასაგებად, ჯერემი ხელს უწყობსმის მკითხველებს შეეგუონ სიზმრების მდიდარ სამყაროს და გამოიკვლიონ საკუთარი ფსიქიკა სიზმრების ინტერპრეტაციით. პრაქტიკული რჩევებისა და ტექნიკის შეთავაზებით, ის ხელმძღვანელობს ინდივიდებს, თუ როგორ შეინახონ სიზმრების ჟურნალი, გააძლიერონ სიზმრების გახსენება და ამოიცნონ ფარული შეტყობინებები მათი ღამის მოგზაურობის მიღმა.ჯერემი კრუზი, უფრო სწორად, არტურ უილიამსი, ცდილობს სიზმრების ანალიზი ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადოს, ხაზს უსვამს ტრანსფორმაციულ ძალას, რომელიც დევს ჩვენს ოცნებებში. მიუხედავად იმისა, ეძებთ ხელმძღვანელობას, შთაგონებას ან უბრალოდ ქვეცნობიერის იდუმალ სფეროს შეხედვას, ჯერემის დამაფიქრებელი სტატიები მის ბლოგზე უდავოდ დაგტოვებთ თქვენი ოცნებების და საკუთარი თავის უფრო ღრმა გაგებაში.