Yuxuda qızıl görmək Yuxuda qızılın simvolları və mənaları

 Yuxuda qızıl görmək Yuxuda qızılın simvolları və mənaları

Arthur Williams

Röyada qızıl görmək digər rənglərdən nə ilə fərqlənir? Və onun  mənası adətən qızıla aid edilən dəyərlə əlaqələndirilir, yoxsa başqa istiqamətlərə gedir? Məqalə, xəyalpərəstin reallığı ilə mümkün mənaları və əlaqələrini müəyyən etmək üçün ümumiyyətlə qızıl və qızılın simvolizmini araşdırır.

yuxuda qızıl

qızıl xəyal etmək və ya daha çox qızıl xəyal etmək diqqəti mükəmməlliyə dəyər verir. bu, xəyalpərəstin gerçəkliyinin müəyyən cəhətlərinə və ya xəyalpərəstin özünə aid edilməlidir.

"O, qızıl oğlandır" təqdir olunan keyfiyyətlərə malik olan biri haqqında demək üçün istifadə olunur. sosial və ailə sistemimizdə: “qiymətli” cəhətlər, dəyər, bolluq və fəzilət, əslində müasir insanın kollektiv fantaziyalarında qızıl rəngin mənalarıdır.

Röyalardakı qızıl rəng , qızılın işığı ilə toxunulan və " işıqlandırılan " yuxuya bənzər kontekst üçün maraq və məmnuniyyəti stimullaşdıra bilən maraqlı bir təcrübə və müsbət təəssürat kimi yaşanır.

Həm də , sikkələr və artefaktlar kimi qızıl əşyaları xəyal etmək, maddi ehtiyacların üstünlüyü və ya özünə hörmətin mümkün çatışmazlığının əsasını təşkil edən öz daxilindəki dəyəri tanımaq ehtiyacı ilə bağlı çox fərqli istiqamətlərə səbəb ola bilər. theMövcudluğu bilinməyən " qiymətli " daxili resursları ortaya çıxarmaq lazımdır.

Onlar, demək olar ki, həmişə müsbət mənaya malik olan "dəyər"lə əlaqəli xəyallardır. və ümid etmək və mifik “qızıl əsr”, fantastik bolluq və mükəmməllik səltənəti, insanlığın ideallaşdırılmış uşaqlığı üçün şüursuz istəklə səsləşir.

Rənglə xəyal etmək. qızılın simvolizmi

Qızıl parlaq, pozulmayan və paslanmayan metal kimi qədim zamanlardan günəş işığı və atəşin gücü, fövqəltəbii və qeyri-maddi gücün, fiziki təzahürün simvolu ilə əlaqələndirilir. ilahi ruhun.

Planetimizin müxtəlif mədəniyyətlərindəki bütün qızıl tanrıları düşünün, Şərqdəki qızıl Buddalardan, Yunan ənənəsinə aid Apollonun qızıl arabasına, müqəddəslərin qızıl halolarına qədər. və Qərbdə Madonnalarda qızılla örtülmüş və ya bəzədilmiş saysız-hesabsız məbədləri və kilsələri, bu elementin simvolik əhəmiyyətinə dəlalət edən dini aparatları (qızılla toxunmuş paltarlar, qədəhlər və qızıl qablar) nəzərə almasaq .

Qızıl və qızıl daha sonra Tanrıların suverenliyinə işarə edən bir növ ilahi epifaniya kimi görünür, paklıq və əbədiyyət, rəsmi və mənəvi kamillik rəmzidir.

Hətta insan sosial kontekstində padşahların və imperatorların tacları və əsasları, kral xəzinələri, daş-qaş sərvətləri, qiymətli daşlar,silahlar, artefaktlar və qızıl sikkələr qızılın üstünlüyə, prestijə, imtiyaz və hökmranlığa çevrilən gücünü bir daha təsdiqləyir.

Həmçinin bax: Yuxuda öpüşmək Yuxulardakı öpüş Mənası

Halbuki kimyagərlik işi və qurğuşunun qızıla çevrilməsi tədqiqat arxetipalının simvolu sayıla bilər. maddənin qaranlıq və fərqlənməmiş təbəqələrini daha nəcib və işıqlı təbəqələrə) eyniləşdirmə yolunda oxşar tədqiqat və transformasiyaya işarə edir. şüursuzun qaranlığından fərqli olaraq vicdanın işığı və şəxsiyyətin əsas cəhətlərinin proqnozları qızılda cəmləşmişdir: təhlükəsiz, işıqlı, mənəvi və mükəmməllik aspektləri.

Ancaq həmişə qızıl və özünün qızıl rəngində şüursuzluğun dərinliklərində gizlənən cəhətləri bəzən mədən qaranlığında qızıl damarlar kimi üzə çıxa, gizlənə (yaxud inkar edilə bilər).

Qızılla yuxu görmək Mənası

Qızılı rəngdə xəyal etmək sarı rəngin sublimasiyası kimi ortaya çıxır və bu, böyümə və yetkinliklə bağlı aspektlərdən şüurun daha yüksək aspektlərinə doğru inkişaf edən ən yüksək vibrasiyanı təşkil edir: zəka, düşüncə, trans-şəxs. tədqiqat, mənəviyyat.

Röyada qızıl görmək xəyalpərəstin təcrübəsində numinous in püskürməsini, ruhla, ruhun gücü ilə əlaqəli işıqlandırmaları təmsil edə bilər. nəfs, Özün zühuruna, dünya və onun biliklərinəhadisələr.

Qızıl rəng xəyal etmək həm də insanın həyat yolunun məqsədini göstərə bilər: təkamül, transformasiya, mükəmməllik (təkmilləşmə) və arxetipik " qəhrəmanlıq ", qəhrəmanın səyahətinə davam etməsinə imkan verən eynidir.

Röyalardakı qızılın mənalarını belə ümumiləşdirmək olar:

 • mükəmməllik
 • realizə
 • daxili axtarış
 • daxili keyfiyyətlər, resurslar
 • yetkinlik
 • “qiymətli” vəziyyətlər
 • mənəvilik maarifləndirmə
 • instinktin sublimasiyası
 • təkamül, fərdiləşmə
 • şüur, şüurlu
 • prestij, güc
 • keyfiyyət
 • dəyər
 • həqiqət
 • dürüstlük, müdriklik
 • mükəmməllik

Qızılın rəngini xəyal etmək Xəyal şəkilləri

Qızıl yuxulardakı rəng toxunduğu hər şeyi öz qiymətli keyfiyyətləri ilə işıqlandırır və onun müsbət dəyərini vurğulayır

Xəyalpərəstin daxili keyfiyyətlərinə və resurslarına, ortaya çıxan potensiallarına, başqalarının fəzilətlərinə, dəyərlərinə bağlanır. həqiqət və ümid.

1. Qızıl işığı xəyal etmək

xəyalpərəstin reallığında mənəvi ölçüyə işarə edə bilər, reallığı və insanları fərqli bir işıqda göstərən qəfil vəhy (məntiqi və ya intuitiv).

Ancaq bu da ola bilər. başa düşmək, daha yaxşı başa düşmək , düşüncəni, əsaslandırmanı, işıqlandırmanı göstərmək qabiliyyətinə bağlıdır.vicdan, özünüdərkə işıq salan “ qiymətli ” aspektləri.

2. Qızıl rəngli divarları xəyal etmək

ətrafdakı yaxşıları görmək və yaxşı və müsbət şeyləri qavramaq üçün optimist meyli göstərir və ya əldə edilmiş dəyərlərdən, yaxşı qərarlardan ibarət əminlikləri və " möhkəmliyi " vurğulayır. , fəzilətlərdən.

3. Qızılı rəngli bir ev xəyal etmək

şüursuzluqdan çıxan mənlik imicinə bağlanır. Ola bilsin ki, xəyalpərəst öz keyfiyyətlərini, ona aid olan “qızıl” fəzilətləri tanımalıdır.

Mənfi aspektdə bu, faydasız və məhdudlaşdırıcı mükəmməlliyə meyl göstərə bilər.

15>4. Yuxuda qızılı rəngli ayaqqabı görmək

qızıl ayaq izləri (müsbət təsirlər, səxavət, müdriklik, kömək) buraxaraq həyatı asan, gözəllik və zövqlə davam etdirmək qabiliyyətinə işarə edir.

Ayaqqabılar. yuxulardakı qızıl rəngdə həm də bütün parlaq və cazibədar cəhətləri ilə ortaya çıxması üçün tanınmalı olan qadınlığa işarə edə bilər.

5. Qızıl paltarı xəyal etmək

mümkündür ki, bu, xəyalpərəstin ifadə edə biləcəyi və reallığına gətirə biləcəyi real keyfiyyətlərə aiddir və ya özünün mümkün qədər mükəmməl bir obrazını vermək istəyinə işarə edir və özünü ən yaxşı tərəfdən göstərməyə və diqqət çəkməyə imkan verən sosial maskaya.

Hörmətliliyi göstərə bilər.

6. Yuxuda qızılı gəlinlik görmək

geymək deməkdirözünüzdə ən yaxşısını ortaya çıxarın və ya bütün resurslarınızı dəyişikliyi nəzərdə tutan bir layihəyə qoyun. Bu, həmçinin layihənin doğulduğu və inkişaf etdirildiyi yaxşı binaları, yaxşı himayələri və onun həyata keçirilməsi üçün sərf olunan öhdəliyi göstərə bilər.

7. Yuxuda qızıl ilan görmək

libidonun müqəddəsliyinə, ən qədim və arxetipik ifadəsində həyat qüvvəsinə işarə edir. Xəyalpərəsti bədənlə, onun ehtiyacları ilə, çevrilmələri ilə daha yaxın əlaqəyə apara bilən və aparmalı olan mühüm simvoldur.

8. Yuxuda qızılı rəngli heyvanlar

görmək, heyvanın simvolik mənasını, ona aid olan və bəlkə də xəyalpərəst üçün "qiymətli " olan simvolik keyfiyyətləri vurğulayır və gücləndirir. .

Həmçinin bax: Xəyal sayı ON DÖRD Yuxuda 14-ün mənası

Məsələn ​​qızıl quş xəyal etmək yüksək, ruhani düşüncələrə və ya "qızıl" fantaziyalara işarə edə bilər.

yuxuda qızıl it görmək bağların, sədaqət və bağlılığın fəzilətlərini, eyni zamanda kortəbiiliyin və instinktlərin dəyərini vurğulayır.

Qızılda yuxu görmək  Xəyal şəkilləri

9. Yuxuda qızıl əşyalar görmək

xəyalpərəst üçün reallıqda nəyin vacib, qiymətli və dəyərli olduğunu əks etdirir, onlar özünün və ya yaxın insanlarının aspektləri, normal qəbul etdiyi münasibətlər, ona eyni dərəcədə sabitlik verən sabit və sakit vəziyyətlər ola bilər. və əmin-amanlıq, lakin tanımalı olan,fərqinə varmalı, şükür etməlidir.

10. Qızıl tapmağı xəyal etmək

xəyalpərəstin psixi dinamikasında ortaya çıxan və şüursuzluğun unikal və qiymətsiz kimi təqdim etdiyi aspektləri göstərir.

Onlar onun xüsusiyyətləri, resursları və bacarıqları və ya vəziyyətləri ola bilər. “ görməli” və nəzərə almalı olan həyat.

11. Pul kisənizdə qızıl tapdığınızı xəyal etmək

dəyərini tanımalı olduğunuz qadın keyfiyyətlərinə işarə edir. Bu, ümumiyyətlə qadınlığa, xəyalpərəstin həssaslığına və cinsiyyətinə aid ola bilər və ya valeh edən bir insan və onu fəth etmək üçün istifadə olunan vasitələrin simvolu ola bilər.

12. Qızılı gizlətməyi xəyal etmək   Qızılı basdırmaq xəyalını

görmək utancaqlıq və ya özünü göstərmək qorxusuna işarə edə bilər ki, bu da insanın yaxşı keyfiyyətlərini gizlətməyə gətirib çıxarır. Yaxud yaxın adamın (qiymətli) keyfiyyətlərini görməmək və ya tanımamaq, onları laqeydlik və ya diqqətsizlik altında basdırmaq meyli.

Gizlədilmiş sirlərə və ya məlumatlara işarə edə bilər.

13. Qızıl tozunu yuxuda görmək

onu görmək və ya nəfəs almaq gözəlliyə, yüngüllüyə, sehrə ehtiyacı əks etdirir. Bəlkə də xəyalpərəst çətin bir an keçir və hər şeyi qara görür, yuxu ağırlıq vəziyyətini havadakı qızıl təsvirləri ilə kompensasiya edir və hər şeyi görmə ehtimalını təklif edir.fərqli perspektivdə.

14. Yuxuda qızıl sikkələr

görmək həm də pulun simvolizmi ilə əlaqəli ən çox yayılmış şəkillərdən biridir və yuxu görənin təhlükəsizlik (o cümlədən maliyyə) və təsdiq ehtiyacını, çətinlikləri aradan qaldırmaq və onları həll etmək ehtiyacını göstərir.

Xəyallardakı qızıl sikkələr məqsədə çatmaq üçün sərf olunan enerjini və ya jestin, vəziyyətin, münasibətlərin dəyərini və xəyalpərəstin aldığı maddi və ya emosional qazancı təmsil edə bilər.

Marzia Mazzavillani Müəlliflik hüququ © Mətnin təkrar istehsalı qadağandır

Bizi tərk etməzdən əvvəl

Hörmətli oxucu, bu məqaləni faydalı və maraqlı hesab etdinizsə, sizdən xahiş edirəm öhdəliyimə kiçik bir nəzakətlə cavab verin:

MƏQDƏNİ PAYLAŞIN

Arthur Williams

Ceremi Kruz təcrübəli yazıçı, yuxu analitiki və özünü yuxu həvəskarı adlandıran bir insandır. Xəyalların sirli dünyasını araşdırmaq üçün dərin ehtirasla Ceremi karyerasını yuxuda olan zehnimizdə gizlənən mürəkkəb mənaları və simvolizmi açmağa həsr etmişdir. Kiçik bir şəhərdə doğulub böyüyərək, o, yuxuların qəribə və müəmmalı təbiətinə erkən valeh oldu və nəticədə onu Xəyalların Təhlili üzrə ixtisaslaşaraq Psixologiya üzrə Bakalavr dərəcəsinə yiyələndi.Akademik səyahəti boyu Ceremi yuxuların müxtəlif nəzəriyyələri və şərhləri ilə məşğul olur, Ziqmund Freyd və Karl Yunq kimi tanınmış psixoloqların əsərlərini öyrənirdi. O, psixologiya sahəsindəki biliklərini fitri maraqla birləşdirərək, xəyalları özünü kəşf etmək və şəxsi inkişaf üçün güclü vasitələr kimi başa düşərək, elm və mənəviyyat arasındakı uçurumu aradan qaldırmağa çalışırdı.Cereminin Artur Uilyams təxəllüsü ilə idarə olunan "Yuxuların Təfsiri və Mənası" adlı bloqu onun təcrübəsini və fikirlərini daha geniş auditoriya ilə bölüşmək üsuludur. Xəyallarımızın çatdırdığı şüuraltı mesajlara işıq tutmaq məqsədi ilə vasvasılıqla hazırlanmış məqalələr vasitəsilə oxuculara müxtəlif yuxu simvolları və arxetiplərinin hərtərəfli təhlili və izahları təqdim edir.Xəyalların qorxularımızı, istəklərimizi və həll olunmamış duyğularımızı anlamaq üçün bir qapı ola biləcəyini qəbul edərək, Ceremi həvəsləndirironun oxucularını zəngin xəyal dünyasına qucaqlamaq və yuxu yozumu vasitəsilə öz psixikasını araşdırmaq. Praktik məsləhətlər və üsullar təklif etməklə, o, fərdlərə yuxu jurnalını necə tutmaq, yuxuların xatırlanmasını artırmaq və gecə səyahətlərinin arxasında gizlənmiş mesajları açmaqla bağlı bələdçilik edir.Ceremi Kruz, daha doğrusu, Artur Uilyams, xəyallarımızın daxilində olan transformasiya gücünü vurğulayaraq, yuxu təhlilini hamı üçün əlçatan etməyə çalışır. Rəhbərlik, ilham və ya sadəcə olaraq şüuraltının müəmmalı səltənətinə nəzər salmaq istəsəniz, Jeremy-nin bloqunda düşündürücü məqalələri, şübhəsiz ki, sizi xəyallarınızı və özünüzü daha dərindən dərk etməyə imkan verəcək.