Sumu unissa Sumusta unelmoiminen

 Sumu unissa Sumusta unelmoiminen

Arthur Williams

Unen yksityiskohdat voivat muuttaa koko näkökulman ja kuvien merkityksen. Näin tapahtuu usein unien sumussa, joka peittää näyn, peittää muut unen elementit ja muuttaa unessa koettuja tuntemuksia. Seuraavassa artikkelissa tutkitaan sumun symboliikkaa ja taajuutta unissa sekä kuvia, joiden kanssa se esiintyy, jotta löydetään yhteyksiä.uneksijan kokeman todellisuuden kanssa.

sumu unissa

Sumu unissa liittyy selkeyden puutteeseen, kyvyttömyyteen arvioida koettuja tilanteita, epävarmuuteen ja epäilyksiin.

Se voi edustaa tiedostamattoman epämääräisiä sisältöjä, psyyken osia, joita tietoisuuden valo ei vielä valaise ja joita ei siksi ymmärretä eikä koeta, eräänlaista muodotonta ydintä, joka voi jäädä tähän käsittämättömyyden vaiheeseen tai nousta esiin ja ilmetä konkreettisuutena, mahdollisuutena, määriteltyinä tunteina.

Tämä ominaispiirre muutoksen ja liikkeen sumu unissa tekee siitä keskeisen symbolin siirtymähetkille, vaivalloiselle ja epävarmalle siirtymiselle olemassaolon vaiheesta toiseen, siihen liittyvälle määrittelemättömyydelle, kaikelle sille, mitä on kuviteltu ja toivottu, mutta ei ole vielä laskeutunut todellisuuden tasolle.

Sumun symboliikka unissa

Sumun symboliikka unissa heijastaa muodotonta, erilaistumatonta ainetta, joka edeltää aineen ilmestymistä luomismyytissä. Se on ensimmäinen luova ydin ja ensimmäinen alkemistinen aine, josta kaikki kehittyy, elollinen potentiaali, alkio, johon kaikki on jo kirjoitettu.

Tämä tarkoittaa mahdollisuutta, laajentumista, muutosta, elämää.

Myönteiset näkökohdat, jotka heijastuvat unissa ja tasapainottavat tämän symbolin epämiellyttävää käsitystä, jossa ilmenee kaksi selkeästi määriteltyä polariteettia: toisaalta harmaus, pimeys, epävarmuus, pysähtyneisyys, toisaalta muutos, kehittyneisyys, dynaamisuus.

Sumun merkitys unissa

Sumua unissa kuin todellisuudessa haittaa näkemistä, himmentää aistit, vaimentaa äänet, hämärtää asioiden ääriviivat ja aiheuttaa usein ahdistuksen ja ahdistuksen tunteita. Nämä unet liittyvät epävarmuuden tunteeseen ja todellisuuden hallinnan puutteeseen, tuntemattoman pelkoon sekä todellisuuteen, joka vaikuttaa synkältä ja kaoottiselta.

Kyvyttömyys nähdä maisemaa ja ympäröiviä asioita, joita sumu peittää ja muuttaa unissa, voi uneksija kokea rangaistuksena ja kyvyttömyytenä, mikä ilmaisee riittämättömyyden ja epämukavuuden tunnetta, tai se voi ilmaista reagoimattomuutta siihen, mitä elämä tarjoaa, " eivät tunne pystyvänsä siihen". (tekeminen, ymmärtäminen, käsitteleminen, analysointi), joka ei ole " nähdä selvästi "(mielikuvitus, käsitys siitä, mikä tilanteessa on tärkeää, intuitiivinen ajattelu, loogisten yhteyksien löytäminen).

Samaan aikaan sumu unissa Jos sitä tarkastellaan neutraalisti, kiinnostuneena tai uteliaana, se voi viitata edellä mainittuun: uusien mahdollisuuksien syntymiseen, itäviin ideoihin ja tunteisiin, sisäisen halun ohjaukseen, luottamukseen itseensä ja kykyihinsä. Tai taas se voi paljastaa luovan työstämisen ja kypsyttelyn aspektin, tuloksen odotuksen, toivon.

Sumu unissa Yleisimmät kuvat

Kuten kaikkien muidenkin unien symbolien kohdalla, uneksijan kokema konteksti ja tunteet ovat perustavanlaatuinen osoitus, joka ohjaa analyysia. Näin voidaan löytää sumu unissa merkki tukkeutumisesta, pelosta, kyvyttömyydestä tai potentiaalista muutokseen ja uutuuteen.

Unta sumusta

unimaisemassa on ehkä yleisin kuva, sumu unissa heijastaa sitä, mitä uneksija tuntee, ja sitä muokkaavat hänen tunteensa, jotka, on huomattava, ovat usein enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Nämä unet voivat osoittaa vaikeuksien, hämmennyksen ja epävarmuuden hetkiä, jonkin asian odottamista eikä tiedä, mitä tehdä, tai toiminnan pelon tunnetta.

2. Unelma sumuun eksymisestä

on ahdistuksen uni, joka kuvastaa epäilyksen ja epäselvyyden tilaa jonkin tilanteen tai suhteen suhteen suhteen. Uneksija tuntee" kadonnut ', eksyksissä jossakin, mitä hän ei täysin ymmärrä: tunteet, jotka imevät hänet mukaansa, seksuaalinen intohimo tai masennus, tunteet, jotka valtaavat hänet ja joita hän ei pysty järkeistämään.

Katso myös: Tulivuoren unelmointi Tulivuoren merkitys unissa

3. Unta sumusta talossa

kiinnittää huomion kahteen tasoon: sisäiseen, joka on merkki hämmennyksestä, tietämättömyydestä ja tarpeesta tietää, mitä itsessä tapahtuu, ja ulkoiseen, joka voi itse asiassa liittyä " kotiin Tällöin unessa voi näkyä väärinkäsityksiä ja käyttäytymistä, joka ei vastaa omia tuntemuksia, sekä monimutkaisia perhedynamiikkoja, joita on vaikea ratkaista.

4. Unelma mustasta sumusta

ja pelko sen nielaisemasta voi liittyä tulevaisuuden pelkoihin, toivon ja vaihtoehtojen puutteeseen, mahdollisuuksien näkemättömyyteen (valon näkemättömyyteen) ja raskaisiin tunteisiin, joita ei ilmaista, mutta jotka määrittävät uneksijan todellisuutta.

Unta sumusta puutarhassa

on ehkä kaikkein myönteisin kuva, joka kehottaa keskittymään itseensä, omiin ominaisuuksiinsa ja voimavaroihinsa, luottamaan siihen, että osaa pysyä jopa tiettyjen hetkien kaaoksessa ja epävarmuudessa.

6. Sumusta uneksiminen ajon aikana

Jos uneksija tuntee olevansa kiireinen ajaessaan autoa ja pelkää, että sumu estää hänen näkönsä ja hän pelkää törmäävänsä, tämä voi heijastaa samanlaista stressi- ja vaikeustilannetta työssä.

Jos hän toisaalta ajaa rennosti sumun läpi jopa näkemättä, minne hän on menossa, uni voi korostaa itseluottamusta ja itsevarmuutta, tai se voi olla merkki holtittomuudesta ja varomattomuudesta.

7. Haaveilemme sumun liukenemisesta

viittaa jonkin ongelman ratkaisemiseen ja voittamiseen, epäilyjen hälventämiseen ja mielekkyyden löytämiseen siinä, mitä on tekemässä tai tavoittelemassa.

8. Unelma sumun läpi näkemisestä

on myönteisiä merkityksiä, jotka liittyvät siihen, että ihminen ei menetä rohkeuttaan ja jatkaa eteenpäin vaikeina tai synkkinä aikoina.

Joitakin esimerkkejä unista, joissa on sumua unissa

Seuraavassa raportoin joitakin fragmentteja, joissa sumu esiintyy unissa. Ensimmäisen niistä teki teini-ikäinen, jolla oli hyvin selkeät ajatukset siitä, mitä hän haluaa elämältään, ja joka oli valmis panostamaan kaiken, mitä hänellä on, jotta hän onnistuisi siinä. Tämä fragmentti, tämä fragmentti, voisi esiintyä missä tahansa unessa ja missä tahansa iässä, ja sillä olisi samat merkitykset:

Olen kaupunkini aukiolla, on paljon sumua, joka ei estä minua näkemästä kauas. Erään rakennuksen edessä pysähtyy tyhjä vaunu ja vetää minua puoleensa. Vaunun edessä oleva hevonen katsoo minua ja vetää minut luokseen kutsuen minua. (Luca-Bologna).

Seuraavan unen näki puolestaan poika, joka oli ensimmäisenä opiskeluvuotenaan yliopistossa, ja se kuvastaa pessimististä näkemystä todellisuudesta:

Näin unta sotakoneesta, joka käynnisti ja sammutti jatkuvasti rakettimoottoreitaan, mutta ei pystynyt liikkumaan: se näytti hämähäkinverkkoon jääneeltä hyönteiseltä.

Sitten näin sillan, joka johti suurkaupunkiin, joka näytti New Yorkilta. Se oli täynnä pilvenpiirtäjiä sumun ympäröimänä, ja siellä oli vielä Twin Towers. (Gabriele- Lucca)

Unen sumu kuvastaa kasvun ja muutoksen ajan vaikeuksia sekä tulevaisuuden pelottavia mutta myös kiehtovia tuntemattomuuksia.

Katso myös: Skorpioni unissa Mitä tarkoittaa unelmoida skorpioneista?

Uneksija tuntee, että menneisyyden arvopaperit ovat poissa ja tulevaisuus on " sumu". jotka voivat tuoda mukanaan tuntemattomia ja vaarallisia asioita (New York, kaksoistornit, jotka muistuttavat syyskuun 11. päivän 2011 hyökkäyksestä).

Hän tuntee olevansa ansassa järjestelmässä (hämähäkinverkko), josta hänen on puolustettava itseään (sotakone), vaikka halu mahdollisuuksien täyteiseen tulevaisuuteen on läsnä.

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstin jäljentäminen kielletty

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.