Laulamisen unelma Laulun ja laulujen merkitys unissa

 Laulamisen unelma Laulun ja laulujen merkitys unissa

Arthur Williams

Laulamisesta uneksiminen liittyy itsensä, yksilöllisyytensä ja tunteidensa ilmaisemiseen. Se on erittäin rikas symboli, joka jättää positiivisia ja rohkaisevia tunteita ja jolla on voima muuttaa jotain uneksijassa heijastumalla hänen todellisuuteensa. Artikkelissa tarkastelemme laulamisen merkityksiä ja erilaisia mielikuvia, joilla se ilmenee unissa.

laulaa unissa

Laulamisesta uneksiminen on yksinkertaisin ja vaistomaisin tapa, jolla alitajunta tuo esiin uneksijan hallitsevan tunteen.

Tunne, että ehkä todellisuudessa ei ole " sadonkorjuu " tai joka on tukahdutettu jokapäiväisissä askareissa ja jonka vain unissa laulaminen voi herättää ja tuoda tietoisuuteen nopeimmalla ja tehokkaimmalla tavalla.

Laulaminen unissa ja todellisuudessa tarkoittaa sitä, että ilmaisee sitä, mitä on sisällään, ja se on harmoninen liike sisältä ulos, joka onnistuu vangitsemaan huomion ja iskemään mieleen ja sydämeen.

Kuten tanssista haaveileminen, myös laulamisesta haaveileminen tarkoittaa tunteiden ilmaisemista, jonkin tarpeen ilmaisemista, jonkin asian näyttämistä itsestäsi.

Unissa laulaminen voi olla ylistys, kehotus, avunpyyntö tai eroottinen kutsu, se voi olla sisäisen harmonian, hyvinvoinnin ja voiman, surun ja katumuksen symboli.

Haaveilla laulamisesta Symboliikka

Laulamisen symboliikka liittyy itseilmaisuun, se vastaa vaistomaiseen luovuuteen, joka jokaisella olennolla on, se on yksi hienovaraisimmista, suorimmista ja voimakkaimmista viestintäkanavista, joka värähtelee ihmisen syvimpiä sointuja, joka luo yhteyden muihin olentoihin ja Jumalaan.

Mikään muu kuin laulaminen ei tee ihmisestä ainutlaatuista ja paljastaa hänen merkkinsä.

Laulamisesta haaveileminen tuo näin ollen pintaan tämän alkukantaisen ja arkaaisen itseilmaisun, joka vastaa yksilön tarpeeseen sublimoida (laulussa) tunne tai uskonnollinen ylistys, muuntamalla ja luomalla kuulemansa ainutlaatuiseen muotoon, jolla on voima muuttaa myös kuulijan tunnetilaa.

Ihmisten laulaminen itse asiassa rentouttaa, kiihottaa, häiritsee, muuttaa tunteita, luo syvän yhteyden laulajan ja kuulijan välille.

Haaveilla laulamisesta Merkitys

 • itseilmaisu
 • tyytyväisyys
 • luovuus
 • tunteet (ilo, melankolia, suru, rakkaus).
 • viestintä
 • itsetunto
 • henkisyys
 • empatia

Unissa laulamisen merkitykseen vaikuttavat, kuten aina, laulavan tai laulua kuulevan uneksijan tunteet, mutta se liittyy myös melodiaan, taustamusiikkiin, laulun sanoihin ja otsikkoon sekä laulun laatuun, joka voi olla iloinen ja rytmikäs tai surullinen ja melankolinen, intohimoinen ja intensiivinen.

Kun unissa muistetaan laulaa, otsikko ja sanat ovat helposti viesti tai tärkeä vihje uneksijan todellisuudesta ja tarpeista.

Mutta laulamisesta haaveileminen on joskus myös ilman kuvia: vain laulun melodia ja sanat tulevat esiin, näitä unia on helppo pitää merkityksettöminä samalla tavalla kuin kuuloharhoja.

Katso myös: Shell unissa Mitä tarkoittaa unelmoida kuoresta?

Itse asiassa kuvien vähäisyys tekee niistä entistäkin kiehtovampia ja tarkempia tuodessaan pintaan sen, mitä uneksija kokee läheisyydessä.

Esimerkkinä edellä mainitusta ovat keski-ikäisen naisen toistuvat unet, joissa hän kuulee Lucio Battistin laulun säkeistön (sanat ja musiikki) toistuvan. Vain sen yhden.

"Se oli huhtikuu, se oli toukokuu, se oli kuka tietää... oliko se kaunis vai oliko se vain hänen ikänsä...".

Vanha laulu, jolla ei ole hänelle mitään merkitystä, joka ei ole merkinnyt erityisiä hetkiä hänen elämässään eikä liikuta häntä kovinkaan paljon. Vasta yhdessä tekemämme unen toteuttamistyön avulla uneksija pystyi tuntemaan, kuinka paljon laulun sanat heijastivat kaipuuta menneisyyteen ja nuoruuden menetettyihin mahdollisuuksiin,ja kuinka paljon nykyisyys ja vaihdevuosivaihe painoivat häntä.

Unelmoimalla tästä laulusta hän tunnusti vaikeutensa hyväksyä todellisuutta, jonka kanssa hänen oli elettävä, ja pahoittelun tunteen siitä, mitä hän oli jo kokenut, mutta se oli myös lähtökohta ja nykyhetken elpyminen, joka johti hänet hyväksymään uuden elämänvaiheen.

Unelmointi laulamisesta 19 Unelma kuvia

1. Unelma laulamisesta hyvin

Kun tunteet ovat tyytyväisyyden ja ilon tunteita, se tarkoittaa, että uneksija on rauhassa itsensä kanssa, mutta tuntee tarvetta ilmaista itseään ja kommunikoida jonkun kanssa.

Se on tärkeä uni, joka liittyy itsetuntoon ja palkitsevaan suhteeseen luonnon ja hengen kanssa.

Haaveilla, että laulaa huonosti Haaveilla, että ei osaa laulaa

Uneksija haluaa tulla ymmärretyksi, esiintyä tai tehdä itsensä tunnetuksi, mutta sisäiset olosuhteet (sensuuri, kriittiset energiat, heikko itsetunto) estävät häntä tekemästä sitä tai vääristävät ja vaikuttavat kielteisesti siihen, mitä hän haluaa välittää.

3. Unelma laulaa jotain iloista laulua

viittaa myönteiseen tilaan ja ehkä myös saavutetun päämäärän vahvistamiseen ja tyydyttämiseen.

Se on romanttisten tunteiden tai uuden rakkauden symboli.

4. Unelma surullisen laulun laulamisesta

kuvastaa uneksijan surua, jota ei ehkä ilmaista arjessa, jota ei ehkä sallita tuntea tai joka on haudattu tavan vuoksi. Se viittaa huoliin ja pettymyksiin.

5. Unta laulun kuulemisesta

on symbolinen kutsu, ja laulun herättämistä tunteista riippuen se saa uneksijan kiinnittämään huomiota siihen, mitä hän kuulee laulussa tai laulavaan henkilöön.

Esimerkiksi: jos näet unta siitä, että kuulet kumppanisi tai henkilön, johon olet ihastunut, laulavan, alitajuntasi havaitsee kutsun, tarpeen tai tunteen sinulta.

6. Unelma laulamisesta kirkossa

jos laulut ovat uskonnollisia virsiä, tämä mielikuva liittyy yhteyteen jumalallisen kanssa, tarpeeseen ilmaista omaa hengellisyyttään tunteakseen itsensä ymmärretyksi, suojelluksi ja osaksi kokonaisuutta.

Kun taas kirkkolaulusta (kevyestä musiikista) haaveileminen voi viitata tarpeeseen murtautua ulos asetetuista säännöistä ja rajoista, ilmaista itseään eri tavalla ja jopa räikeällä tavalla.

7. Unelma laulamisesta autossa

edustaa sitä helppoutta ja iloa, jolla ihminen paljastaa ja ilmaisee itseään sosiaalisessa elämässä.

8. Unelma laulamisesta kuorossa Unelma laulamisesta ryhmässä

Se voi olla unelma vastakkaisen tilanteen korvaamisesta, osoittaa tarvetta olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi ryhmässä tai luoda tai etsiä harmoniaa (perheessä, työryhmässä).

9. Unelma laulamisesta julkisesti Unelma laulamisesta ja menestymisestä

ovat unia, jotka liittyvät täyttymykseen, henkilökohtaiseen voimaan ja itsetuntoon. Uneksija ehkä kompensoi näillä tyytyväisyyden ja menestyksen mielikuvilla todellisuuden näkymättömyyttä ja riittämättömyyden tunnetta.

Mutta ne voivat myös olla rohkaisevia ja viestittää kyvystä ilmaista itseään muiden keskuudessa ilolla, hyödyllisellä ja myönteisellä tavalla.

10. Unelma laulamisesta ja tanssimisesta

on kuva, joka muita enemmän osoittaa ilon ja sisäisen tyytyväisyyden tilannetta, joka liittyy johonkin uneksijan kokemaan asiaan.

Se on huolettomuuden symboli, joka edustaa tarvetta päästää irti elämän virrasta luottavaisesti ja elämän ilosta.

Katso myös: Tanssi unessa Tanssin merkitys unessa

11. Unelma laulamisesta englanniksi

voi korostaa vaikeuksien voittamista (jos laulu on sujuvaa ja miellyttävää) ja näyttää uneksijalle sen sisältämät mahdollisuudet, mutta se voi myös osoittaa, ettei häntä ymmärretä tai että hänellä on taipumus käyttää asiayhteyden ulkopuolisia olemisen tapoja ja sanallisia ilmaisuja.

Englanniksi puhumisesta tai laulamisesta haaveileminen on myös yksi vieraan kielen opiskeluun liittyvistä kuvista, jotka kertovat oppimisen tason saavuttamisesta ja ääniin uppoutumisesta.

12. Unelma oopperan laulamisesta

tarkoittaa tavanomaisista kaavoista irtautumista ja pyrkimystä hienovaraisempaan, laajempaan ja syvällisempään viestintään, jolla on arkkityyppisiä konnotaatioita ja joka voi herättää tunteita ja koskettaa tunteita myös oman kulttuurikontekstin ulkopuolella.

Joissakin unissa se tuo esiin uneksijan varjon ja persoonallisuuden tuntemattoman puolen.

13. Unelma joutsenlaulusta

Se on kärsimyksen symboli (joutsen laulaa ennen kuolemaa), joka edustaa jonkin asian (elämänvaiheen, parisuhteen jne.) päättymistä.

14. Unta lintujen laulusta

kuvastaa iloisuutta, iloa, rakkautta ja myönteisiä odotuksia nykyhetkeä kohtaan. Se voi viitata uutuuksiin, joita uneksija odottaa.

15. Unelmien laulut

Kuten Lucio Battistin laulun tapauksessa, unen laulut voivat avata näkymän uneksijan sisimpään elämään, ilmaisemattomiin ja vielä hämmentyneisiin tunteisiin.

Näiden unien tarkoituksena on antaa analyysille tarkka suunta osoittamalla, mitä nämä tunteet ovat ja millä alueilla ne ilmenevät: rakkaus, ihmissuhteet, itsetunto, fantasia.

Unelmointi lauluista, joita ei ole olemassa Unelmointi lauluista, joita et ole koskaan kuullut.

ovat voimaannuttavia kuvia, jotka osoittavat alitajunnan (ja uneksijan) luovuuden, kyvyn keksiä sitä, mitä ei ole olemassa, ja antaa sisältöä fantasiaan ja uniin.

Jos unelmoi laulavansa lauluja, joita ei ole olemassa, sillä voi olla myös päinvastaisia merkityksiä, jotka viittaavat taipumukseen huijata itseään, ei olla konkreettinen eikä rationaalinen.

17. Unta uskonnollisten laulujen laulamisesta Unta uskonnollisten laulujen laulamisesta

kuten unessa laulaminen kirkossa liittyy uneksijan henkisyyteen, tarpeeseen laajempaan yhteyteen ulottuvuuksien kanssa " korkea' Olemassaolon tarve, tarve tuntea olevansa yhteydessä jumaluuteen ja osa omaa uskonnollista ryhmää, tarve suojeluun ja rauhaan.

18. Unelma sotilashymnien laulamisesta Unelma urheiluhymnien laulamisesta

korostaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja turvallisuutta, jonka se voi antaa uneksijalle, mutta se voi olla myös viesti, joka viittaa kurinalaisuuden, sääntöjen tai fyysisen aktiivisuuden lisäämisen tarpeeseen.

19. Kuuluisasta laulajasta haaveileminen unissa

on tärkeää ymmärtää, mitä ominaisuuksia uneksija antaa laulajalle, koska on mahdollista, että hän tarvitsee juuri näitä ominaisuuksia tai että ne ohjaavat häntä (ehkä liiallisella tavalla) sillä hetkellä.

Sama tapahtuu, kun kyseiseen laulajattareen samaistutaan: on mahdollista, että uneksija tuntee itsensä riittämättömäksi, että rooli, jota hän esittää, on hänelle kapea, että hänen 'normaalius' on hänelle negatiivinen.

Nämä unet on analysoitava huolellisesti esittämällä uneksijalle kysymyksiä.

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstin jäljentäminen kielletty

Onko sinulla unta, joka kiehtoo sinua ja haluat tietää, onko sillä viestiä sinulle?

 • Voin tarjota sinulle kokemusta, vakavuutta ja kunnioitusta, jonka unelmasi ansaitsee.
 • Lue, miten voit pyytää yksityistä konsultaatiota
 • Tilaa Guide NEWSLETTER ilmaiseksi toiset 1500 ihmistä ovat jo tehneet niin TILAA NYT!

Ennen kuin jätät meidät

Hyvä uneksija, tämä symboli on mielestäni kiehtova ja toivon, että eri kuvien merkitykset auttoivat sinua ymmärtämään, mitä näit unta.

Mutta jos et löytänyt etsimääsi, muista, että voit kirjoittaa unelmasi kommentteihin.

Voit myös kirjoittaa minulle, jos haluat syventyä yksityiseen konsultaatioon.

Nyt pyydän sinulta pientä kohteliaisuutta: KIITOS, jos autat minua levittämään työtäni.

Jaa artikkeli ja tykkää siitä.

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.