Trzęsienie ziemi we śnie - co to znaczy śnić o trzęsieniu ziemi?

 Trzęsienie ziemi we śnie - co to znaczy śnić o trzęsieniu ziemi?

Arthur Williams

Trzęsienie ziemi w snach jest dość powszechne, przedstawiając się z katastroficznymi i przerażającymi obrazami, często związanymi z innymi naturalnymi kataklizmami, sygnalizując radykalną zmianę w życiu, zapowiadając zachodzącą transformację. Artykuł analizuje symbol w jego wielu zmiennych, przedstawiając możliwe powiązania z rzeczywistością śniącego.

Marzenie o trzęsieniu ziemi

Trzęsienie ziemi w snach jest symbolem wewnętrznego wstrząsu.

Wstrząśnięcie i zburzenie wszystkich nabytych pewników, zerwanie schematów myślowych, nawyków, zachowań, relacji, których znaczenie jest kwestionowane, których obecność może zostać zmieciona lub zastąpiona przez innych ludzi lub uczucia.

Zastąpiony przez wszystko, co nagle wkracza w życie i zmusza do przemyślenia go na nowo, do spojrzenia na nie z nowej perspektywy.

Jeśli ta operacja odnowy odbywa się z trudem, a człowiek trzyma się codzienności i ustalonych nawyków, wówczas trzęsienie ziemi w snach przychodzi, aby przełamać opór, wyeliminować bezpieczeństwo, zniszczyć, aby można było odbudować.

Trzęsienie ziemi w snach jest wstrząsem sumienia który wstrząsa z intensywnością prawdziwego trzęsienia ziemi i zmusza do przyjęcia archetypu śmierci-odrodzenia: transformacji siebie, aby odrodzić się w nowej fazie życia.

Na poziomie obiektywnym trzęsienie ziemi w snach zwiastuje drastyczną zmianę, odwrócenie strony, której nie można się oprzeć, wewnętrzny popęd, za którym czujemy się zmuszeni podążać, zewnętrzne okoliczności, przed którymi nie można się obronić.

Symbolika trzęsienia ziemi w snach

Symbolika trzęsienia ziemi w snach W starożytności był powiązany z negatywnymi sytuacjami i złymi znakami: chorobą, utratą pieniędzy, śmiercią. Artemidorus powiązał go ze zmianą sytuacji, której doświadczał śniący.

Zobacz też: Sen o byłych, znaczenie byłych w snach

Symbolika trzęsienia ziemi w snach jest łatwe do zrozumienia: pomyśl o rzeczywistym trzęsieniu ziemi, o tym, jak się objawia i co powoduje: ziemia poruszająca się pod stopami, rzeczy wokół trzęsące się i drgające, zniszczenia, które mogą nastąpić, zawalające się budynki, pęknięcia w ziemi.

I zwierzęca panika, która opanowuje człowieka, bezsilnego wobec tej siły natury. Pierwotny strach, który skłania do ucieczki i pogrąża w irracjonalności, który sprawia, że " drżenie wewnątrz "Gdy świat na zewnątrz drży, przywołując śmierć.

Trzęsienie ziemi może również zmienić fizyczny wygląd powierzchni ziemi, powodując pęknięcia i rozdarcia, zmieniając morfologię terenu poprzez podniesienie lub zatopienie gruntu.

Świadczy to o potrzebie zmian i ewolucji, która jest również obecna w naturze i odzwierciedla identyczny wstrząs w jednostce. Trzęsienie ziemi w makro i mikrokosmosie.

Znaczenie trzęsienia ziemi we śnie

Aby zrozumieć znaczenie trzęsienia ziemi we śnie, konieczne jest zastanowienie się i zakwestionowanie następujących punktów, które mogą być związane z tym symbolem:

 • Nieuchronność zmian,
 • Transformacja, proces wzrostu
 • Radykalna zmiana w zachowaniu i środowisku
 • Kryzysy wewnętrzne, wstrząsy świadomości
 • Stan niepokoju i głębokiego zaburzenia, szok
 • Wewnętrzne zamieszanie, niepewność
 • Etapy przejścia z jednego wieku do drugiego
 • Dezorientacja, dostosowanie psychiczne,
 • Poczucie bezradności
 • Konflikt psychiczny (między wewnętrznymi jaźniami lub sprzecznymi wyborami, których należy dokonać)
 • Błędy, których jesteś świadomy

Wymienione punkty są konsekwencją" psychiczne trzęsienia ziemi ", którym śniący jest poddawany i odpowiadają potrzebie zmiany i rozwoju lub odzwierciedlają zmianę w doświadczanych sytuacjach.

Trzęsienie ziemi w snach 13 Powtarzające się obrazy

Trzęsienie ziemi w snach To, co niszczy i rozdziera, co sprawia, że uciekamy w przerażeniu lub jesteśmy bezradnymi świadkami, jest zwierciadłem naszej własnej rzeczywistości. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych obrazów sennych:

Śniąc o trzęsieniu ziemi

Jeśli śniący jest tylko widzem i zewnętrznym obserwatorem, obraz ten może wskazywać na potrzebę zmian, których nie jest jeszcze w pełni świadomy lub wydarzeń, które już inkubują i zmienią coś w jego rzeczywistości.

Z drugiej strony, jeśli śniący jest bohaterem swojego snu i sam doświadcza trzęsienia ziemi, obraz jest związany z tym, co JUŻ się w nim dzieje, z wstrząsami, chaosem i zachodzącymi przemianami.

2. sny o trzęsieniach ziemi, kataklizmach i klęskach żywiołowych

jest dość powszechny w okresach przejścia z jednej fazy istnienia do drugiej i odzwierciedla wiele z niepewności, jaką jednostka odczuwa co do przyszłości, wewnętrznych konfliktów i stanów niepokoju, pragnienia pewności i antytetycznej chęci pójścia naprzód poprzez porzucenie tego, co było i rzutowanie w przyszłość.

3. śnić o trzęsieniu ziemi w swoim domu

Przebywanie w domu podczas trzęsienia ziemi we śnie i widzenie kołyszących się ścian, mebli, żyrandoli i przedmiotów zwraca uwagę na rodzinę i relacje rodzinne. Być może istnieją niepokojące zmiany, które wpłynęły na stabilność śniącego i jego rodziny: kryzysy finansowe, zmiany statusu społecznego, żałoby, zdrady.

Sytuacje mogą być różnorodne i muszą być oceniane z uwzględnieniem emocji odczuwanych we śnie i postawy śniącego: odczuwanie paniki, przeżywanie jej w samotności lub dzielenie się nią z członkami rodziny; bycie nieruchomym i zamrożonym lub płacz i próba ucieczki, to przeciwstawne tryby, które odzwierciedlają rzeczywiste tendencje śniącego lub zachęcają do postawykilka.

4. śnić o trzęsieniu ziemi, które zawali dom

Psychiczna część śniącego ma katastroficzną percepcję, która jest ucieleśniona w tych obrazach.

Upadek domu w snach Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane trzęsieniem ziemi, czy nie, zawsze wiąże się z rzeczywistymi problemami obiektywnymi (rodzina, strata, zmiana, rozwód) lub subiektywnymi (wstrząs, wewnętrzna restrukturyzacja, załamanie bezpieczeństwa, zmiana poglądów).

5. śniąc o trzęsieniu ziemi, które zrówna wszystko z ziemią

może wskazywać na całkowite odwrócenie tego, co żyło się i myślało do tego momentu, potrzebę oderwania się od przeszłości, zmianę życia, rozpoczęcie od nowa, przejściową fazę życia (bardziej prawdopodobne w drugiej połowie życia).

6. śniąc o ruinach po trzęsieniu ziemi

reprezentują fazę po wstrząsach i traumie, fazę pokryzysową. Chodzenie po ruinach trzęsienia ziemi we śnie wskazuje na odwagę i potrzebę zaakceptowania rzeczywistości przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

7. śnić o ucieczce przed trzęsieniem ziemi

wydobywa wszystkie emocje strachu i paniki, które mogą pojawić się w czasach kryzysu i poważnych wstrząsów wewnętrznych i zewnętrznych.

Ucieczka jest automatyczną reakcją, która w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji wskazuje na brak akceptacji i strach przed konfrontacją z tym, co się dzieje. Wskazuje również na własną samoobronę i samozachowanie i jest snem, który może wskazywać na początek problematycznej i trudnej sytuacji.

8. śnić o byciu zasypanym przez trzęsienie ziemi

śniący czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie z tym, co się dzieje. bycie pogrzebanym jest metaforycznym obrazem poczucia ciężaru i zmiażdżenia przez rzeczywistość. trzęsienie ziemi, symbolizujące drastyczną zmianę, zniszczyło reaktywne zdolności śniącego, który być może czuje się unicestwiony i nie ma siły, by przeciwstawić się i znaleźć rozwiązania.

9. sny o trzęsieniu ziemi otwierającym przepaście, które pochłaniają rzeczy i ludzi

Ciekawie będzie zobaczyć, co pochłonęło trzęsienie ziemi snów, jacy ludzie lub rzeczy zatonęły i zniknęły.

Będzie to pierwsza analiza, która da dość jasne wskazówki. To, co jest połykane, reprezentuje to, co musi zniknąć z życia śniącego, aby umożliwić mu zmianę i rozwój.

Możliwe, że sen pokazuje w symbolicznej formie rzeczywistość, której doświadcza śniący lub że nadaje formę obawie, że brakuje stałych punktów w jego życiu.

10. śniąc o trzęsieniu ziemi w wieżowcu

Widok trzęsącego się wieżowca lub jego zawalenia z powodu trzęsienia ziemi może być powiązany z kwestionowaniem autorytetu, utratą męskiej postaci odniesienia (ojca, dziadka, księdza, przyjaciela, męża, kochanka), męskim wpływem lub podziwem dla zanikającej męskiej postaci.

Może również odnosić się do siły seksualnej śniącego, do problemów i wątpliwości dotyczących jego męskości.

11. śnić o trzęsieniu ziemi w kościele

wskazuje na zmianę, kwestionowanie, upadek zasad i pewników nabytych w okresie dorastania, które warunkowały czyjeś zachowanie.

Może również podkreślać pewną egzystencjalną samotność, poczucie " sam na świecie "obcy i różniący się od innych, czy też stymulujący intelektualną niezależność i poszukiwanie własnych wartości etycznych wywodzących się z własnego doświadczenia życiowego i nieprzekazywanych przez innych.

12. śnić o trzęsieniu ziemi przewracającym most

Metaforyczny obraz pokazujący podział, przerwaną komunikację, niemożność osiągnięcia celu, na który się pracowało i stworzyło sieć relacji i użytecznych założeń.

Trzęsienie ziemi we śnie, które niszczy most, może również wskazywać na problemy i kryzysy, które mają moc osłabiania relacji, tworzenia konfliktów i podziałów.

13. śnić o trzęsieniu ziemi w samochodzie podczas jazdy

Widząc i czując trzęsący się samochód, drogę przed sobą poruszającą się i podnoszącą, inne samochody kołyszące się gwałtownie lub pochłaniane przez pęknięcia otwarte w asfalcie przez trzęsienie ziemi, można je postrzegać jako rodzaj ostrzeżenia, przeczucia zmiany, która być może nadejdzie w przyszłości.świat pracy lub pozycja społeczna.

We śnie droga przed nami nie jest już tak wyraźna i prosta, co oznacza, że nasza ścieżka nie jest już określona i bezpieczna. Jeśli ktoś zostanie pochłonięty przez przepaść podczas jazdy samochodem, poczucie niebezpieczeństwa i niepewności jest zaakcentowane, pokazując możliwą rzeczywistość niekorzystnych sytuacji, przed którymi nie można się obronić, z których zostaje się wciągniętym.

Trzęsienie ziemi w snach - kilka przykładów snów

Jakieś dwa tygodnie po tym śnie zerwałem z dziewczyną i ten okres był bardzo zły.

We śnie jest noc, jestem w swoim pokoju w łóżku, nagle czuję typowe wibracje niezbyt gwałtownego trzęsienia ziemi, słyszę hałasy, wstaję i wyglądam na balkon, widzę, że w budynku naprzeciwko na balkonach jest kilka osób, wszyscy powoli machają czerwonymi chusteczkami.

Mój stan umysłu był spokojny, ale sen szczególnie na mnie wpłynął (Pietro - Syrakuzy).

Trzęsienie ziemi w snach wskazuje na wstrząsy i zmiany w życiu śniącego, prawdopodobnie ten sen zwiastował już rozpad tego związku, który był już postrzegany przez podświadomość. Machanie chusteczkami to gest związany z pożegnaniami, pożegnaniami.

Kolor czerwony jest związany z namiętnością i miłością. To nieco rażący sposób na pożegnanie się z tym związkiem.

Witaj Marni, miałem straszny sen, koszmar, powiedziałbym. Śniło mi się trzęsienie ziemi i kiedy wszystkie ściany waliły się na mnie, widziałem wyraz strachu w oczach mojej babci i ciotki, które nie żyły od sześciu lat.

Zaczęłam krzyczeć i obudziłam się wijąc w łóżku z głosem dławiącym się w gardle (Mary).

Również to trzęsienie ziemi w snach wydaje się być związany z "upadek " i odwrócenie pewności w życiu śniącego.

Obecność zmarłej babci i ciotki (więzy krwi) oraz przebywanie w domu może wskazywać na zmianę w rodzinie, która ją destabilizuje i przeraża, a której nie może kontrolować.

Witam, śniło mi się silne trzęsienie ziemi (we śnie mówiłam o siódmym stopniu Mercallego) i mimo, że bardzo się bałam, wtuliłam głowę ojca w ramiona, kiedy krzyczał ze strachu, jakbym nie chciała, żeby słyszał ten cały ryk.

Byliśmy w kuchni przy stole, co to oznacza? Dziękuję (Titti - Massa Carrara).

Inny przykład, w którym trzęsienie ziemi w snach Śniąca, gestem przytulenia głowy ojca, w rzeczywistości próbuje uspokoić myśli i zmartwienia związane z własnym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem, które pochodzi od rodziny i postaci rodzicielskich.

Ojciec krzyczący i pocieszany w tym kontekście może również odnosić się do prawdziwego ojca i możliwego cierpienia lub kryzysu, z którym musi się zmierzyć w wyniku prawdziwego symbolicznego trzęsienia ziemi (zmiana, kryzys, porażka itp.).

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, ten artykuł również jest skończony i jak widać, jest dość elokwentny i wyczerpujący i wymagał wiele pracy z mojej strony.

Mam nadzieję, że okazał się interesujący i że odpowiedział na pytania, które cię tu sprowadziły. Jeśli tak, pomóż mi rozpowszechniać informacje

Zobacz też: Marzyć o stracie czegoś Znaczenie snów o stracie

SHARE

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.