Śnić o aniele Znaczenie i symbolika aniołów w snach

 Śnić o aniele Znaczenie i symbolika aniołów w snach

Arthur Williams

Sen o aniele zwraca uwagę na duchowe aspekty bytu i wiąże się z potrzebą bezpieczeństwa i prawdy. Obecny w najstarszych tekstach i przedstawieniach ikonograficznych jako rodzaj " cecha unii " między człowiekiem a boskością, anioły ułatwiają relację człowieka z Bogiem, ponieważ ich skrzydlata natura i możliwość zstąpienia do świata pozwala im poznać i pobłażać ludzkim słabościom. Artykuł analizuje symbol i znaczenie anioła w snach oraz różne obrazy senne, w których się pojawiają.

śniąc o aniołach

Marzenie o aniele lub widzenie aniołów we śnie łączy się z eterycznymi i duchowymi wymiarami, do których śniący uzyskuje dostęp we śnie, ponieważ odczuwa potrzebę ochrony "niebiański", lub potrzebę przezwyciężenia i zrównoważenia materialnego wymiaru świata dziennego.

Marzenie o aniele często odpowiada na świadome pragnienie nadprzyrodzonej ochrony, fascynację więcej 'wysoki' i tajemniczość bytu, tak że anioł ze snu jest uważany za prawdziwe mistyczne objawienie, któremu śniący przypisuje prawdę i moc.

Objawienie, które może zaszczepić bezpieczeństwo, którego być może brakuje w rzeczywistości, które może prowadzić i chronić śniącego, które sprawia, że czuje się wyjątkowy, kochany i połączony z energią ". przełożony która koi jego poczucie egzystencjalnej samotności.

Marzyć o aniele Symbolika

Symbolika anioła w snach jest związana z jego funkcją pośredniczącą między człowiekiem a Bogiem oraz jego rolą jako posłańca, przewodnika, wykonawcy i obrońcy.

Anioły wspomniane w najstarszych tekstach opisywane są jako androgyniczne skrzydlate istoty, o nadprzyrodzonej naturze, ale ludzkiej formie, które pojawiają się otoczone aureolą czystego, promiennego światła.

W Biblii anioły są zorganizowane w hierarchie otaczające boski tron: archaniołowie, cherubini, serafini są przeciwstawiani Lucyferowi i jego zwolennikom, zbuntowanym i złym aniołom wrzuconym do piekła przez Boga, aby ukarać pychę i nieposłuszeństwo.

Ten podział na złośliwą lub łagodną anielską naturę teoretyzowaną przez święte pisma nie podważył jednak matczyno-opiekuńczej funkcji anioła stróża przypisanej każdemu człowiekowi, aby go prowadzić i czuwać nad jego krokami, postaci, która w ostatnich dziesięcioleciach nabrała nowej mocy ożywionej przez angelologiczne prądy New Age.

Kontakt z aniołem stróżem i channelig z aniołem jest następnie proponowany jako bardziej intymny kontakt z wymiarem duchowym i możliwość wyrażenia go poza uwarunkowaniami i zasadami religii (teza odrzucana przez oficjalną religię).

Widzimy zatem, że nawet w anielskiej symbolice istnieją polaryzacje światła i cienia: aniołowie stróże, aniołowie niosący boskie przesłania, nosiciele ciepłej matczynej energii i związani z codziennymi potrzebami, a na przeciwległym biegunie aniołowie wojownicy i aniołowie buntownicy, którzy wyrażają te same nadprzyrodzone cechy, ale z bardziej specyficznymi, aktywnymi, obronnymi funkcjami, związanymi z potrzebą poszukiwaniacel w życiu lub rozwiązanie problemu.

Śnić o aniele Znaczenie

Znaczenie aniołów w snach jest związane z przesłaniem dla śniącego, funkcją wsparcia i pocieszenia lub potrzebą rozwiązania kryzysu.

Ale sen o aniele może również odpowiadać na nieświadome pragnienie kontaktu z wyższymi wymiarami, z tajemniczymi aspektami poza namacalną rzeczywistością, z subtelnymi energiami i doświadczeniami o numinicznej naturze.

Pojawienie się anioła w snach może być również centralnym elementem wielkiego snu i sygnalizować swoją obecnością przejście do nowej fazy życia, potrzebę wewnętrznej zmiany, nowej świadomości.

Marzenie o aniołach w dużych snach może wskazywać zarówno na potrzebę transcendencji, duchowości, jak i potrzebę znalezienia znaczenia 'superior' przewodnictwo i kierunek w życiu.

Znaczenie anioła we śnie odnosi się do:

 • duchowość
 • pokój spokój
 • ewolucja
 • ochrona, obrona
 • przewodnik, porady
 • wiadomości
 • pocieszenie
 • zbawienie, rezolucja
 • opatrznościowa pomoc
 • nadzieja
 • mądrość
 • czystość
 • wielkie marzenia
 • faza przejściowa
 • ucieczka od rzeczywistości
 • wolność od potrzeb ciała
 • odrzucenie seksualności

Marzenie o aniele Obrazy marzeń

Marzenie o aniele stróżu Marzenie o posiadaniu anioła stróża

może reprezentować ochronne i matczyne aspekty psychiczne oraz wskazówki, których śniący potrzebuje, aby poradzić sobie z trudnym momentem, w którym czuje się " stracony .

Anioł stróż w snach jest symbolem wsparcia, mądrości i zasobów, które są już obecne i które podświadomość pokazuje jako "pomoc z góry Jednak zawsze należy wziąć pod uwagę duchowy aspekt tych obrazów, który może zbiegać się z nową świadomością w tym obszarze lub z zainteresowaniem tematami angeologicznymi lub wizją niebiańskiego wpływu, który jest bardziej intymny, bliski i dostępny dla ludzkiego wymiaru.

Ochrona, która w niektórych snach przywołuje nieco dziecięce aspekty, związane ze wspomnieniami z dzieciństwa i modlitwami do anioła stróża z dzieciństwa.

2. marzenie o byciu aniołem stróżem

może wskazywać na rolę opiekuńczą, funkcję przewodnika i wsparcia dla kogoś bliskiego. Tak więc utożsamianie się ego śniącego z aniołem stróżem pokazuje część siebie, która w tym momencie opiekuje się kimś, kto wziął sobie do serca jego los, który chce pokazać mu cechy, które może uważać za oczywiste.

Ale ten sam obraz, wręcz przeciwnie, może mieć na celu skłonienie śniącego do refleksji nad nadmierną obecnością i odpowiedzialnością w życiu innych, tendencją do udzielania rad lub sprawowania nadmiernej kontroli nad działaniami innych.

Śnienie o aniele na niebie Śnienie o latających aniołach Śnienie o aniołach zstępujących z nieba

są typowymi obrazami z fazy przejściowej drugiej części życia, łatwo pojawiają się w dużych snach, w których poruszane są tematy związane z transcendencją, duchowością i sensem życia na ziemi, ale mogą również wskazywać na oderwanie od rzeczywistości, tendencję do ezoterycznych fantazji i duchowość, która jest być może nieco dziecinna i utopijna.

W niektórych snach symbolizują całość bytu lub szczytowe i łączące się doświadczenia.

Zgodnie z popularną interpretacją reprezentują pozytywny omen dla wszystkiego, co śniący ma przed sobą, sukces projektu, wyleczenie choroby, przezwyciężenie bólu, spełnienie marzeń lub miłości.

4. marzenie o byciu latającym aniołem

może wskazywać na aspekt jaźni oderwany od wymagań materii, a zatem daleki od potrzeb ciała, seksualności i ziemskich przyjemności. Podkreśla brak równowagi w dynamice psychicznej, a także inflację aspektów duchowych, które przytłaczają zarówno racjonalny umysł, jak i instynkt.

W niektórych snach może wskazywać na to, że śniący myśli o sobie i swoim poczuciu honoru lub czuje, że pełni reprezentatywną i ważną rolę, będąc "zaszczycony" .

5. śnienie o śpiewających aniołach

uważany za sen o realizacji i uznaniu czegoś, co śniący osiągnął, być może duchowego celu, ale niekoniecznie. Może również wskazywać na potrzebę spokoju i zaufania do ewolucji rzeczy.

6) Sen o aniele Gabrielu

Być może najpotężniejszy i najbardziej znany z archaniołów, Gabriel jest powiązany w zachodniej wyobraźni zbiorowej z epizodem zwiastowania Maryi Dziewicy.

Zobacz też: Śnić o zielonej łące Znaczenie łąk, pastwisk, pastwisk w snach

Anioł Gabriel w snach może zatem wskazywać na nową rolę, do której ktoś jest powołany, odpowiedzialność, cel życiowy. Cechy, które wyraża, to odwaga i siła, by trzymać się nowego przedsięwzięcia, a także ambicja, która pozwala wierzyć w siebie i w końcowy rezultat.

7. śnić o aniele Rafaelu

jest symbolem przywództwa w cywilizowanej społeczności i w porównaniu z innymi anielskimi objawieniami jest tym, który najlepiej odzwierciedla wolę konkretnego (i poprawnego) wyrażania siebie wśród bliźnich, wnosząc ducha w materię i wspierając role zbiorowe i humanitarne (nauczyciele, lekarze, misjonarze).

8) Śniąc o aniele Michale

jest aniołem wojownikiem, który chroni i broni, widzenie go w snach oznacza pogodzenie się z potrzebą ochrony, ale także z silnym i określonym rodzajem energii wyrażanej przez tego anioła i którą śniący musi znaleźć w sobie.

Jest to symbol powiązany z archetypem męskości i archetypem bohatera oraz głęboko związany z poczuciem sprawiedliwości i równowagi. Może również pojawić się we śnie jako ujawnienie poczucia winy lub potrzeby naprawienia wyrządzonej krzywdy.

9. śniąc o złotym aniele śniąc o blond aniele

Są one związane z klasyczną ikonografią anioła przemienionego przez najcenniejsze światło (złoto) i przez najbardziej uspokajające i eteryczne konotacje (blond włosy), które można uznać za cel nieświadomości, aby przyciągnąć śniącego do tematów duchowych lub sprawić, by poczuł się spokojny i chroniony z "góry".

Oczywiście, jak zawsze, to uczucia śniącego nadają sens tym snom.

10) Marzenie o malowanych aniołach

może wskazywać na anielskie cechy, które pojawiają się tylko na powierzchni, tj. nie mają prawdziwej głębi, nie są zakorzenione w śniącym lub w kimś bliskim, kto jest "jak anioł Może to być sen, który zachęca do nieufności wobec pozorów.

Zobacz też: Sen o starym mężczyźnie ubranym na biało - sen Łucji

11. śniąc o małym aniołku śniąc o małych aniołkach

pokazuje najsłodsze i najbardziej niewinne (być może trochę zbyt proste i dziecinne) aspekty duchowego podejścia. Być może są rzeczy, które należy pogłębić i pozwolić im dojrzeć, być może trzeba pozbyć się nieco bezkrytycznego przywiązania do ducha. Być może są potrzeby, które zaczynają się tylko od serca i nie pozostawiają miejsca na potrzeby dorosłych.

Są to jednak pozytywne obrazy, które mogą również odnosić się do bardziej duchowych aspektów archetypu Puer aeternus, jego esencji i połączenia z duszą.

12. śnić o aniele całującym cię śnić o aniele obejmującym cię

Reprezentują one połączenie z duchowymi aspektami egzystencji (lub ich potrzebę) i integrację bardziej subtelnych aspektów, które mogły być do tego czasu zakopane w nieświadomości. Symbolicznie i obiektywnie mogą wskazywać na sukces projektu, potwierdzenie osiągnięcia, aprobatę dla tego, co robi śniący. Są one wyrazemczęści siebie, która "zatwierdzić" i zachęca

13. sen o aniele rozmawiającym ze mną Anioły rozmawiające we śnie

są najczystszym wyrazem roli anioła jako przewodnika i posłańca oraz wskazują na potrzebę porady i wsparcia. Jeśli rzeczy wypowiedziane przez anioła we śnie są zrozumiałe i mają znaczenie związane z tym, czego doświadcza śniący, przesłanie jest jasne i możliwe do zastosowania, w przeciwnym razie ważne będzie, aby spróbować je rozszyfrować i odkryć symboliczne znaczenie każdego terminu.

Ale nawet jeśli ktoś nie pamięta tego, co anioł powiedział, pozostaje uczucie jego obecności, jego bliskości, które są wielką siłą i zachętą do kontynuowania życia z ufnością.

14) Marzenie o aniele bez skrzydeł

Wiąże się z niemożnością uzyskania dostępu do wyższego, czystego i niematerialnego wymiaru w jakimś obszarze życia. Wskazuje na możliwość, która nie jest w pełni wykorzystywana, potencjał, który nie jest wyrażany, cel lub marzenie, które nie jest wspierane przez odpowiednie cechy.

Anioł bez skrzydeł we śnie może wskazywać na bliską osobę, u której dostrzega się wielkie zalety, brak możliwości spełnienia lub osobę, która chce wyglądać inaczej niż jest, która chce dać obraz samej siebie 'wysoki' bez spełnienia wymagań.

15. śniąc o aniele z czarnymi skrzydłami

obraz kojarzony z czymś negatywnym lub z możliwym konfliktem między dwoma aspektami jaźni, jednym skłonnym do idealizmu i ascezy, drugim blokującym, ograniczającym i poniżającym, ale polaryzacje, o których mowa, mogą być różne, uwydatniając hojność przeciwko egoizmowi, duchowość i materializm, dobroć i pobłażliwość przeciwko nienawiści i zazdrości.

16. śnić o czarnych aniołach śnić o aniele ubranym na czarno

są biegunowym przeciwieństwem światła i " dobry Są to aspekty buntu przeciwko zasadom religijnym lub rodzinnym, mogą nawiązywać do odrzuconych aspektów jaźni, które dla sumienia są " utracony "Związane z cieniem na poziomie obiektywnym, mogą wskazywać na poczucie niepokoju z powodu duchowych doktryn, które nie w pełni przekonują lub przerażają.

17) Śniąc o upadłym aniele

Często odnosi się do utraty niewinności lub czystości oraz do poczucia grzechu i winy. Może odnosić się do pomieszanych aspektów seksualnych, do utraty tożsamości seksualnej.

Śniąc o aniele śmierci

odnosi się do strachu przed utratą, gdy ktoś doświadcza choroby (własnej lub kogoś innego), ale ogólnie anioł śmierci w snach jest symbolem drastycznego oderwania się od przeszłości, precyzyjnej cezury między przed i po.

Obraz fazy oderwania, która zakłada potrzebę śmierci dla starych wzorców i nawyków, aby odrodzić się w nowej fazie (także duchowej).

19. marzenie o byciu aniołem śmierci

oznacza być rodzajem " mściciel "lub korzystać z uprawnień decyzyjnych w danej sytuacji.

Jest to wezwanie do dokonania wyboru, porzucenia przeszłości i zmiany. Może również wskazywać na zbyt surowy i sztywny aspekt psychiczny.

20. śniąc o białym i czarnym aniele

jest typowym obrazem biegunowości dobro-zło, duch-materia, światło-ciemność, posłuszeństwo-bunt, który pojawia się, aby śniący rozpoznał i zaakceptował te przeciwstawne aspekty obecne w nim jako różne, ale niepodzielne części. Jak dwie strony tej samej monety.

Może to wskazywać na potrzebę połączenia duchowego aspektu istnienia z bardziej przyziemnymi i społecznymi wymaganiami.

21) Śnienie o aniołach i demonach

jak powyżej, ale w tym przypadku energia przeciwieństw może być doświadczana w bardziej konfliktowy i ciężki sposób.

Może być alegorią struktury społecznej, która tworzy się w grupie ludzi lub zwracać uwagę na różne wpływy w otoczeniu. W niektórych snach wskazuje na myśli i polaryzacje, które się tam pojawiają.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

 • Jeśli chcesz skorzystać z mojej prywatnej porady, zaloguj się do Dream Directory
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1400 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, mam nadzieję, że spodobał ci się ten niezwykły i wyjątkowy temat. Pamiętaj, że jeśli ty też śniłeś o aniele, możesz napisać swój (krótki) sen w komentarzach, a ja odpowiem. Dziękuję, jeśli możesz teraz odwzajemnić moje wysiłki drobną uprzejmością:

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.