ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

 ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ " ਗੁਣ d'ਯੂਨੀਅਨ " ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ, ਦੂਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੋਗ. ਲੇਖ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਸਵਰਗੀ" ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਯਾਮ ਸਮੱਗਰੀ।

ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਇੱਛਾ, ਉੱਚ "ਉੱਚ" ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਮੋਹ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ, ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਤਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਆਰਥ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਦਾਰਤਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

16. ਕਾਲੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਲਟ ਖੰਭੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ " ਚੰਗੇ" ਲਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਲਈ " ਗੁੰਮ ", ਹਨੇਰਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਬੁਰਾਈ ਹਨ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

17. ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਕਸਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ. ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

18. ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ), ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਦੂਤ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਕੈਸੁਰਾ ਦਾ।

ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪੜਾਅ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾਨਵਾਂ ਪੜਾਅ (ਆਤਮਿਕ ਵੀ)।

19. ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਨਿਆਂ " ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ।

ਇਹ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

20. ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਚੰਗੀ-ਬੁਰਾਈ ਧਰੁਵੀਤਾ, ਆਤਮਾ-ਪਦਾਰਥ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। - ਹਨੇਰਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ-ਬਗਾਵਤ ਜੋ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਅਵਿਭਾਗੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਂਗ।

ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

21. ਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰੂਪਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰੁਵੀਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨਿਜੀ ਸਲਾਹ ਪਹੁੰਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਬਰਿਕ
 • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 1400 ਹੋਰ ਲੋਕਹੁਣੇ ਹੀ SUBSCRIBE ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ (ਛੋਟਾ) ਸੁਪਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓ“ ਉੱਤਮ”ਜੋ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਦੂਤ, ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ. ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਭਾਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ, ਚਮਕਦਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ।

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ: ਮਹਾਂ ਦੂਤ, ਕਰੂਬੀਮ, ਸਰਾਫੀਮ ਲੂਸੀਫਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਵਿਦਰੋਹੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ।

ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘਾਤਕ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਦੂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਦੇ ਮਾਵਾਂ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੂਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਰੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਪਰਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥੀਸਿਸ)।

ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀਆਂ ਧਰੁਵੀਆਂ ਹਨ: ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਦੂਤ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੱਘੀ ਮਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਉਲਟ ਅਤਿਅੰਤ ਯੋਧੇ ਦੂਤ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਦੂਤ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ, ਸਰਗਰਮ, ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼।

ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਰਹੱਸਮਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਯਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਚੇਤ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਖਮ ਊਰਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਦਿੱਖ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।

ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ "ਉੱਤਮ" ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ
 • ਸ਼ਾਂਤੀਸ਼ਾਂਤੀ
 • ਵਿਕਾਸ
 • ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ
 • ਗਾਈਡ, ਸਲਾਹ
 • ਸੁਨੇਹੇ
 • ਤਸੱਲੀ
 • ਮੁਕਤੀ, ਸੰਕਲਪ
 • ਅਸਥਾਈ ਮਦਦ
 • ਉਮੀਦ
 • ਸਿਆਣਪ
 • ਸ਼ੁੱਧਤਾ
 • ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ
 • ਪੜਾਅ ਲੰਘਣਾ
 • ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
 • ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
 • ਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਇੱਕ ਦੂਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ " ਗੁੰਮ"

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ "ਮਦਦ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਦੂਤ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਪ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। .

ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ, ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ..

2. ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ

3. ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ।

4. ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾਇੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਦੂਤ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਲਿੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਸਨਮਾਨਿਤ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੂਟਕੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

5. ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6. ਦੂਤ ਗੈਬਰੀਏਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਛਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਦੂਤ, ਗੈਬਰੀਅਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਲਪਨਾ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਗੈਬਰੀਏਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼। ਇਹ ਜੋ ਗੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

7. ਦੂਤ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸਿਵਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ eਦੂਜੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ (ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8 ਦੂਤ ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਹ ਯੋਧਾ ਦੂਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਲਿਆਓ. ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ (ਸੋਨੇ) ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮੂਰਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਈਥਰਿਅਲ ਅਰਥਾਂ (ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ) ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ "ਉੱਪਰ" ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਗੀਆਂ।

10. ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈਦੂਤ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ "ਇੱਕ ਦੂਤ ਵਾਂਗ" ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

11. ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਬਾਲ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਚਕਾਨਾ ) ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਪਿਊਰ ਏਟਰਨਸ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ 'ਆਤਮਾ' ਨਾਲ ਸਬੰਧ।

12. ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ    ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ) ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਜੋ "ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ" ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

13. ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ    ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ

ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਦੂਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ।

14 ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਭੌਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਸੰਭਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਸਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ "ਉੱਚਾ" ਚਿੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।<5

15. ਕਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਚਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।