Fazy dnia we śnie Co to znaczy śnić o poranku, popołudniu, nocy?

 Fazy dnia we śnie Co to znaczy śnić o poranku, popołudniu, nocy?

Arthur Williams

Jakie jest znaczenie faz dnia w snach? Co myślimy o snach, które pojawiają się wcześnie rano, gdy słońce jeszcze nie wzeszło, o tych, które pojawiają się w południe w jasnym świetle lub w ciemności nocy? Oczywiste jest, że różne pory dnia wpływają na atmosferę snu i zmieniają odczucia śniącego. W artykule przeanalizujemy wszystkie fazy snu.dnia i symbolika, która je wyróżnia i różnicuje.

wymarzone etapy dnia

Zapamiętywanie faz dnia w snach jest dość powszechne. W opisie snu często wspomina się o czasie, w którym rozgrywa się akcja, a śnienie o świcie lub poranku, popołudniu, wieczorze lub nocy radykalnie zmienia znaczenie snu.

Każda z tych faz ma swoją własną symbolikę związaną z archetypowymi tematami, takimi jak pojawienie się lub zniknięcie światła lub zwyczaje i tradycje każdej kultury.

Symbolika, która wpływa na sen i inne elementy snu, które się w nim pojawiają.

Istoty ludzkie są niezwykle wrażliwe i wpływowe, a od urodzenia są pod wpływem środowiska, w którym żyją, ale także zmian atmosferycznych, różnych pór roku i różnych pór dnia.

Ten wpływ ma również wpływ na sny: każda godzina dnia, każda zmiana światła słonecznego odnosi się do śniącego tak samo jak w rzeczywistości i zabarwia sen swoją energią i związanymi z nią uczuciami. Rezultatem może być dobre samopoczucie, przyjemność, poczucie oczekiwania lub, przeciwnie, irytacja, strach, niepokój.

Fazy dnia w snach Znaczenie

Aby zrozumieć znaczenie faz dnia w snach i to, w jaki sposób wskazują one na takie, a nie inne znaczenie, wyobraź sobie, że śnisz o " znaleźć cię w ogrodzie z twoim w miłości". Znaczenie tej krótkiej sceny sennej będzie inne, jeśli scena rozgrywa się rano lub w nocy.

W pierwszym przypadku sen może wskazywać na miłość, która właśnie rozkwitła, związek wciąż w procesie odkrywania i budowania, podczas gdy w nocy będzie sugerować blokady i przeszkody, ciemność, brak jasności w uczuciach, a może nawet koniec związku.

Ale oba znaczenia są ściśle związane z tym, co śniący myśli i czuje podczas doświadczania tych faz dnia.

Jeśli idea poranka wiąże się z uczuciem irytacji, nudy, zmęczenia, a noc z fascynacją, tajemniczością, namiętnością, to pierwsze znaczenie jest odwrócone i śnienie o byciu z kochankiem w nocy przyniesie fascynację i tajemniczość, nieznane, poczucie odkrycia, namiętność, podczas gdy bycie tam rano przyniesie nawyki i nudę.

Dlatego też uczucia doświadczane na każdym etapie dnia będą elementem, który należy wziąć pod uwagę, który może radykalnie zmienić wszelkie możliwe znaczenie. Dlatego też zawsze sugeruje się, aby najpierw przeanalizować rzeczywiste uczucia, aby znaleźć klucz do interpretacji swojego snu.

Fazy dnia w snach: ALBA- AURORA

Znaczenie świtu we śnie odnosi się do:

 • start
 • narodziny
 • nadzieja
 • zaufanie
 • entuzjazm
 • pozytywne zmiany

Marzyć o zorzy polarnej Marzyć o narodzinach dnia

jest pierwszym spojrzeniem na nowy dzień, a w snach jest zapowiedzią tego, co będzie, mieniącymi się kolorami i światłem, które wydają się zachęcać do życia i doceniania fizycznej rzeczywistości. Dlatego sen o narodzinach dnia nawiązuje do przyszłości, którą należy przeżyć oraz do nadziei, decyzji i pewności siebie.

Konfrontuje śniącego z początkiem, z nowością jego życia i upływającym czasem. Te świetliste obrazy rytualizują przejście doświadczane w pozytywny sposób.

Zorza w snach może wskazywać na światło świadomości i racjonalności, które oświetla lęki, nieznane i ciemność nieświadomości z jej pewnością.

Jest to pozytywny sen, który w starożytności kojarzył się z sukcesem i szczęściem.

2) Marzenie o wschodzie słońca

reprezentuje męską energię słońca, która przekłada się na siłę, determinację i działanie w czasie zmian i ewolucji.

3) Marzenie o zorzy polarnej

Kolory na niebie reprezentują zmiany, których nie można uniknąć, zmiany, które mogą być harmonijne i pożądane lub nagłe, nieoczekiwane i cierpienie. Jest to rzadki obraz, który łączy się z przepływem życia i przeznaczeniem, a w kulturze popularnej reprezentuje nieprzewidywalność życia i często pecha.

Marząc o wschodzie słońca nad morzem

Często fazy dnia w snach stanowią tło dla morza i podkreślają obecność i znaczenie nieświadomych energii.

Wschód słońca nad morzem w snach jest symbolem głębi nieświadomości oraz ożywczej i oświetlającej mocy światła. Może nawiązywać do mocy idei i inteligencji, do nagłego oświecenia. Jest symbolem nadziei i pewności siebie, a w popularnych interpretacjach reprezentuje nadchodzące szczęście.

Fazy dnia w snach: poranek

Znaczenie poranka we śnie odnosi się do:

 • rozpoczęcie działania lub projektu
 • entuzjazm
 • siła, energia
 • dzieciństwo

5) Poranny sen

Podobnie jak świt i zorza polarna odnosi się do początku czegoś, świeżości nowych projektów i relacji, nadziei i siły do działania, które są typowe dla pierwszej części dnia.

Może wskazywać na początkową fazę związku, pracy, sytuacji, której doświadczamy. Jest to obraz, który nawiązuje do tego, z czym mierzymy się z siłą i determinacją i który może mieć kontynuację, która się nie kończy.

Może odnosić się do dzieciństwa śniącego.

6) Śnienie wcześnie rano

Wczesny poranek w snach, kiedy słońce jeszcze nie wzeszło, nawiązuje do inkubacji projektu, do tego, co poprzedza realizację i być może wciąż znajduje się na poziomie myśli i pragnień.

Fazy dnia w snach: ŚRODA

Znaczenie południa we śnie odnosi się do:

 • dojrzałość
 • pełnia uczuć
 • pełnia zasobów i środków
 • dobrobyt
 • sukces
 • odpowiedzialność
 • świadomość tego, z czym trzeba się zmierzyć

Śniąc o południu

Słyszenie dzwonów wybijających południe, widzenie zegara wybijającego południe lub postrzeganie tej pory dnia (połowy dnia) dla określonej jakości światła, wskazuje na kulminację pracy (połowy) do wykonania lub działań, które śniący ma zamiar wykonać.

Południe we śnie reprezentuje pełną świadomość tego, czego się doświadcza, proces, który się rozpoczął i postępuje, dojrzałość i pełnię wieku i sytuacji. Wskazuje na dojrzały związek, okazję do wykorzystania, sukces tego, co się podejmuje.

Fazy dnia w snach: popołudnie

Znaczenie popołudnia we śnie odnosi się do:

 • dojrzałość
 • doświadczenie
 • realizacja
 • zakończenie
 • sukcesy (lub porażki)

7. wymarzone popołudnie

jest zaawansowanym etapem dnia i odnosi się do upływu czasu, ukończenia projektu, osiągnięć i wyników, wzrostu dzieci, wykorzystania doświadczenia.

Może wskazywać na czas, w którym śniący zakończył projekt lub kiedy musi włożyć wszystkie swoje zasoby w pracę, aby dotrzeć do końca. Pokazuje energię, która wciąż żyje, ale która może się zmniejszać i która opiera się raczej na doświadczeniu niż na sile fizycznej.

W życiu człowieka reprezentuje ona pełną dojrzałość.

8) Marzenie o popołudniowym świetle

nawiązuje do świadomości tego, czego się nauczyłeś, osoby, którą się stałeś, zaufania do własnej inteligencji i doświadczenia. Może to być obraz zachęty, który pokazuje znaczenie dojrzałości.

9. zaawansowane popołudniowe śnienie

w porównaniu z poprzednimi obrazami ma bardziej wymagające znaczenie, ponieważ może sygnalizować brak czasu i potrzebę ukończenia czegoś.

Jeśli pojawia się uczucie niepokoju, może to oznaczać niemożność osiągnięcia celu, poczucie zniechęcenia, porażki. Odpowiada wiekowi średniemu, menopauzie i andropauzie.

Fazy dnia w snach: zachód słońca

Znaczenie zachodu słońca we śnie odnosi się do:

 • faza przejściowa
 • koniec uczucia
 • zakończenie projektu
 • druga część życia
 • starzenie się
 • poczucie straty
 • przeszkody
 • niepewność
 • pozory

10. Marzenie o zachodzie słońca

Wskazuje na końcowe aspekty jakiejś sytuacji, zanikanie uczucia, koniec romansu, koniec i zamknięcie projektu. Odzwierciedla potrzebę uświadomienia sobie własnego życia i tego, co się osiągnęło i pozostawia za sobą.

11. Marzenie o pięknym zachodzie słońca Marzenie o różowym zachodzie słońca

Może podkreślać sytuacje i relacje, działać jako tło i podkreślać piękno lub romantyzm tego, czego doświadczamy. Jest to rodzaj świadomości piękna świata i intensywności emocji.

Może wskazywać na stopniowy, nieunikniony, ale także naturalny koniec rzeczy. Podobnie jak wschód słońca w snach, może sygnalizować przejście z jednej fazy życia do drugiej.

12. Marzenie o zachodzie słońca nad morzem

Światło zachodzącego nad morzem słońca z jego kolorami odbijającymi się na wodzie i falach podkreśla siłę i nieuchronność odczuwanych przez śniącego emocji, sygnalizuje ich nieświadome pochodzenie i korzenie, wskazuje na potrzebę pogodzenia się z końcem uczucia, ale także na potrzebę zagłębienia się w sobie, zbadania jego konsekwencji.

13. śniąc o fioletowym zachodzie słońca śniąc o czerwonym zachodzie słońca

Kolory zachodu słońca mogą precyzyjnie wskazywać na to, co dobiega końca w życiu śniącego. Fioletowy zachód słońca w snach z jego ciemnymi odcieniami często wskazuje na cierpienie, żałobę, strach przed stratą, podczas gdy czerwony zachód słońca w snach reprezentuje koniec miłości i pasji.

14. marząc o zachodzącym słońcu

Odzwierciedla koniec męskiej hegemonii i energii. W snach mężczyzny może reprezentować fazę spadku libido, potencji seksualnej lub po prostu siły fizycznej i władzy społecznej.

W snach kobiet wskazuje na koniec podziwu, miłości, szacunku dla partnera lub bliskiej męskiej postaci (np. ojca, dziadka).

Fazy dnia w snach: wieczór

Znaczenie snu wieczór odnosi się do:

 • koniec i zakończenie
 • spokój, niepokój
 • wspomnienia
 • przetwarzanie przeszłości
 • żałoba
 • starość

15. Marzenie o wieczorze Marzenie o zmierzchu

odzwierciedla moment zastoju, bezruchu i, w zależności od uczucia, niepokoju lub spokoju, w którym można zastanowić się nad minionym czasem, przeszłym życiem i doświadczeniami.

Może to być sen o opracowaniu i refleksji, ale także o satysfakcji, o potwierdzeniu tego, co zostało osiągnięte, o wdzięczności.

Zobacz też: Śnić o usta Znaczenie usta w snach

Fazy dnia w snach: NOC

Znaczenie nocy we śnie odnosi się do:

 • zamieszanie, chaos
 • brak kierunku
 • brak jasności
 • brak celów
 • nieświadomość
 • poczucie tajemnicy
 • nieznany
 • przerażająca przyszłość
 • nieprzewidziane okoliczności
 • introwersja
 • intensywność myśli
 • spostrzeżenia
 • płodność
 • doświadczenia szczytowe
 • duchowość
 • podświadomość

16. śniąc ciemną noc śniąc bezksiężycową noc

jest najczęściej występującą sytuacją spośród omówionych do tej pory, odnosi się do ciemności nieznanego, tajemnicy, braku rozsądku, nieświadomości, niezdolności lub niemożności działania w jakiejś dziedzinie życia, trudności, strachu, bólu, niebezpieczeństwa.

W niektórych snach nawiązuje do potrzeby ucieczki, potrzeby ukrycia się i znalezienia bezpiecznego schronienia przed problemami i trudnościami życia.

W niektórych snach jest to symboliczny powrót do łona matki, skok w niezróżnicowany pierwotny chaos.

17. śniąc o chodzeniu nocą w ciemności

W zależności od doświadczanych uczuć, reprezentuje brak celów i jasności, strach przed przyszłością i jej nieprzewidywalnością lub zdolność radzenia sobie z niewiadomymi poprzez poleganie na własnych siłach. 'radar' wewnętrzna, pewność siebie i wiara we własne możliwości wyboru (jeśli czujemy się spokojni i pogodni).

18) Marzenie o zgubieniu się w nocy

Zwykle zestawiany z uczuciami strachu i niepokoju, odzwierciedla podobne uczucia w rzeczywistości i niepewność trudnego czasu, kiedy nie można już odczuwać radości i pożądania. Symbol smutku, depresji, niezdecydowania.

19. śniąc o pełni księżyca

to manifestacja kobiecej zasady, która oświetla życie i niepewność śniącego, zaproszenie do słuchania intuicji, podążania za tym, co czuje się głęboko w środku. Jest to obraz związany z płodnością i w przeszłości wskazywał na nadchodzącą ciążę.

20. śniąc o gwiaździstej nocy

to pozytywny sen, który pokazuje kierunek, w którym należy podążać, nawiązując do pomysłów i sygnałów, zbiegów okoliczności i synchronizacji, które kierują życiem śniącego lub jego zdolnością do kierowania się intuicją, ufania temu, co czuje.

Jest to wspaniały obraz, który może mieć duchowe znaczenie, sprawiając, że dostrzegamy cud stworzenia, poczucie połączenia z wszechświatem i poszerzenie naszej percepcji.

21. śniąc o nocy ze słońcem

w tym przypadku jest to męska zasada, której udaje się rozproszyć ciemność niepewności, ignorancji, strachu, przyszłości.

W rzeczywistości może wskazywać na bliską męską postać, która pełni funkcję ochronną i uspokajającą, lub na wewnętrzną męskość (stanowczość, decyzję, siłę, racjonalność), która działa w dynamice psychicznej. Jest to symbol świadomości, która flankuje nieświadomość.

22. marząc o sylwestrze

Reprezentuje fazę przejścia, rytuał, który honoruje przeszłość i otwiera przyszłość. Śniący być może musi uświadomić sobie, co musi zostawić za sobą, co zdecydowanie się skończyło i co już inkubuje w sobie.

23. śniąc o morzu w nocy śniąc o spokojnym morzu w nocy

Ciemność nocy podkreśla mrok i głębię wód oraz zwraca uwagę na potrzebę introspekcji, potrzebę refleksji i bycia z samym sobą, aby przejść przez mroczny moment bez ucieczki.

Jest symbolem tajemnicy i ciemności, która należy do wszystkich ludzi, ukrytych części psychiki, jungowskiego cienia.

Zobacz też: Śnić o żonie Symbol we śnie

24. śniąc o plaży w nocy

oznacza znajdowanie się w strefie granicznej między świadomością a nieświadomością, ale bycie nieświadomym możliwości introspekcji i wiedzy. W niektórych snach obraz ten może mieć romantyczną wartość, wskazując na doświadczone epizody, wspomnienia i pragnienia.

25. śniąc o tęczy w nocy

Tęcza jest zawsze zachęcającym symbolem, który przedstawia nieskończone możliwości życia (kolory). Może wskazywać na znaki i synchronizacje, które wyznaczają ścieżkę śniącego i oświecają go.

Może to być sen potwierdzający.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

Masz sen, który cię intryguje i chcesz wiedzieć, czy niesie on dla ciebie jakieś przesłanie?

 • Mogę zaoferować ci doświadczenie, powagę i szacunek, na które zasługuje twoje marzenie.
 • Przeczytaj, jak poprosić o prywatną konsultację
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1500 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Czy miałeś również sny, które miały miejsce w określonej fazie dnia? Mam nadzieję, że artykuł da ci odpowiedzi, których szukasz.

Pamiętaj jednak, że zawsze możesz napisać do mnie ze swoim (krótkim) marzeniem w komentarzach do artykułu, a ja z przyjemnością podzielę się swoją opinią.

Możesz też napisać do mnie, jeśli chcesz zagłębić się w swoje marzenie podczas prywatnej konsultacji.

Dziękuję, jeśli w zamian pomożesz mi rozpowszechnić tę pracę

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.