ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਰਥ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਰਥ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਦੰਦ, ਬੁੱਲ੍ਹ, ਜੀਭ, ਸਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ "ਸੁਆਦ" ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

<6

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਅਨੰਦ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ: ਸ਼ਬਦ, ਹਾਸਾ, ਗੀਤ ਜਾਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ।

ਮੂੰਹ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ .

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਦਵੈਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ " ਸਵਾਦ" ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਲਟ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

25. ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕੁੜੱਤਣ”, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ “ ਪਿਆਰ ” (ਉਦਾਸ, ਕੋਝਾ), ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

26. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

27. ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

" ਸੜਨ " ਸ਼ਬਦ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ (ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਖੋਲ ਦੀ ਸੋਜਸ਼। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

28. ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸ਼ੁਭ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ।

ਆਧੁਨਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਚਾਹੁਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ, ਬੰਦ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ…

ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋਉਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ:

 • ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ?
 • ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?
 • ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਾਂਗਾ?

ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

29. ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

30. ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ।

31. ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਜਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

32. ਕੂੜਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦ ਜਾਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, "ਮੰਗਿਆਰ ਮਰਦਾ " ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ,“ ਨਿਗਲ ” ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਹਿਣ।

ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

33 . ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

34. ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਹੁੰ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਕੱਚ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ)।

35. ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ "ਦਫ਼ਨਾਇਆ" ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

36. ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਛਤਾਵਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਛਤਾਵਾ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਜੋ ਹਨ) , ਮਾਫੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ।

37. ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੂੰਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ)।

ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਜਾਂ ਸੋਜ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਰੀਰਕ ਝਰਨਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

38. ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ)।

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ  ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਸੰਚਾਰ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ: ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ: ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਚੀਕਣ, ਚੱਕਣ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਦੁਸ਼ਮਣ" ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੂੰਹ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਈਰੋਜ਼

ਮੂੰਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੌਖਿਕਤਾ, ਭਿਅੰਕਰਤਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਖਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਈਰੋਜ਼, ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗ ਮਾਦਾ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ।

ਫਰਾਇਡ ਲਈ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੰਦ ਅਤੇ ਮਸੂੜੇ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੰਦਰੁਸਤ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ, ਨਰਮ ਬੁੱਲ੍ਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਮਾਰ ਮੂੰਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਦੌਲਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ।

ਪਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਉਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਰਗ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ " ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ " ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

“ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਦਿਓ” ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਦ ਡੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਇਸ ਅੰਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਰਥ

 • ਸੰਚਾਰ
 • ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
 • ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ
 • ਲੋਭ, ਲਾਲਚ
 • ਈਰੋਜ਼, ਅਨੰਦ<13
 • ਇੱਛਾ
 • ਲਿੰਗਕਤਾ
 • ਲੋੜ

ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ।

ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਅਕਸਰ ਲਾਲਚ, ਡਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ। ਹੈਰਾਨੀ (“ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ” ਸਮੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ), ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਰਮਾਉਣ, ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ।

4. ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਸਮੀਕਰਨ: “T ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ” ਜਾਂ “T ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈਚੁੱਪ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

5. ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ " ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਣਾ shut “), ਪਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ।

7. ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ “ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ "ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

8. ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ " engulfing" , ਇੱਕ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਨਸੀ ਜਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

9. ਕੁਝ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਦੰਦ ਰਹਿਤ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ <16

ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਨਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

10. ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। WHOਚੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ, ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

11. ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਮਾਂ

ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਗ੍ਰਹਿਣਤਾ, ਪਿਆਰ, ਬਲੀਦਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ।

12. ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਮੁਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੈਕਸ-ਅਪੀਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

13. ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਦਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ : "ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ" ਹਰ ਭਾਵਨਾ, ਹਰ ਅਸਥਿਰ ਤੱਤ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

14. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ" , ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ, ਸਾਦਗੀ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

15. ਚਿਹਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

16. ਇੱਕ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ <16

ਫਰੂਡੀਅਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਇਹ ਮਾਦਾ ਜਣਨ ਅੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

17. ਬਿਮਾਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਅਸਲ ਯੋਨੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

18. ਹਰਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਅਕਸਰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪੀਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਧਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਨਸਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇਮਿਊਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਗਰ ਦਾ ਅਰਥ

ਪਰਹਰਪੀਜ਼ ਛੂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਰਪੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ (ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਜਣਨ ਹਰਪੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

19. ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾਟਕੀ ਚਿੱਤਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।

ਲੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ।

20. ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। .

21. ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਬਲੌਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

22. ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ " ਕਿਹਾ" ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸੁਪਨਾ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ " ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ " ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ " ਮਰਣਾ " (ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ), ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ।<3

ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

23. ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸੱਪ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ।

ਸੱਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ।

ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੋਝਾ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

24 ਸੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਤੁਰੰਤ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ " ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣਾ", ਭਾਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।