ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹਨ।

<4 <5

ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਡਰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਚਾਅ ਚਿੱਤਰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਵਲਾਂ (ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹਉਮੈ ਨਾਟਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਮੁਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਖਿੜਕੀ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪਕ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼, ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਹੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

26. ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਮੂਰਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ।

27. ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ (ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਤਾਕਤ) ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

28. ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਣਜਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

29. ਜੀਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਫਲਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਤੂ ਵਿਕਲਪ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀਟੈਕਸਟ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਗਾਈਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ 1500 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ “ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ” ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਾਂਗਾ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ "ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ"
 • ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ) ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਦੇਖਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ)।
 • ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦਿਲ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, " ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ " ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰੋ ਆਰਕੀਟਾਈਪ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਰ ਇੱਕ ਐਲੀਵੇਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਦਾ ਅਰਥ

ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਬਚਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਚੇਤ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ।

ਹਕੀਕਤ ਦੇ " ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ " ਦੇ ਬਰਾਬਰ।

ਹਰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਚਾਅ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਰਪਣ, ਸੰਕੁਚਨ, ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ।

ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ " ਪਹਿਲਾਂ" ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਬਾਅਦ”

ਬਚਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:

 • ਹਿੰਮਤ<11
 • ਭਰੋਸਾ ਆਸ
 • ਦ੍ਰਿੜਤਾ
 • ਉਦਾਰਤਾ
 • ਤਾਕਤ
 • ਲਚਕਤਾ, ਲਚਕੀਲਾਪਨ
 • ਆਸ਼ਾਵਾਦ
 • ਵਿਕਾਸ
 • ਟੀਚਾ
 • ਰਿਸ਼ਤਾ
 • ਇੱਕ ਟੈਸਟ
 • ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੜਾਅ

ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  29 ਸੁਪਨਾ ਚਿੱਤਰ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ।

ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਅਕਸਰ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ।

1. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਦਾਸੀਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ      ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ <16

ਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ , ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

3. ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਮਾਨਸਿਕ, ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਾ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

4. ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਂਗ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਇੱਕ " ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ" ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ " ਸਾਹ " ਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਲਈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ (ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ) ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 0>ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ।

5. ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

6. ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ    ਡੁਬਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਅਤੇ " ਦਮ ਘੁੱਟਣ " ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਬੇਹੋਸ਼ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

8. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਟਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ।

ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ।

9. ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਣ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

10. ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸੁਆਰਥ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਅਪਰਾਧ, ਇਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।

11. ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਕੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਲਾਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ।

12. ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

13. ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜਨੂੰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

14. ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਯੋਗਤਾ, ਕਾਮੁਕਤਾ, ਹਿੰਮਤ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

15. ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ (ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। (ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ)।

16. ਇੱਕ ਡਾਲਫਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਕੰਪਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਲੂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ।

17. ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ .

ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੱਛੂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੀਮਾ ਬੱਚਾ (ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ:” ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਕੱਛੂ ਹੋ! “)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ

18. ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ     ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ     ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਲ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

19. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ, ਭੱਜਣਾ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਗੁੱਸੇ, ਜਨੂੰਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪਲ।

20. ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਵਿਸਫੋਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚਇੱਕ ਅਚਾਨਕ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

21. ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ।

ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

22. ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਅਣਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਣ।

23. ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ “ ਬਚਾਅ ” (ਮਦਦ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

24. ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪਨਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹਨ।

25. ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।