Haaveilla jonkun pelastamisesta Haaveilla pelastamisesta Haaveilla pelastamisesta Haaveilla pelastamisesta

 Haaveilla jonkun pelastamisesta Haaveilla pelastamisesta Haaveilla pelastamisesta Haaveilla pelastamisesta

Arthur Williams

Sisällysluettelo

Mitä tarkoittaa uneksia jonkun pelastamisesta? Ja milloin pelastat itsesi? Tässä artikkelissa pohdimme pelastuskuvien merkitystä unissa kaikissa muuttujissa: toisten ihmisten pelastaminen, itsensä pelastaminen tai toisten pelastaminen. Artikkelin lopussa on yleisimpiä aiheeseen liittyviä unikuvia.

unelmoida itsensä pelastamisesta

Haaveilla jonkun pelastamisesta, itsensä pelastamisesta tai pelastamisesta. liittyy unissa esiintyvään pelastuksen symboliikkaan, joka edustaa kykyä olla kaatumatta elämän esteisiin ja onnistua voittamaan taistelut, pelot, pettymykset ja jopa kriittiset seikat, jotka heikentävät itseluottamusta.

Suurin osa unien pelastuskuvista on yksityiskohtaisia, uppoutuneita maisemiin ja väreihin, jotka erottuvat erittäin tarkasti, ja ne ovat kuin romaaneja (tai painajaisia), joissa unen minä elää dramaattisia tarinoita, joissa lopullinen pelastus, oma tai jonkun toisen, on kuin (positiivinen) ikkuna, joka avautuu tulevaisuuteen.

Pelastuminen unissa on vertauskuva mahdollisuudesta selviytyä vastoinkäymisistä.

Näiden unien tarkoituksena on testata uneksijan sietokykyä ja osoittaa hänelle symbolisten kuvien avulla hänen kykynsä pelastaa itsensä tai muut tai tilanteet, jotka ovat hänelle suotuisia ja jotka voivat 'pelasta hänet' .

 • Unelma itsensä pelastamisesta ahdistavassa tilanteessa tai uhkaavan henkilön toimesta voi tulla unen juonteeksi, ja se edustaa tahtoa ja päättäväisyyttä, joka liittyy pelkoon ja ahdistukseen ja voittaa ne.
 • Haaveilla jonkun pelastamisesta tuo esiin saman pelastavan ja ratkaisevan päättäväisyyden ja energian ja korostaa sekä suhdetta todelliseen henkilöön (jos sellainen on) että tarvetta luoda yhteys niihin osiin itsestä, jotka on pelastettava (nähtävä, otettava huomioon, hyödynnettävä).
 • Unelma pelastumisesta on positiivinen kuva, joka osoittaa uneksijalle ulkoisen avun tarpeen ja mahdollisuuden saada sitä.

Pelastumisesta tai pelastumisesta haaveileminen kiinnittää siis huomiota pyrkimyksiin olla hukkumatta elämään, mutta myös toivoon ja mahdollisuuksiin, joita elämä tarjoaa.

Oma tai jonkun toisen pelastus on positiivinen merkki, jotain, jonka on valloittanut, jotain, jonka on laittanut liikkeelle sydämen, vaiston, aivot, jotain, jota on tavoitellut epätoivoisesti tai selväjärkisesti.

Tästä näkökulmasta kaikki pelastusta edeltävät dramaattiset tilanteet menettävät negatiivisen vaikutuksensa, niistä tulee " todisteet "tilaisuuksia kasvuun ja kypsymiseen, tilaisuuksia tuoda esiin ja antaa tilaa sankarin arkkityypille itsessään, samalla kun saavutettu päämäärä saa suurimman arvon".

Haaveilla säästämisestä Merkitys

Pelastamisesta, pelastumisesta ja itsensä pelastamisesta haaveilemisen merkitys on tiedostamattoman luovuuden symboli, joka voi heijastua jokapäiväiseen elämään ja muuttaa asioita.

Vastaava kuin " hengen pelastaminen "todellisuudesta.

Jokainen todellinen ja oneirinen pelastus liittyy sankarilliseen matkaan, koska se edustaa kykyä saavuttaa päämäärä kohtaamalla pelko ja epävarmuus, ottamalla käyttöön strategioita ja puolustautumismahdollisuuksia tai luomalla tyhjästä se, mikä on tarpeen päämäärän saavuttamiseksi.

Pelastamisesta haaveilemisen tarkoituksena on KASVAA pitämällä elämän suunta eikä antautumisen, supistumisen tai vetäytymisen suunta.

Säästämisestä unelmoiminen ja itsensä pelastamisesta unelmoiminen on silloin symboli tavoiteltavasta päämäärästä, kasvupolusta, joka on " ennen ja 'jälkeen' hyvin korostettu.

Pelastamisen, pelastamisen merkitys unissa liittyy:

 • rohkeus
 • luottaa toivoa
 • määrittäminen
 • anteliaisuus
 • vahvuus
 • vastustuskyky, resilienssi
 • optimismi
 • kasvu
 • kohde
 • raportti
 • a todiste
 • siirtymävaihe

Unelmointi säästämisestä 29 Unelma kuvia

Seuraavat unikuvat on jaettu kolmeen pääaiheeseen: muiden pelastamisesta, itsensä pelastamisesta ja pelastumisesta.

Jos uneksit tunnetun henkilön pelastamisesta tai pelastamisesta, unella on usein objektiivinen merkitys ja se viittaa kyseiseen henkilöön, kun taas jos hän on tuntematon, uni voi liittyä uneksijan psyykkisiin puoliin.

1. Unelma jonkun pelastamisesta

tämä kuva korostaa uneksijan ja pelastuneen henkilön (jos sellainen on) välistä suhdetta, mutta usein pelastajan ja pelastuneen välillä on samaistuminen, joten unessa itsensä pelastaminen osoittamalla olevansa reagoivia ja kyvykkäitä ja lisäämällä itsetuntoa.

Tapa tuoda esiin paras, epäitsekäs, epäitsekäs osa itsestä.

On kuitenkin muistettava, että jonkun pelastaminen unissa voi olla unelma korvauksesta, joka korvaa todellisuudessa tehdyn vääryyden.

Haaveilla rakkaansa pelastamisesta Haaveilla rakkaansa pelastamisesta

heijastaa sidosten voimaa ja tunteiden voimaa, se voi olla tapa, jolla alitajunta osoittaa pelastetun henkilön haurautta ja tuen tarvetta, tai uneksijan tarve tehdä itsestään korvaamaton, olla pelastava ja sankarillinen hahmo, saada rakkautta kiitollisuuden kautta.

3. Unelma lapsen pelastamisesta

jos lapsi on tuntematon, uni kiinnittää huomion ihmisen sisäiseen lapseen; hänen pelastamisensa vastaa hänen tuomistaan psyykkiseen dynamiikkaan, hänestä huolehtimista ja hänelle tilan antamista todellisuudessa.

Jos lapsi tunnetaan, unessa voi tulla esiin tilanteita, jotka rankaisevat todellista lasta ja tarvetta suojella sitä.

4. Unelma hukkuvan lapsen pelastamisesta

kuten edellä, mutta tämä kuva on vielä selvempi sen suhteen, mikä asetetaan esteeksi. Unien hukkuva lapsi osoittaa itse asiassa sormella ympäristöä " asphyctic' jossa sillä ei ole mahdollisuutta " hengitä " eli kehittyä ja kasvaa luonnon mukaan.

Tämä tarkoittaa, että uneksijan todellisessa (tai psyykkisessä) kontekstissa on tunteita, jotka valtaavat ja vaikuttavat tukahduttavasti haavoittuvuuteen tai todelliseen lapseen.

Hukkuvan lapsen pelastaminen unelmissa tarkoittaa, että hänelle taataan suojattu ja ikäkaudelle sopiva ympäristö.

5. Unelma parvekkeelta putoavan lapsen pelastamisesta

kuvastaa tarvetta torjua ja korjata ulkoisia vaikutteita, jotka horjuttavat ja vahingoittavat omaa herkkyyttä tai jotka voivat vahingoittaa todellista lasta.

Joissakin unissa se edustaa yhteyttä projektiin tai toteutettuun työhön, pelkoa siitä, että sitä ei oteta hyvin vastaan tai että se ymmärretään väärin.

Haaveilla hukkuvan henkilön pelastamisesta Haaveilla hukkuvan henkilön pelastamisesta hukkuvan henkilön pelastamisesta

edustaa tarvetta käsitellä ja ratkaista " tukehtuminen "jossa itse asuu tai jossa naapuri asuu".

Haaveilla pelastaa joku tulipalosta Haaveilla pelastaa henkilö tulipalosta Haaveilla pelastaa henkilö tulipalosta

Näissä mielikuvissa ihmisen on puolustettava itseään vihaisten tunteiden tuhoavaa ja polttavaa voimaa vastaan. Alitajunta ilmoittaa tarpeesta luoda este, joka suojaa liian voimakkailta ja vastakkainasettelua aiheuttavilta reaktioilta.

8. Unelma itsensä hirttäytyvän henkilön pelastamisesta

viittaa dramaattiseen tilanteeseen, jossa uneksija itse tai joku hänen läheisensä on.

Hirtettynä oleminen on kyvyttömyyttä vastustaa ulkoisia, sortavia voimia.

9. Eläinten pelastamisesta haaveileminen

tarkoittaa sellaisen vaistomaisen osan turvaamista itsessä, jolla on unieläimen symboliset piirteet. Esim:

10. Unelma mustan kissan pelastamisesta

uneksija arvostaa itsenäisyyttään ja nautintoa eikä ole valmis jakamaan kenenkään kanssa sitä, minkä puolesta hän on taistellut. mustan kissan pelastaminen unissa viittaa myös osuuteen itsekkyydestä, manipuloinnista, ylilyönneistä, eroksesta, jotka ovat uneksijalle tärkeitä puolustettavia näkökohtia.

11. Unelma valkoisen kissan pelastamisesta

Valkoisen kissan pelastaminen turvaa lohdutuksen ja halailun tarpeen, mutta tämä kuva viittaa usein hauraaseen henkilöön, naiseen tai lapseen, joka on hellä ja voittaa uneksijan avun viettelyn tai haavoittuvuuden kautta.

12. Unelma hukkuvan kissan pelastamisesta

kissan symboliset ominaisuudet tukahdutetaan tai ne ovat konfliktin lähde, kissan pelastaminen vastaa niiden suojelemista.

13. Unelma kissan pelastamisesta tulipalosta

tarkoittaa omien vapaampien ja estottomampien puolien suojelemista toisten raivolta tai rakkauden intohimolta, joka uhkaa mitätöidä ne.

14. Unelma koiran pelastamisesta

on oman voiman, kyvyn, seksuaalisuuden, rohkeuden ja uskollisuuden turvaaminen. Omien siteiden ja kumppanin puolustaminen.

15. Haaveilu loukkaantuneen koiran pelastamisesta

on käsitellä huonovointisuutta, joka liittyy parisuhteeseen (tai uskollisuuteen parisuhteessa) tai läheiseen henkilöön (kumppaniin).

16. Unelma delfiinin pelastamisesta

on tarve suojella ja turvata omia, konventioista ja tavoista vapaampia, spontaaneja ja ekstrovertteja puolia, jotka osaavat olla yhteydessä muihin.

17. Unelma kilpikonnan pelastamisesta

kuvastaa tarvetta säilyttää kiinteys ja konkreettisuus, jotka suojelevat uneksijan haavoittuvimpia puolia ja antavat hänelle mahdollisuuden edetä elämässä hitaasti mutta varmasti.

Pelastettu kilpikonna voi olla myös symboli läheiselle suojeltavalle henkilölle, jolla on nämä ominaisuudet, tai hieman hitaalle lapselle (ajattele kaikkia niitä kertoja, kun käännyt jonkun puoleen ja sanot:" olet oikea kilpikonna! ")

Unelma itsensä pelastamisesta

Haaveilla pelastetaan tsunamista Haaveilla pelastetaan maanjäristyksestä Haaveilla pelastetaan katastrofista Haaveilla pelastetaan tornadosta Haaveilla pelastetaan tornadosta Haaveilla pelastetaan tornadosta Haaveilla pelastetaan tornadosta

ovat kaikki kuvia, jotka vastaavat toisiaan ja tuovat pintaan uneksijan sisäiset voimavarat, joiden avulla hän pystyi voittamaan vaikean hetken tai siirtymävaiheen elämässään.

Erityisesti tsunami ja sen suuri aalto osoittavat tunnetiloja, jotka uhkasivat hukuttaa uneksijan, kun taas maanjäristys, tornado ja pyörremyrsky viittaavat myös äkillisiin muutoksiin tai ulkoisiin tekijöihin, jotka uneksijan oli kohdattava ja voitettava säilyttääkseen rauhallisuutensa ja päivittäiset tapansa.

Unien kataklysmit osoittavat sisäisten varmuuksien ja sääntöjen kumoamista, ja ne symboloivat aina muutoksen, kasvun ja kypsymisen hetkiä.

19. Unelma itsensä pelastamisesta tulipalolta

tarkoittaa voittamista, pakenemista, vihan, intohimon ja vihan tunteiden aiheuttamien tuhoisien hetkien hallintaa.

20. Unelma pelastumisesta räjähdyksestä

kuten edellä olevissa kuvissa, räjähdys merkitsee äkillistä, räjähdysmäistä ja mahdollisesti tuhoisaa muutosta. Itsensä pelastaminen tarkoittaa kykyä selviytyä vieraasta elementistä, joka on vaikuttanut syvällisesti omaan todellisuuteen.

21. Unelma pelastumisesta uppoavasta laivasta

edustaa kykyä reagoida epäonnistumiseen, kuten hankkeen, toivon tai suhteen epäonnistumiseen, mutta myös taloudelliseen epäonnistumiseen.

Unelma pelastumisesta

22. Unelma siitä, että joku muukalainen pelastaa sinut.

muukalainen edustaa sitä (usein kiellettyä) osaa itsestä, joka voi tulla tuolla hetkellä uneksijan avuksi ja tarjota hänelle uutta energiaa: uutta voimaa ja uusia ominaisuuksia vaikeuksien kohtaamiseen.

23. Unelma siitä, että ystävä pelastaa sinut.

unelmaystävällä on todennäköisesti ominaisuuksia ja resursseja, jotka voivat " pelastus "(auttaa) uneksijaa tai voidaan integroitua antamaan hänelle lisää voimaa." Tämä uni voi tietysti heijastaa myös todellisia ja koettuja tilanteita heidän välisessä suhteessaan.

24. Unelma isän pelastuksesta

Isä edustaa näissä unissa ensimmäistä turvallisuuden tunnetta, perhettä, turvapaikkaa, suojaavaa voimaa. Uneksijan on ajateltava kaikkia näitä näkökohtia voimavarana vaikeina aikoina.

Katso myös: Uneksia yksinäisyydestä Uneksia yksinäisyydestä Yksinäisyyden merkitys unissa

25. Unelma merellä pelastumisesta

Meri symboloi tässä elämän arvaamattomuutta, mutta myös tiedostamatonta, koko olemassaoloa ja sen mysteereitä. Pelastuminen kaikelta tältä tarkoittaa, että on annettava tilaa sille osalle itsestä, joka osaa antaa järjestyksen ja merkityksen, jolla on sääntöjä ja uskomuksia, jotka auttavat selviytymään menettämättä itseään epäluottamukseen tai ahdistukseen.

26. Unelma pelastumisesta putoamiselta

tarkoittaa epäonnistumisen, tyylin laskun, nolostumisen, sosiaalisen aseman menettämisen tai vaikean hetken jälkeisen toipumisen pakenemista.

27. Unelma siitä, että koira pelastaa sinut.

korostaa koiran sisäisiä ominaisuuksia (uskollisuus, vahvuus), jotka ovat tukevia ja voivat ratkaista tuskallisen tilanteen. Usein tämä uni viittaa kumppanin apuun.

Pelastuksesta haaveileminen

28. Unelma meripelastuksesta

osoittaa ne osat itsestä, jotka kykenevät reagoimaan elämän tuntemattomuuden aiheuttamiin vaikeuksiin tai ahdistukseen. Se voi esittää objektiivisen ongelman, joka on kohdattu ja voitettu, tai osoittaa itsessä toimivat säästävät voimavarat.

29. Pelastusveneestä haaveileminen

on symboli pelastuksesta, joka on mahdollinen vain, jos tilaisuuteen tartutaan.

Se edustaa porsaanreikää, voittavaa vaihtoehtoa, tarvetta olla huomaamatta tarjottua tilaisuutta, joka voi ratkaista ongelman.

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstin jäljentäminen kielletty

Onko sinulla unta, joka kiehtoo sinua ja haluat tietää, onko sillä viestiä SINULLE?

 • Voin tarjota sinulle kokemusta, vakavuutta ja kunnioitusta, jonka unelmasi ansaitsee.
 • Lue, miten voit pyytää yksityistä konsultaatiota
 • Tilaa Guide NEWSLETTER ilmaiseksi toiset 1500 ihmistä ovat jo tehneet niin TILAA NYT!

Ennen kuin jätät meidät

Hyvä lukija, toivon, että tämä artikkeli, niin erityisesti ja liittyvät tarpeeseen 'hengen pelastaminen "Mutta jos et löytänyt etsimääsi, muista, että voit kirjoittaa kommentteihin ja minä vastaan sinulle.

Katso myös: Tentin merkitys unessa unessa Unelma tentistä

Voit myös pyytää yksityistä konsultaatiota, jos haluat syventyä unesi merkitykseen ja ymmärtää sen viestin.

Kiitos, jos nyt

Jaa artikkeli ja tykkää siitä.

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.