ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

 ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

Arthur Williams

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਹਾਇ ਮਾਰਨੀ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ?

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲ ਰੇਖਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਵ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.

ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੂੰ ਫੜੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨਕਾਰਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ (ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ) ਉਹ ਨਾਮ). ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂਉਲਝਣ, ਚਿੰਤਤ, ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ (ਮਰੀਨਾ-ਪਰਮਾ)

ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਪਿਆਰੀ ਮਰੀਨਾ, ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ Puer aeternus, ਸਦੀਵੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ।

ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ, ਕਰਵ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਸ ਤਿੱਬਤੀ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ; ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਰੇ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਕਰ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਦਾ ਅਰਥ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।

ਮੈਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ  ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ 'ਤੇ, ਬੇਨਕਾਬ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ?

    ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ?

    ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਪੁਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। , ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ।

ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਰੇ, ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਚਾ।

ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈਟੈਕਸਟ
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ , ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ
  • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਬਣੋ 1200 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।