ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 19 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਅਰਥ

 ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 19 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਅਰਥ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੇਖ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਤੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ) ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ "ਬਾਹਰ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। -ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਛੱਤ

ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਂ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ " ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ " ਲਈ ਸੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ " ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ", ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ।

ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ<11
 • ਉਭਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ , ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਪਰਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਤਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਂਦ।

ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ  ਮਤਲਬ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੂੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਭੀੜ ਜਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਪਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੋ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।)

ਜਦਕਿ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ .

ਜੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਛਾਤੀ (ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੱਤਾਂ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ:

 • ਜੀਵਨਸਮਾਜਿਕ
 • ਸੁਤੰਤਰਤਾ
 • ਬਹੁਤਸਾਰਤਾ
 • ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਸ਼ਤੇ
 • ਗੱਲਬਾਤ, ਗੱਪਸ਼ੱਪ
 • ਸੰਚਾਰ
 • ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ<11
 • ਹੰਕਾਰ
 • ਦਬਦਬਾ, ਸ਼ਕਤੀ
 • ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ
 • ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ
 • ਜੋੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ
 • ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ<11
 • ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

 • ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਲਕੋਨੀ: ਸੁੰਦਰ, ਫੁੱਲਦਾਰ, ਛਾਂਦਾਰ ਜਾਂ ਖੰਡਰ ਅਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ
 • ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ: ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜ, ਧਾਤ
 • ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਵਸਤੂਆਂ, ਜਾਨਵਰ, ਪੌਦੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ
 • ਉਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ 'ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਲਕੋਨੀ   19 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸਾਮਗਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ .

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਪੱਥਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੱਕੜ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਧਾਤ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਤਾਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। <3

2. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ, ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ,ਅਸੁਰੱਖਿਆ।

3. ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ) ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਕੱਪੜੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ

ਅਕਸਰ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ <7 ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।>"ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ " , ਖ਼ਰਾਬ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਲਈ।

5. ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ।

ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

6. ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ।

ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

7. ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਇੱਕ ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਅਸੁਰੱਖਿਆ , ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ।

ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8. ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਟੁੱਟੀ ਰੇਲਿੰਗ   ਬਿਨਾਂ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

9. ਇੱਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ (ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕੀ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਚਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ

ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, " ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ" ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ "ਉੱਚਾ", ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

11. ਸੂਰਜ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਟੇਰੇਸ   ਛੱਤ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

12. ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਉਮੀਦ, ਉਮੀਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਦਕਿ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਘਟੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ।

13. ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ : ਅਰਥਾਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਅਣਚਾਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, “ਪੋਨਟੀਫੀਕੇਟ “.

14. ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਟਕਾਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਉਚਿਤ), ਪਰ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ)।

15. ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇੱਕ " ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ", 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ.

ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ" ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ।

ਛਾਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ "ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੂਤ " ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ਯਾਦਾਂ, ਡਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ' ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ: ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

16. ਬਿਨਾਂ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

17. ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ " ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ " ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ” ਅਤੇ ਵੈਧ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੋ।

18. ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਨਿਮਰਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ, ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਵੀ), ਉਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਜਿਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

19. ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਝੁਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਪੇਟ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰਾਈਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

 • ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
 • ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੋ
 • ਮੁਫ਼ਤ ਗਾਹਕ ਬਣੋ ਗਾਈਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਹੋਰ 1600 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।