Dreaming DEFUNTS Hvilken betydning har den avdøde i drømmer?

 Dreaming DEFUNTS Hvilken betydning har den avdøde i drømmer?

Arthur Williams

Innholdsfortegnelse

Hva vil det si å drømme om de døde? Hvordan tolke drømmer der de nærmeste slektningene vises sørget eller legger igjen en melding? Artikkelen utforsker den ekstreme passasjen av fysisk død og tilbakekomsten av den avdøde i drømmene våre ved å spørre hva som er meningen med denne tilstedeværelsen og hvilken kraft den har til å behandle følelser av tap. Nederst i artikkelen en serie drømmeaktige bilder relatert til dette emnet.

<​​6>

død i drømmer

Å drømme om den avdøde er kanskje den hyppigste drømmen noensinne og den som får frem de største følelsene og sårbarhetene. Smerte og glede veksler likt i disse drømmene, og vi har ofte følelsen av at alt er ekte, at det aldri har vært en separasjon og den drømte personen fortsatt er i live.

Drømmende død fører drømmeren til kontakt med mysteriet av døden, med overgangen til en ukjent dimensjon som vekker all frykt og ensomhet for denne ekstreme passasjen.

Derfor, hvis på den ene siden drømmer om de døde minner om båndet som eksisterte med den personen, på den andre siden. hånd indikerer også EGEN passasje, ens død og alle de ukjente som er knyttet til den. Og sårbarheten og usikkerheten som aktiveres av disse drømmene må kompenseres med bilder som beroliger menneskelig logikk og individuelle tro.

Bare dettefortsatt en grunn til å være siden de dukker opp i drømmen.

Men den avdøde i drømmer kan også representere et overløper Selv uvelkommen for samvittigheten og derfor eliminert. Eller vær en metafor for det som nå er « nedlagt » i drømmeren og i livet hans: en følelse, et vennskap, en kjærlighet, et håp.

Dreaming the dead Meaning

Betydningen av den avdøde i drømmer er knyttet til:

 • bearbeiding av smerte og sjokk
 • bearbeiding av sorg
 • bearbeiding av forhold til avdøde
 • kompenserende funksjon
 • overgangsfase
 • beskyttelsesbehov
 • trøstbehov
 • behov for veiledning
 • foreldede (døde) selvaspekter
 • avløpere selvaspekter
 • følelser og minner

Drømmende døde  25 drømmebilder

Nedenfor er en liste over de vanligste bildene relatert til dette temaet. Det er viktig å huske at hver drøm er påvirket av drømmerens bakgrunn, hans opplevelser med avdøde mennesker og hans følelser, derfor er disse bildene og mine forklaringer ment utelukkende som et eksempel og som en indikasjon for å begynne å gi mening til ens drøm :

1. Å drømme om ukjente avdøde

henspiller på de delene av en selv som nå er utdatert og til de aspektene ved ens liv som er avsluttet. Utseendet til disse avdøde og følelsene de opplever i deres nærværde vil huske analoge opplevelser av drømmerens virkelighet. Hvem må spørre seg selv:

 • Hva er nå over i livet mitt?
 • Hvilket aspekt av meg selv eller av fortiden min har jeg forlatt? (venstre "å dø")
 • Hvilket aspekt av min fortid krever et rom "nå" i min nåtid?

2. Drømmer om den avdøde som snakk    Drømmer om en melding fra en avdød

de representerer behovet for råd, indikasjoner, veiledning.

Hvis den avdøde i drømmer er kjent og en del av den begrensede familiekretsen (for eksempel faren) eller moren) meldingen mottatt har større verdi, den er mer presserende og viktig.

Men drømmen kan også reflektere familieverdier som det ubevisste tar seg av å minne drømmeren om, eller den kan fremheve et valg og en avgjørelse som du trenger « overlegen »-råd for.

3. Drømmer om avdøde mennesker som ikke snakker   Drømmer om en trist eller sint avdøde

kobler til frykt for at ens avdøde ikke har fred og vil fortsette å lide. De er drømmer knyttet til uløste situasjoner og konflikter i løpet av livet, til drømmerens skyldfølelse og umuligheten av å rette opp, helbrede tidligere sår, løse.

Å se en sint avdød i drømmer bringer frem i lyset ansvaret for ikke gjøre noe for ham mens han levde for ham eller gjenspeiler dommer ekritikk av fortiden.

Se også: Drømmer om å krangle med faren min

I følge populær tolkning, kunngjør en avdød person som ikke snakker til drømmeren en livsskjebne som ligner hans egen.

4. Drømmer om en avdød som slår meg

det indikerer den delen av en selv som fortsatt føler en aktiv konflikt, som føler seg anklaget eller som føler behov for å sone.

5. Drømmer om avdøde som gråter   Drømmer om avdøde som gråter og klemmer deg

reflekterer frykten for at ens avdøde ikke har fred, ikke er i « Paradise» eller at han fortsatt er knyttet til den jordiske dimensjonen og føler smerte for å ha forlatt den. I virkeligheten gjenspeiler disse drømmene drømmerens smerte og følelse av mangel, hans behov for trøst.

Noen ganger fremhever de drømmerens handlinger og atferd som strider mot familienormer og som får “sorg over hans døde” .

6. Å drømme om en død mann som gråter blod

er alltid et symbol på smerte, dømmekraft og intern sensur: man føler seg dømt for noe, man frykter dommen til sine kjære, man føler anger på noe man har lagt bak seg eller som nå er over (f.eks. et forhold).

7. Å drømme om en død mann som gråter av glede

kan betraktes som en konfirmasjonsdrøm. En autoritativ del av en selv (spesielt hvis den avdøde er et nært og kjært familiemedlem) gjenkjenner et resultat, en nyhet, en vekst, en suksess i drømmerens liv.

Mendet kan også representere drømmerens behov for å se sin kjære lykkelig, fredelig, glad eller bevisstløsnes intensjon om å vise glede og lettelse ved å gi slipp, ved å forlate det som er overvunnet (dødt).

9. Å drømme om avdøde mennesker som lager mat

kan representere gamle og utmattede deler av en selv som har makt til å påvirke og transformere virkeligheten eller egenskaper eller mangler ved en avdøde som manifesterer seg i og som handler « laging » situasjonene, dvs. modifiserer dem (på godt og vondt). Men det er et generelt positivt bilde som gir glede og trøst.

10. Å drømme om avdøde mennesker som gir deg penger

tilsvarer å motta en symbolsk « arv» fra egen avdøde (kvaliteter, ressurser, verdier, eksempel). I følge eldgamle tolkninger representerte det det motsatte, det vil si et økonomisk tap.

11. Drømmerå tilby noe til en avdød

har en symbolverdi knyttet til det drømmeren føler at han IKKE har gjort for slektningen mens han levde eller til og med etterpå, til tanken på en gave han ikke hadde tid til å gi (det kan også være et besøk på kirkegården). På et subjektivt nivå representerer det behovet for å gi styrke og substans til en utarmet del av seg selv.

12. Å drømme om den avdøde i kisten

indikerer hva som må æres (erkjenner dets verdi og innflytelse som han har hatt i livet) bare for å bli glemt.

Det kan være en følelse eller en ubrukelig og skadelig måte å være på. Hvis avdøde i kista er en kjent person eller et familiemedlem, må man tenke at opplevelsene som er levd med vedkommende må settes til side, fordi de har hatt sin dag og det er behov for å forlate minnet.

13. Å drømme om en avdød som gjenoppstår

indikerer hva som har blitt forvandlet og har fått en ny vitalitet, en ny mening, en ny verdi. I følge populær tolkning er det et positivt bilde: slutten på en konflikt eller en vanskelig situasjon.

14. Drømmer om å møte de avdøde

hvis de er nære mennesker som man er dypt knyttet til, kan drømmen gjenspeile ønsket om å se dem igjen eller å løse de utestående problemene, for å uttrykke hva man føler.

Hvis de er ukjente døde, drømmensetter drømmeren foran de aspektene av livet hans som er « fortid», som nå er avsluttet.

15. Å drømme om avdøde slektninger

er drømmene som forårsaker mest følelser fordi de er knyttet til de nærmeste menneskene, de som drømmeren delte en del av livet med, minner og positive eller negative følelser.

Avdøde slektninger i drømmer (onkler, kusiner, brødre-i- lov, svigerfamilie osv.) de kan også indikere presise situasjoner: øyeblikk fra fortiden, konflikter, allianser, svik.

16. Drømmer om avdøde foreldre

avdøde foreldre er karakterene som har mer plass og som fortsetter å dukke opp i drømmer alltid i alle aldre, som følger deg i hvert vanskelig øyeblikk, som støtter beslutninger og usikkerhet, som kommer med meldinger, som trøster, beskytter, signaliserer farer.

Og det er alltid de avdøde foreldrene (eller besteforeldrene) som de dukker opp og ønsker drømmeren velkommen i drømmer eller visjoner i perioden før den ekstreme døden.

17. Å drømme om en avdød far

refererer til drømmerens behov for trygghet og behovet for farsveiledning (som alltid revurderes over årene og spesielt etter døden) og det ubevisste behovet for å overholde farens forventninger, derfor kan det også fremheve drømmerens følelse av utilstrekkelighet, fortsatt følelse under dom og ikkeopp til den ideelle sønnen som faren ville ha ønsket.

18. Å drømme om en avdød far som gråter

kan få frem en skyldfølelse eller indikere noe i drømmerens liv som ikke følger med farens lære, som er langt fra det faren ville ha ønsket. Det er refleksjonen av den delen av seg selv som forblir “datter ” for alltid og som alltid ønsker å leve opp til farens forventninger.

19. Drømmer om at min avdøde far spiser brød

betyr at bildet av faren i seg selv (med alt han representerer når det gjelder sikkerhet og introjiserte verdier) fortsatt er viktig og at han « mater» på det drømmeren gjør, som får positiv respons.

Eller som tvert imot må næres med enkle og essensielle ting. Det kan indikere behovet for større enkelhet og autentisitet.

20. Å drømme om en avdød mor

sammenlignet med faren bringer frem behovet for beskyttelse, trøst, aksept og alltid veiledning. Hos den voksne drømmeren kan det indikere overvinnelse av et "mors" aspekt av seg selv som kanskje uttrykker seg feilaktig eller overdrevent i et parforhold eller i andre sammenhenger.

21. Drømmer om en mor døde i kisten

foruten å reflektere ekte minner og smerten ved tap kan indikere behovet for å unnslippe mors innflytelse, behovet for å vokse oppog bli uavhengige.

22. Drømmer om avdøde besteforeldre

de refererer til drømmerens familierøtter og fortid og har, i likhet med foreldrene, en trøstende og betryggende funksjon dersom relasjonene i livet har vært positivt. Ellers tar de opp gamle sår som må bearbeides, mangel på anerkjennelse og kjærlighet, tidligere traumer, uløste ting.

23. Drømmer om avdød ektemann som gråter (eller kone)   Drømmer om avdøde bror som gråter

som allerede nevnt, kan det reflektere frykten for at ens kjære ikke har fred eller at drømmerens mangler overfor dem ikke er løst og at de fortsetter å vokse i seg selv, noe som forårsaker uro og skyldfølelse.

24. Å drømme om en avdød venn

er en drøm som fremhever slutten på et forhold med alle følelsene, anger og minner som følger.

25. Drømmer om avdød far- svigerfar

avdøde svigerfar eller svigermor er knyttet både til slutten av ekte forhold som har blitt opplevd, men også til slutten av hva svigerfar til mor- svigerfamilie representerer: tradisjon, sosiale konvensjoner, bånd og plikter

Hvordan andre avdøde familiemedlemmer kan indikere behovet for å gjennomgå forholdet, reflektere over konflikter (hvis det har vært) eller ønsket om å ha en andre sjanse.

Avdød svigerfar eller svigermor i drømmer kan også representereen fase av livet som er definitivt avsluttet.

Om samme tema kan du også lese: Drømmer med de avdøde og store drømmer

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstreproduksjon er forbudt

Har du en drøm som fascinerer deg, og du vil vite om den bærer et budskap til deg?

 • Jeg kan tilby deg opplevelsen, seriøsiteten og respekten som drømmen din fortjener.
 • Les hvordan du ber om min private konsultasjon
 • Abonner gratis i NYHETSBREV til guiden 1600 andre mennesker har allerede gjort det ABONNER NÅ

Før du forlater oss

Kjære drømmer, jeg har ønsket å skrive en artikkel om avdøde for å samle mine arbeidserfaringer med disse helt spesielle drømmene, jeg hadde jobbet med det en stund, og jeg er glad for å ha konkludert. Jeg håper det jeg skrev har vært nyttig for deg.

Hvis du ikke fant det du lette etter og du har en spesiell drøm med din avdøde, husk at du kan legge den ut her i kommentarfeltet til artikkel og jeg skal svare deg.

Eller du kan skrive til meg hvis du vil vite mer med en privat konsultasjon.

Takk hvis du hjelper meg å spre arbeidet mitt nå

DEL ARTIKKELEN og LIKER

det lar drømmeren fortsette å sove.

Her er det da drømmer der den avdøde ser lykkelig ut, hilser på drømmeren, tilbyr ham hjelp, legger igjen beskjeder og tall for å spille i lotto.

Eller plagsomme drømmer der ens avdøde virker syk, ulykkelig og trengende, drømmer som gjenspeiler like mye angst eller motstridende situasjoner hos drømmeren, samt religiøse normer knyttet til soning for synder og tro som ens slektning ikke er "i fred".

Alle disse svært vanlige situasjonene har en mye viktigere oppgave enn det enkle budskapet som drømmeren ønsker å motta: å frakte ham gjennom følelsene av separasjon slik at han kan løsrive seg seg selv fra sitt tidligere jeg så vel som fra folk elsker som han har mistet.

For å fullføre sin egen personlige fase av død-gjenfødsel.

Drømmer de døde Kontakt med sjelen

Et av de mest stilte spørsmålene om drømmer med den avdøde er om det er legitimt å tenke på en ekte kontakt mellom sjeler, om drømmen er en dør som åpner seg mellom to verdener, en dimensjon der det fortsatt er mulig å berøre, kommunisere med ens avdøde og hvis bildet hans i drømmen ikke er noe mer enn en projeksjon av hans sjel.

Et spørsmål som ikke kan besvares, fordi det gjelder til territorier som går utover kunnskap og etter menneskelig logikk, mendet er sikkert at drømmer med den kjæreste avdøde noen ganger har forutgående kvaliteter og ser ut til å se bort fra den lineære tiden vi er vant til på jorden.

Selv om det er sjeldne, registreres drømmer eller syner der den fjerne moren viser seg for en siste farvel (mor som går bort samtidig), drømmer der mødre eller fedre oppfordrer barna sine til å reise seg og gå ut (og huset vil falle kort tid etter på grunn av jordskjelvet) eller, mye mer vanlig og mindre dramatisk, drømmer der foreldrene den avdøde oppfordrer drømmeren til å spille et nummer eller til å gjøre noen handlinger som viser seg å være riktige og nødvendige.

Se også: Hår i drømmer. Drømmer om hår og lo

Dette er episoder som konfronterer oss med dødens mysterium, men også med styrken av blodsbånd som ser ut til å overleve utover den jordiske dimensjonen.

Episoder der det er nødvendig å suspendere dommen uten å devaluere betydningen de har for drømmeren.

Det er imidlertid viktig å huske at ideen om et møte som finner sted mellom den avdødes sjel og drømmeren er en av de eldste og dypest forankret og overlever i stamme- og populærkulturer. Kelly Bulkeley, president for Association for the Study of Dreams snakker om det slik:

“Dette konseptet deles så vidt av tradisjoner rundt om i verden at noen forskere har gått så langt som å hevde at religionen i virkeligheten selv opphav i drømmeopplevelsen»

Dette betyr atmøtet i drømmer mellom avdøde og drømmere har alltid hatt og fortsetter å ha stor innflytelse på menneskelig tankegang.

Selv de mest rasjonelle mennesker, når de drømmer om en kjær, lar seg friste av denne tanken og av muligheten for en kontakt med " essens " uavhengig av fysiske regler.

Det er nødvendig å reflektere over den trøstende funksjonen disse drømmene og denne overbevisningen har før man ødelegger dem med logikk, fordi de kan representere den største støtten i sorgens mørke øyeblikk.

Drømmer de døde Den siste hilsenen

"Jeg drømte bare om min nylig avdøde bror som ser på meg uten å snakke, hva betyr det?"

" I natt drømte jeg om moren min som smilte til meg og hun fortalte meg at hun hadde det travelt (hun har vært død i 3 dager)."

"Jeg drømte om faren min som døde to måneder siden, men han virket opprørt."

"Jeg drømte om min nylig avdøde ektemann, jeg visste at han var død og jeg gråt og han ba meg ikke gråte og at alt var greit.”

“Faren min døde plutselig, det var forferdelig fordi vi hadde vært fra hverandre en stund, men enda mer forferdelig var det å drømme at han jaget meg og jeg løp unna. ”

Dette er bare noen av de mange drømmene som sendes til meg etter døden til en jeg er glad i.

Prosentandelen av drømmer der de vises død i tiden umiddelbart etterdøden er svært høy og mange av disse viser situasjoner der den avdøde forbereder seg på å reise, der han hilser, søker kontakt eller hvor han viser følelsene sine.

Noen ganger er bildene veldig klare: den avdøde hilser på drømmeren, forteller ham at han må gå, kommer med anbefalinger, trøster ham.

Noen ganger er situasjonen symbolsk: den avdøde har et presserende engasjement, kommer for sent, må bli med noen andre (vanligvis en annen avdøde) ).

Disse drømmene har ofte et trøstende formål og indikerer behovet for å gi slipp på tilknytningen til den fysiske kroppen til ens ektefelle og tilknytningen til fortiden.

Men blant drømmene som kommer umiddelbart etter dødsfallet er det mer urovekkende og ubehagelige for drømmeren: den avdøde jager ham, tar tak i ham, tar på ham, slår ham, viser hans sinne (i noen tilfeller søker han seksuell omgang).

De er drømmer som generelt gjenspeiler situasjoner der forholdet mellom drømmeren og den avdøde var konfliktfylt helt til slutten, der det ikke var fred og nærhet.

Kontakten mellom to, selv voldelig eller seksuell, gjenspeiler drømmerens skyldfølelse, hans indre konflikter, følelsene av sinne og umuligheten av å bøte på, men det er også et uttrykk for behovet for gjenforening, helbredelse, anerkjennelse av egenskapene som tilhørte den avdøde og som de kanskje skylder.bli anerkjent og integrert selv i seg selv.

Alle disse situasjonene, også de mindre hyggelige, kan betraktes som et slags siste farvel, et RITUAL OF PASSAGE som tar sikte på å avslutte en fase: sykdommen, det om begravelsen, det om sjokket over tapet og for å åpne den neste: re-utarbeidelsen av minner, utdypingen av sorg, gjenoppbyggingen.

Drømmer om de døde Utarbeidelsen av sorg

Å drømme om den avdøde kan betraktes som et aspekt av sorg der følelser og følelser som drømmeren opplever oppleves og gjenoppleves eller hvor konfliktsituasjoner, skyldfølelse, tidligere episoder, ting som står uavklart knyttet til den avdøde personen. -kommer frem.

Å se den avdøde igjen i drømmer minner om hva drømmeren følte for ham, positivt eller negativt, slik at han kan håndtere og overvinne det.

Alt som i daglivet ikke har vært utforsket nok for smerte eller på grunn av følelsen av respekt på grunn av de som er døde, kan det dukke opp i drømmen som en form for dypere refleksjon, som har som oppgave å gjenkomponere det som har blitt destabilisert av separasjonen og det som ikke er løst .

Som har som oppgave å gjenopprette balanse og aksept for det som har skjedd.

Men også fortsette å drømme om sin avdøde med bevissthet oglider av separasjon er en form for sorg som reagerer på behovet for å gi utløp for en smerte som kanskje i virkeligheten er kontrollert, kanalisert eller uttrykt på måter som er for konvensjonelle eller betryggende for samvittigheten (som ikke liker tap av kontroll) eller som absolutt ikke er uttrykt.

Det moderne menneskets liv er et vanvittig rush fremover avbrutt av kraftige stimuli som distraherer fra kontakt med seg selv. Individuell smerte er ledsaget av oppblåsning av kollektiv smerte, bildene av lidelse, død, krig, vold som når oss i våre hjem gjennom media, hvis repetisjon og virtualitet bedøver enhver følelse.

I denne følelse, lidelsen som oppleves ved å drømme om den avdøde fører tilbake til subjektiv opplevelse og med dette til betydningen av følelser, til opplevelsen av mellommenneskelige relasjoner og til identifikasjonsveien som alltid er ledsaget av små og store dødsfall (ekte og symbolske) .

Drømmer om den kjæreste avdøde representerer også måten han ble internalisert av drømmeren da han fortsatt levde, og tilsvarer å søke i seg selv etter den elskede og tapte personen, for å søke etter funksjonen han hadde i ens liv (f.eks. kjærlighet, hengivenhet, beskyttelse fra foreldre eller en partner).

Drømmen vil da være en kompensasjon for det som manglet ogdens formål vil være å innrømme denne funksjonen, gå glipp av den og, i helbredelsesprosessen, lære å skaffe deg det som har manglet.

Å drømme avdøde i lang tid

Å drømme den avdøde er ikke begrenset til øyeblikkene etter døden, fortsetter de avdøde kjære å dukke opp i drømmene til sine kjære selv etter at sorgprosessen for lengst er over og smerten har lagt seg.

Den avdøde i drømmer får over tid , stadig mer definerte egenskaper i drømmerens øyne og blir ofte "signaler" . Det er de som tror at det å drømme om sin far som har vært død i mange år varsler et problem eller en suksess, de som leser svaret på et spørsmål som har blitt stilt i nærvær av den eldre døde moren. Som rett og slett gjenopplever forholdet gjennom drømmen, som ønsker å beholde det, som IKKE ønsker å glemme.

Her er Dr. Knudsons personlige erfaring med drømmer der hans lenge avdøde far dukker opp:

«Drømmer med de døde er store drømmer som holder dine døde i livene dine og tjener nettopp det formålet. De drar oss ut av vårt hodelange rush fremover. De trekker oss tilbake, vekk fra timeplanene, bøkene og jobbene våre.

Jeg VIL IKKE glemme faren min. Jeg mener ikke at jeg har tenkt å lide hver dag eller at jeg ikke aksepter ideen om hans død. MenJeg venter på drømmene der min far skal komme tilbake igjen. For meg gir det ingen mening å gå gjennom denne fasen, jeg anser det som galskap.”

Det er helt menneskelig å ønske å minnes de som har vært nær oss i så mange år, de som har oppdratt oss til godt og ondt og har lagt grunnlaget for vår personlighet, som har elsket oss og som vi har elsket.

Det betyr å anerkjenne og hedre en del av livet som, selv om det er ferdig, har gravert og sådd frøene for fremtiden.

Av denne grunn har det å drømme om de døde selv etter så mange år en dyp betydning for drømmeren: praktisk, trøstende, sentimental.

Drømmer om de døde som en del av seg selv

Å drømme om de døde er ikke alltid knyttet til smerten ved tap og sorg, det er avdøde « fjerne» :  familiemedlemmer, slektninger, naboer hvis død berører ikke dypt eller etterlater dem helt likegyldige, avdøde som er utenfor ens sosiale kontekst, kjente personer, ukjente karakterer.

Å drømme avdøde reflekterer da den indre verden og den psykiske dynamikken til drømmeren.

Det vil være viktig å spørre seg selv hva som er anerkjent for de avdøde, hvilken oppfatning drømmeren har av dem. Det spiller ingen rolle at disse samsvarer med virkeligheten, men at de har et ekko i drømmeren, for disse egenskapene representerer sannsynligvis sider av en selv fjernet fra bevisstheten (død) og som kanskje har

Arthur Williams

Jeremy Cruz er en erfaren forfatter, drømmeanalytiker og selverklært drømmeentusiast. Med en dyp lidenskap for å utforske drømmenes mystiske verden, har Jeremy viet sin karriere til å avdekke de intrikate betydningene og symbolikken som er skjult i våre sovende sinn. Han ble født og oppvokst i en liten by, og utviklet tidlig en fascinasjon for drømmenes bisarre og gåtefulle natur, noe som til slutt førte til at han tok en bachelorgrad i psykologi med spesialisering i drømmeanalyse.Gjennom sin akademiske reise fordypet Jeremy ulike teorier og tolkninger av drømmer, og studerte verkene til anerkjente psykologer som Sigmund Freud og Carl Jung. Ved å kombinere sin kunnskap i psykologi med en medfødt nysgjerrighet, forsøkte han å bygge bro mellom vitenskap og spiritualitet, og forstå drømmer som kraftige verktøy for selvoppdagelse og personlig vekst.Jeremys blogg, Interpretation and Meaning of Dreams, kuratert under pseudonymet Arthur Williams, er hans måte å dele sin ekspertise og innsikt med et bredere publikum. Gjennom omhyggelig utformede artikler gir han leserne omfattende analyser og forklaringer av ulike drømmesymboler og arketyper, med sikte på å kaste lys over de underbevisste budskapene våre drømmer formidler.Jeremy erkjenner at drømmer kan være en inngangsport til å forstå vår frykt, ønsker og uavklarte følelser.sine lesere til å omfavne drømmenes rike verden og utforske sin egen psyke gjennom drømmetydning. Ved å tilby praktiske tips og teknikker, veileder han enkeltpersoner om hvordan de kan føre en drømmedagbok, forbedre drømmegjenkallingen og avdekke de skjulte meldingene bak deres nattlige reiser.Jeremy Cruz, eller rettere sagt, Arthur Williams, streber etter å gjøre drømmeanalyse tilgjengelig for alle, og understreker den transformative kraften som ligger i drømmene våre. Enten du søker veiledning, inspirasjon eller bare et glimt inn i underbevissthetens gåtefulle rike, vil Jeremys tankevekkende artikler på bloggen hans utvilsomt gi deg en dypere forståelse av drømmene dine og deg selv.