სიზმარში მოგზაურობა ოცნებობს მოგზაურობაზე

 სიზმარში მოგზაურობა ოცნებობს მოგზაურობაზე

Arthur Williams

რას ნიშნავს სიზმარში მოგზაურობა? ამ არქეტიპული სიმბოლოს უსასრულო ცვლადების შეფასებისას, შეიძლება ითქვას, რომ სიზმარში მოგზაურობის ყველაზე ღრმა მნიშვნელობა მდგომარეობს იმ შინაგან პროცესში, რომელსაც ადამიანი ახორციელებს, მისაღწევ მიზნებში და წარსულიდან მუდმივ მოძრაობაში. მომავალი.

მოგზაურობა სიზმარში

მოგზაურობა სიზმარში არის ცხოვრების ხშირი სიტუაცია, სიმბოლო და ალეგორია, რომელიც დაკავშირებულია მოგზაურობის არქეტიპთან, შვიდი ფუნდამენტური არქეტიპიდან ერთ-ერთი, რომელიც მოქმედებს ფსიქიკაში, სიზმრებში და ადამიანის არსებობაში.

სიზმრებში მოგზაურობის სიმბოლიკა ამიტომ ძალიან ძლიერია და შეუძლია წარმოადგინოს ინდივიდუაციის პროცესი, დრო. წრფივი, დაბადება, ზრდა, სიკვდილი.

იმისთვის, რომ შევხვდეთ სიზმრებში მოგზაურობის სიმბოლოს ჩვენ უნდა ვიფიქროთ მითებსა და ზღაპრებზე, რომლებშიც გმირი იწყებს მოგზაურობას, რომელიც მას უპირისპირდება უბედურებასთან, მტერთან, არამედ საკუთარ თავთან, ვნებიანი ძიებაში და დაძაბულობაში მიზნის, მიზნის, მნიშვნელობისკენ. ეს არის განუყოფლად შერწყმული ელემენტები, რომლებიც აცოცხლებენ და უბიძგებენ სრული მნიშვნელობის, იდეის, გამოცხადებისკენ.

ყველაზე ნათელი მაგალითი სიზმარში მოგზაურობის მნიშვნელობისა და მოგზაურობის არქეტიპის ძალის გასაგებად არის "გრაალის ძიება" სადაც მიღწევის მიზნის მნიშვნელობა (წმინდა გრაალის თასი),ის მთავრდება ემთხვევა თვით მოგზაურობას და სადაც ჩნდება ინიციაციის გრძნობა, გავლის რიტუალი, რომლის დროსაც მოგზაურობის მარტოობა და სირთულეები, სიკვდილი-აღორძინება.

როგორც ყოველთვის ხდება ასეთებისთვის. უნივერსალური სიმბოლოები და კომპლექსი, სიზმარში მოგზაურობის მნიშვნელობა დაკავშირებულია უამრავ ცვლადთან: გასავლელი მარშრუტი, დანიშნულების ადგილი, დაბრკოლებები და გაუთვალისწინებელი სიტუაციები, მოგზაურობის თანამგზავრები, რელიეფის თავისებურებები, სიმარტივე ან ძალისხმევა, საშუალებები, რომლებიც ხელს უწყობენ წინსვლას.

მოგზაურობაზე ოცნება შეიძლება იყოს სასიამოვნო ან უსიამოვნო, შეიძლება წარმოადგენდეს სირთულეებს, რომლებიც ანელებს მოგზაურობას, ან შეიძლება იყოს მარტივი და ხაზოვანი, შეიძლება მოიცავდეს გზებს და ბილიკები, სატრანსპორტო საშუალებები ან უკან დაბრუნების შეუძლებლობა, გზა იკეტება ჩვენს უკან, ბლოკავს ყოველგვარ გასვლას.

მაშინ ადვილია, რომ ჩნდება შეუძლებლობის გრძნობა, თითქოს " უკან დაბრუნება “ ნამდვილად არ იყო ჩაფიქრებული, თითქოს წინსვლა იყო ერთადერთი გასაკეთებელი. ეს არის ოცნებები, რომლებშიც შესაძლო მიზნის ნებელობამ ან არარსებობამ შეიძლება მიიღოს უფრო ფართო განზომილება, რომელსაც მივყავართ მომავლისკენ, უცნობისკენ და სიცოცხლის დასასრულამდეც კი.

ყველა ეს ელემენტი, რომელიც გვერდითაა სიმბოლოს მოგზაურობა უარყოფს იმ გზას, რომლითაც არსებობის მოგზაურობა დგას .

რას ნიშნავს მოგზაურობასიზმრები

სიზმრებში მოგზაურობა იმის ცოდნა, თუ სად უნდა წახვიდე და იცოდე მიზანმიმართული, მიუთითებს ნათელ მიზნებზე, რომლებიც აღძრავს მეოცნებეს მის ცხოვრებაშიც კი. ყოველდღიური ცხოვრება, მაგრამ მას ასევე შეუძლია აჩვენოს რეალური სურვილები და ფანტაზიები მოგზაურობის დანიშნულების ქვეყნებთან დაკავშირებით, ან გამოავლინოს  პირადი სიმბოლური მნიშვნელობა, რომელსაც მეოცნებე ანიჭებს  ამ ქვეყნებს.

ოცნებობს წასვლაზე. მოგზაურობა შეიძლება მიუთითებდეს შეცვლის აუცილებლობაზე, სხვადასხვა გზის გავლაზე, გავლილ გზაზე, ახალ პროექტზე.

გრძელ მოგზაურობაზე წასვლაზე ოცნება შეიძლება დაკავშირებული იყოს საჭიროებასთან. წარსულთან ძაფების გაწყვეტა და გვერდის გადახვევა, ალბათ საჭიროა  გამოვყოთ თავი ბაზიდან (ოჯახური ურთიერთობები), სხვებისგან თავის დაღწევა, საკუთარ თავზე ზრუნვა და კონცენტრირება რაიმე აქტივობაზე, რომელიც ზრუნავს. შესახებ.

ოცნებობთ ბედნიერებით მოგზაურობაზე და შვებით ძალიან განსხვავდება ოცნებობთ მოგზაურობაზე, რომ არ იცოდეთ სად წახვიდეთ ან იგრძნოთ შიში და შფოთვა.

პირველ შემთხვევაში მეოცნებე დგამს სწორ ნაბიჯებს, რომლებიც კვებავს მის სურვილებს და რაც მისი შესაძლებლობების პროპორციულია, მეორე სიზმარში შეგრძნებები აჩვენებს მეოცნებლის დაბნეულობას მის მიზნებთან ან ცხოვრებასთან დაკავშირებით: შესაძლოა ის გრძნობს. იძულებული გახდა გააკეთოს ის, რასაც აკეთებს, ან აიძულეს ის არჩევანისკენ, რომლისთვისაც მზად არ იყო, შესაძლოა, ის მომენტის წინაშე დგასმოთხოვნა, ავადმყოფობა, უბედურება, უბედური შემთხვევა, წარუმატებლობა, განქორწინება.

მოგზაურობიდან დაბრუნებაზე ოცნება შეიძლება მიუთითებდეს ზოგიერთი მიზნის მიღწევაზე ან ურთიერთობის ინტიმურ ან საკუთარ თავთან ინტიმურ ურთიერთობაში დაბრუნების აუცილებლობა, მას შემდეგ რაც გაიხსნება სოციალურთან უფრო დაკავშირებული ასპექტების მიმართ.

სიზმრებში მოგზაურობა დაკავშირებულია შინაგან პროცესთან, რომელიც ადამიანი ახორციელებს მისაღწევ მიზნებს, მაგრამ ასევე მიზნებს, რომლებიც მეოცნებეს ჯერ კიდევ არ აქვს ნათელი, რადგან მათ აქვთ უფრო ფართო მასშტაბი, რომელსაც მივყავართ მომავლისკენ, უცნობისკენ და ასევე სიცოცხლის დასასრულამდე. ამ მიზეზით, ამ ოცნებებში ჩვენ ხშირად ვტოვებთ, მაგრამ არ ჩავდივართ, ან ფინიშის ხაზი გაურკვეველია.

გარდა იმისა, რომ წარმოგიდგენთ ყოფიერების დიდ თემებს, სიზმარში მოგზაურობა შეიძლება ჩაითვალოს უფრო შეზღუდულად. ხედვა, სიმბოლური გამოსახულება იმ მცირე დაბრკოლებებისა, რომელთა წინაშე დგას და იცხოვრო ყოველდღიურად, რეალური მოგზაურობისა და დასვენების გეგმები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სტრესი, შფოთვა და შფოთვა, ან უსაფრთხოებისა და ოჯახური ჩვევებისგან თავის დაღწევის აუცილებლობა სიმწიფისაკენ გადასასვლელად.

Იხილეთ ასევე: ოცნებობს სალათზე, ოცნებობს სალათზე, ოცნებობს რადიკიოზე. სალათების მნიშვნელობა

Marzia Mazzavillani საავტორო უფლება © ტექსტის რეპროდუცირება აკრძალულია

გაქვთ სიზმარი, რომელიც გაინტრიგებს და გსურთ იცოდეთ, აქვს თუ არა ის თქვენთვის მესიჯს?

  • მე შემიძლია შემოგთავაზოთ გამოცდილება, სერიოზულობა და პატივისცემა, რასაც თქვენი ოცნება იმსახურებს.
  • წაიკითხეთ როგორმოითხოვეთ ჩემი პირადი კონსულტაცია
  • უფასოდ გამოიწერეთ გზამკვლევის NEWSLETTER სხვა 1500-მა ადამიანმა ეს უკვე გააკეთა, გამოიწერეთ ახლავე

ჩვენთან წასვლამდე

ძვირფასო მეოცნებე, თუ თქვენც ოცნებობდით მოგზაურობაზე, იმედია ეს სტატია თქვენთვის სასარგებლო იყო და დააკმაყოფილა თქვენი ცნობისმოყვარეობა.

მაგრამ თუ ვერ იპოვეთ რასაც ეძებდით და გაქვთ კონკრეტული ოცნება სიმბოლოთი იმოგზაურე, დაიმახსოვრე, რომ შეგიძლია აქ დაწერო სტატიის კომენტარებს შორის და მე გიპასუხებ.

ან შეგიძლიათ მომწეროთ თუ გსურთ გაიგოთ მეტი პირადი კონსულტაციის საშუალებით.

Იხილეთ ასევე: ნიშნები და სიმბოლოები რა არის ისინი? ფუნქცია და განსხვავება

მადლობა თუ დამეხმარებით ახლა ჩემი ნამუშევრების გავრცელებაში

გააზიარეთ სტატია და დაალაიქეთ

Arthur Williams

ჯერემი კრუზი არის გამოცდილი მწერალი, ოცნების ანალიტიკოსი და თვითგამოცხადებული ოცნების ენთუზიასტი. სიზმრების იდუმალი სამყაროს გამოკვლევის ღრმა ვნებით, ჯერემიმ თავისი კარიერა მიუძღვნა ჩვენს მძინარე გონებაში დამალული რთული მნიშვნელობებისა და სიმბოლიზმის ამოცნობას. პატარა ქალაქში დაბადებულმა და გაზრდილმა მან ადრეული აღფრთოვანება განიცადა სიზმრების უცნაური და იდუმალი ბუნებით, რამაც საბოლოოდ აიძულა დაეტოვებინა ბაკალავრის ხარისხი ფსიქოლოგიაში სიზმრების ანალიზის სპეციალობით.მთელი თავისი აკადემიური მოგზაურობის განმავლობაში, ჯერემი სწავლობდა სიზმრების სხვადასხვა თეორიებსა და ინტერპრეტაციებს, სწავლობდა ისეთი ცნობილი ფსიქოლოგების ნამუშევრებს, როგორიცაა ზიგმუნდ ფროიდი და კარლ იუნგი. აერთიანებდა თავის ცოდნას ფსიქოლოგიაში თანდაყოლილ ცნობისმოყვარეობასთან, ის ცდილობდა გადაეღო უფსკრული მეცნიერებასა და სულიერებას შორის, გაეგო ოცნებები, როგორც ძლიერი იარაღი საკუთარი თავის აღმოჩენისა და პიროვნული ზრდისთვის.ჯერემის ბლოგი, ინტერპრეტაცია და სიზმრების მნიშვნელობა, კურირებული ფსევდონიმით არტურ უილიამსი, არის მისი გზა ფართო აუდიტორიისთვის თავისი გამოცდილების და შეხედულებების გაზიარებისთვის. ზედმიწევნით შემუშავებული სტატიების საშუალებით, ის მკითხველს აწვდის ყოვლისმომცველ ანალიზს და ახსნას სხვადასხვა სიზმრების სიმბოლოებისა და არქეტიპების შესახებ, მიზნად ისახავს ნათელი მოჰფინოს ქვეცნობიერ გზავნილებს, რომლებსაც ჩვენი ოცნებები გადმოსცემენ.იმის გაცნობიერებით, რომ სიზმრები შეიძლება იყოს კარიბჭე ჩვენი შიშების, სურვილებისა და გადაუჭრელი ემოციების გასაგებად, ჯერემი ხელს უწყობსმის მკითხველებს შეეგუონ სიზმრების მდიდარ სამყაროს და გამოიკვლიონ საკუთარი ფსიქიკა სიზმრების ინტერპრეტაციით. პრაქტიკული რჩევებისა და ტექნიკის შეთავაზებით, ის ხელმძღვანელობს ინდივიდებს, თუ როგორ შეინახონ სიზმრების ჟურნალი, გააძლიერონ სიზმრების გახსენება და ამოიცნონ ფარული შეტყობინებები მათი ღამის მოგზაურობის მიღმა.ჯერემი კრუზი, უფრო სწორად, არტურ უილიამსი, ცდილობს სიზმრების ანალიზი ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახადოს, ხაზს უსვამს ტრანსფორმაციულ ძალას, რომელიც დევს ჩვენს ოცნებებში. მიუხედავად იმისა, ეძებთ ხელმძღვანელობას, შთაგონებას ან უბრალოდ ქვეცნობიერის იდუმალ სფეროს შეხედვას, ჯერემის დამაფიქრებელი სტატიები მის ბლოგზე უდავოდ დაგტოვებთ თქვენი ოცნებების და საკუთარი თავის უფრო ღრმა გაგებაში.