Dreamen fan ONGELIK Dreamen fan in ûngelok hawwe

 Dreamen fan ONGELIK Dreamen fan in ûngelok hawwe

Arthur Williams

Wat betsjut it om te dreamen fan in ûngelok of dream fan in ûngelok? Wat te tinken fan 'e emoasjes fan eangst en wanhoop dy't dizze bylden begeliede? It ûngelok yn dreamen hat altyd in negative wearde dy't liede moat ta besinning oer de eigen tsjinstellingen mar ek oer de objektive en hinderjende eleminten dy't miskien ûnderskat wurde.

Dreamen fan in frachtweinûngelok

Dreamen fan in ONGELIK fan in auto of in oar soarte is frijwat mienskiplik en hat it doel om elke dreamaksje te ûnderbrekken.

Fanút in symboalysk eachpunt is it konfigurearre as iets dat " blokkearret" en dat in ferlykber blok oanjout yn 'e realiteit of de needsaak om NET foarút te gean op 'e wei dy't folge wurdt.

It kin dêrom beskôge wurde as in STOP-sinjaal fan it ûnbewuste, dat mei hommelse en dramatyske bylden de negative aspekten sjen litte dy't ûntsteane út it oanhâlden yn in situaasje, yn in beslút, yn in aksje.

Hoe mear de dreamer yn 'e realiteit NET beskôgje, sjocht NET of wol gjin swierrichheden sjen of problemen dy't driigje en dy't in syn aktiviteit of in aspekt fan syn libben bedriigje, hoe heftiger en eksplosiver de ynfloed fan it ûngelok yn dreamen wêze sil.

Ungelok dat him reflektearje moat oer wat bart der om him hinne: miskien soe it better wêze om te stopjen en it punt fan 'e situaasje te dwaan foardat "sear wurde" ,foardat it berikken fan pynlike of ûnomkearbere gefolgen.

Dreamen fan in ûngelok In foarbyld

Ik krij dit berjocht fan in frou dy't benaud is foar har soan dy't koartlyn bûten wenne thús:

"Ik haw faak dreamen wêryn't ik myn soan belutsen sjoch by ferskate ûngelokken en ik wurd wekker eangstich en bang dat se útkomme kinne."

Yn dizze dreamt it ûngelok is generyk, net goed rjochte, soms bart it op 'e dyk mei de auto, soms is it in fal by de treppen of út in ravyn, oare kearen is it in deadlike hinderlaag útfierd troch dieven en moardners en it liket oan te jaan alles yn 'e bûtenwrâld dat in gefaar foarmje kin en dat de frou libbet as oanfal op 'e feiligens fan har bern (en dêrmei op har emosjonele rêst en viscerale bân mei him).

Dreame oer in ûngelok

De betsjutting fan it ûngelok yn dreamen is altyd keppele oan wat fersteurend en destabilisearjend, om dizze reden wurdt it beskôge as in negatyf symboal, sels as de funksje it altyd is om de dreamer te lieden om te reflektearjen oer wat hy ûnderfynt en him dêrom warskôgje en ferhelpe litte kinne.

Dreamen fan in ûngelok kin oanjaan:

 • a "breuk " op guon gebieten (sentiminteel, wurk)
 • in fysyk, psychologysk, emosjoneel blok
 • levity, ympulsiviteit
 • problemen
 • nuansearre saken,mislearring
 • nederlaag
 • skea
 • rêst, konflikten, skiedingen
 • in obstakel
 • gefoel fan gefaar
 • in wurch en dramatysk momint
 • konflikt mei wat of immen
 • abrupt ein fan aktiviteiten en projekten
 • ferbaal geweld fan oaren
 • in narsistyske wûn
 • in fernedering te lijen

Dreamen fan in ûngelok   21 Dreambylden

1. Dreamen fan in ûngelok

lykas al útlein is in symboalysk byld dat him oanpasse kin oan ferskate destabilisearjende situaasjes dy't de dreamer foarkomme om troch te gean wat er docht, wat him konfrontearret mei obstakels en swierrichheden dy't ûnoerwinlik lykje, mar ek mei syn eigen tsjinstellingen of it ûnfermogen om syn eigen winsken te bringen nei it nivo fan de realiteit.

It ûngelok yn dreamen kin ferskate foarmen hawwe, it kin plakfine op strjitte, yn 'e natuer, binnen de muorren fan it hûs, mar elk type ûngelok bringt omtinken foar it gebiet yn hokker swierrichheden se sjen kinne. Bygelyks:

2. Dreame fan in ûngelok en falle Drome fan in fal op strjitte

maklik ferbûn mei problemen mei jinsels: selsbyld, teloarstellings, mislearrings, ynderlike konflikten. Wylst

3. Dreamen fan in húslik ûngelok

bringt famylje- en sentimintele spanningen mear nei bûten: rûzjes, oergeunst, skiedingen.

4. Dreamen fan in ûngelok op it wurk

ek as de wurkomjouwing fan 'e dream net oerienkomt mei jo eigen, it byld is in fersyk om oandacht yn in omjouwing dy't net hielendal kalm en feilich is, wêryn't it is better om foarsichtich te wêzen sawol yn relaasjes mei oaren as by it toanen fan jins feardichheden.

It kin in objektive betsjutting hawwe en oanjaan op in mislearring of nommen besluten dy't net yn oerienstimming binne mei jins hope.

5. Dreame fan in oar syn ûngelok   Dreame fan myn soan mei in ûngelok

as de belutsen persoan bestiet, bringt de dream omtinken foar de swierrichheden dy't yn 'e relaasje wurde waarnommen of op in ûnbewuste rivaliteit of agresje yn syn fergelikingen.

As it, lykas yn 'e dream hjirboppe, in leafste is: soan, man of in oar famyljelid, markearret de dream in echte soarch foar syn wolwêzen en foar de ûnbekende faktoaren hy faces.

Mar it is mooglik dat dizze persoan in part fan himsels oanjout yn swierrichheden of blokkearre yn guon gebiet.

6. Dreamen fan in auto-ûngemak  Dreamen fan in ferkearsûngelok

slút oan by in blok of in probleem op sosjale sfear, yn 'e wurkwrâld en yn persoanlike ferfolling: miskien in projekt dat net giet sa't it moat of dat ûnderbrutsen wurde moast, miskien in aktiviteit dy't bliken hat te wêzen risky.

En as de dreamer direkt belutsen is by it ûngelok, lijt skea en moatbehannele of nei it sikehûs brocht wurdt, toant de dream de ferantwurdlikheden (ien of oaren), de gefolgen en de mooglikheden om it probleem op te lossen.

7. Dreamen fan in frontaal ûngelok

betsjut hawwen jin te direkt en ympulsyf frege yn in sitewaasje of mei in persoan, jout it oan op in " botsing " tusken ferskillende testaminten dêr't gjin mooglikheid fan bemiddeling is.

8. Dreame fan rinnen wurde oer fan in auto

lykweardich oan in sterkere wil ûndergean moatte op 'e wurkflier of te krijen hawwe mei in probleem dat "tefolle" is, dat jo binne net oplosse kinne of dat ynvestearret al syn enerzjy.

9.  Dreame fan in deadlik ûngelok   Dreame fan stjerre yn in ûngelok

Sjoch ek: Dreamen fan in paraplu. Umbrella dream betsjutting

is it meast dramatyske en dúdlikste byld fan ien belutsenens en fan de swierrichheden dy't liede ta de dreamer om syn hâlding te feroarjen, de situaasje op in oare manier oan te gean of folslein op te jaan.

It beljochtet de tsjinstellingen of yllúzjes dy't liede ta in situaasje "limyt" .

10. Dreame fan in ûngelok en sûnder skea derút komme

betsjut it oerwinnen fan in lestich momint of in obstakel, oerlibjen fan negative ûnderfiningen en it brûken fan de makke flaters om te begjinnen oer. It is lykweardich oan it kontrolearjen fan de eveneminten.

Sjoch ek: Dreamen fan skriemen. Triennen yn dreamen. Betsjutting

11. Dreamen fan in ûngelok yn 'e tunnel

net dúdlik te hawwen wat der bard is, it hearren fan deswierrichheden en blokken yn 'e realiteit, mar net begripe wêr't se oan komme en wêrom't de omstannichheden sa'n negative foarm krigen hawwe.

It kin ek oanjaan op dûbelsinnige situaasjes wêryn't men him ferslein of ferstoarn fielt.

12. Dreamen fan in ferkearsûngelok tusken frachtweinen   Dreamen fan botsing mei in frachtwein

is it dúdlikste byld fan in probleem dat it wolwêzen fan de dreamer beynfloedet: in blok yn guon gebieten, in rûzje, it ferliezen konfrontaasje mei in oar, de gewelddiedige konfrontaasje mei syn wil en syn middels.

It kin oanjaan op de needsaak om te stopjen en goed nei te tinken foardat jo wat of immen tsjinkomme, de needsaak om neat te dwaan.

13. Dreamen fan in motorûngelok  Dreamen fan in motorûngelok

bringt oandacht foar de frijheid en selsbetrouwen dy't de dreamer liede om ûnfoarsichtich te wêzen om net soargen te meitsjen oer de gefolgen fan wat hy docht, net om soargen meitsje oer de takomst, of tefolle riskearje, kwaliteiten sjen litte dy't troch oaren ferkeard begrepen wurde kinne of ferkeard brûkt wurde.

14. Dreame fan in ûngelok op in scooter  Dreame fan in ûngelok op in scooter

lykas hjirboppe, ek as yn dizze dream in beskate ûnferantwurdlikens en ûnfoarsichtigens aksintuearre wurdt.

15. Dreamen fan in fytsûngelok

ljochtet de spontaniteit en faaks sels it fernimstigens dat de dreamer ta hattefolle fertrouwen, net de nedige foarsoarchsmaatregels te nimmen yn guon omjouwing of mei guon minsken, útsein dat jo yn swierrichheden komme of jo fiele ferrifelje

16. Dreame fan in busûngelok   Dreame fan in ûngelok op in bus

it ferwiist yn 't algemien nei in projekt mei in kollektyf wearde wêrby ferskate minsken belutsen binne, mar dat net foltôge is.

It kin ek wize op de ôfkarring fan oaren of de eangst om troch oaren beoardiele te wurden foar eat dat net dien is, lykas foarsteld en of dat it oare minsken skea hat.

17. Dreamen fan in fleantúchûngelok   Dreamen fan in fleantúchûngelok

reflektearret de (pynlike) fal fan dreamen , winsken, plannen en idealen.

18. Dreame fan in fleantúchûngelok Dreame fan stjerre yn in fleantúchûngelok

betsjut it ein fiele fan eat dat wichtich wie, dat de geast fol mei passy , ideeën en fantasyen: in leafde, in projektlibben, in dream.

It betsjut dat jo moatte feroarje, in oare rjochting moatte jaan oan jins tinzen, jins begearten  en jins libben.

19. Dreamen fan it oerlibjen fan in fleantúchûngelok   Dreamen om josels te rêden fan in fleantúchûngelok

is in metafoarysk byld dat de mooglikheid toant fan "oerlibje" in teloarstelling of in hommelse feroaring fan koers (fanwege omstannichheden ) yn ien syn projekten .

20. Dreame fan in treinûngelok   Dreame fan in treinûngelok

jout de mooglikheden, de paden, de betochte of kultiveare projekten oan dy't ferdwine, of dy't yn botsing komme mei in ûngeunstige werklikheid of mei oare mooglikheden en oare projekten dy't yn ferskillende of tsjinstridige rjochtingen gean.

21. Dreamen fan in ûngelok tusken skippen

kin ferbûn wêze mei ferskate wilens dy't botsing; de skippen yn dizze dream kinne spesifike minsken oanjaan en harren idee fan it libben dat net mear oerienkomt mei dat fan de dreamer.

Mar de dream kin ek ferwize nei rûzjes en gebrek oan diplomasy.

Marzia Mazzavillani Copyright © Reproduksje fan 'e tekst is ferbean

Foardat jo ús ferlitte

Dear dreamer, as jo ek hawwe dreamd fan in ûngelok, Ik hoopje dat dit artikel nuttich wie en jo nijsgjirrigens tefreden wie.

Mar as jo net fûnen wat jo sochten en jo in bepaalde dream hawwe mei dit symboal, tink dan dat jo it hjir kinne pleatse yn 'e opmerkings nei it artikel en ik sil jo antwurdzje.

Of jo kinne my skriuwe as jo mear witte wolle mei in priveekonsultaasje.

Tankewol as jo my helpe om myn wurk no te fersprieden

DIEL IT ARTIKEL en set jo LIKE

Arthur Williams

Jeremy Cruz is in betûfte skriuwer, dreamanalyst, en sels útroppen dream-entûsjast. Mei in djippe passy foar it ferkennen fan 'e mysterieuze wrâld fan dreamen, hat Jeremy syn karriêre wijd oan it unraveljen fan' e yngewikkelde betsjuttingen en symbolyk ferburgen yn ús sliepende geasten. Berne en opgroeid yn in lytse stêd, ûntwikkele hy in betide fassinaasje mei it bisarre en enigmatyske karakter fan dreamen, wat him úteinlik late ta in bachelorstitel yn psychology mei in spesjalisaasje yn Dream Analysis.Tidens syn akademyske reis dûke Jeremy yn ferskate teoryen en ynterpretaasjes fan dreamen, en studearre de wurken fan ferneamde psychologen lykas Sigmund Freud en Carl Jung. Troch syn kennis yn psychology te kombinearjen mei in oanberne nijsgjirrigens, socht hy de kleau tusken wittenskip en spiritualiteit te oerbrêgjen, dreamen te begripen as krêftige ark foar selsûntdekking en persoanlike groei.Jeremy's blog, Interpretation and Meaning of Dreams, gearstald ûnder it pseudonym Arthur Williams, is syn manier om syn ekspertize en ynsjoch te dielen mei in breder publyk. Troch sekuer bewurke artikels jout hy lêzers wiidweidige analyze en útlis fan ferskate dreamsymboalen en argetypen, mei as doel ljocht te smiten op 'e ûnderbewuste berjochten dy't ús dreamen oerbringe.Erkennen dat dreamen in poarte kinne wêze foar it begripen fan ús eangsten, begearten en ûnoploste emoasjes, stimuleart Jeremysyn lêzers om de rike wrâld fan dreamen te omearmjen en har eigen psyche te ferkennen troch dreamynterpretaasje. Troch praktyske tips en techniken oan te bieden, begeliedt hy yndividuen oer hoe't se in dreamjoernaal kinne hâlde, dreamherinnering ferbetterje en de ferburgen berjochten efter har nachtlike reizen ûntdekke.Jeremy Cruz, of leaver, Arthur Williams, stribbet dernei om dreamanalyse foar elkenien tagonklik te meitsjen, mei de klam op de transformative krêft dy't yn ús dreamen leit. Oft jo begelieding, ynspiraasje sykje, of gewoan in blik yn it enigmatyske ryk fan it ûnderbewuste sykje, Jeremy's gedachte-provosearjende artikels op syn blog sille jo sûnder mis in djipper begryp fan jo dreamen en josels litte.