Vuorista haaveileminen Vuoret ja vuoret unissa

 Vuorista haaveileminen Vuoret ja vuoret unissa

Arthur Williams

Sisällysluettelo

Mitä tarkoittaa nähdä unta vuoresta, jolle voi kiivetä? Artikkelissa vastataan tähän ja muihin kysymyksiin esittelemällä unissa esiintyvän vuoren yleisiä merkityksiä, jotka ovat vanhimman symboliikan perintöä. On olemassa lukuisia unikuvia, joissa jokainen voi tunnistaa oman symbolisen vuorensa.

unelmoimassa vuorista

Unelma vuoresta, Nousulla, laskeutumisella ja huipulle pääsemisellä on merkityksiä, jotka liittyvät ylösnousemuksen symboliikkaan ja ihmisen kokemuksen siirtymiseen tilasta toiseen.

Vuori on suuri este tai suuri mahdollisuus, paikka, jossa ihmisen ja jumalallisen energia yhdistyvät ja jossa on mahdollista kohottaa itseään henkisesti ja älyllisesti.

Jossa voi joko saavuttaa tuloksia tai jäädä paikoilleen, kamppailemaan kehon painon, vaaran pelon ja riskin kanssa.

Unelma vuoresta symbolisoi uneksijan matkaa, kun hän kamppailee pyrkimystensä vaikeuksien ja haasteiden kanssa. Sen merkitys liittyy elämän ja kasvun polkuun, sen polut ja haasteet liittyvät syvästi psyykkiseen kehitykseen ja yksilöitymisen polkuun.

Freudin unelma vuoresta

Se on hedelmällisyyden ja uudestisyntymisen kuva: vuori liittyy feminiiniseen, äidilliseen ja suojelevaan energiaan; sen pehmeät ja pehmeät kaaret symboloivat naisten pyöreyttä, runsautta ja maan hedelmällisyyttä.

Freudille vain kalliohuipuilla ja pystysuorilla vuorilla on fallossymboliikkaa, ja ne viittaavat halun syntyyn, falloksen voimaan ja energiaan sekä lisääntymiskykyyn.

Jungin unelma vuoresta

Se kuvaa uneksijan edistymistä ja kehitystä ja edustaa transsendenttistä toimintaa: väsymystä ja kärsimystä, joka liittyy tiedostamattoman kanssa selviytymiseen, vastakohtien välisen jännitteen vapauttamaa energiaa, tunnetta, joka vetää puoleensa jompaankumpaa ääripäätä (maa ja taivas, aine ja henki, tietoinen ja tiedostamaton).

Jungin vuori vastaa "hikoillen vastakohtien jännitteitä ", kuten Tietoisen egon maadoittamistyössä, joka on Voice Dialogue -istunnon tarkoitus.

Seuraava kohta, joka koskee vuoren symboliikka on otettu tämän artikkelin ensimmäisestä versiosta, joka kirjoitettiin 10 vuotta sitten Supereva-portaaliin. Se ilmaisee edelleen sen, mitä aion välittää. Lisään vain yhteenvedon merkityksistä lukijan selkeyden ja mukavuuden vuoksi.

Vuoresta haaveileminen Symboliikka

Vuoren symboliikka liittyy voiman paikkaan, jossa maan ja taivaan liitto toteutuu, jossa korkeus ja vertikaalisuus sulautuvat yhteen aineen massan ja raskauden kanssa. Vuori on maailman keskus, paikka, jossa maanpäälliset vaikutteet ja " alhainen " kosketuksissa ilmakerroksiin ovat koholla, harvennettu kuin ilma korkealla ja jossa huipusta tulee elämänkokemuksen tai mystisen etsinnän huipentuma.

Vuoristo on ainutlaatuinen alue, joka ylläpitää ja laajentaa sille kuuluvaa pyhyyttä kauneuden ja mahtavuuden kautta, mutta myös lukemattomien vaarojen kautta: lumen ja jään haasteet, rotkojen jyrkkä pimeys, kallion lujuus, joka voi yhtäkkiä murtua matkailijan jalkojen alla.

Vuoren symbolinen rooli on ollut antiikin ajoista lähtien merkittävä. Vuori on jumalten asuinpaikka. Ajatellaan kreikkalaisen mytologian Olympusvuorta, Siinain vuorta, jolla Mooses sai lain taulut, mutta se on myös vetäytymis- ja eristäytymispaikka, erakko, meditaatiopaikka, paikka, jossa voi ilmaista jumalanpelkoa ja elää uskonnollisuuttaan.

Vuoren pyhän tuntu on edelleen havaittavissa sen herättämässä kunnioituksessa, kiipeämisen pyrkimyksessä ja haasteessa, nousun ja saavutetun huipun riemussa ja lukemattomissa todistuksissa sen voimasta: Tiibetin korkealla sijaitsevissa luostareissa, kreikkalaisissa Meteoreissa, jotka on rakennettu jylhien kallioiden huipulle, syvässä yhteydessä kukkulaan, vuoreen tai vuoreen.Tulivuori syntymästä katsottuna. Ajattele japanilaisten Fujiama-vuorta, sisilialaisten Etna-vuorta ja Strombolia, Kilimanjaro-vuorta ja Mount Everestiä.

Vuorelle kiipeäminen unissa liittyy:

 • kunnianhimo
 • terveys ja fyysinen energia
 • dynaamisuus ja innostus
 • tavoitteiden saavuttaminen, menestys
 • kasvun, kypsyyden polku,
 • siirtymävaihe yhdestä iästä seuraavaan
 • vaikeuksien ja ongelmien voittaminen
 • henkinen kehitys
 • idealismi
 • älyllinen kypsyys, älyllisyys
 • tuleva
 • tietoisen psyykkinen toiminta
 • väsymisjännitys

Vuoren laskeutuminen unissa liittyy:

 • epäonnistuminen, epäonnistuminen, menetys
 • antautuminen, tappio
 • riskin pelko, pako
 • yhteys materiaan ja jokapäiväiseen elämään
 • aiemmin
 • Incosncio
 • vaistot, hylätyt minät

Vuoresta haaveileva Toistuvat kuvat

Vuoresta haaveileva tuo esiin tunteita ja mielikuvia, jotka voivat olla stimuloivia ja pyrkiä huipulle, ne heijastavat todellista dynaamista ja tarkoituksenmukaista energiaa, jota ohjaavat kunnianhimoiset tavoitteet ja toiveet.

Jos taas tunteet ovat väsymystä, ahdistusta, ahdistusta tai pelkoa, jos kiipeäminen on rasittavaa ja huippu saavuttamaton, ne kohtaavat uneksijan samanlaisen väsymyksen tai vaikeuden todellisuudessa.

Unelma korkeasta vuoresta Unelma kallion huipusta

asettaa uneksijan vastakkain hänen elämänsä vaikeuksien ja koettelemusten kanssa, mutta voi myös viitata sisäiseen energiaan: voimakas ja naisellinen, joka kykenee kestämään ja vastustamaan, kun kyseessä on unien vuori. maskuliininen ja keskittynyt, joka pyrkii ehkä kohti päämäärää, kun kyseessä on unien kivinen huippu.

Unelma vuoresta korkea terävä ja kivinen voi korostaa läheisen mieshahmon roolia tai osoittaa " perheenisä "isä ja arvot auktoriteetti ja velvollisuus.

2. Unelma vuorelle kiipeämisestä

ilmaisee liikettä ja toimia, jotka on toteutettu tavoitteen saavuttamiseksi, se tuo esiin päätöksen ja kyvyn voittaa esteet, voiman ja jääräpäisyyden, mutta myös ponnistelut ja sitoutumisen, jotka on käytetty elämässä etenemiseen.

3. Unelma kiipeävästä vuoresta

osoittaa uneksijalle tietä eteenpäin ja tarvetta ryhtyä toimiin, löytää voimaa ja energiaa etenemiseen. Se voi olla merkki tärkeästä hankkeesta tai esteen ja ongelman suuruudesta, joka on ratkaistava.

Haaveilla vuoren huipulle pääsemisestä Haaveilla vuorelle kiipeämisestä ja huipulle pääsemisestä Haaveilla vuoren huipulla olemisesta

kaikki mielikuvat, jotka yhdistettynä saavutusten, kauneuden ja korkeuksien makuun saavat uneksijan omaksumaan uudenlaisen maailmankuvan. Hän osallistuu siten tietoisuuden laajentumiseen, joka johtuu uusien näköalojen tiedostamisesta ja uusien näkökulmien kohtaamisesta.

Nämä mielikuvat voivat kuitenkin ilmetä myös oneirisen egon kovettumisena älyllisissä kannanotoissa, mystisissä ajatuksissa, jotka eristävät psyykkisesti ja affektiivisesti, tai eräänlaisessa ylevöitymisessä. Vuoren ulkonäkö ja koetut tunteet ovat tärkeitä analyysin suunnan ymmärtämisessä.

Unelma vihreistä vuorista Unelma lumihuippuisista vuorista

ovat osa unien maiseman symboliikkaa, ja ne liittyvät niihin tunteisiin, joita niiden ihailu tai pelko herättää, sekä etäisyyteen, joka erottaa ne uneksijasta. Ne voivat liittyä fyysisen latautumisen tarpeeseen, ihmettelyyn, rauhaan ja henkiseen avoimuuteen, uusiin mahdollisuuksiin tai väsymykseen, pelkoon ja epäluottamukseen.

6. Unelma kalliovuorelle kiipeämisestä

korostaa reitin vaikeuksia ja vastoinkäymisiä, mutta korostaa myös hahmon lähestymistapaa " Kovaa' ankara ehkä myös muita ja itseään kohtaan.

Kalliovuoristo unelmissa voi antaa negatiivisen ja julman vaikutelman tai päinvastoin viitata kiinteyteen, turvallisuuteen ja tarkkuuteen; tällöin uneksija tuntee olevansa vakuuttunut omasta polustaan ja tekemistään valinnoista.

7. Unelma jyrkän vuoren kiipeilystä

Se voi viitata vaikeaan hankkeeseen, yleviin ihanteisiin tai henkiseen polkuun, joka vaatii kaikkea mahdollista sitoutumista ja keskittymistä.

8. Unelma vuorelle kiipeämisestä jonkun kanssa

viittaa todellisen henkilön apuun ja läheisyyteen tai ominaisuuksiin, joita unessa esiintyvälle henkilölle on annettu ja joita tarvitaan etenemiseen.

Kun vuorelle kiipeäminen unissa on urheilu- tai vuorikiipeilykiipeily, saattajan rooli on vielä tärkeämpi suojelun kannalta. Se voi olla ensisijaisen minän symboli" " suojelija' jonka rooli heijastaa todellisuuden roolia uneksijan psyykkisessä tiimissä: vaikeiden tilanteiden hallinta niin, että uneksija " älä loukkaannu".

9. Vuorenhuipusta haaveileminen

Sen näkeminen alhaalta käsin, sen huomaaminen, koska aurinko valaisee sitä, tai ajatus sen saavuttamisesta ylösnousemuksen kautta, on osoitus suunnittelusta, unelmasta, ihanteesta, jota ollaan täsmentämässä.

10. Unelma vuorelta alas menemisestä

voi edustaa tarvetta tai halua luopua hankkeista ja tavoitteista, jotka ovat osoittautuneet liian riskialttiiksi tai jotka eivät ole enää niin tärkeitä, se tarkoittaa arkipäiväisempien ja aineellisempien tarpeiden tiedostamista, yhteisten asioiden hyväksymistä, lähentymistä muihin.

Se on unenomainen kuva, joka voi viitata antautumiseen, pakenemiseen, mutta usein se tuo todellisen kosketuksen ihmisen sisäisiin voimiin ja motiiveihin.

11. Unelma vuoristossa kävelemisestä Unelma polusta vuoristossa

kun tunteet ovat myönteisiä: rauha, hiljaisuus, mielihyvä, nämä kuvat liittyvät oman elämänpolun hyväksymiseen, selkeyteen, tietoisuuteen itsestä ihmisenä, tiedon ja totuuden etsimiseen.

Jos tunteita leimaa ahdistus ja pelko siitä, että jää paitsi, ne heijastavat samoja tunteita ja vaikeuksia jollakin todellisuuden osa-alueella.

12. Unelma vuorelta putoamisesta

liittyy pelkoon siitä, että ihminen menettää sen, mitä on saavuttanut. Se edustaa tappiota, joka koetaan jollakin alalla, tiedostamattomien voimien painetta, joka " ime " uneksija joutuu aineellisten vaistojen ja halujen uhriksi, jotka ovat ristiriidassa henkisen jännitteen kanssa. Se voi myös viitata kokemattomuuteen, kyvyttömyyteen, huolettomuuteen ja varovaisuuden puutteeseen.

13. Unta sortuvasta vuoresta Unta putoavasta vuoresta Unta murenevasta vuoresta Unta murentuvasta vuoresta

ovat kaikki pettymykseen ja menetykseen liittyviä kuvia (aineellisia, mutta useammin motivaatiota, illuusioita ja toivoa).

Vuori, joka romahtaa unissa voi myös edustaa vankaksi luultua instituutiota, vaikutusvaltaista henkilöä, joka on pettänyt uneksijan, tai omaa toivetta, joka ei ole kestänyt todellisuutta.

Vuoren romahduksen merkitys unissa olisi rinnastettava varmuuksien romahtamiseen, psyykkisten perusrakenteiden romahtamiseen, dramaattisiin tai katarttisiin hetkiin, jotka horjuttavat ensisijaisen minän lujuutta.

14. Unta vuoresta, joka laskeutuu päällesi.

tuntee itsensä alistetuksi ja estetyksi, pelkää jonkun henkilön tai ongelman vaikutusta. Tulee mieleen ilmaisu "...". Vuori putosi päälleni ', joka osoittaa rasittavan tilanteen koko painon.

15. Unelma hyppäämisestä vuorelta Unelma hyppäämisestä vuorelta

kuva, joka liittyy usein selvänäköisiin uniin tai unessa lentämiseen, osoittaa äkillistä ajatusten muutosta, äkillistä ja harkitsematonta luopumista jostakin hankkeesta, johon on käytetty aikaa ja energiaa, tai riskinottoon ja uhkarohkeuteen perustuvaa asennetta.

Heijastaa tarot-arcanan kuvaa. 'hullu' symboli tyhjyyteen juuttumiselle, riskille ja rohkeudelle, epävarmuudelle mutta myös luottamukselle tulevaisuuteen.

Tämä kuva edustaa klassista " hyppää tyhjyyteen joka voi liittyä johonkin tehtävään valintaan, riskialttiiseen suhteeseen tai uuteen työpaikkaan.

16. Unelma liikkuvasta vuoresta

viittaa ilmaisuun ' Jos Muhammed ei mene vuoren luo, vuori menee Muhammedin luo. Se on yleisesti ottaen myönteinen kuva, joka liittyy tilaisuuteen, johon on tartuttava, ja siihen, ettei pidä menettää rohkeutta, luottaa ja toivoa.

17. Unelma loputtomasta vuoresta Unelma loputtoman vuoren kiipeämisestä

Se osoittaa väsymystä ja stressiä, matkan jatkuvaa ponnistelua ja vaikeuksien tuntemista, rauhan puutetta ja jatkuvaa paineen alla olemista. Se on kuva yksilöitymisen polusta, joten jokainen unen aikana kohdattu henkilö, jokainen esine ja toiminta ovat merkkejä siitä, mitä on saavutettu, omista tarpeista ja integroitavista energioista.

Vaikka uneksin siitä, että olen vuoren juurella enkä näe taivasta. osoittaa, että ihmisen on vaikea löytää ulospääsyä, hän tuntee itsensä alistetuksi ja toivottomaksi.

18. Unelma lumivuoresta Unelma lumivuorelle kiipeämisestä Unelma valkoisesta vuoresta Unelma valkoisesta vuoresta

liittyy oman polun haasteisiin, yksinäisyyteen ja esteiden ankaruuteen, mutta myös tietoisuuteen ihanteesta, joka on saavutettava, ajatukseen koskemattomasta ja pyhästä paikasta, jossa voi levätä ja" hengitä".

Vuori on " paratiisi". on läsnä monien kansojen mytologioissa ja valkoinen vuori unissa, perustuu erityisesti kelttiläiseen kulttuuriin ja kelttiläiseen kulttuuriin. valkoisen kukkulan symboliikka mikä viittaa alkukantaiseen ja suojaavaan keskukseen.

Katso myös: Omenan symboliikka ja merkitys omena unissa unelmissa

Unissa se voi edustaa lapsuuden ihanteita ja unelmia, puer aeternukseen liittyviä psyykkisiä näkökohtia ja ajatusta sadunomaisesta, myyttisestä ja saastuttamattomasta paikasta, johon mielikuvitus voi suojautua.

19. Jäävuoresta haaveileminen Jäävuorelle kiipeämisestä haaveileminen

Metafora kaikkein ilmeisimmistä vaikeuksista, se osoittaa tien väsymystä ja vaikeutta sekä epäonnistumisen mahdollisuutta. Se voi viitata epäluuloiseen ja etäiseen henkilöön, jota uneksija yrittää lähestyä.

20. Unelma lumiselle vuorelle laskeutumisesta

osoittaa tarvetta lähestyä materian lämpöä ja turvallisuutta, tarvetta olla kanssa "jalat maassa "Se voi viitata taantumiseen ja antautumiseen, joskus masennukseen.

21. Vuoren ylittämisestä haaveileminen Vuoren alla olevista tunneleista haaveileminen

tarkoittaa uppoutumista maan uumeniin, yhteyttä luontoon, tietoisuutta edessä olevasta matkasta (ja sen aiheuttamasta taakasta), tarvetta löytää vaihtoehtoja vaikean hetken voittamiseksi.

22. Unelma mustasta vuoresta

liittyy mustan värin symboliikkaan ja kaikkeen äärimmäisyyteen ja fundamentalismiin, jonka kanssa uneksija joutuu tekemisiin. Se voi edustaa taistelun ja epäluottamuksen polkua, mahdottomuutta nähdä vaihtoehtoja, pessimismiä.

23. Unta palavasta vuoresta Unta palavasta vuoresta

liittyy tulen symboliikkaan ja tuhoisimpiin tunteisiin: vihaan, vihaan ja intohimoon. Se kuvastaa sellaisten luopioaspektien ilmaantumista, jotka ovat paenneet tietoisuuden hallinnasta, joiden energia on polttavaa ja vaarallista ja joiden vaikutus estää ja estää ihmistä toteuttamasta hankkeitaan.

24. Unelma räjähtävästä vuoresta

Edellisten kuvien tapaan se edustaa prosessia, jossa kielletyt minät puristuvat ja jäävät alitajuntaan loukkuun ja ilmenevät räjähdysmäisesti. Se vastaa vihanpurkauksia, riitoja ja väkivaltaa. Se voi viitata itsestäänselvyytenä pidetyn turvallisuuden loppumiseen, vahvana pidetyn henkilön emotionaaliseen romahdukseen, "[k]eron" ja "[k]eron" loppumiseen, ja se voi merkitä myös "[k]eron" ja "[k]eron" loppumista. oikea "tunteenpurkaus.

25. Unelma vuorten yli lentämisestä

viittaa taipumukseen haaveiluun, tapahtumien, ongelmien ja esteiden kevyeen käsittelyyn. Mielikuvalla on myönteinen merkitys, kun se edistää asioiden dramatisoimatta jättämistä, ja kielteinen, kun se liittyy välttelyyn, kaunisteluun ja pinnalliseen käsittelyyn.

Se voi olla seurausta selkeästä unesta, joka osoittaa tarvetta turvautua mielikuvitukseen ja irrottautua todellisuudesta.

26. Unelma mökistä vuorilla Unelma talosta vuorilla

mökki, talo, alppimökit joskus luolat, jotka avautuvat vuoren seiniin ovat kaikki elementtejä " suojat "Ne voivat symboloida minuuden puolia, jotka ovat kiinteitä ja puolustuskykyisiä, tai ne voivat osoittaa persoonallisuuden puolia, jotka etsivät rauhaa, vetäytymistä, yksinäisyyttä ja meditaatiota.

27. Vuorista ja merestä uneksiminen Meri ja vuori yhdessä uneksiminen

tuo esiin uneksijan todellisuuden polariteetin: toisaalta tunteet ja tunteiden syvyys, toisaalta täyttymyksen ja tarkoituksen etsintä. Toisaalta feminiininen energia, toisaalta maskuliininen, toisaalta tunteet, toisaalta toiminta. Se voi myös viitata valintaan, joka on tehtävä.

Vuori unissa Muut unelmakuvat

Alla on muutamia unenomaisia kuvia, joissa vuori ei ole enää osa maisemaa:

Katso myös: Sammakoiden ja sammakoiden merkitys unissa unessa

28. Unelma mutavuorelle kiipeämisestä Unelma mutavuoresta Unelma mutavuoresta

metafora epärehellisyydestä, epäreiluudesta, rumuudesta, sosiaalisesta moitteesta, jonka kanssa on saattanut olla tekemisissä ja jonka on aliarvioinut tai tietoisesti hyväksynyt.

Sitä käytetään sanomaan ' Mutavuori "ilmaisemaan herjauksen, pahansuopuuden, panettelun tai totuuksien vaikutuksia, jotka heittävät " muta "ja häpeä jonkun puolesta.

29. Unta lantavuoresta Unta kakkavuoresta Unta kiipeämisestä ulostevuorelle uneksiminen

kuten edellä, mutta myös juoruilusta, panettelusta, herjauksesta ja mustamaalauksesta aiheutuvaan vahinkoon. "likainen," inhottava ja vastenmielinen.

Ei pidä unohtaa, että lanta ja ulosteet liittyvät unissa esiintyvään ulosteiden symboliikkaan, ja sen lisäksi, että ne viittaavat jätteeseen, joka on poistettava, ne viittaavat " lannoitus " näistä elementeistä, varsinkin kun uneksija yhdistää ne onneen ja vaurauteen.

30. Hiekkavuoresta haaveileminen Hiekkavuorelle kiipeämisestä haaveileminen

edustaa ponnistelua, joka ei johda toivottuun tulokseen, huonosti suunniteltua yritystä, joka kaksinkertaistaa ponnistelut. Hiekkavuori-vertauskuva liittyy turhaan toimintaan, tekemiseen ilman tarkoitusta ja muuhun kuin odotettuun päämäärään.

31. Vuoristoradasta haaveileminen Vuoristoradassa olemisesta haaveileminen

ajattele ilmaisua: Se on kuin olisi vuoristoradassa... "Tämä kuva voi liittyä myös vastakkaisiin tunteisiin: pelkoon ja toivoon, luottamukseen ja epäluottamukseen jollakin alalla (tunne-elämässä, taloudessa)".

Ennen kuin jätät meidät

Tämä artikkeli vaati paljon työtä, pohdintaa, tutkimusta ja tarkistusta.

Jos pidit sitä hyödyllisenä ja mielenkiintoisena, pyydän sinua vastaamaan ponnisteluihini pienellä kohteliaisuudella:

JAKAA ARTIKKELI

Se edistää kirjoittamani tekstin levittämistä ja antaa minulle energiaa jatkaa kirjoittamista 🙂 🙂 🙂 .

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstin jäljentäminen kielletty

 • Jos sinulla on unelma pääsy Unelmien tulkinta (*)
 • Tilaa Guide NEWSLETTER ilmaiseksi toiset 1600 ihmistä on jo tehnyt niin TILAA NYT!

Superevan Unelmaoppaassa elokuussa 2006 julkaisemani artikkelin tarkistus.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Arthur Williams

Jeremy Cruz on kokenut kirjailija, unelma-analyytikko ja itsensä julistautunut unelmien harrastaja. Jeremy, jolla on syvä intohimo tutkia unelmien salaperäistä maailmaa, on omistanut uransa nukkuvien mieleemme piilevien monimutkaisten merkityksien ja symbolismien purkamiseen. Hän syntyi ja kasvoi pienessä kaupungissa, ja hän kiintyi varhain unelmien omituiseen ja arvoitukselliseen luonteeseen, mikä johti lopulta psykologian kandidaatin tutkintoon erikoistumalla unianalyysiin.Koko akateemisen matkansa ajan Jeremy syventyi erilaisiin unien teorioihin ja tulkintoihin tutkiessaan tunnettujen psykologien, kuten Sigmund Freudin ja Carl Jungin, töitä. Yhdistämällä psykologian tietonsa synnynnäiseen uteliaisuuteen hän pyrki kuromaan umpeen tieteen ja henkisyyden välistä kuilua ymmärtäen unelmia tehokkaina työkaluina itsensä löytämiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.Jeremyn blogi, Interpretation and Meaning of Dreams, joka on kuratoitu salanimellä Arthur Williams, on hänen tapansa jakaa asiantuntemustaan ​​ja näkemyksiään laajemmalle yleisölle. Huolellisesti laadittujen artikkeleiden kautta hän tarjoaa lukijoille kattavan analyysin ja selityksen erilaisista unisymboleista ja arkkityypeistä pyrkien valaisemaan unemme välittämiä alitajuisia viestejä.Jeremy rohkaisee ymmärtäessään, että unelmat voivat olla portti pelkojen, toiveiden ja ratkaisemattomien tunteiden ymmärtämiseen.hänen lukijansa omaksumaan unen rikkaan maailman ja tutkimaan omaa psyykeään unien tulkinnan avulla. Tarjoamalla käytännön vinkkejä ja tekniikoita hän opastaa ihmisiä pitämään unipäiväkirjaa, parantamaan unien muistamista ja purkamaan öisten matkojen takana olevia piiloviestejä.Jeremy Cruz tai pikemminkin Arthur Williams pyrkii tekemään unianalyysin kaikkien ulottuville korostaen unelmissamme olevaa muutosvoimaa. Etsitpä sitten ohjausta, inspiraatiota tai vain vilausta alitajunnan arvoitukselliseen maailmaan, Jeremyn ajatuksia herättävät artikkelit hänen blogissaan antavat sinulle epäilemättä syvemmän ymmärryksen unelmistasi ja itsestäsi.