معنی گوشت در خواب

 معنی گوشت در خواب

Arthur Williams

گوشت در رویاها همراه با طمع، اشتیاق یا انزجار نمادی "آزاردهنده" برای بیننده رویا است که به شما پژواک ترین تکانه های آتاویستی را هشدار می دهد. و این در مورد رویاپرداز گیاهخواری نیز صدق می کند که ناخودآگاهش از پرخوری که سازگاری با صمیمانه ترین اعتقادات دشوار است دریغ نمی کند. آن وقت چه اتفاقی می افتد؟ پیامی که گوشت در رویا می خواهد منتقل کند چیست؟ تعبیر خواب خوردن گوشت چیست؟

>>>>>>>>

گوشت در رویا

معنای گوشت در رویا به موضوع جسمانی، ملموس بودن، نیازهای بدن و ارضای آن مرتبط است.

نیازهای غریزی با واسطه وجدان نیست، توسط مغز خزنده و غریزه بقا فعال می شود: گرسنگی، تشنگی، دفاع از قلمرو، تمایلات جنسی.

گوشت در رویاها آنگاه ما را به تفکر وادار می کند. سرکوب این غرایز یا در راه ارضای آنها، نشان دادن عدم تعادل در زندگی بیننده رویا: نیازهای نادیده گرفته شده یا ناشناخته، فاصله از قطب مخالف ذهن و روح.

سمبولیسم گوشت در خواب

گوشت یکی از قدیمی‌ترین غذاهاست: انسان‌های پارینه سنگی، شکارچیان و شکارچیان عمدتاً گوشت می‌خوردند. در زمان های قدیم، گوشت گرانبها و مقدس بود، به عنوان قربانی برای خدایان تقدیم می شد و باعث تغذیه و تحریک آن می شد.انرژی و احساس سیری، سرشار از خون است که ارزش نمادین آن قدرت و قدرت حیوان را یکپارچه می کند.

اما قبلاً در عهد عتیق طرحی از شکستگی وجود دارد که بدن را به عنوان یک ماده می بیند. مخالف روح (انسان ماده است - الهی روح است). شکافی که با مسیحیت و نماد جسم برابر با گناه، به ضعف انسان در برابر "نیازهای جسم" ، به انقیاد او از <9 عمیق تر می شود>"گناه نفسانی" .

"تا کی بدن بدبخت، بی حس، کور، جنون و کاملا مجنون به دنبال تسلیت موقت و زودگذر خواهد بود؟" (سنت برنارد از کلروو) ، خطبه ششم ظهور)

سنگینی، طمع، تمایلات جنسی لجام گسیخته، تنبلی... برای پدران کلیسا، وسوسه های جسم همیشه در کمین هستند و با فشار روح در کشش به سوی خدا مقابله می کنند.

معنای گوشت در خواب

گوشت در رویا به عنوان نمادی از میل جنسی و تجلی بار حیاتی در واقعیت بیننده رویا ظاهر می شود. فروید آن را به جنسیت، نیازها و مشکلات در این زمینه مرتبط می‌کند.

ظاهر گوشت در رویاها، احساس جاذبه یا دافعه‌ای که رویاپرداز احساس می‌کند، جنبه‌های مختلف مواد را روشن می‌کند. زندگی: سلامتی، انرژی، قدرت، توانایی احساس لذت، تمایلات جنسی (بلهبه این ضرب المثل فکر کنید: لذت های نفسانی ).

رؤیا دیدن میل به خوردن گوشت می تواند هم نیاز به رضایت و هم کمبود در زندگی را نشان دهد. واقعی است.

چگونه گوشت در رویاها در بینش فرویدی ظاهر می شود:

  • خواب بیننده (یا رویا بیننده) از مردانی که به او تکه های گوشت خون آلود می دهند می گریزد
  • بیننده رویا از گوشت پخته شده امتناع می ورزد که برای آن جذابیت ندارد،
  • خواب بیننده احساس می کند که مجبور است گوشت بخورد احساس انزجار یا شرم دارد،
  • خواب بیننده دوست دارد گوشت بخورد اما «نمی توان»

حتی برای یونگ گوشت در رویاها با بدن و غرایز مرتبط است، اما دوگانگی ماده-روح رایج است، به طوری که خواب خوردن گوشت می تواند به رنج روحی اشاره داشته باشد که نیازهایش فضایی پیدا نمی کند.

گوشت در رویاها   8 رویایی تصاویر

1. خواب دیدن گوشت

با اشتها و رضایت بیانگر نیاز جسمانی بیننده خواب است. این تصویر می‌تواند به تمایلات جنسی مرتبط باشد، اما همچنین به کمبودهایی در بدن که نیاز به بازگرداندن ذخایر آهن یا گلبول‌های قرمز خون دارد.

این یک موقعیت مکرر است زمانی که بیننده خواب گیاه‌خوار است و رویای خوردن گوشت را در سر می‌پروراند. تبدیل به رویای جبرانی می‌شود که علاوه بر نشان دادن نیاز جسمانی، نفس‌های گوشت‌خوار روانی را نشان می‌دهد، جنبه های رد یا کنترل شده شخصیت. خواب زیر و جواب من را به عنوان مثال ببینید:

خواب دیدم سر میز هستم و بشقاب های بزرگی با غذا به من می دهند، شروع به خوردن می کنم، خوب است، اما بعد از مدتی متوجه شدم این همه گوشت است و من یک گیاهخوار هستم. من از خوردن پشیمانم، کاری که کردم وحشتناک بود و شاید کسی مرا دید.

نمیدونم چیکار کنم خیلی گرسنم و خوب بود ولی گوشت نمیخورم!! من از این فکر که مزه آن را چشیده باشم حالم به هم می خورد و از این فکر که کسی مرا دیده است شرمنده ام! نگرانم ! معنی آن چیست؟ (مری. پاویا)

حتی وقتی فردی تصمیم می گیرد به دلیل اعتقاد شخصی یا به دلایل سلامتی گیاهخوار شود، بخش هایی از شخصیت که گوشت را دوست دارند و اگرچه صمیمانه‌ترین باورها ناپدید نمی‌شوند، اما می‌توانند در رویاها ظاهر شوند.

غریزی‌ترین جنبه‌های روانی با میراث حیوانی ما، به دست آوردن غذا از طریق شکار مرتبط است و گیاهخوار نیستند.

و هنگامی که در واقعیت فضایی پیدا نمی‌کنند، یعنی زمانی که فرد به خود اجازه لذت، طغیان، کندی، احساسات را نمی‌دهد، وقتی کنترل و سخت‌گیری غالب است، این خودها در رویاهای جبران نمایان می‌شوند. 3>

به همین دلیل بسیار زیاد است که گیاهخوار در خواب گوشت می خورد، زیرا با این خواب کمبود را « جبران می کند».

این خواب می بیند.این نشان می دهد که شما از یک دیدگاه به موضوع «غذا» می پردازید (حتی اگر انتخاب شما یک انتخاب اخلاقی باشد).

احساس شرم، ترس از کشف شدن باعث فکر کردن می شود بخش‌های روانی نیز در خطر است که دارای قوانین خانوادگی یا مذهبی است (شخص نباید احساس لذت کند، نباید خود را رها کند و غیره) و همچنین منتفی نیست که ارتباطی با رابطه جنسی و لذت افراطی وجود داشته باشد. کمتر.

2. رویای پختن گوشت

تصویر مثبتی است که می تواند به مراقبت از خود و نیازهای خود اشاره داشته باشد و درونی و توانایی بهره برداری از آنها برای نیاز و لذت را برجسته می کند. .

همچنین ببینید: خواب دیدن خانه و محتویات آن همه نمادهای خانه در خواب

گوشت یک غذای یانگ است و به کهن الگوی مردانه، به ملموس بودن، به زمین ، به عمل ( گوشت را روی آتش بگذارید ) مرتبط است.

3. خواب پختن گوشت

برای خود یا برای دیگران می تواند نشان دهنده تعقیب یک هدف، حرکت برای رسیدن به هدف باشد.<3

4. خواب دیدن گوشت فاسد

می‌تواند نشان‌دهنده روابط صمیمانه نامطلوب و ناخوشایند باشد، جنبه‌هایی از زندگی فرد که به‌درستی "تغذیه" نشده و "مسموم شده" هستند " (بدون دفاع، محافظت نشده توسط رویاپرداز) ، همین تصویر می تواند اشاره ای واضح به بدن فیزیکی و چیزی باشد که آن را "مست" می کند .

5. خواب دیدن گوشت با انزجار.

حتی بیشتر از تصویر قبلی، می‌توان آن را به جنبه‌های جنسی و روابط ناخواسته احتمالی مرتبط دانست.

همچنین ببینید: مه در خواب دیدن مه

6. رویای خوردن گوشت خام

هنوز ادامه دارد. مرتبط با جنسیت، نیازهای جسمی و غریزی و نیاز احتمالی به آهن که بدن سیگنال می دهد.

7. خواب دیدن گوشت سگ یا حیوانات دیگر

(مثلاً خوردن گوشت گربه، خوردن گوشت پرنده) به ادغام نمادین ویژگی‌های خود حیوان مرتبط است. در فرهنگ های بدوی رویای خوردن گوشت حیوان راهی برای به دست آوردن ویژگی های آن بود: حیله گری یا شجاعت، قدرت یا وحشی.

8. رویای خوردن گوشت انسان

به نیاز به ادغام ویژگی‌های موجود در فردی که بلعیده می‌شود، قدرت، مقاومت، مردانگی و همچنین به میل به آمیختگی و تبدیل شدن به یکی (می‌گویند: من بوسه‌های شما را می‌خورم ) یا به بیان یک اشتیاق جسمی بیش از حد و فراگیر.

ببینیم چگونه نماد گوشت در رویاها رویا بیننده را وادار می کند تا با بدن و نیازهای آن مقابله کند: رضایت، قدرت. ، انرژی جسمی و جنسی، لذت، رفاه و سلامتی در مقابل سکون، ضعف، ناتوانی و سفتی جنسی، شرم، بیماری، کنترل.

مرضیه مزاویلانی>

شما یکرویایی که شما را مجذوب خود می کند و می خواهید بدانید که آیا برای شما پیامی دارد یا خیر؟

  • من می توانم تجربه، جدیت و احترامی را که رویای شما سزاوار آن است به شما ارائه دهم.
  • چگونه درخواست مشاوره خصوصی من را بخوانید
  • اشتراک رایگان در خبرنامه راهنمای 1600 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند همین حالا مشترک شوید

قبل از اینکه ما را ترک کنید

رویابین عزیز، اگر شما نیز در خواب گوشت دیده اید، امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. شما و کنجکاوی شما را ارضا کردم.

اما اگر چیزی را که به دنبالش بودید پیدا نکردید و رویای خاصی با این نماد می بینید، به یاد داشته باشید که می توانید آن را اینجا در نظرات مقاله ارسال کنید و من پاسخ خواهم داد. شما.

یا اگر می خواهید با مشاوره خصوصی بیشتر بیاموزید، می توانید برای من بنویسید.

اگر اکنون به من کمک کنید کارم را گسترش دهم از شما سپاسگزارم

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را

قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.