خواب دیدن خرگوش نماد و معنی خرگوش و خرگوش در خواب

 خواب دیدن خرگوش نماد و معنی خرگوش و خرگوش در خواب

Arthur Williams

خواب دیدن خرگوش باعث می‌شود که رویاپرداز با نمادی چند وجهی برخورد کند که در چارچوب اعمال و شخصیت‌های رویایی که آن را احاطه کرده است، می‌تواند بیانگر اطاعت باشد که از یک ذره انفعال جدا نشده است، ترسی که می‌تواند به آن تبدیل شود. بزدلی، غریزه جنسی به راحتی ارضا شده، غریزه تولید مثل بیولوژیکی صرف، باروری، آسیب پذیری، حساسیت>

خواب دیدن یک اسم حیوان دست اموز

خواب خرگوش به معنای برخورد با یکی از رایج ترین حیوانات حیاط مزرعه است که انسان به خاطر طبیعت خوبش، نرمش، دوستش دارد. زیبایی که هم به عنوان همدم و هم برای نیکی جسمش پرورش می یابد.

و دقیقاً لطافتی است که با ظاهر شیرین و بی دفاع خود برمی انگیزد که در رویاها مضمون آسیب پذیری را آشکار می کند. بلکه از روی ساده لوحی و کنجکاوی کودکانه است.

شاید بیننده خواب باید به ویژگی های مشابهی که در رفتار او (یا در یک فرد نزدیک) ظاهر می شود توجه کند و دیدن خرگوش در خواب می تواند نشان دهد که چه چیزی او را می ترساند و برجسته می کند. بخش‌هایی از شخصیت او که بیشتر از اتفاقی که در حال رخ دادن است می‌ترسند.

همچنین ببینید: عینک رویایی معنی عینک در خواب

به همین دلیل، دیدن خرگوش در خواب اغلب با " مراقبت کردن " در جهت یادگیری محافظت می‌شود. کودکانه ترین و نیازمندترین جنبه ها زمانی که در یک زمینه ظاهر می شوندواقعی نامناسب از آنجا که خرگوش، نماد هسته حساسیت و لطافت پنهان در درون فرد، اغلب با کودک درون و با بخش هایی از خود مرتبط است که مانند خرگوش مهربان و شیرین، نیاز به " در آغوش گرفتن دارد. "، یعنی پذیرفته شده و از پرخاشگری خود و دیگران دفاع می کند.

خرگوش ها در خواب می توانند نشان دهنده تمایل به فرار از یک موقعیت، ناتوانی در مواجهه با آن، و همچنین تمایل به داشتن یک حالت حساس و حساس باشند. جنبه شیرین داشتن خیرخواهی و حمایت از دیگران است.

رویا دیدن خرگوش نمادگرایی

برای درک بهتر نمادگرایی خرگوش در رویاها، لازم است به خصوصیاتی که معمولاً وجود دارد عمیق تر بپردازیم. به آن نسبت داده می شود:

 • دوستان که می تواند منجر به انفعال شود
 • خجالتی که می تواند منجر به ترس شود
 • کنجکاوی بدون قید و شرط که از نبوغ و عدم اعتماد ناشی می شود و منجر به ارزیابی نکردن خطر می شود
 • ترس که می تواند به ترسو تبدیل شود: " تو واقعاً خرگوشی ” بله برای نشان دادن یک فرد ترسو یا ترسو استفاده می شد
 • ظاهر جذاب با آن خز کرکی و نرم که آن را به نوعی " پلاس زنده" می سازد و این محبت و شفقت را بر می انگیزد
 • عدم دفاع که آن را طعمه طبیعی برای حیوانات دیگر یا انسان می کند
 • بازده، سرعت وفراوانی تماس های جنسی که آن را به نماد باروری تبدیل می کند، حاملگی های جدید و زایمان های جدید را نشان می دهد، اما همچنین نمادی از رابطه جنسی مکانیکی و بدون لذت یا " انزال زودرس "
 • ظرفیت جهش به بیرون و سرعت در حرکت، به ویژه در گونه های وحشی مانند خرگوش، که در رویاها به «بیرون پریدن » ترجمه می شود (به تعجب پریدن خرگوش فکر کنید. بیرون از کلاه جادوگر) که اشاره به چیزی ناگهانی و غیرمنتظره دارد و در مورد خرگوش نشان دهنده هوش، حیله گری و شیطنت است.

خواب خرگوش معنی

معنای خرگوش در خواب به این موارد مرتبط است:

 • لطافت، شیرینی، لذت
 • آسیب پذیری، حساسیت خشمگین
 • روحی
 • قربانی، دستکاری
 • خجالتی
 • ناتوانی در دفاع از خود
 • ترس
 • بزدلی
 • جنسیت مکانیکی
 • باروری
 • باروری
 • سورپرایز، تازگی

رویای خرگوش   17 تصویر Oneiric

1. خواب یک خرگوش غول پیکر

اغلب با ترس «غول آسا » و سایر خصوصیات مسلط خرگوش (خجالتی، بی میلی، پرواز) همراه است. به منظور درک اینکه کدام ویژگی توسط خرگوش بیان می شود و در کدام زمینه بلهمانیفست.

2. خواب دیدن یک خرگوش   خواب دیدن یک خرگوش کوتوله

لطیف ترین و بی دفاع ترین جنبه های خود را آشکار می کند، می تواند نمادی از عدم دفاع درونی فرد باشد. کودک یا کودک واقعی (پسر، برادرزاده و غیره)، یا ویژگی های کودکانه، لطیف و خنده دار خواب بیننده یا یک فرد نزدیک را برجسته کنید.

3. خواب خرگوش پر شده

<0 می تواند نیاز به لطافت، شیرینی، صمیمیت را نشان دهد، می تواند خاطرات گذشته، جنبه های کودکی را به یاد بیاورد یا جنبه ای از خود را برجسته کند که عملکرد جبرانی برای دیگران دارد و نیازهای آنها را برای نوازش و توجه برآورده می کند.

4 رویای خرگوش و خرگوش   دیدن خرگوش در حال زایمان

جنبه‌های مادری و مراقبت را در بیننده خواب یا اطراف او برجسته می‌کند.

در یک زن این تصویر نمادی از باروری، خلاقیت، زایش است.

5. خواب دیدن خرگوش در آغوش   خواب نوازش خرگوش

به معنای تماس با " خرگوش درونی خودتان است. " با هر چیزی که می تواند برای بیننده معنی داشته باشد: کمرویی و ترس، آسیب پذیری، حساسیت، مطیع بودن، تمایلات جنسی.

6. دیدن خرگوش مرده در خواب

می تواند نشان دهنده پیروزی بر ترس های فرد باشد. و ناامنی، غلبه بر وسوسه فرار از دشواری، اما در برخی رویاها نشان دهنده کمبود است.غریزه جنسی، فقدان تحولات احتمالی در یک موقعیت، پایان موقعیت های پربار.

7. رویای خرگوش زخمی    رویای فرار خرگوش

نماینده افراد حساس و بی دفاع است. کسی که از بی حساسیتی دیگران یا رویدادهای دراماتیک زندگی صدمه دیده است.

8. رویای خرگوش در خانه   خواب دیدن خرگوش های زیاد در خانه

انعکاس دهنده انرژی است. خرگوش (میان آسیب پذیری، ترس و تمایلات جنسی) که در شخصیت فرد تأثیر می گذارد و آن را شرطی می کند.

9. دیدن خرگوش در خواب

نشان دهنده نیاز به " رها کردن است. آنچه را که خرگوش نشان می دهد (حذف کنید): می تواند اکراه بیش از حد، اطاعت و ساده لوحی بیش از حد، تمایل به دستکاری یا تسلط دیگران یا روشی کاملاً مکانیکی برای تجربه تمایلات جنسی و عاری از مشارکت عاطفی باشد.

10 خواب دیدن خرگوشی که دست شما را گاز می گیرد

می تواند نشان دهنده جنبه ای درونی باشد که انکار شده است و همانطور که اغلب در مورد خودهای انکار شده اتفاق می افتد، به شکلی تند و تیز ظاهر می شود، یا می تواند نشان دهنده یک فرد نزدیک باشد که پرخاشگری یا بدخواهی اوست. در زیر پوشش دوست داشتنی و غیر توهین آمیز خرگوش پنهان می شود.

11. خواب کشتن خرگوش

به معنای رویارویی با ترس های خود (یا با جنبه های دیگر مربوط به نمادگرایی خرگوش) و غلبه بر آنها است. .

در برخی رویاها می تواند نشان دهنده این باشدعدم پذیرش شکنندگی، خجالتی بودن و حساسیت او.

12. خواب دیدن خرگوش پخته   خواب خوردن خرگوش بریان شده

نشان دهنده بسط و تبدیل انرژی خرگوش، دوز و آگاهانه آن است. استفاده کنید، بنابراین توانایی خواب بیننده برای تشخیص آن در خود و یافتن جنبه های مثبت آن.

در حالی که خوردن خرگوش کباب، تصویر متصلی است که «تغذیه» (نمادین) و لذت را برجسته می کند. انسان از استفاده مناسب و مفید از این انرژی دریافت می کند.

13. دیدن خرگوش سفید

مثل همه حیوانات سفید، به جنبه های پاکی و ساده لوحی مرتبط است و در عامیانه تعبیر، نشان دهنده شانس، تازگی و شگفتی است (به خرگوش های عید پاک سنت آنگلوساکسون فکر کنید که تولد دوباره بهار را اعلام می کنند).

14. خواب خرگوش صورتی

این یک نماد شیرینی، لطافت و لطافت زنانه است که می تواند به ویژگی های یک کودک نیز اشاره کند.

15. دیدن خرگوش سیاه در خواب

خرگوش سیاه نشان دهنده نمادهای سنگین این رنگ و آن است. را می توان به افراطی ترین و منفی ترین جنبه های نماد مرتبط کرد: بزدلی، دستکاری، انفعال، رابطه جنسی معمولی و مکانیکی.

طبق تعبیر رایج، نماد بدشانسی است و می تواند نشان دهنده مرگ یک فرد باشد. یکی از عزیزان.

16. رویا aخرگوش سیاه و سفید

گرایش های متضادی را که در رویا بیننده متناوب است را نشان می دهد: کمرویی و کنجکاوی، لطافت و شهوت، غریزه فرار و نیاز به دانستن هنگام مواجهه با چیز جدیدی.

17. دیدن یک خرگوش

در مقایسه با خرگوش خرگوش در رویاها، انرژی مهیج تر و قاطع تری به همراه دارد، آماده مداخله در موقعیت هایی که به آنها علاقه دارد تا در صورت نیاز فرار کنند، بیدار و واکنشی، آماده برای گرفتن علائم خطر. و آنها را به درستی تفسیر کند، بلکه قادر به تمسخر دیگران با تمایل به شوخی و شیطنت باشد. این نماد حیله گری و دفاع از خود است.

مرضیه مزاویلانی کپی رایت © تکثیر متن ممنوع است

خوابی می بینید که شما را مجذوب خود می کند و می خواهید آیا می دانید که آیا برای شما پیامی دارد؟

 • من می توانم تجربه، جدیت و احترامی را که رویای شما سزاوار آن است به شما ارائه دهم.
 • چگونه درخواست مشاوره خصوصی من را بخوانید
 • اشتراک رایگان در خبرنامه راهنمای 1600 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند همین حالا مشترک شوید

قبل از اینکه ما را ترک کنید

رویابین عزیز، اگر شما هم خواب خرگوش بی پناهی را دیده اید، امیدوارم این مقاله بوده باشد. برای شما مفید بود و کنجکاوی شما را برآورده کرد.

اما اگر آنچه را که دنبالش بودید پیدا نکردید و رویای خاصی با این نماد می بینید، به یاد داشته باشید که می توانید آن را در اینجا در نظرات ارسال کنید تا من بهت خبر میدممن پاسخ خواهم داد.

همچنین ببینید: خواب دیدن زندان معنی زندان و زندان در خواب

یا اگر مایلید با مشاوره خصوصی بیشتر بیاموزید، می توانید برای من بنویسید.

ممنون می شوم اگر اکنون به من کمک کنید تا کارم را منتشر کنم

مقاله را به اشتراک بگذارید و MI خود را لایک کنید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.