Yuxuda Dovşan Görmək Simvolizmi və Yuxuda Dovşan və Dovşanların Mənası

 Yuxuda Dovşan Görmək Simvolizmi və Yuxuda Dovşan və Dovşanların Mənası

Arthur Williams

Röyada dovşan görmək xəyalpərəsti çoxşaxəli simvolla məşğul olmağa vadar edir ki, bu simvol onu əhatə edən hərəkətlər və yuxu personajları kontekstində təhlil edilərək, bir çimdik passivlikdən ayrılmayan təvazökarlığı, qorxunu ifadə edə bilir. qorxaqlıq, asanlıqla təmin olunan cinsi instinkt, sırf bioloji nəsil instinkti, məhsuldarlıq, həssaslıq, həssaslıq.

yuxuda dovşan görmək

yuxuda dovşan görmək insanın xoş xasiyyətinə, həlimliyinə, təvazökarlığına görə sevdiyi ən çox yayılmış ferma heyvanlarından biri ilə məşğul olmaq deməkdir. həm yoldaş kimi, həm də ətinin xeyirxahlığı üçün yetişdirilən gözəllik.

Və onun şirin və müdafiəsiz görünüşü ilə oyandırdığı zəriflik məhz yuxularda zəiflik mövzusunu ortaya çıxarır, həm də sadəlövhlük və uşaq marağıdır.

Həmçinin bax: Yuxuda stul Yuxuda stul görmək nə deməkdir

Ola bilsin ki, xəyalpərəst onun davranışında (və ya yaxın insanda) müşahidə olunan oxşar keyfiyyətlərə diqqət yetirsin və yuxuda dovşan görmək onu nəyin qorxutduğunu və vurğuladığını göstərə bilər. onun şəxsiyyətinin baş verənlərdən ən çox qorxan hissələri.

Bu səbəbdən yuxuda dovşan görmək çox vaxt " qayğılı olmaq " qorumağı öyrənməklə eyniləşir. kontekstdə ortaya çıxdıqları zaman ən uşaq və ehtiyacı olan cəhətlərəsl yararsız. Çünki fərdin daxilində gizlənən həssaslıq və incəlik nüvəsinin simvolu olan dovşan çox vaxt daxili uşaqla və zərif və şirin dovşan kimi “ qucaqlamağa ehtiyac duyulan hissələri ilə əlaqələndirilir. “ , yəni özünün və başqalarının təcavüzündən qəbul edilmiş və müdafiə edilmişdir.

Röyalardakı dovşanlar vəziyyətdən qaçmaq istəyini, onunla qarşılaşa bilməməyi, eyni zamanda tender və aqressivliyi qəbul etmək meylini göstərə bilər. xeyirxahlıq və başqalarının himayəsinə sahib olmaq şirin cəhətdir.

Röyada dovşan görmək Simvolizm

Yuxuda dovşan simvolikasını daha yaxşı başa düşmək üçün ümumi olan xüsusiyyətləri daha dərindən öyrənmək lazımdır. ona aid edilir:

 • Passivliyə gətirib çıxara bilən TƏTBİQ
 • Utancaqlıq qorxuya səbəb ola bilər
 • Maraq , ixtiraçılıqdan və inamsızlıqdan irəli gəlir və təhlükəni dəyərləndirməməyə gətirib çıxarır
 • QORXU qorxaqlığa çevrilə bilər: “ Sən həqiqətən dovşansan ” bəli qorxulu və ya qorxaq bir insanı ifadə etmək üçün istifadə olunurdu
 • CƏLBİYYƏTLİ GÖRÜNÜŞ onu bir növ " canlı təmtəraqlı" edən tüklü və yumşaq xəzlə və bu, incəlik və şəfqət oyadır
 • MÜDAFİƏ YOXDUĞU bu da onu digər heyvanlar və ya insanlar üçün təbii ov edir
 • PROLİFLİK, sürət vəcinsi əlaqənin tezliyi onu məhsuldarlığın simvolu edir, yeni hamiləlikləri və yeni doğuşları göstərir, eyni zamanda mexaniki və həzzsiz cinsi əlaqənin və ya “ erkən boşalmanın
 • ÇIXIŞ BÜTÜNLÜĞÜ və hərəkət sürəti, xüsusən də dovşan kimi vəhşi növlərdə, yuxularda "atlanaraq " (dovşanın tullanması sürprizini düşünün) ani və gözlənilməz bir şeyə işarə edən və dovşan vəziyyətində zəkaya, hiyləgərliyə və fitnəyə işarədir.

Yuxuda dovşan görmək Mənası

Röyada dovşanın mənaları aşağıdakılarla əlaqələndirilir:

 • incəlik, şirinlik, həzz
 • zəiflik, həssaslıq
 • təvazökarlıq
 • qurbanlıq, manipulyasiya
 • utancaqlıq
 • özünü müdafiə edə bilməmək
 • qorxu
 • qorxaqlıq
 • mexaniki seksuallıq
 • məhsuldarlıq
 • məhsuldarlıq
 • sürpriz, yenilik

Röyada dovşan   17 Oneirik şəkillər

1. Nəhəng dovşan yuxuda

çox vaxt “nəhəng ” qorxusu və dovşanın digər eyni dərəcədə üstünlük təşkil edən xüsusiyyətləri (utancaqlıq, istəksizlik, qaçış) ilə əlaqələndirilir.

Röya görənin nə yaşadığını bilmək vacibdir. dovşan tərəfindən hansı xüsusiyyətlərin ifadə edildiyini və hansı sahədə bəli olduğunu başa düşmək üçünmanifest.

2. Yuxuda dovşan görmək   Yuxuda cırtdan dovşan görmək

insanın ən incə və müdafiəsiz tərəflərini işıqlandırır, insanın daxili müdafiəsinin olmamasının simvolu ola bilər. uşaq və ya həqiqi uşaq (oğul, qardaşı oğlu və s.) və ya xəyalpərəstin və ya yaxın insanın uşaq, incə və gülməli xüsusiyyətlərini vurğulamaq.

3. Yuxuda doldurulmuş dovşan görmək

incəlik, şirinlik, yaxınlıq ehtiyacını göstərə bilər, keçmişin xatirələrini, uşaqlıq aspektlərini xatırlaya bilər və ya başqaları üçün kompensasiya funksiyası daşıyan və onların ərköyünlük və diqqət ehtiyaclarını təmin edən bir cəhətini vurğulaya bilər.

4 Yuxuda dovşan və dovşan görmək   Yuxuda dovşan doğuran dovşan görmək

xəyalpərəstdə və ya onun ətrafında analıq və qayğının aspektlərini vurğulayır.

Qadınlarda bu obraz məhsuldarlıq, yaradıcılıq, nəsil rəmzidir.

5. Yuxuda qucağında dovşan görmək   Yuxuda dovşan sığallamaq

öz " daxili dovşanınızla təmasda olmaq deməkdir" " xəyalpərəst üçün məna verə biləcəyi hər şeylə: utancaqlıq və qorxu, həssaslıq, həssaslıq, itaətkarlıq, seksuallıq.

6. Ölü dovşanı yuxuda görmək

qorxular üzərində qələbəyə işarə edə bilər. və etibarsızlıqlar, çətinlikdən qaçmaq istəyini dəf edir, lakin bəzi yuxularda bu, yoxluğu təmsil edir.cinsi instinktdən, bir vəziyyətdə mümkün inkişafın olmaması, məhsuldar vəziyyətlərin sonu.

7. Yuxuda yaralı dovşan görmək    Yuxuda qaçan dovşan görmək

həssas və müdafiəsizliyi ifadə edir. başqalarının laqeydliyindən və ya həyatın dramatik hadisələrindən incimiş şəxs.

8. Yuxuda evdə dovşan görmək   Yuxuda evdə çoxlu dovşan görmək

gücünü əks etdirir. dovşan (zəiflik, qorxu və cinsəllik arasında) insanın şəxsiyyətinə uyğun hərəkət edən və onu şərtləndirən.

9. Yuxuda dovşan nəcisini görmək

" buraxmaq ) lazım olduğunu göstərir. Dovşanın nəyi təmsil etdiyini (aradan qaldırın): bu, həddindən artıq istəksizlik, həddindən artıq itaətkarlıq və sadəlövhlük, başqaları tərəfindən manipulyasiya və ya dominantlıq meyli və ya sırf mexaniki bir şəkildə seksuallığı yaşamaq və emosional iştirakdan məhrum ola bilər.

10 Dovşanın əlinizi dişləməsini xəyal etmək

inkar edilən daxili tərəfi göstərə bilər ki, bu, tez-tez inkar edilmiş nəfslərdə olduğu kimi, özünü cəld şəkildə büruzə verə bilər və ya aqressivliyi və ya kin-küdurəti olan yaxın bir insana işarə edə bilər. dovşanın sevimli və zərərsiz maskası altında gizlənir.

11. Yuxuda dovşan öldürmək

qorxuları ilə (yaxud dovşan simvolizmi ilə bağlı digər cəhətlərlə) üzləşmək və onlara qalib gəlmək deməkdir. .

Bəzi yuxularda işarə edə biləröz kövrəkliyini, utancaqlığını və həssaslığını qəbul etməmək.

12. Yuxuda bişmiş dovşan görmək   Röyada qızardılmış dovşan yemək

dovşanın enerjisinin işlənib hazırlanmasına və çevrilməsinə, onun dozalı və şüurlu olmasına işarə edir. istifadə edir, buna görə də xəyalpərəstin onu özündə tanımaq və müsbət tərəflərini tapmaq bacarığıdır.

Qovrulmuş dovşan yemək zamanı “qidalanma” (simvolik) və həzzi vurğulayan əlaqəli təsvirdir. Bu enerjini düzgün və faydalı şəkildə istifadə etməkdən əldə etdiyi şey.

13. Yuxuda ağ dovşan

bütün ağ heyvanlar kimi saflıq və sadəlövhlüklə bağlıdır. məşhur şərh, şans, yenilik və sürprizdən xəbər verir (baharın yenidən doğulduğunu elan edən Anglo-Sakson ənənəsinin Pasxa dovşanlarını düşünün).

14. Çəhrayı dovşan xəyal etmək

budur. şirinlik, zəriflik və qadın zərifliyi simvolu, bu da uşağın keyfiyyətlərinə işarə edə bilər.

15. Qara dovşan yuxuda görmək

Qara dovşan bu rəngin ağır simvolizmini və simvolun ən ifrat və mənfi tərəfləri ilə əlaqələndirilə bilər: qorxaqlıq, manipulyasiya, passivlik, rutin və mexaniki cinsi əlaqə.

Məşhur şərhə görə, bu, uğursuzluq simvoludur və ölümünü göstərə bilər. sevilən biri.

16. Xəyal etmək aqara və ağ dovşan

xəyalpərəstdə bir-birini əvəz edən əks meylləri göstərir: utancaqlıq və maraq, incəlik və şəhvət, qaçmaq instinkti və yeni bir şeylə qarşılaşdıqda bilmək ehtiyacı.

17. Dovşan

yuxuda dovşanla müqayisədə yuxuda dovşan görmək daha təşəbbüskar və qətiyyətli enerji gətirir, onları maraqlandıran vəziyyətlərə müdaxilə etməyə, lazım gəldikdə qaçmağa hazır, oyaq və reaksiyalı, təhlükə əlamətlərini tutmağa hazırdır. və onları düzgün şərh etmək, həm də zarafat və fitnə-fəsad meyli ilə başqalarını ələ salmağa qadirdir. Bu, hiyləgərlik və özünümüdafiə simvoludur.

Marzia Mazzavillani Müəlliflik hüququ © Mətnin təkrar istehsalı qadağandır

Sizi maraqlandıran bir yuxu görürsünüz və siz onu görmək istəyirsiniz. bunun sizin üçün bir mesaj daşıdığını bilirsinizmi?

 • Mən sizə arzunuzun layiq olduğu təcrübəni, ciddiliyi və hörməti təklif edə bilərəm.
 • Şəxsi məsləhətləşməmi necə tələb edəcəyimi oxuyun
 • Ödənişsiz abunə olun Bələdçinin XƏBƏRLƏRİ digər 1600 nəfər artıq bunu edib İNDİ ABUNƏ OL

Bizi tərk etməzdən əvvəl

Əziz xəyalpərəst, əgər siz də çarəsiz bir dovşan xəyal edirsinizsə, ümid edirəm bu məqalə sizin üçün faydalı oldu və marağınızı təmin etdi.

Ancaq əgər axtardığınızı tapmadınızsa və bu simvolla müəyyən bir yuxu görmüsünüzsə, unutmayın ki, onu şərhlərdə burada yerləşdirə bilərsiniz. bildirinCavab verəcəm.

Yaxud özəl məsləhətləşmə ilə daha çox öyrənmək istəyirsinizsə mənə yaza bilərsiniz.

Həmçinin bax: Yuxuda qurbağa görmək Yuxuda qurbağa və qurbağaların mənası

İşimi yaymağa kömək etsəniz təşəkkür edirəm

MƏQALAYI PAYLAŞIN və MI BƏYƏNMƏSİ

qoyun

Arthur Williams

Ceremi Kruz təcrübəli yazıçı, yuxu analitiki və özünü yuxu həvəskarı adlandıran bir insandır. Xəyalların sirli dünyasını araşdırmaq üçün dərin ehtirasla Ceremi karyerasını yuxuda olan zehnimizdə gizlənən mürəkkəb mənaları və simvolizmi açmağa həsr etmişdir. Kiçik bir şəhərdə doğulub böyüyərək, o, yuxuların qəribə və müəmmalı təbiətinə erkən valeh oldu və nəticədə onu Xəyalların Təhlili üzrə ixtisaslaşaraq Psixologiya üzrə Bakalavr dərəcəsinə yiyələndi.Akademik səyahəti boyu Ceremi yuxuların müxtəlif nəzəriyyələri və şərhləri ilə məşğul olur, Ziqmund Freyd və Karl Yunq kimi tanınmış psixoloqların əsərlərini öyrənirdi. O, psixologiya sahəsindəki biliklərini fitri maraqla birləşdirərək, xəyalları özünü kəşf etmək və şəxsi inkişaf üçün güclü vasitələr kimi başa düşərək, elm və mənəviyyat arasındakı uçurumu aradan qaldırmağa çalışırdı.Cereminin Artur Uilyams təxəllüsü ilə idarə olunan "Yuxuların Təfsiri və Mənası" adlı bloqu onun təcrübəsini və fikirlərini daha geniş auditoriya ilə bölüşmək üsuludur. Xəyallarımızın çatdırdığı şüuraltı mesajlara işıq tutmaq məqsədi ilə vasvasılıqla hazırlanmış məqalələr vasitəsilə oxuculara müxtəlif yuxu simvolları və arxetiplərinin hərtərəfli təhlili və izahları təqdim edir.Xəyalların qorxularımızı, istəklərimizi və həll olunmamış duyğularımızı anlamaq üçün bir qapı ola biləcəyini qəbul edərək, Ceremi həvəsləndirironun oxucularını zəngin xəyal dünyasına qucaqlamaq və yuxu yozumu vasitəsilə öz psixikasını araşdırmaq. Praktik məsləhətlər və üsullar təklif etməklə, o, fərdlərə yuxu jurnalını necə tutmaq, yuxuların xatırlanmasını artırmaq və gecə səyahətlərinin arxasında gizlənmiş mesajları açmaqla bağlı bələdçilik edir.Ceremi Kruz, daha doğrusu, Artur Uilyams, xəyallarımızın daxilində olan transformasiya gücünü vurğulayaraq, yuxu təhlilini hamı üçün əlçatan etməyə çalışır. Rəhbərlik, ilham və ya sadəcə olaraq şüuraltının müəmmalı səltənətinə nəzər salmaq istəsəniz, Jeremy-nin bloqunda düşündürücü məqalələri, şübhəsiz ki, sizi xəyallarınızı və özünüzü daha dərindən dərk etməyə imkan verəcək.