Rüyada KRAL və İmperator görmək Yuxuda Kralların mənası

 Rüyada KRAL və İmperator görmək Yuxuda Kralların mənası

Arthur Williams

Padşahları və imperatorları xəyal etmək şərəf və sərvət arzusu ilə əlaqələndirilirmi? Yoxsa o, yalnız özünün “qüdrətli” keyfiyyətlərini göstərir? Kral və İmperator yuxularda rast gəlinə bilən kişi enerjisinin başqa bir tərəfidir, dilənçinin, zahidin, asketçinin enerjisinin əksinədir. Bu enerji növünün müasir insanın həyatına necə təsir edə biləcəyini və özünü təqdim etdiyi müxtəlif yuxu görüntülərinin mənaları nə ola biləcəyini öyrənək.

Yuxuda KRAL

Yuxuda KRAL görmək və ya İmperator haqqında yuxu görmək insanın GÜCÜ yaşamaq və şəxsi təsdiqləmə tərzini araşdırmaq deməkdir.

Yuxudakı Kraliça qadın arxetipinin bir cəhəti olduğundan, RE onu təmsil edir. kişi aspektidir və hərəkətlərdə və işlərdə ifadə olunan tanınmış və hörmətli güc və gücü təcəssüm etdirir.

Yuxulardakı RE, müvəqqəti və ilahi gücün ifadəsidir və idealları təmsil edə bilər. xəyalpərəst ruhani yola və insanın təkamül dərəcəsinə meyl edir.

Ən yüksək hakimiyyət, qanun, başqaları üzərində hökmranlıq, maddi sərvət və ya ən yüksək təcəssüm kimi daha çox maddi şeylərə işarə etməklə yanaşı.

Bu, çox vaxt atanın, babanın və ya şəxsiyyətin təcəssümüdür kimə güc və müsbət keyfiyyətlər aid edilir, ona qarşı heyranlıq və hörmət hiss olunur, lakin bu necə baş verir?hər bir simvol üçün hətta yuxulardakı KRAL da onun mənalarını kökündən dəyişdirə, ədalətsizliyin, zülmün və tiranlığın aspektlərini işıqlandıra bilər. RE-nin aktiv kükürd, qızıl, günəş və Kraliça, civə, ay, qadın tərəfindən təmsil olunan qütblükdə tarazlıq axtaran bütün kişi simvollarına uyğun gələn element olduğu kimyavi proses.

Beləliklə, Padşahın simvolunun ən yüksək mənası, görünməsə də həmişə mövcud olan və MÜQƏDDƏS TOY ( coniunctio oppositorum ) tərəfindən təqdis olunan ideal gərginlikdə onun əksi ilə birləşmək olacaq. ) onun vasitəsilə ilkin, universal və xilaskar cəmidir.

Həmçinin bax: Bir təyyarənin qəzaya uğradığını xəyal etmək. Təyyarə xəyalının mənası

İmperatorun Yuxuda Görülməsi Simvolizm

İmperatorun Yuxuda Görülməsi

İmperatorun simvolizmi Böyük Arcanum ilə əlaqəli n. Tarotun 4-ü: hökmranlıq edən güc, liderlik bacarıqlarında möhkəmlik və konkretlik, onun hökmranlığının sabitliyi.

İlahi olan və ya Allahı təmsil edən ƏN BÖYÜK gücün simvoludur. imperator yer üzündə sərəncam verən, yaradan və həyata keçirən və ona qarşı çıxa bilməyəndir.

O, ən yüksək yüksəlişi, ən iddialı hədəfi, ən pozulmaz qaydaları təmsil edir və bu səbəbdən o, Freydin Supereqonunu yuxularda təcəssüm etdirir.

Kişi üçün RE xəyal etmək

Bir insan üçünKralı yuxuda görən kişi onun kişi keyfiyyətləri və ona yetkinlik və özünü dərk etmək üçün lazımi yer vermək ehtiyacı ilə əlaqələndiriləcəkdir. Xəyalpərəst üçün Kral cazibədarlığı və gücü birləşdirən kişi idealını təmsil edəcək, o, qoruyucu bir yoldaş obrazı olacaq və resurslarla zəngin (hətta maddi olanlar), həyatında mərkəzi yer tutan bir sevgi münasibəti olacaq və ya bu ideallaşdırılmışdır.

Yuxuda KING  və İmperator Mənası

Yuxuda KRAL görmək insanın öz " şəxsi səltənətinin "inşasına, yəni tikintiyə bağlıdır. insanın şəxsiyyətinə, intim və sosial məkanına, ortaya çıxmaq və tanınmış rola malik olmaq, tanınmaq ehtiyacına.

KRAL və ya İmperatorun simvolu kompensasiya yuxusunda asanlıqla görünə bilər. : anonim və qeyri-qənaətbəxş bir həyat yaşayan, hərəkətlərinin kəskin olmadığını hiss edən xəyalpərəst, Kral olmağı xəyal edə və özünü başqalarının təsdiqi və hörməti ilə əhatə olunmuş mərasim aparatında görə bilər.

Və. Beləliklə, onun reallıqda çatışmadığı məmnuniyyəti hiss edin, başqalarının həzz və hörmət hissini əldə edin.

Eyni şəkildə imperator haqqında xəyal etmək və ya imperator olmaq arzusunda olanların məyusluğunu ortaya çıxara bilər. əmr etmək və qərar vermək istərdim, amma edə bilməz və ya itaət etməyə məcbur olanlardanbaşqalarına.

Ancaq yuxuda olan həm Kral, həm də İmperator xəyalpərəstdə mövcud olan imkanlara işarə edir və bu imkanlar “şərəflənmək ”, vurğulanıb ifadə edilir.

Həmçinin bax: Röyada ŞAL, ŞAL və FULARD görmək nə deməkdir?

Röyada KRALLAR və İmperatorların mənasını belə ümumiləşdirmək olar:

 • namus
 • güc və güc
 • güc axtarmaq
 • üstünlük
 • bilik
 • qərar vermə bacarığı
 • ideal nailiyyət
 • hakimiyyət
 • qaydaları
 • əxlaqi
 • supereqo
 • ədalət
 • sərvət
 • kişi
 • ata
 • Allah
 • əzginlik
 • tiranlıq

Kral rəmzləri

Yuxuda KRAL və ya imperatorun simvolunu təhlil edərkən nəzərə almaq vacibdir (əgər onlar nəzərə çarparsa) və xatırlanır ) onun rolu ilə sıx bağlı olan bəzi elementlər: kral üzüyü, əsa, tac, taxt.

Bu simvolların hər biri yuxuya fərqli iz qoymağa kömək edir və təhlili daha şəxsi olana yönəldir. mənaları və xəyalpərəstin reallığı ilə əlaqələndirilir.

Yuxuda KRAL görmək   15 Oneiric təsvirlər

1. Kral və ya İmperator olmağı xəyal etmək

bir rola işarə edə bilər “mərkəzi ” və insanın yaşadığı situasiyada vazkeçilməzdir, ortaya çıxmaq və idarəedici statusa çatmaq arzusu. Çox vaxt bu, reallıqda, həyatda çatışmayan hər şeyə görə məyusluğu əks etdirirməmnunluq və tanınmamaq və ya məqsədlərinə çatmağın qeyri-mümkünlüyü və ya başqaları tərəfindən itaət edilmək səbəbiylə.

2. Kralı taxtda görmək

kişi enerjisinin simvoludur (xarici və öz daxilində) daha güclü, bacarıqlı və tanınan, xəyalpərəstin ehtiyac duyduğu müdafiəni təmin edə bilər. Uğur və nailiyyətlərə dəlalət edən müsbət obrazdır.

3. Yuxuda kralın tac taxması

qüdrətinin (iradəsinin, məqsədlərinin, qayda və qərarlarının) tanınması və tanınması deməkdir. hamı tərəfindən qəbul edilir.

Uğur rəmzidir, əldə edilmiş məqsədə işarə edə bilər

4. Yuxuda kralı məhkəmənin ortasında görmək

idarəçiliyə işarə edir. kollektiv sferadakı güc və məmnunluqlar, həm də ondan irəli gələn çətinliklər.

Xalqın təfsiri üçün bu, başqalarının aldatmalarına və paxıllığına işarə edir.

5. Yuxuda görmək. məhbus KING

hədiyyələr ” “ məhbuslar” olan və xəyalpərəstin reallığında özünü ifadə etmək imkanı olmayan “ hədiyyələr ” keyfiyyətlərini və resurslarını əks etdirir. Ola bilsin ki, xəyalpərəstin psixi dinamikasında daha çox yerə sahib olan, özünü göstərməməyi üstün tutan və ya “aşağı uçmağı” sevən və hər bir fərqli ehtiyacı əzməyi bacaran daha qorxulu və təmkinli hissələr var. .

6. Yuxuda qoca padşah görmək

çox vaxt aşağıdakılara aiddiryaxın adam (bəlkə də qoca ata və ya baba) öz rolunu qoruyub saxlayan, lakin artıq onu müdafiə etmək üçün lazımi gücü olmayan və ya öz yerini tutmaq, eyni liderlik roluna sahib olmaq arzusu ilə (gənc şahzadə qoca kralı öldürür) ).

Bu, indi öz daxilində nəyin köhnəldiyini və köhnəldiyini, həm də köhnəlmiş və faydasız bir güc formasını göstərə bilən bir görüntüdür.

7. Ölən Kralı yuxuda görmək

o deməkdir ki, insanın güc rolunun artıq dəyişməli və dəyişməli olan mövcud səbəbi yoxdur və ya qonşularına yaxın olan bir kəsdə artıq səlahiyyət və güc tanımır.

8. Kinqin ölüm hökmünü xəyal etmək    Yuxuda görmək ölümə məhkum edilmiş İmperatorun

yuxarıda olduğu kimi, eyni zamanda "kral " (mükəmməl, özünümərkəzli) münasibətinə də istinad edə bilər ki, onlar artıq təqdir edilmir və azaldılmalıdır.

Bu o deməkdir ki, artıq başqalarından itaət və hörmət gözləmək olmaz.

9. Padşahı öldürməyi xəyal etmək

öz səlahiyyətlərinə hörmət etməyi bilməməyə bərabərdir. və liderlik , onları tanımır, özünə inamsızlıq səbəbindən onları incidir və sıxışdırır.

Ancaq eyni görüntü həyatda və bəlkə də çox yer tutan bu aspektlərin ölçüsünün dəyişdirilməsinin zəruriliyini göstərə bilər. xəyalpərəstin psixi dinamikası.

10. Padşahlığı olmayan Kralı yuxuda görmək

keyfiyyətlərə və resurslara malik olmaq deməkdir.ambisiyalarını ortaya çıxarmaq və həyata keçirmək lazımdır, lakin heç bir izləmə, başqaları tərəfindən tanınmamaq lazımdır.

11. Kralın üzüyü ilə öpüşmək xəyalında

hörmət, birlik jestidir. və xəyalpərəst üçün padşah kimi olan birinə sədaqət, ixtiyar tanıdığı, hörmət və sədaqət lazım olduğu bir kəsə sədaqət.

Bəzi yuxularda özünə hörmətə, özünü dərk etməyə və şanslı vəziyyətinə işarə edir. .

12. Zalım padşahı yuxuda görmək

simvolun mənfi tərəflərini, bəlkə də sizə yaxın bir insanda özünü göstərən və ya tanımalı olduğunuz zülm və təkəbbürü ortaya çıxarar.

Bu, bütün şəfqət və anlayışı silən güc və özünə hörmətin yüksəlməsinə işarə edir.

13. İmperatorun ölümə məhkum edilməsini xəyal etmək

oxşar mənalar verə bilər. yuxarıdakı şəklə, lakin daha tez-tez öz dəyərlərinə uyğun olmayan hər hansı bir enerjini (introyeksiya edilmiş dəyərlərə) “ əzən ” (repressiya edən) sərt və məzlum İlkin Mənə bağlıdır. ailə və xəyalpərəstin böyüdüyü mühitə).

14. Kral və Kraliçanı birlikdə yuxuda görmək

tamlıq və müvəffəqiyyət rəmzidir. Bu, iki əks qütbün birliyinə, belə birliyin gətirə biləcəyi tarazlığa və harmoniyaya işarə edir.

15. Sikkə və ya digər oyun kartları kralını xəyal etmək simvolizm və simvolizm üçün

mənasımüxtəlif oyun kartları üçün sizi əlaqəli məqaləni oxumağa dəvət edirik: “Yuxuda oyun kartları”.

Marzia Mazzavillani Copyright © Mətnin təkrar istehsalı qadağandır

Bizi tərk etməzdən əvvəl

Hörmətli xəyalpərəst, burada ən müsbət və nüfuzlu kişi enerjisinin başqa bir simvolu var, ümid edirəm ki, KRAL simvolizmini bilmək sizin üçün maraqlı olub. bu barədə yazmaq mənim üçün olub.

Unutmayın ki, kralın və ya imperatorun göründüyü bir yuxu görsəniz, onu məqalənin şərhlərində burada yerləşdirə bilərsiniz və mən sizə cavab verəcəyəm.

Və ya özəl məsləhətləşmə ilə daha çox öyrənmək istəyirsinizsə mənə yaza bilərsiniz.

Əsərlərimi indi yaymağa kömək edirsinizsə, təşəkkürlər

MƏQALAYI PAYLAŞIN və BƏYƏNMƏK

Arthur Williams

Ceremi Kruz təcrübəli yazıçı, yuxu analitiki və özünü yuxu həvəskarı adlandıran bir insandır. Xəyalların sirli dünyasını araşdırmaq üçün dərin ehtirasla Ceremi karyerasını yuxuda olan zehnimizdə gizlənən mürəkkəb mənaları və simvolizmi açmağa həsr etmişdir. Kiçik bir şəhərdə doğulub böyüyərək, o, yuxuların qəribə və müəmmalı təbiətinə erkən valeh oldu və nəticədə onu Xəyalların Təhlili üzrə ixtisaslaşaraq Psixologiya üzrə Bakalavr dərəcəsinə yiyələndi.Akademik səyahəti boyu Ceremi yuxuların müxtəlif nəzəriyyələri və şərhləri ilə məşğul olur, Ziqmund Freyd və Karl Yunq kimi tanınmış psixoloqların əsərlərini öyrənirdi. O, psixologiya sahəsindəki biliklərini fitri maraqla birləşdirərək, xəyalları özünü kəşf etmək və şəxsi inkişaf üçün güclü vasitələr kimi başa düşərək, elm və mənəviyyat arasındakı uçurumu aradan qaldırmağa çalışırdı.Cereminin Artur Uilyams təxəllüsü ilə idarə olunan "Yuxuların Təfsiri və Mənası" adlı bloqu onun təcrübəsini və fikirlərini daha geniş auditoriya ilə bölüşmək üsuludur. Xəyallarımızın çatdırdığı şüuraltı mesajlara işıq tutmaq məqsədi ilə vasvasılıqla hazırlanmış məqalələr vasitəsilə oxuculara müxtəlif yuxu simvolları və arxetiplərinin hərtərəfli təhlili və izahları təqdim edir.Xəyalların qorxularımızı, istəklərimizi və həll olunmamış duyğularımızı anlamaq üçün bir qapı ola biləcəyini qəbul edərək, Ceremi həvəsləndirironun oxucularını zəngin xəyal dünyasına qucaqlamaq və yuxu yozumu vasitəsilə öz psixikasını araşdırmaq. Praktik məsləhətlər və üsullar təklif etməklə, o, fərdlərə yuxu jurnalını necə tutmaq, yuxuların xatırlanmasını artırmaq və gecə səyahətlərinin arxasında gizlənmiş mesajları açmaqla bağlı bələdçilik edir.Ceremi Kruz, daha doğrusu, Artur Uilyams, xəyallarımızın daxilində olan transformasiya gücünü vurğulayaraq, yuxu təhlilini hamı üçün əlçatan etməyə çalışır. Rəhbərlik, ilham və ya sadəcə olaraq şüuraltının müəmmalı səltənətinə nəzər salmaq istəsəniz, Jeremy-nin bloqunda düşündürücü məqalələri, şübhəsiz ki, sizi xəyallarınızı və özünüzü daha dərindən dərk etməyə imkan verəcək.