Śnienie o żołnierzach Znaczenie żołnierzy i żołnierzy we śnie

 Śnienie o żołnierzach Znaczenie żołnierzy i żołnierzy we śnie

Arthur Williams

Śnienie o żołnierzach, widzenie żołnierzy i wojowników w snach konfrontuje śniącego z szeregiem instynktów, od naturalnej agresji, samoobrony i poczucia obowiązku po przemoc i sadyzm. Ten artykuł wyjaśnia powiązania z tymi energiami, rzeczywisty kontekst, w którym są one wyrażane oraz wiele obrazów sennych, w których pojawia się ten symbol wojownika.

Śniąc o żołnierzach e śniące wojsko z bitwami, obrażeniami i krwawymi scenami jest bardzo powszechne.

Nawet ci, którzy nie doświadczyli wojny i nigdy nie byli żołnierzami, mogą marzyć o scenach wielkiego realizmu i przemocy, ponieważ wojna i żołnierze są częścią zbiorowej wyobraźni, w której odzwierciedlają archetyp bohatera i wojownika, starożytne i żywotne energie obecne w każdym człowieku.

Energie związane z samoobroną, asertywnością i naturalną agresją, kolejny aspekt męskiego archetypu z siłą, determinacją, odwagą i strategią, której potrzebuje marzyciel.

Rzeczywiście śniąc o żołnierzach zwraca uwagę na aspekty osobowości, które dotyczą obrony śniącego, ale także jego zdolności do ataku w razie potrzeby.

Są to aspekty, których albo jesteśmy świadomi, albo nie.

Potrafią wyrażać siebie w codziennym życiu za pomocą cech, które definiuje się jako " wojskowy "dyscyplina, zdolność do dowodzenia lub posłuszeństwa, lub które są nieznane śniącemu i działają w nieświadomości, pojawiając się w snach, popędach i automatyzmach.

Aspekty, które są konformistyczne i uporządkowane, ale zdyscyplinowane i odważne, przywiązane do ideału, do terytorium do obrony i do miłości do kraju, lub aspekty, które kochają chaos, konflikt, przemoc, które odczuwają potrzebę zabijania.

Łatwo zauważyć, że śniąc o żołnierzach to symboliczny obraz, który może prowadzić do zupełnie różnych znaczeń, ponieważ archetyp wojownika obejmuje wiele niuansów, które spadają między dwoma przeciwnymi biegunami: z jednej strony mamy agresję, inwazję, żądzę podboju, az drugiej obronę ojczyzny i najsłabszych, współczucie, poczucie służby, ideały.

Znaczenie snu o żołnierzach

Aby zrozumieć znaczenie obrazów sennych związanych z śniąc o żołnierzach śniący będzie musiał zastanowić się nad cechami, które instynktownie przypisuje żołnierzowi i wojsku. Poniżej wymieniam najczęstsze i te, które najłatwiej wyłaniają się z tego przypisania:

Zobacz też: Mleko we śnie Co to znaczy śnić o mleku?

W pozytywnym

 • odwaga
 • władza
 • wytrwałość
 • poczucie obowiązku
 • odpowiedzialność
 • duch poświęcenia
 • wartości, których należy bronić

Negatywnie:

 • sadyzm
 • przemoc
 • agresja
 • obezwładniający
 • władza
 • ślepe posłuszeństwo
 • zasady i zarządzenia

Śniąc o żołnierzach może odnosić się do każdej z tych cech, odzwierciedlać sprzeczne sytuacje, których śniący doświadcza w jakiejś sferze swojego doświadczenia, lub nadawać ciało i głos części siebie, która wyraża cechy wymienione powyżej.

Żołnierze w snach mogą wskazywać:

 • część osobowości, która niesie ze sobą strukturę i zasady
 • partia, która chce bronić i chronić
 • ciemniejsze części siebie: autorytarne, agresywne, brutalne

Poszukiwane znaczenia są zatem związane z tymi aspektami i śniąc o żołnierzach ujawni tendencję do wyrażania cech już wymienionych lub, przeciwnie, potrzebę ich integracji, tak aby charakter był wzmocniony i mógł dojrzewać, rosnąć i ewoluować po drodze.

Na przykład, Osoba, która jest zbyt uległa i łatwo pada ofiarą żądań i nadużyć ze strony innych, może śnić o żołnierzach i sytuacjach konfliktowych lub o zabijaniu i obezwładnianiu.

Marzenia o rekompensacie którego funkcją jest wypełnienie braku i skonfrontowanie śniącego z tą energią, która istnieje w jego systemie psychicznym i która może być przekształcona, zintegrowana i wykorzystana w najbardziej odpowiedni sposób i w najbardziej odpowiednim czasie. Śniący odniósłby wielką korzyść z wiedzy o tym, jak rozpoznać (i wykorzystać) swoją energię. wewnętrzny żołnierz Jego życie i relacje przeszły metamorfozę.

[bctt tweet="Marzyciel bardzo skorzystałby na wiedzy, jak rozpoznać i wykorzystać swojego wewnętrznego żołnierza" username="Marni"]

Śniąc o żołnierzach 20 Najczęstsze obrazy

Podobnie jak w przypadku każdego innego symbolu, ważne jest, aby wziąć pod uwagę żołnierz lub żołnierze w snach Poniżej przedstawiono sytuacje senne, które mogą się pojawić i możliwe znaczenia, dzięki którym można połączyć sen z własną rzeczywistością.

Marzenie o byciu żołnierzem Marzenie o byciu żołnierzem

Identyfikacja z energią żołnierza wskazuje, że śniący jest w kontakcie z wojowniczym aspektem męskiego archetypu i być może musi wydobyć go z siebie, ponieważ może to pomóc mu poradzić sobie z problematyczną sytuacją lub możliwym konfliktem.

S zobaczyć żołnierza może mieć to samo znaczenie, ale nadal istnieje oderwanie od energii archetypu, a śniący musi jeszcze uświadomić sobie swoją zdolność i potrzebę " walczyć Sen jest pierwszym krokiem, który później doprowadzi go do zaakceptowania idei obrony i asertywności.

2. śniąc o żołnierzach zabijających

wskazuje na trwający konflikt i może odnosić się zarówno do subiektywnej rzeczywistości śniącego i potrzeby zmiany i przekształcenia aspektów siebie, jak i do obiektywnej rzeczywistości i możliwych kłótni i zachodzących zmian.

Są to sny, które mogą stać się koszmarami i mogą nawiedzać noce tych, którzy byli żołnierzami i doświadczyli wojny, zabijania i masakr. Mogą być objawami zespołu stresu pourazowego i prowadzić śniącego do ponownego przeżywania najbardziej dramatycznych i brutalnych wydarzeń w snach.

Śnić o rannym żołnierzu

Pokazuje zmęczenie i stres, jakie może powodować energia wojownika (ciągła walka w rzeczywistości): poczucie zmęczenia i utraty witalności, niezdolność do stawienia czoła przeszkodom i metaforycznemu wrogowi. Albo rana na dumie, poczucie bycia celem i uderzonym w jakiejś sytuacji, niezdolność do obrony i wyróżnienia się wśród innych lub na tle innych.rodzina.

Marzyć o nieuzbrojonym żołnierzu Marzyć o zagubionym żołnierzu Marzyć o wycofującym się żołnierzu

Wszystkie te obrazy odnoszą się do symbolicznego poddania się w obliczu konfliktowych sytuacji. Są to sny, które mogą wskazywać na czas transformacji w życiu śniącego, potrzebę przedefiniowania swoich priorytetów i wartości.

Żołnierz w snach reprezentuje aspekty osobowości związane z ideą porządku i posłuszeństwa, związane z wartościami, które być może były przekazywane, a nie dyskutowane, które były biernie akceptowane.

To nieuzbrojony żołnierz w snach może wyrażać brak znaczenia odczuwany w walce, reprezentując część siebie, która nie identyfikuje się już z resztą grupy i mundurem (symbol przynależności do ideałów, rodziny, środowiska pracy, religii).

Ale sam sen może być postrzegany jako pierwszy znak potrzeby zaradzenia temu brakowi motywacji. Może wstrząsnąć śniącym i wysłać mu wiadomość " umorzenie uświadomić mu potrzebę większej dyscypliny, zaangażowania i jasności w definiowaniu własnych celów "bitewnych" lub celów wroga (zdolność do wyznaczania granic ingerencji innych osób lub działań, które mogą mu zaszkodzić).

5. śniąc o armii żołnierzy

może odnosić się do siły, agresji, przymusowego autorytetu, który śniący odczuwa w jakiejś sferze, może również odnosić się do chęci przekonania innych, do szczególnego nacisku, który próbuje " przebić się "Następnie należy zastanowić się nad konfliktami, których nie docenia się w rzeczywistości i które należy dokładniej przeanalizować.

6. śnić o uzbrojonych żołnierzach

należy postrzegać w odniesieniu do broni, którą sen podkreśla.Broń można uznać za 'narzędzia' które należą do śniącego lub do osoby, która mu zagraża, reprezentują zdolności, cechy, które istnieją w nim (lub w innych ludziach, z którymi jest w konflikcie), które muszą się pojawić i które mogą go obronić w jakiejś sytuacji. Broń może być symbolem nadmiernej agresji w jego działaniach, będąc " narzędzie przestępstwa których może nie być świadomy.

Wojskowy sen

może wskazywać na zdolność do dyscypliny i zasad, pokazywać przynależność do grupy i dominację sztywnego i ustrukturyzowanego pierwotnego "ja" lub odwrotnie, wskazywać na potrzebę większego porządku i dyscypliny.

8) Marzenie o byciu generałem

Jest związany z autorytatywnym i strategicznym aspektem siebie, zdolnym do patrzenia na rzeczy z bardziej zdystansowanego punktu widzenia. Wskazuje na zdolność do abstrakcji, zdolność do dowodzenia i szybkich decyzji. Śniący będzie musiał zadać sobie pytanie, w jakim środowisku zachowuje się jak generał, który dowodzi i decyduje za wszystkich.

9. marzenie o byciu nazistowskim żołnierzem

jest obrazem, który wyłania się jako odrzucenie całej kultury. Nazistowski żołnierz, a czasami Niemiecki żołnierz w snach Są to aspekty cienia, części osobowości związane z agresją, które, długo tłumione, prezentują się w tych brutalnych i ekstremalnych rolach, wywołując wielki strach u śniącego, który nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób jego umysł może rodzić takie obrazy. W rzeczywistości to jego nieświadomość wydobywa instynkty i emocje, które stały się przerażające i demoniczne i które muszą zostać usunięte.zbadane i opracowane.

10. marzenie o byciu partyzantem

reprezentuje " odporność". oznacza formę ucisku, której śniący doświadcza i przeciwko której się buntuje. Sen wskazuje na jego zdolność do oporu i znalezienia strategii ucieczki i rozwiązania problematycznej i niesprawiedliwej sytuacji.

11. śnienie o żołnierzach zabijających mnie Śnienie o byciu zabitym przez żołnierza

podkreśla problem lub sytuację, w której czujemy się zdani na łaskę innych, bez możliwości i zdolności do obrony, wskazuje na poczucie bycia pozbawionym czegoś (szacunku, czasu, miłości, uwagi), podkreśla konflikt między reaktywnymi, zdecydowanymi i zorganizowanymi częściami nas samych (żołnierz), które dążą do szybkich zmian, a tymi, z którymi się identyfikujemy, być może bardziej spokojnymi i bardziej zorganizowanymi.nieszkodliwy, ale być może również niechlujny, metodyczny, bohemy.

12. śniąc o płaczących żołnierzach

może wydobyć na powierzchnię poczucie przymusu i względnego smutku związanego z dyscypliną, która nie jest wybrana, ale narzucona, z idealnymi programami i celami, które nie są własne, ale czujemy się zobowiązani do ich przestrzegania.

Jest to uderzający obraz, który może również wskazywać na moment zerwania i zmiany, odwrotu od zbyt odważnych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością. Być może nadszedł czas, aby zastanowić się nad tym, co jest naprawdę ważne i podążać za sercem lub pozwolić sobie na " odpoczynek wojownika ".

13) Marzenie o kobietach-żołnierzach

jest związany z agresywnym i silnym aspektem kobiecego archetypu, jest związany z mitem Amazonki, wojowniczej kobiety, która oprócz siły i zwinności rozwiniętej jak u mężczyzny, wie, jak wykorzystać intuicję i inne kobiece cechy, aby osiągnąć swoje cele.

W marzenia kobiety można powiązać z rzeczywistym obciążeniem, z którym należy sobie poradzić, z rzeczywistym " bitwy do stoczenia w snach mężczyzny może wskazywać na bardziej wyrafinowane umiejętności wojownika, mniej szorstkie i oczywiste, bardziej ukryte, ale równie przerażające.

14) Marzenie o dzieciach-żołnierzach

Wskazuje na część osobowości związaną z wewnętrznym dzieckiem i bezbronność śniącego na łasce świata, wysuwaną na pierwszy plan w sytuacjach społecznych lub wykorzystywaną do manipulowania i oszukiwania oraz wyrażaną w naiwny i pozornie obraźliwy sposób. Na poziomie obiektywnym może wskazywać na maltretowane dzieci, prawdziwe dzieci wmarzyciel zmuszony do dyscypliny, zasad i (metaforycznych) bitew, które nie są ich własnymi.

15. śniąc o żołnierzach w czołgu

wiąże się z pójściem naprzód w życiu z decyzją i siłą, bez martwienia się o reakcje innych. Można pomyśleć o wyrażeniu jest jak czołg wskazujący na osobę lub sytuację nie do powstrzymania.

Ten senny obraz może mieć pozytywne i negatywne aspekty, oscyluje między ochroną zbiornika (odwaga i siła w stawianiu czoła życiu), a twardością stali, z której wykonany jest zbiornik (niewrażliwość na innych i na to, co dzieje się wokół).

16. sen o żołnierzach wysadzanych przez bombę

może reprezentować coś nagłego i traumatycznego, co zachwiało pewnością siebie śniącego i podważyło to, co myśli i w co wierzy. Być może jakieś zewnętrzne wydarzenie podważyło jego zdolność i chęć konfrontacji ze światem w pewny siebie, agresywny i odważny sposób.

17. śniąc o żołnierzach z armatą

Armata jest ciężką, niszczycielską bronią, która zionie ogniem i jest uważana za symbol falliczny. Śniący będzie musiał zastanowić się nad sytuacjami, których doświadcza, jak się broni, gdy czuje się atakowany lub jak zdobywa to, czego chce.

Możliwe, że w jego zachowaniu pojawia się nadmierna i nieproporcjonalna siła, przesadna arogancja. marzenia mężczyzny może wskazywać na męską siłę, bardzo agresywne i ciężkie podejście, które ma na celu zbieranie podbojów, ale może tworzyć wokół niego próżnię.

18. śnić o żołnierzach na koniach

Reprezentuje szczęśliwe połączenie siły, instynktu, pasji z dyscypliną, racjonalnością i metodą w służbie jakiejś idei. Można go uznać za pozytywny obraz, zwłaszcza gdy żołnierz na koniu galopuje spokojnie i nie jest zanurzony w tragicznych scenach wojny.

Wręcz przeciwnie, jeśli kontekst jest gwałtowny, a żołnierz agresywny, sen może łączyć się z siłą pasji, która może rządzić śniącym i wyrządzać szkody, lub z jego porywczością, siłą i odwagą, które mogą bronić i atakować w razie potrzeby.

Śniąc o żołnierzach z przeszłości Śniąc o rzymskich żołnierzach Śniąc o żołnierzach z łukiem

Żołnierze w snach mogą wyłaniać się ze starożytności i przedstawiać się pod postacią rycerzy, giermków, szermierzy lub jako prymitywni wojownicy należący do kultur plemiennych (Indianie amerykańscy, wojownicy afrykańscy itp.).

Reprezentują pojawienie się archetypowej energii związanej z naturalną wrodzoną agresją w człowieku, która prezentuje się w najbardziej akceptowalny sposób, aby osobowość śniącego została zapamiętana. Mogą mieć na nią wpływ filmy, książki, gry wideo.

20. śnienie o żołnierzach z science fiction śnienie o żołnierzach z przyszłości

Żołnierze przyszłości z łatwością pojawiają się w snach nastolatków i dzieci, gdzie reprezentują wyłaniającą się jakość związaną z energią żołnierza, energią " przyszłość ".

Interesujące może być zapytanie młodego marzyciela, jak czuje się z tym żołnierzem science-fiction, jakie emocje w nim wzbudza, jakie działania wykonał, jak się z nim związał, kogo mu przypomina. To, co wyłoni się z tej refleksji, będzie wspaniałym sposobem na zajęcie się tematem naturalnej agresji i nadanie mu należnego mu miejsca.

Przed opuszczeniem nas

Drogi czytelniku, kończę ten długi artykuł, prosząc o twoją opinię.

Możesz napisać do mnie w komentarzach i, jeśli chcesz, możesz opowiedzieć mi o śnie, który cię tu sprowadził.

Zobacz też: Śnić o języku Znaczenie języka i języka w snach

Jeśli uznałeś ten artykuł za przydatny i interesujący, proszę o odwzajemnienie moich wysiłków drobną uprzejmością:

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

To gest, który Tobie zajmie niewiele czasu, ale dla mnie jest bardzo ważny: przyczynia się do rozpowszechnienia tego, co piszę i daje mi ogromną satysfakcję 🙂

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

Tekst zaczerpnięty i rozszerzony z artykułu, który opublikowałem w Supereva Dream Guide w lipcu 2010 r.

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.