Śnienie o piwnicach Piwnice i piwnice w snach

 Śnienie o piwnicach Piwnice i piwnice w snach

Arthur Williams

Śnienie o piwnicy zwraca uwagę na nieświadomość i wskazuje na potrzebę wiedzy lub tendencję do strachu i zamykania się głęboko w sobie wszystkiego, co nie odpowiada wyobrażeniu śniącego o sobie. Artykuł podkreśla związek między jednostką a osobowością, gdzie piwnica jest podstawą i symbolem najbardziej ukrytych i tajemniczych części jaźni. Na końcu artykułuwymienił kilka sennych obrazów, w których pojawiają się piwnice i lochy.

śniąc pod ziemią

Śniąc o piwnicy oznacza nurkowanie w głąb siebie i, podobnie jak w przypadku jaskiń i podziemnych przejść, nawiązuje do głębi nieświadomości.

Jeśli rzeczywista piwnica wspiera całą strukturę domu, piwnica (symbol nieświadomości) znajduje się u podstawy domu (symbol osobowości).

Marzenie o piwnicy z winami konfrontuje śniącego ze wszystkim, co jeszcze nie pojawiło się w świetle jego świadomości: treściami psychicznymi, odrzuconymi aspektami osobowości, energiami, które należy jeszcze zintegrować i wszystkimi częściami istoty ludzkiej, które są obecne jako niezbadany potencjał.

Piwnica w snach wskazuje na najgłębsze warstwy psychiki w którym poruszają się bajkowe lub mitologiczne postacie, reprezentujące instynkty, korzenie i związek z przodkami, dziedzictwo rodzinne, dostępną energię życiową, która jest przechowywana i chroniona w tym miejscu.

Znaczący w tym względzie jest sen Junga w którym schodzi po schodach swojego domu do piwnicy, a stamtąd schodzi coraz głębiej, aż dociera do niezbadanej i starożytnej jaskini ze śladami przeszłości związanej z początkami człowieka.

Znaki, które sugerowały mu kontakt z przetrwałymi archetypowymi energiami przekazywanymi jako dziedzictwo genetyczne, doprowadziły go do wyśledzenia w indywidualnej nieświadomości śladów wspólnych dla całej ludzkości i do opracowania teorii nieświadomości zbiorowej.

Marzyć o piwnicy Znaczenie

Znaczenie piwnicy z winami w snach wiąże się z jego formą, lokalizacją i funkcją: może znajdować się pod ziemią, w fundamentach domu, lub prezentować się jako suche, wypełnione światłem pomieszczenie. Może być zamkniętym, pozbawionym światła miejscem, pełnym pajęczyn lub rodzajem spiżarni do przechowywania zapasów i wina lub pomieszczeniem do przechowywania nieużywanych rzeczy, jak ma to miejsce w przypadku strychu.

Ale w powszechnej wyobraźni piwnica to ciemne, zakurzone, przerażające miejsce, rodzaj lochu, w którym ukryte są przerażające rzeczy, ale także skarby, zapomniane i tajemnicze rzeczy, relikty przeszłości.

Z tego powodu sen o piwnicy wzbudza pociąg i strach, a często emocje te są pomieszane lub współistnieją ze sobą .

Śniący może czuć się chroniony w ukrytej piwnicy, osłonięty przed wścibskimi oczami, może chcieć eksplorować, może znaleźć ciemne zakamarki i wcześniej niewidoczne przedmioty, może odkryć klapy, które sięgają jeszcze głębiej. Lub wręcz przeciwnie, może czuć się przerażony, w niebezpieczeństwie, nie mogąc się wydostać.

Skarby do odkrycia w piwnicy marzeń (zapomniane przedmioty, rodzinne wspomnienia, skrzynie z monetami lub biżuterią) będą nawiązywać do wewnętrznego bogactwa, które śniący musi odkryć i rozpoznać w sobie, podczas gdy potwory i obecności czające się w cieniu będą wskazywać na odrzucone nieświadome treści, które muszą zostać zaakceptowane, zintegrowane i przekształcone, aby znaleźć miejsce w swoim życiu.

Znaczenie piwnicy z winami we śnie odnosi się do:

 • nieświadoma zawartość
 • zawartość renegata
 • zasoby wewnętrzne
 • instynkty
 • wspomnienia
 • wspomnienia
 • introspekcja
 • intymność

Marzyć o piwnicy 22 Obrazy marzeń

1. marzenie o zejściu do piwnicy

to akt introspekcji, który pokazuje potrzebę dostępu do najbardziej ukrytych części siebie i odbycia podróży wiedzy.

Być może śniący przechodzi przez czas trudności lub słabości i musi znaleźć nową siłę; ten sen pokazuje odwagę potrzebną do poszukiwania czegoś innego i bardziej skutecznego, aby sobie z nimi poradzić.

2. śnić o byciu zamkniętym w piwnicy

jest równoznaczne z byciem przytłoczonym przez wewnętrzne impulsy, ofiarą wewnętrznych fantomów i lęków, niezdolnym do oderwania się od tego, co czuje się w środku i co ma przewagę nad rozumem.

Zobacz też: Rekin w snach - śnienie o rekinie

Jest to władza nieświadomości nad umysłem, to nieświadome treści, które zajmują miejsce świadomych bez ich przekształcenia i które mogą sprawić, że ktoś zachoruje (lub oszaleje).

Sen może odzwierciedlać wspomnienia z dzieciństwa, lęki, traumy.

3. śniąc o ukrywaniu się w piwnicy

reprezentuje tendencję śniącego do introspekcji i często jego strach przed innymi, nie chcąc ryzykować konfrontacji z pomysłami i wymaganiami innych.

Zobacz też: Śnienie o Bogu Co to znaczy widzieć Boga we śnie?

Może to oznaczać czas depresji i smutku.

4. marzenie o kochaniu się w piwnicy

oznacza poszukiwanie zrozumienia, bliskości i głębokiej intymności z wymarzonym partnerem, jeśli taki istnieje.

Natomiast gdy ktoś śni o stosunku seksualnym w piwnicy z nieznajomymi, sen ten odzwierciedla potrzebę "bycie intymnym" z częścią siebie: akceptując ją, kochając, czerpiąc z niej nowe doznania i przyjemności.

Obraz może przywoływać wspomnienia z okresu dojrzewania i potrzebę odizolowania się lub ukrycia, aby doświadczyć seksualności zgodnie z własnymi pragnieniami i tendencjami.

5. marzenie o masturbacji w piwnicy

kondensują strach przed odkryciem, ale także przyjemność z pierwszych doświadczeń autoerotyzmu.

Może przedstawiać się jako sen o rekompensacie za przyjemność, która być może jest nieobecna w życiu śniącego.

6. śnić o powstaniu z piwnicy

oznacza ukończenie ścieżki wiedzy poprzez nawiązanie kontaktu z tym, co już istnieje w nas samych.

Uczucia doświadczane w tym śnie są bardzo ważne dla wyjaśnienia stanu śniącego: albo zadowolony i wdzięczny za to doświadczenie, albo przestraszony i pragnący uciec (od siebie).

Na poziomie obiektywnym sen ten może wskazywać na przezwyciężenie wątpliwości, problemów i moment " w dół" .

7) Marzenie o kamiennej piwnicy

wskazuje na solidność, ale także twardość i sztywność śniącego, jego wartości i wspomnienia są równie solidne, dobrze strzeżone i nie podlegają niepewności i wątpliwościom.

W popularnej interpretacji jest symbolem bogactwa i dobrobytu.

8. śniąc o piwnicy wykopanej w ziemi

nawiązuje do czegoś, co wciąż jest w ruchu, czegoś "niedokończony który zaprasza śniącego do "kopanie " ponownie, aby odkryć nowe aspekty siebie.

Marzenie o piwnicy z ubitej ziemi, do której wkradają się korzenie drzew lub znajdują się nory zwierząt, reprezentuje to, co porusza się głęboko w środku: instynkty, emocje, cechy, które leżą u podstaw osobowości śniącego.

W kulturze popularnej jest to symbol ubóstwa (zwłaszcza jeśli piwnica jest pusta).

9. śnić o piwnicy pełnej węgla lub drewna

Reprezentuje zasoby i rezerwy energii, które śniący posiada, dostępną i wciąż ukrytą siłę, z której można czerpać w czasach potrzeby i trudności. Zarówno węgiel, jak i drewno mogą być spalane w celu wytworzenia ciepła, co również nawiązuje do emocjonalnego świata śniącego, jego zdolności do oferowania ciepła, zrozumienia i miłości.

10. marzenie o zalanej piwnicy

wskazuje na wtargnięcie świata emocjonalnego, który przytłacza każdy inny aspekt jaźni i być może przeraża i hamuje wszelkie próby introspekcji i wiedzy.

Zwraca uwagę na potrzebę uznania siły własnych emocji.

11. śnić o ciemnej piwnicy śnić o brudnej piwnicy pełnej pajęczyn

odzwierciedla tajemnicę nieświadomości i najbardziej ukrytych i odrzuconych części, które mogą być przerażające, które są uważane za " inny niż on sam lub odrzucone.

Podczas gdy pajęczyny i brud w piwnicy nawiązują do tego, co z przeszłości ma tendencję do wpływania na teraźniejszość: bezużyteczne i przestarzałe aspekty lub przestarzałe wartości, które nigdy nie są kwestionowane.

12. śnić o oświetlonej piwnicy

jest symbolem samoświadomości i świadomości, oznacza podświetlenie aspekty osobowości: to znaczy, aby je poznać, być świadomym ich istnienia i różnorodności, aby wydobyć na powierzchnię nieświadome treści, które stopniowo się pojawiają.

13. śnić o sprzątaniu piwnicy

równa się potrzebie przetworzenia przeszłości i zrewidowania jej w świetle nowej ery i doświadczeń.

14. śnić o kopaniu w piwnicy

oznacza chęć wejścia jeszcze głębiej w wewnętrzną podróż, w której się znajdujemy, lub chęć odzyskania przeszłości, aspektów związanych z historią rodziny i przodkami.

15. marzenie o piwnicy pełnej zapasów

potrzeba uświadomienia sobie swoich wewnętrznych zasobów i cech, które podtrzymują marzyciela dzień po dniu.

Jest to symbol bezpieczeństwa, obfitości i możliwości, który w popularnej interpretacji oznacza bogactwo i szczęście.

16. marzenie o piwniczce z beczkami i winem

Reprezentuje ukrytą w sobie rezerwę siły i optymizmu, której należy być świadomym. Jest to potencjał, który można wykorzystać w razie potrzeby, ale także zaangażować się w społeczne aspekty życia.

Może wskazywać na autorytet i osobistą władzę.

Podobnie jak dwa poprzednie obrazy, popularna interpretacja czyni ten obraz symbolem dobrego biznesu i bogactwa materialnego.

17. śnić o znalezieniu skarbu w piwnicy

oznacza odkrywanie aspektów samego siebie "cenny i wyjątkowy "które zostały ukryte przez nawyk i przesadny aktywizm, ale które teraz jesteśmy gotowi zaakceptować.

18. śnić o myszach w piwnicy

to mniej kochane, miłe i zintegrowane części jaźni, które poruszają się w nieświadomości i które śniący odkrywa z obrzydzeniem i strachem, ale mogą również wskazywać na wspomnienia z dzieciństwa lub traumy, które nadal trzymają się teraźniejszości i niszczą poczucie własnej wartości.

19. śnić o złodzieju w piwnicy Śnić o pająkach w piwnicy lub innych nieprzyjemnych zwierzętach

wskazuje na tę część jaźni, która ma moc podważania poczucia własnej wartości śniącego, która sprawia, że czuje się on nikim, która pozbawia go siły i zdolności do interakcji z innymi.

Ale zarówno złodziej, jak i pająki, karaluchy i inne zwierzęta w piwnicy mogą mieć związek z obiektywną rzeczywistością jako symbol kogoś, kogo śniący się boi, kto ma na niego wpływ, kto czegoś od niego żąda, kto zagraża jego wolności i prywatnej przestrzeni.

W szczególności sen o dużym pająku w piwnicy może nawiązywać do mrocznej, pożerającej mocy sprawowanej nad śniącym przez bliską osobę (często matkę), coś, co pozostaje zakopane w nieświadomości.

20. śnić o kimś ukrywającym się w piwnicy

reprezentuje część siebie, która wyłania się do świadomości, często odrzuconą część, której śniący nie zna, ale której energię postrzega i obawia się.

21. Marzenie o piwnicy Marzenie o piwnicy

Podobnie jak piwnica, loch wskazuje na nieświadome głębie; poruszanie się i eksplorowanie lochu w snach oznacza eksplorację wewnątrz siebie, konfrontację z własnymi lękami, wydobywanie ukrytych aspektów na powierzchnię.

Często loch w snach jest ciemny i labiryntowy, często odczuwa się tam mroczne obecności lub jest się ściganym przez zwierzęta i potwory, sen wydobywa na powierzchnię aspekty siebie, których się wypieramy i od których uciekamy, to znaczy popędy, które są tłumione i nieakceptowane.

22. marzenie o podziemnym tunelu

podobnie jak powyżej, ale tunel dokładniej nawiązuje do trasy, którą należy pokonać lub reprezentuje kanał szyjki macicy i moment porodu.

Marzia Mazzavillani Copyright © Powielanie tekstu zabronione

Masz sen, który cię intryguje i chcesz wiedzieć, czy niesie on dla ciebie jakieś przesłanie?

 • Mogę zaoferować ci doświadczenie, powagę i szacunek, na które zasługuje twoje marzenie.
 • Przeczytaj, jak poprosić o prywatną konsultację
 • Subskrybuj za darmo NEWSLETTER Guide, kolejne 1600 osób już to zrobiło SUBSKRYBUJ TERAZ

Przed opuszczeniem nas

Drogi marzycielu, sen o piwnicy jest dość powszechny i mam nadzieję, że ten artykuł okazał się dla Ciebie przydatny.

Jeśli jednak nie znalazłeś tego, czego szukałeś, pamiętaj, że możesz opublikować swoje marzenie, w którym pojawia się piwniczka z winami, w komentarzach do artykułu, a ja odezwę się do Ciebie.

Możesz też napisać do mnie, jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę podczas prywatnej konsultacji.

Dziękuję, jeśli teraz pomożesz mi rozpowszechniać moją pracę

Udostępnij artykuł i polub go

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.