Lustro we śnie Znaczenie lustra i sen o lustrze

 Lustro we śnie Znaczenie lustra i sen o lustrze

Arthur Williams

Ten artykuł bada symbolikę lustra w snach związanych z obrazem siebie i potrzebą poznania siebie. Oprócz wkładu z kultury starożytnej i popularnej, artykuł zawiera znaczenia powtarzających się obrazów sennych, w których lustro pojawia się w snach. Na zakończenie przykładowe sny z moimi odpowiedziami.

Zobacz też: Księżyc we śnie - co to znaczy śnić o księżycu?

Lo lustro w snach Jest związany z introspekcją, samopoznaniem, świadomością. Pozwala skonfrontować się z tym, co śniący musi wiedzieć o sobie: co jest ukryte i ukryte głęboko w środku lub odwrotnie, co " odbija na zewnątrz " i które pokazuje innym.

Sen o patrzeniu w lustro może wskazywać na wewnętrzne poszukiwania i potrzebę analizy, ale także na nadmierne skupienie na sobie, egocentryzm, narcyzm, a nawet autoerotyzm.

To, co pojawia się w lustrze snu, można uznać za prawdziwe przesłanie snu.

Na powierzchni lustra w snach wyłaniają się aspekty osobowości śniącego, głód uznania i potrzeby. Dowiedzenie się, która część siebie jest związana z obrazem widzianym na lustrze w snach, jakie cechy i uczucia wywołuje w śniącym, będzie pierwszym sposobem na zrozumienie znaczenia snu. Aby dojść do tego wyniku w pierwszej kolejnościW fazie badania snów przydatne będzie udzielenie odpowiedzi na kilka pytań:

 • Czy jest to promienny, szczęśliwy, zdrowy wizerunek?
 • A może jest nudny, smutny i niemal przezroczysty?
 • Czy przypomina śniącego, czy też wygląda inaczej, obco lub potwornie?
 • Czy przypomina kogoś, kogo śniący zna?
 • Czy jest to wizerunek mężczyzny czy kobiety?
 • Czy to zwierzę?
 • Czy jest to obiekt?
 • A może nie ma odbitego obrazu i lustro w snach wydaje się puste, nieruchome i niezgłębione?

Odpowiedź umożliwi lepsze określenie cech tych obrazów jako symboli psychicznego ja, które śniący MUSI w końcu zobaczyć i rozpoznać jako część siebie.

Symbolika lustra w snach

Symbolika lustra w snach jest związana z wodą, którą można uznać za najstarsze lustro, zwierciadło rzeczywistości świata, nieba, słońca i księżyca, które z kolei jak lustro odbija światło słońca.

Lustro w starożytności służyło do obserwacji nieba i ruchu gwiazd, jego odblaskowa powierzchnia była medium, na którym pojawiał się ogrom świata, gwarancją " prawda". Czystość, szczerość, wiedza i poznanie, które są związane z lustrem w każdej kulturze i w każdej epoce historycznej, a które nawet dziś pojawiają się w symbolice lustra w snach.

Celem lustra jest prawda wykraczająca poza pozory, mądrość, oświecenie. Pomyśl o powszechnym wyrażeniu: Oczy są zwierciadłem duszy.

Zwierciadło odbija boskie światło, twórczą inteligencję, manifestację ducha. Obejmuje to koncepcję duszy jako zwierciadła, sformułowaną przez Platona, zgodnie z którą dusza odbija piękno lub brzydotę w zależności od orientacji jednostki i stopnia, w jakim zwraca się ona ku jednemu lub drugiemu.

W mitach i baśniach lustro umożliwia dotarcie nie tylko do rzeczywistości faktów, ale także do rzeczywistości serca, prawdy uczuć, sumienia. W baśni o Królewnie Śnieżce orzeczenia magicznego lustra kwestionowane przez złą królową zaprzeczają jej życzeniom, wydobywając prawdę na powierzchnię.

W micie o Narcyzie lustro jest kałużą wody, w której odbija się młody człowiek, a zakochany we własnym wizerunku, próbując do niego dotrzeć i nie rozpoznając siebie (nie mając samoświadomości), tonie.

Lustro w snach w starożytnej interpretacji

Lustro w snach w starożytnej interpretacji Zapowiadał sekretne grzechy, ukryte miłości, przedwczesne porody i smutki w rodzinie i romansie. W bardziej przychylnym spojrzeniu zwiastował narodziny dziecka, małżeństwo i nowości, do których należy podchodzić z ostrożnością.

W interpretacji popularnych snów Do dnia dzisiejszego lustro w snach zachowuje bardziej pozytywne znaczenie związane z nadchodzącymi nowymi rzeczami: ciążą, porodem i narodzinami, z jedynym wyjątkiem obrazu rozbitego lustra w snach, które zawsze wyraża negatywne znaczenie.

Nieszczęście związane z rozbitym lustrem jest przekazywane w kulturze i przesądach od wieków. Być może fragmentacja odbitych obrazów, która wydaje się nawiązywać do fragmentacji rzeczywistości i idei śmierci, może być przyczyną tej zabobonnej sugestii i strachu.

Lustro w snach 18 Obrazy ze snów

Poniżej znajdują się znaczenia obrazów powiązanych z s pekari w snach zawsze pamiętając, że każda sytuacja we śnie podlega nieskończonym zmiennym i że nawet ten symbol jest uwarunkowany historią, wspomnieniami, uczuciami i potrzebami śniącego.

Niezbędnym założeniem jest, aby nie przyjmować każdego znaczenia jako reguły, do której należy dostosować swoje przekonania. Przydatne i konieczne będzie zaufanie własnym uczuciom i rozważenie tylko tego, co budzi wewnętrzne echo.

1. marzenie o spojrzeniu w lustro i zobaczeniu siebie pięknym, schludnym, zadbanym

Odzwierciedla obraz bardziej konformistycznego i zintegrowanego pierwotnego ja, obraz, który lubimy dawać innym lub komuś w szczególności; może wskazywać na ukrytą niepewność, pragnienie bycia lubianym i dobrze akceptowanym lub uwodzenia kogoś.

2. marzenie o zobaczeniu siebie brzydkim w lustrze

Może wywoływać strach przed brakiem akceptacji, strach przed niezdolnością do oczarowania lub zdobycia osób bliskich śniącemu, lęk przed starzeniem się i utratą atrakcyjności seksualnej i zdolności uwodzenia.

Obraz brzydki w lustrze w snach może być symbolem odrzuconego "ja", którego nieprzyjemność kontrastuje z uwagą, jaką śniący poświęca swojemu publicznemu wizerunkowi. Może reprezentować poczucie winy, przeszłe wydarzenia, za które czuje się odpowiedzialny, " brzydki "myśli, które warunkują spokój.

3. marzenie o zobaczeniu siebie starego w lustrze

Obraz, który ucieleśnia archetyp Senex we wszystkich jego cechach związanych z upływem czasu oraz starzeniem się fizycznym i psychicznym: rezygnacja i potrzeba spokoju, mądrość i dojrzałość, potrzeba wspomnień i samotności. Może wywoływać strach przed starością i śmiercią.

Marzenie o tym, by zobaczyć siebie inaczej w lustrze

Może odnosić się do potrzeby nawiązania kontaktu z aspektem osobowości, który się manifestuje. Może wskazywać na możliwość bycia innym i odkrywania nowych obszarów doświadczenia. Lub poszerzenie osobowości i wzmocnienie swoich cech. Kiedy pojawia się niepokój lub cierpienie, można pomyśleć o braku samoakceptacji, o cierpieniu, które nie jest w pełni akceptowane.pojawia się.

5. śnić o tym, że nie widzi się własnego odbicia w lustrze

Niewidzenie siebie w lustrze we śnie może sygnalizować "ślepota " zmierzenie się z jakimś aspektem siebie, zniekształcone postrzeganie siebie, brak poczucia własnej wartości, poczucie, że się NIE ISTNIEJE, że nie ma się dla nikogo znaczenia, nie ma definicji ani wpływu na świat.

6. śnienie o patrzeniu w lustro i widzeniu innej osoby

Powinien skłonić do refleksji nad cechami tej osoby. Jeśli osoba jest znana i bliska śniącemu, łatwiej będzie zidentyfikować przypisywane jej cechy lub wady, które śniący będzie musiał odnieść do siebie jako zwierciadło własnego sposobu bycia lub jako potrzebę zintegrowania tych samych cech.

Jeśli osoba odbijająca się w lustrze we śnie jest nieznana, śniący staje w obliczu części siebie, która definiuje jego własne cechy lub archetypowe energie (kobiece, męskie, anima, animus), które będą musiały zostać zbadane.

7. sen o widzeniu zmarłej osoby w lustrze

Może reprezentować formę żałoby, gdy ktoś ma więzy krwi ze zmarłym, lub może zwrócić uwagę na możliwą wiadomość od niego lub cechy zmarłego, które również należą do śniącego.

Jeśli zmarły jest daleko od kręgu rodzinnego śniącego, obraz może odnosić się do epizodów z przeszłości związanych z tą osobą lub możliwych wiadomości od niej.

8. śnienie o obrazie w lustrze mówiącym do nas

Zapamiętywanie tego, co mówi obraz w lustrze we śnie, może być postrzegane jako symbol głębokiego i szczęśliwego kontaktu z częścią siebie, kanał komunikacji z nieświadomością i przesłaniem snu.

9) Marzenie o rozbiciu lustra

Obraz, który jest obciążony wszystkimi negatywnymi wpływami nieświadomie wchłoniętymi przez naszą kulturę, wpływami, które nie odnoszą się do nieszczęścia lub nadchodzącego nieszczęścia, ale do możliwego wewnętrznego chaosu, z którym trzeba sobie poradzić, problemów do rozwiązania lub sposobów bycia, które mogą zaszkodzić śniącemu.

 • Przypadkowe rozbicie lustra we śnie: może wskazywać na nieuwagę, niedbałość, powierzchowność
 • Dobrowolne rozbicie lustra we śnie: może być związany z uporem, brakiem chęci przyznania się do błędów, działaniem impulsywnym bez zastanowienia się nad konsekwencjami.
 • Znajdując lustro w snach już rozbitych Niezdolność do nawiązania prawdziwego kontaktu z samym sobą, niezdolność do zatrzymania się i medytacji nad sobą również z przyczyn zewnętrznych.

10. śnienie o rozbiciu lustra, gdy śniący patrzy w lustro

Może wywoływać wstrząsy i strach, ponieważ nadal wiąże się z przesądami i złymi znakami. Znaczenie jest związane z fragmentacją przekonań i pewności, które mogą nawiązywać do trwającego kryzysu lub doświadczania wszystkich trudności związanych z fazą przejścia z jednego wieku do drugiego.

Może to oznaczać trudność w znalezieniu " centrum "W pozytywnym sensie może reprezentować potrzebę rozpoznania i zaakceptowania wielości własnej istoty.

11. śnienie o byciu odbijanym we fragmencie rozbitego lustra

Ma pozytywne znaczenie, pokazuje zdolność reagowania i samoświadomość, wolę radzenia sobie z trudnościami poprzez poleganie na własnych zaletach. Wskazuje, że nie należy tracić ducha.

12. śnić o czarnym lustrze śnić o lustrze pełnym dymu

Jest to związane ze znaczeniem lustra w snach, w których nie można spojrzeć na siebie w lustrze, ale tutaj symbol jest bardziej fundamentalistyczny i zamknięty. Oznacza to, że śniący nie ma kontaktu ze swoim wnętrzem, że nie widzi poza bezpośrednią rzeczywistością faktów, że być może zbytnio identyfikuje się z racjonalnym umysłem.

Może również wskazywać na sytuację, która wydaje się "zamknięty " i skomplikowane, z którymi nie można się pogodzić, lub STOP świadomości w odniesieniu do przeszłości i pogrzebanych wspomnień: próba analizy i introspekcji, na którą śniący nie jest jeszcze gotowy.

13. śniąc, że widzisz krew w lustrze

Może wskazywać na sekretne cierpienie, które nie jest brane pod uwagę i o które się nie dba. Obraz może być przerażający i przypominać sceny z horrorów. Jego celem jest wstrząsnąć, zaimponować i reprezentować niebezpieczeństwo i utratę siły.

Jednak nawet w tym przypadku to odczuwane emocje będą miały znaczenie, ponieważ możliwe jest, że śniący nie jest zdenerwowany, a jedynie zaintrygowany i pobudzony tym obrazem, który będzie następnie powiązany z sangwinicznymi i namiętnymi uczuciami: erosem, seksem, złością i gwałtownymi reakcjami wywołanymi przez " wrząca krew ", od " krew wzbiera i oślepia umysł". (i zakrywa lustro świadomości).

14) Marzenie o kwestionowaniu lustra

Pokazuje potrzebę pomocy i wsparcia Być może śniący przeżywa trudny czas i napotyka przeszkody i problemy. Być może ma tendencję do szukania odpowiedzi i rozwiązań poza sobą.

Ten sen przywraca go do prawdy w sobie, która może złagodzić jego potrzeby i odpowiedzieć na jego pytania. Z tego punktu widzenia można go uznać za pozytywny sen, próbę wyjaśnienia jego wątpliwości i ukształtowania jego potrzeb.

15. Marzenie o magicznym lustrze

Magiczne lustro w snach, w którym wyłania się przyszłość, wydobywa na powierzchnię niepewność śniącego co do teraźniejszości, w której żyje, jego potrzebę szukania potwierdzenia i pomocy w trudnościach i wątpliwościach. Pewności, które pochodzą z góry, których nie trzeba pokonywać.

Może to odzwierciedlać dziecinny aspekt charakteru, ale może też być środkiem używanym przez nieświadomość, aby pokazać " co by się stało, gdyby... Z tego punktu widzenia może faktycznie przewidywać aspekty rzeczywistości, o których istnieje już wskazówka na poziomie nieświadomym, ale które świadomość ma tendencję do ignorowania.

16. śnić o byciu odbijanym w wodzie

Przywołanie mitu o Narcyzie może być związane z nadmiernym skupieniem się na sobie, narcyzmem i iluzjami, które zaciemniają postrzeganie rzeczywistości.

Być może śniący podąża w złym kierunku, być może jest przytłoczony emocjami bez rozsądku. Jest to obraz czujności, który wskazuje na potrzebę zwrócenia się w kierunku rzeczywistości i nie dawania się zwieść iluzorycznym pragnieniom.

Zobacz też: Sen o przyjaciółce obcinającej mi włosy Sen Antonelli

17) Marzenie o antycznym lustrze

Ze swoją zmatowiałą, utlenioną lub pokrytą kurzem powierzchnią może wskazywać na obojętność i nieświadomość, ignorowanie własnych potrzeb, nierozpoznawanie ich, zakopywanie. Może odnosić się do wspomnień z przeszłości lub potrzeby poszukiwania swoich korzeni.

Jeśli antyczne lustro we śnie jest zamknięte w pozłacanej, barokowej ramie, sen może być związany z narcyzmem i potrzebą nadmiernego dbania o swój publiczny wizerunek (często z braku poczucia bezpieczeństwa).

Oprócz tych możliwych znaczeń, należy ocenić te odnoszące się do obrazów odbitych na powierzchni lustra we śnie.

18) Marzenie o lusterku do torebki

Ma znaczenie związane z kobiecością i potrzebą jej uznania i integracji. Marzyć o utracie lusterka w torebce wskazuje na brak rozpoznania aspektów związanych z archetypową kobiecością w jej najbardziej zewnętrznych przejawach: kokieterii, dbałości o siebie, elegancji, uwodzenia.

Marzenie o byciu odbijanym w lustrze torebki To właśnie doświadczane uczucia powiedzą nam, w którym kierunku wskazuje obraz.

Kilka przykładów snów z lustrem w snach

Lustro w snach jest bardzo powszechnym symbolem. Poniżej znajduje się seria przykładowych snów z moimi odpowiedziami:

Kilka nocy temu śniło mi się, że jestem w swoim pokoju z przyjaciółką i siostrą. Biorę lusterko do ręki, ale ono się ślizga, upada i pęka, a one mówią mi, że to pech i że to 7 lat nieszczęścia.

Zaraz potem podnoszę drugie lustro do ręki i ono również upada, ale tym razem nie pęka. Co może oznaczać ten sen? Z góry dziękuję.

(Valentina-Bologna)

Lustro w snach Reprezentuje samoświadomość i potrzebę poznania samego siebie. To lustro, które podnosisz, które od razu się ślizga i które pęka, sprawia, że myślisz o potrzebie zobaczenia i lepszego zrozumienia tego, co dzieje się w tobie (a także na zewnątrz) oraz o twoich obawach, że nie będziesz w stanie poradzić sobie z trudnościami dorastania i innym sposobem radzenia sobie z rzeczywistością, który jest wymagany od tych, którzy wychodzą ze świata.dzieciństwo.

Jest to możliwe że istnieje również potrzeba przeanalizowania czegoś, co się wydarzyło i emocji, które z tego wynikły. Druga próba z lustrem, które nie pęka, może wskazywać, że pomimo obaw istnieje w tobie chęć skonfrontowania się z rzeczywistością wzrostu.

Śniło mi się, że wszedłem pod prysznic, aby umyć włosy. Kiedy wyszedłem, spojrzałem w lustro i zobaczyłem, że nie są już czarne, ale mają czerwonawy odcień.

Wołam mamę, ona zaczyna czesać moje włosy, staję przed lustrem i widzę, że moje włosy zaczynają przybierać bardzo jasny rubinowy odcień, a farba spływa mi po czole jak farba. (Anna- Rovigo)

Patrzysz w lustro i widzisz zmianę, a to z pewnością odzwierciedla rzeczywistość, ale może nadal nie wiesz, jak zaprezentować się innym, twoja osobowość wciąż musi się zdefiniować, są rzeczy, które sprawiają, że czujesz się niepewnie i próbujesz różnych podejść do rzeczywistości.

Rubinowa czerwień jest związana z siłą życiową, ale także do wybuchowej manifestacji uczuć i emocji, być może trzeba nauczyć się dozować to, co się czuje, znaleźć zrównoważony sposób mówienia i robienia.

Istnieje żywy i bogaty świat w tobie, których być może nie jesteś jeszcze w stanie w pełni wyrazić.

Matka, która czesze twoje włosy, jest aspektem ciebie, który może cię pocieszać i chronić oraz zapewniać bezpieczeństwo, którego potrzebujesz.

Śniło mi się, że miałam umalowaną połowę twarzy. Sporo makijażu spływało po mojej twarzy, gdy patrzyłam w lustro.

Ale nie płakałem i nie padało. W głowie miałem te słowa: DWOJE ZE MNIE. Nie pamiętam reszty snu. Czy może to być związane z koncepcją maski Pirandellego? (Lorenzo- Asti)

Oczywiście może oddzwonić Koncepcja maski jako ochrony i wizerunku społecznego. Ale zdanie, które słyszysz w swojej głowie: "Dwóch ze mnie "wydaje się również nawiązywać do psychicznej wielości. Dwoje z was, to dwa aspekty waszej osobowości, których być może używacie nieświadomie i które ujawniają się poprzez akt introspekcji (patrząc na lustro w snach ).

Odpływ może odnosić się do potrzeby uwolnienia się od tego, co " dodatkowo "Wydaje mi się, że jest to sen o samoświadomości i świadomości własnych możliwości.

Witaj Marni, ostatniej nocy śniło mi się, że stłukłam trzy lustra dotykając ich palcami, byłam pod wrażeniem. Czy możesz mi pomóc? (Carlotta - Turyn)

Rozbijanie tych luster Samo dotknięcie ich palcami i bez intencji może odnosić się do głębokich zmian zachodzących w tobie, potrzeby zerwania z przeszłymi zabezpieczeniami, a nawet zmiany obrazu siebie lub trzech aspektów ciebie. Może również wskazywać na popełnione błędy lub niezamierzone szkody.

Witam, śniło mi się, że mój ojciec nalega, aby skrócić mi włosy, które w rzeczywistości zapuszczam, chociaż bardzo się plączą. We śnie mówię mu nie i opieram się, po chwili pozwalam mu na małe cięcie, tylko przycięcie po bokach.

Podnosi maszynę, ale kiedy kończy, spoglądam w lustro i widzę, że zrobił ze mnie bałagan: moje włosy są tak krótko obcięte, jakbym została oskalpowana. Nie potrafię opisać tej złości (Luca- Perugia).

Ten sen podkreśla Dynamika z ojcem. Doświadczasz próby rozwoju " twoja droga Żądasz własnej przestrzeni i mocy, kultywując swój wizerunek, który ratyfikuje twój wzrost i zmianę (włosy, które chcesz wyhodować).

Może próbować udzielić ci rady Niecierpliwisz się, by znów poddać się jego autorytetowi i boisz się poczuć, że " pozbawiony władzy "(wyrzeźbiony) jak na obrazie, który widzisz w lustro w snach.

Drogi Czytelniku

Kończę ten długi artykuł, prosząc o opinię.

Możesz napisać do mnie w komentarzach i, jeśli chcesz, możesz opowiedzieć mi o śnie, który cię tu sprowadził.

Jeśli uznałeś ten artykuł za przydatny i interesujący, proszę o odwzajemnienie moich wysiłków drobną uprzejmością:

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Arthur Williams

Jeremy Cruz jest doświadczonym pisarzem, analitykiem snów i samozwańczym entuzjastą snów. Z głęboką pasją do odkrywania tajemniczego świata snów, Jeremy poświęcił swoją karierę odkrywaniu zawiłych znaczeń i symboliki ukrytych w naszych śpiących umysłach. Urodzony i wychowany w małym miasteczku, wcześnie rozwinął fascynację dziwaczną i enigmatyczną naturą snów, co ostatecznie doprowadziło go do uzyskania tytułu licencjata z psychologii ze specjalizacją w analizie snów.W trakcie swojej akademickiej podróży Jeremy zagłębiał się w różne teorie i interpretacje snów, studiując prace znanych psychologów, takich jak Zygmunt Freud i Carl Jung. Łącząc swoją wiedzę psychologiczną z wrodzoną ciekawością, starał się wypełnić lukę między nauką a duchowością, rozumiejąc sny jako potężne narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego.Blog Jeremy'ego, Interpretacja i znaczenie snów, którego kuratorem jest Arthur Williams, jest jego sposobem na dzielenie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z szerszą publicznością. Poprzez skrupulatnie przygotowane artykuły zapewnia czytelnikom wszechstronną analizę i wyjaśnienia różnych symboli i archetypów snów, mając na celu rzucenie światła na podświadome przesłania, jakie niosą nasze sny.Uznając, że sny mogą być bramą do zrozumienia naszych lęków, pragnień i nierozwiązanych emocji, Jeremy zachęcaswoim czytelnikom do objęcia bogatego świata snów i odkrywania własnej psychiki poprzez interpretację snów. Oferując praktyczne wskazówki i techniki, prowadzi osoby, jak prowadzić dziennik snów, poprawiać zapamiętywanie snów i odkrywać ukryte wiadomości kryjące się za ich nocnymi podróżami.Jeremy Cruz, a raczej Arthur Williams, dąży do tego, aby analiza snów była dostępna dla wszystkich, podkreślając transformacyjną moc, która tkwi w naszych snach. Niezależnie od tego, czy szukasz wskazówek, inspiracji, czy po prostu wglądu w enigmatyczną sferę podświadomości, prowokujące do myślenia artykuły Jeremy'ego na jego blogu z pewnością pozwolą ci lepiej zrozumieć swoje marzenia i samego siebie.