ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ. ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

 ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ. ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ? ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ, ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਾਂ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ... ਇਹ ਕੁਝ ਅਣਗਿਣਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲੀ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ, ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਤੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ,ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ: ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ , ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ: ਖੁਸ਼ੀ, ਪੈਸਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਰੰਗ, ਸ਼ਕਲ ਲਈ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਮਾਸਕ?

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ "ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਸਕ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਲਵਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, " ਸਲੀਕੇਦਾਰ " ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੱਪੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਦੂਰ,  ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਮਲੇਬੇਹੋਸ਼ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਕ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ “ ਕੌਟੂਰੀਅਰ” :

 • ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਠੋਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
 • ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਿ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਾ, ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਉਬੁਆਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਕਪੜੇ ਬਦਲਣ ” ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਰਥਾਤ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊ-ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਸੀ, ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵਰਦੀਆਂਸਿਪਾਹੀ, ਕੈਸੋਕਸ, ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ. ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨੀਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 1> ਕਾਰਨੀਵਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ , ਜੋ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ

ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ (ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਨਤਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ (ਨੰਗਾ), ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਚਿੱਤਰ।

2. ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪਨੇ

3. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ)

ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ, ਬੇਅਸਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ।

4. ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ   ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨਸੀ), ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਜਾਂ ਨਾਰੀਪਨ ਦੇ ਤੱਤ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

5. ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੈ-ਚਿੱਤਰ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

6. ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ, ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਹਿਲੂ।

7. ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਯਾਦ ਰਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

8. ਲਾਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੈਕਸੀ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਅਤੇ ਘੱਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਤਸਵੀਰ ਹੈਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ) ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ "ਸਜ਼ਾ" ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਅਸਲੀਅਤ। <3

9. ਕਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਠੋਰਤਾ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰਤਾ, ਰਹੱਸ, ਉਦਾਸੀ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੋਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

10. ਕਾਰਨੀਵਲ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਾ

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨੀਵਲ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਲੇਚਿਨੋ, ਪੁਲਸੀਨੇਲਾ, ਪਿਅਰੋਟ  ਕੋਲ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ:

 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਲੇਚਿਨੋ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਸੀਨੇਲਾ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਏਗਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਾਦਗੀ,
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਅਰੋਟ ਉਦਾਸੀ, ਉਦਾਸੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਦਰਸਾਏਗਾ।

11. ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

12. ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ:

 • ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਵਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ "ਪਾਇਲਟ" ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ: ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼।
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਵਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸਵੀਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ<11
 • ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਟ ਇੱਥੇ ਵੀ " ਇਲਾਜ " ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ "ਡਾਕਟਰ" ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਇਸ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 🙂

 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰੀਮ ਬੁੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ
 • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 1200 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਅਪਰੈਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੇਵਾ ਡਰੀਮ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸਟ

ਸੇਵ

ਸੇਵ ਕਰੋ

ਸੇਵ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸੇਵ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।