ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

 ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

Arthur Williams

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਉਣੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਜਲਦੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਵਿਸਤਾਰ, ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

<​​6>

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ. ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੁੰਗੀਅਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸ਼ੈਡੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੇਤੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ, ਮਨਘੜਤ ਕਲਪਨਾ, ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਪੇਖਿਕ ਡਰ, ਮਨਾਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਿੰਦਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਕੁਝ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ(ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ), ਪਰ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰੋੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ: ਉਪ-ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ, ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ " ਸ਼ੈਤਾਨੀ " ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਜਗਰ, ਕਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਰੋਤ।

ਇਹ ਵੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ-ਚੰਗੀ ਧਰੁਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੰਗਿਆਈ ਤੋਂ " ਵੱਖ ਹੋਣ" ਦੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  • ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
  • ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ?

ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਕਹੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ, ਹਨੇਰੇ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਫਰਾਇਡ ਅਤੇ ਜੰਗ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਫਰਾਇਡ ਲਈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਿਆਨਕ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਕਾਮਨਾ ਭਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗ ਲਈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ i ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾਲ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ 'ਤੇ ਪੱਧਰ, ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸਹਿਜ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ, "ਦੁਸ਼ਮਣ-ਵਿਰੋਧੀ-ਦੁਸ਼ਟ-ਸ਼ਿਕਾਰੀ" ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ

1. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ

ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਈਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ (ਗੁੱਸਾ, ਸੈਕਸ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ: ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਝੂਠ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜੂਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਜੀਵੀ, ਪਿੱਸੂ ਅਤੇ ਚਿੱਚੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

2. ਅੱਗ ਦੇ

ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੱਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. ਲਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ

ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਈਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਹ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਟਲੈਟ ਲੱਭਦਾ ਹੈ) ਲਾਲ ਰੰਗ, ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ।

4. ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ

ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼' ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਡਰ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਸਥਿਤੀਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨਾ ਜਿਨਸੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਕੇ ਪਰਤਾਵੇ, ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ, ਡਰ, ਅਣ-ਕਥਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

6. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ     ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਊਰਜਾ, ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਕਾਮਵਾਸਨਾ, ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਉਟਲੇਟ ਸਿਰਫ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖੋ:

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ

ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?(ਮਰੀਨਾ-ਪੀਸਾ)

ਇੱਥੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਚੰਭੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਵੇ, ਡਰ, ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ।

7. ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣਾਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ

ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ।

  • ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਵਾਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਡ੍ਰੀਮ ਰੀਐਂਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ. ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚਾਰਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਅਸਲ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਕੈਸਟਰੇਟ “।

ਅਤੇ ਹੋਰਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕੁਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਊਰਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਤਲ, ਜ਼ਾਲਮ, ਰਾਖਸ਼, ਭੂਤ।

ਅਤੇ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਸੇ, ਝਗੜੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਆਊਟਲੇਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ :

" ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ", ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਟੀਕ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈਵਿਰੋਧੀ ਧਰੁਵ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ।

ਮਾਰਜ਼ੀਆ ਮਜ਼ਾਵਿਲਾਨੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ © ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ

  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Rubrica dei dreams
  • ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ 1400 ਹੋਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ

ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕ, ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਾ ਸੋਗਨੀ ਸੁਪਰੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ:

ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ

ਪਾਓ

Arthur Williams

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੇਖਕ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੁਪਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸਨੂੰ ਡਰੀਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਉਡ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ।ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥ, ਉਪਨਾਮ ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਡਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਰੇਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਉਸਦੇ ਪਾਠਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਰਥਰ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਗੇ।