സ്വപ്നത്തിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ. വിലയേറിയ കല്ലുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. പ്രതീകാത്മകതയും അർത്ഥവും

 സ്വപ്നത്തിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ. വിലയേറിയ കല്ലുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. പ്രതീകാത്മകതയും അർത്ഥവും

Arthur Williams

വജ്രങ്ങൾ, മാണിക്യങ്ങൾ, മരതകം... സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെന്നപോലെ ആകർഷകവും അമൂല്യവുമാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്? അവ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ ഒരു പുതിയ സ്വപ്നം നിർമ്മിക്കാൻ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു അലങ്കാര ഘടകമാണോ?

5>

സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ ഗൂഢാലോചനയും കൗതുകവും നൽകുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ് അതിന്റെ സൌന്ദര്യവും പ്രതാപവും, അവയെ വേർതിരിച്ചറിയുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെയും നിറത്തിന്റെയും പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടേതായതും അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ “വിലപ്പെട്ട” എന്തെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. .

വർണ്ണ വ്യവസ്ഥകൾ ഓരോ വിലയേറിയ കല്ലിന്റെയും വിശകലനം, എന്നാൽ വിശകലനം, പ്രസക്തമായിരിക്കണമെങ്കിൽ, ഈ നിറവും ഈ കല്ലും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ ഉണർത്തുന്ന വികാരങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണം. സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ രത്‌നങ്ങൾ

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകളുടെ അർത്ഥം

ഞാൻ ജനപ്രിയ പാരമ്പര്യം പറയുന്ന വിവിധ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പഠിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇത് നമ്മെ തടയുന്നില്ല. സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകളുടെ അർത്ഥം സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നല്ല ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നല്ലതും വിലപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങളുമായി. സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യസ്‌ത സാഹചര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച സംവേദനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്തപ്പെടും.

1. കണ്ടെത്തുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നുനിലത്തെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിധി പോലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൗന്ദര്യവും നന്മയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഉയർന്നതും തിളക്കമുള്ളതുമായ വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും വ്യക്തിഗത മൂല്യത്തിന്റെയും സ്വന്തം അളവിലെത്താൻ.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾക്കിടയിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ വജ്രം പ്രത്യേക പരാമർശം അർഹിക്കുന്നു: ഇത് ഏറ്റവും വിലയേറിയതും തിളക്കമുള്ളതുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അത് പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതിനെ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും തിരികെ അയയ്ക്കുന്നു, അതിന്റെ കാഠിന്യം പഴഞ്ചൊല്ലാണ്, സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്ഫടികം പോലെ, അത് സത്തയുടെ പരിണാമത്തിലേക്കും പൂർണതയിലേക്കും നേടിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

2. ഒരു വജ്രം സ്വപ്നം കാണുക

(അത് കണ്ടെത്തുകയോ സമ്മാനമായി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക) ഉയർന്ന അളവിലുള്ള അവബോധത്തെയും ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന പാതയെയും ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയത്തെയും സൂചിപ്പിക്കാം. . അതിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആദർശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അത് ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിന്റെയും അമൂർത്തീകരണത്തിന്റെയോ സപ്ലിമേഷന്റെയോ പ്രതീകമായിരിക്കാം.

3. ഒരു വജ്രം മോഷ്ടിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ നിന്ന് അത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, തൽഫലമായി ഇത് ഇതിനകം വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അരക്ഷിതാവസ്ഥ, ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ അഭാവം, സ്വയം, ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ, ലോകത്തിൽ ഒരാളുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തെ തടയുന്ന അടച്ചുപൂട്ടലും കാഠിന്യവും. അതൊരു പ്രതീകമാണ്ഭയം, തന്നിലും ലോകത്തിലും ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

3. സ്വപ്‌നം കാണുക ഒരു നിധി കണ്ടെത്തുക നിർമ്മിച്ചത് വിലയേറിയ കല്ലുകൾ

സ്വയം കണ്ടെത്തലിന്റെയും ലോകത്തെയും അത്ഭുതങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളുമായും സ്വന്തം മൂല്യബോധവുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

4. വിലയേറിയ ഒരു കല്ല് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

നിരാശ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും അർത്ഥവും കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കാം. അത് അകന്നു പോയ ഒരു വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

5. വിലയേറിയ ഒരു രത്നം ഉള്ള ഒരു രത്നം സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്

സമാനമായ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്: വിലയേറിയത, മൂല്യം, ഓർമ്മകൾ, വൈകാരികവും കുടുംബപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ, എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലിന്റെ അർത്ഥം, നിറവും സ്വപ്ന സാഹചര്യവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്.

6. ഒരു മാണിക്യം

അതിന്റെ തിളക്കമുള്ള ചുവപ്പ് നിറമോ ഇരുണ്ടതും രക്തം നിറമോ ഉള്ളത്, അത് അഭിനിവേശത്തോടും ചൈതന്യത്തോടും അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടും ബന്ധിപ്പിക്കും. 2> പുരോഗതിയിലാണ്.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ ചെന്നായ. ചെന്നായയെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

7. ഒരു മരതകത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ആശ, ആർദ്രത, സൗഹൃദം, ജലം , വായു എന്നിവയുടെ പ്രതീകാത്മകത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

1>8 . നീലക്കല്ല്

അതിന്റെ ഷേഡുകൾ നീല സ്വപ്നം കാണുന്നത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, വികാരങ്ങളുടെ ആഴം, വിശ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കും.ധ്യാനം.

9. പുഷ്പം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ആമ്പർ

മഞ്ഞയുടെ വിവിധ ഷേഡുകൾ ഉള്ളത് ശക്തി, ആത്മാഭിമാനം, സ്വയം തിരിച്ചറിവ് (ചിലപ്പോൾ അസൂയ, നീരസം എന്നിവ പോലും) ഗുണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും.

10. അമേത്തിസ്റ്റ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ആത്മീയമായ പാതയിലേക്കും ഉയർച്ചയിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധൂമ്രവർണ്ണത്തിന് സമാനമായിരിക്കും അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭൗതിക വശങ്ങൾ.

[bctt tweet=”വിലയേറിയ കല്ലുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളിൽ അമൂല്യമായത് പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു”]

ഈ ലേഖനം പൂർത്തിയാക്കാനും വായനക്കാരന് കഴിയുന്നത്ര അർത്ഥങ്ങൾ നൽകാനും അവന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും, പി.ജെ.ബോളിന്റെ 10,000 സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച, വല്ലാർഡി, 2010 എന്ന വാചകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത വിലയേറിയതും അമൂല്യവുമായ കല്ലുകളുടെയും അനുബന്ധ പ്രതീകങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഇവയിൽ പലതും ഞാൻ കണ്ടെത്തി. പൊതുവായതും സംശയാസ്പദവുമായ അർത്ഥങ്ങൾ, ആശയങ്ങളും വിശകലനത്തിന്റെ സാധ്യതകളും വിപുലീകരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു ജിജ്ഞാസയായി മാത്രമാണ് ഞാൻ അവ തിരുകുന്നത്, പക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നവനോട് യാന്ത്രികമായി പ്രയോഗിക്കാൻ ഒരു നിയമമായി ഒരു അർത്ഥവും എടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നക്കാരനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവന്റെ സംവേദനങ്ങളെയും സാമാന്യബുദ്ധിയെയും ആശ്രയിക്കാൻ :

സ്വപ്നങ്ങളിലെ അക്വാമറൈൻ എന്നത് പ്രത്യാശയുടെയും യുവത്വത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ അഗേറ്റ്, കറുപ്പ് ക്ഷേമത്തിന്റെയും ധൈര്യത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും വീര്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്; ചുവപ്പ് സമാധാനം, ആത്മീയ സ്നേഹം, ആരോഗ്യം, സമൃദ്ധി, ദീർഘായുസ്സ് എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്.

ആംബർസ്വപ്നങ്ങളിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് പ്രകാശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കാന്തിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്; കറുത്ത ആമ്പർ സാധാരണയായി വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും പോലെയുള്ള ഇരുണ്ട വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് ഒരു യാത്രയ്ക്കിടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു . ഇതിന് രോഗശാന്തി ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ബെറിലിന് അത് സന്തോഷത്തെയും പ്രതീക്ഷയെയും നിത്യ യൗവനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

സ്വപ്നങ്ങളിലെ കാർനെലിയൻ സൗഹൃദം, ധൈര്യം, ആത്മവിശ്വാസം, ആരോഗ്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കല്ലാണ്.

0> സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രൈസിയോപാസ് സന്തോഷത്തിന്റെയും നിരുപാധിക സന്തോഷത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രസിയോപാസ് ജ്ഞാനം, കരുതൽ, നയം, വിവേകം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്റ്റൽ പരിശുദ്ധി, ലാളിത്യം, മാന്ത്രിക ശക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഡയമണ്ട് എന്നതിന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്: വെളിച്ചം, ജീവിതം, ദൈർഘ്യം, അക്ഷയത, വിശ്വസ്തത, ആത്മാർത്ഥത, നിഷ്കളങ്കത. സൂര്യന്റെ ചിത്രമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹം, പ്രകൃതിയുടെ കാഠിന്യം  കൂടാതെ ഒരു പ്രാപഞ്ചിക വീക്ഷണത്തിൽ നാം വിലമതിക്കുന്നതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ജാസ്പർ സന്തോഷത്തെയും സന്തോഷത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ജേഡ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ യാങ് ശക്തിയായ, തികച്ചും ശ്രേഷ്ഠമായ എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഗാർനെറ്റ് ഊർജ്ജത്തിന്റെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കല്ലാണ്, അത് ഭക്തി, വിശ്വസ്തത, കൃപ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. .

സ്വപ്നത്തിലെ ലാപിസ് ലാസുലി ഒരു നല്ല കല്ലാണ്, അത് പ്രീതി ഉണർത്തുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുദൈവികവും വിജയവും സഹിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള കഴിവും.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ കാന്തം സമഗ്രതയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് പുരുഷത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ഗോമേദകം. ഉൾക്കാഴ്ച, ആത്മാർത്ഥത, ആത്മീയ ശക്തി, ദാമ്പത്യ സന്തോഷം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഓപൽ വിശ്വസ്തതയുടെ പ്രതീകം മാത്രമല്ല, മതപരമായ തീക്ഷ്ണതയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒരാളുടെ ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. . ഇത് ഭാവനകളും സ്വപ്നങ്ങളും ആത്മീയ അവബോധവും ചേർന്ന ഒരു ആന്തരിക ലോകത്തെ ഉണർത്തുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ മുത്ത് പവിത്രതയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും സ്ത്രീത്വ തത്വങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് യുടെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ കൂടിയാണ്. ചന്ദ്രൻ ജലപ്രവാഹത്തിൻറെയും. ഇത് ആന്തരിക സൗന്ദര്യവും മൂല്യവും അർത്ഥമാക്കുന്നു.

മൂൺസ്റ്റോൺ/ സ്വപ്നങ്ങളിലെ സെലനൈറ്റ് ചന്ദ്രനെയും അതിന്റെ മാന്ത്രിക ഗുണങ്ങളെയും ആർദ്രതയെയും പ്രണയ പ്രണയത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ മാണിക്യ ശക്തി, സ്നേഹം, അഭിനിവേശം, സൗന്ദര്യം, ദീർഘായുസ്സ്, അഭേദ്യത എന്നിവയുടെ കുലീനതയുമായി പാരമ്പര്യം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് വികാരങ്ങൾ, അഭിനിവേശം, ഐക്യദാർഢ്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ മരതകം അനശ്വരത, പ്രത്യാശ, വിശ്വാസം, യുവത്വം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്, ഇത് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത വളർച്ചയുടെ പ്രക്രിയയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കല്ലാണ് ഇത്.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ പൂപ്പൽ ദിവ്യസൗന്ദര്യം, നന്മ, വിശ്വാസം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, വിവേകം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ടൂർമാലിൻ ഒരു പ്രതീകമാണ്പ്രചോദനത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും, മാത്രമല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെയും.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ടർക്കോയ്സ് ധൈര്യത്തിന്റെയും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സംതൃപ്തിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും കല്ലാണ്.

നീലക്കല്ലു സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലെ സത്യം, പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ, പവിത്രത എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് മതവികാരങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ സിർക്കോൺ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെയും ബഹുമാനവും സമ്പത്തിന്റെ അന്തസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സദ്‌ഗുണങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഇതിൽ ഓരോന്നും സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ അവയുടെ സാധ്യമായ അർത്ഥങ്ങളുള്ള സ്വപ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നിലവിലുള്ള മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളുമായും അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങളുമായും ബന്ധിപ്പിച്ച് ചേർക്കും. ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ അത് സ്വപ്നത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ നയിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും സൂചനകളും നൽകൂ.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിലയേറിയ കല്ലുകളുടെ പ്രതീകം

സ്വപ്നത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ പാറകളും കല്ലുകളും കൂടാതെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾ ഭൂമിയുടെ പ്രതീകാത്മകത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പണ്ട് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂമി, കല്ലുകളും കല്ലുകളും ജനിച്ചത് ആഴവും ഭാരവും ഉള്ള പാറകൾ, നിർജ്ജീവമോ നിർജീവമോ ഇല്ലാതെ, ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കുന്നു, സമയത്തിന്റെ ഒഴുക്കുമായും അവബോധത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു "ആത്മാവ്".

പൊതുവേ സ്വപ്നങ്ങളിലെ കല്ലുകൾ ചൈതന്യത്തെ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് സുഖപ്പെടുത്താനോ മാറ്റാനോ കഴിയും, സ്ഥിരത, ദൈർഘ്യം, നിത്യത എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഇതും കാണുക: കടലിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റുള്ള കടൽ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ അർത്ഥം

അവർക്ക് കഴിയും.പരുഷമായതോ വെട്ടിമുറിച്ചതോ ആകുക, ആദ്യ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനവുമായും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേതിൽ അവർ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയരാകുന്നു, അതിനാൽ കൂടുതൽ അനുസരണമുള്ള ഒരു പ്രതീകാത്മകത സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവിക അർത്ഥം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. സംസ്കാരത്തിലേക്കും മതത്തിലേക്കും മനുഷ്യനിലേക്ക്.

വിനീതമായ കല്ലുകളിലോ സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകളിലോ ഉള്ള ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതുവരെ മറച്ചുവെച്ചിരുന്ന മൂർത്തതയെയും പക്വതയെയും മൂല്യത്തെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് , ഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു " പ്രായമായ " മൂലകത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അന്തർലീനമായ ഒരു മൂല്യം.

ഇത് സ്വപ്നങ്ങളിലെ വിലയേറിയ കല്ലുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ്. അതാര്യമായ, കടുപ്പമുള്ളതോ, പൊട്ടുന്നതോ ആയ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് തെളിച്ചമുള്ളതും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും തിളങ്ങുന്നതുമായ ദ്രവ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം ശുദ്ധതയെയും സ്ഫടിക വികാരങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നക്കാരന്റെ പൂർണതയുടെ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.