സ്വപ്നത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും അർത്ഥം DOCTOR സ്വപ്നം കാണുക

 സ്വപ്നത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെയും ഡോക്ടർമാരുടെയും അർത്ഥം DOCTOR സ്വപ്നം കാണുക

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരും രോഗശാന്തിക്കാരും ആരോഗ്യവും ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ലേഖനം എല്ലാ സ്ഥലത്തും സമയത്തും ഉള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതും ഭയപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു തൊഴിലിന്റെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിലെ കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിക്കുന്നതോ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നതോ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരു ഷാമനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ആശുപത്രിയുടെയും രോഗത്തിൻറെയും പ്രതീകമായി സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ വഹിക്കേണ്ട രോഗവും ഒരാളുടെ അസ്വാസ്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക, എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗമാണ്.

ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ അവന്റെ സ്വന്തം ആന്തരിക ശക്തിയുമായി വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. സ്വയം " രോഗശാന്തി ", അതായത്, അസന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ മൂർത്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്നത്തിലെ ഡോക്ടർ തന്നിൽത്തന്നെ ശക്തി, ഊർജ്ജം, <7 കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു>“മാജിക് ” അത് ഷാമന്റേതാണ്, എന്നാൽ ഒരു “ശാസ്ത്രപരമായ ” വേഷത്തിൽ, പരിഷ്കൃത സ്വപ്നക്കാരന്റെ മനസ്സാക്ഷി കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവൻ ഒരു പിതാവും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അനുഭവവും അധികാരവും ആരോടാണ് ആരോട് പറയപ്പെടുന്നത്, ആരെയാണ് അനുസരിക്കുന്നത്.

പകൽസമയത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഡോക്‌ടർക്കുള്ള ശക്തിയും സാമൂഹിക അംഗീകാരവും സ്വപ്നലോകത്ത് വിപുലീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ അയാൾക്ക് അതിരുകളില്ലാത്ത കഴിവുകളും അവന്റെ കഴിവുകളും ഉണ്ട്. പങ്ക് ശാസ്ത്രീയവും കൂടുതൽ അവബോധജന്യവുമാണ്, ഇവിടെ "മരുന്ന്" ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്, മാത്രമല്ല ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്, അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുംഅസ്വാസ്ഥ്യം, അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ക്ഷീണം, സംഘർഷം, ഭയം, അപകടം.

സ്വപ്നത്തിലെ ഡോക്ടർ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും പകരുന്ന ഒരു ആധികാരിക വ്യക്തിയാണ്:

 • അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം (ആരോഗ്യമോ മറ്റോ) പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത
 • ആത്മവിശ്വാസവും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും " രോഗശാന്തിയും പരിഹരിക്കലും " ഗുണങ്ങളും
 • സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിക്ക്, അവനിൽ നിന്ന് സഹായവും പിന്തുണയും ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സുഖപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കാനും ആവശ്യമായ അറിവ് അവൻ ആരോപിക്കുന്നു
 • മറ്റുള്ളവരെ അന്ധമായി ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രവണത “ശാസ്ത്രം“ , തന്നിലും സ്വന്തം ഗുണങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കരുത്

എന്നാൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രമേയം ആരോഗ്യം ആണെന്ന കാര്യം നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, അതിനാൽ ഡോക്ടറെയോ നഴ്സുമാരെയോ ഷാമന്മാരെയോ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഒരു രോഗത്തോടുള്ള ഉത്കണ്ഠയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ കുറഞ്ഞുവരുന്ന യഥാർത്ഥ രോഗങ്ങളെ നേരിടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയോ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഒരാളുടെ ശരീരത്തെ " ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത "

ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുക പ്രതീകാത്മകത

0>സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഡോക്ടറുടെ പ്രതീകാത്മകത ഔഷധത്തിന്റെ പങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഗോത്രവർഗ, നാഗരിക സംസ്കാരങ്ങളിൽ, "തിന്മ ", യുക്തിരഹിതമായ, അസുഖത്തിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭ്രാന്തൻ മരണംജീവിതത്തിന്റെ അജ്ഞാതങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും, അറിവിലൂടെയും സത്യാന്വേഷണത്തിലൂടെയും സ്വയം ദൈവത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാക്കുക. അറിയാവുന്ന സത്യം, ചികിത്സാ രീതികൾ, അത്ഭുതകരമായ മരുന്നുകൾ, രോഗശാന്തി, പരിഹാരം എന്നിവയ്ക്കായി തിരയുക. 2>പരമ്പരാഗത അല്ലെങ്കിൽ ഇതര വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളും മുൻവിധികളും, ഡോക്ടർമാരോടും ചികിത്സാ രീതികളോടും അയാൾ അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസമോ അവിശ്വാസമോ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങളായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം " ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഡോക്ടർ ", കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നഷ്ടപരിഹാര പ്രവർത്തനം ഉണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്: തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരും എല്ലാ നീചന്മാരെയും കഴിവുറ്റവരെയും വിലയിരുത്തുന്നവർ ഡോക്ടർമാർക്ക്, ആത്മവിശ്വാസം പകരാൻ അറിയാവുന്ന നല്ലവനും ആധികാരികവുമായ ഒരു ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണാൻ എളുപ്പമാണ്, അതേസമയം എല്ലാ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർമാരെയും മരുന്നുകളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന ഹൈപ്പോകോൺ‌ഡ്രിയാക്ക് ആക്രമണകാരിയും ആക്രമണകാരിയും സ്വേച്ഛാധിപതിയുമായ ഒരു ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയും.

സ്വപ്നത്തിലെ ഡോക്ടർ എന്നതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു:

ഇതും കാണുക: രോമങ്ങളുടെ സ്വപ്നം 16 സ്വപ്നങ്ങളിലെ രോമങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ
 • അധികാര
 • അധികാരി
 • പിന്തുണ
 • വിശ്വാസം
 • പ്രത്യാശ
 • രോഗമോ അസ്വാസ്ഥ്യമോ പുരോഗതിയിലാണ്
 • ചികിത്സ ആവശ്യമാണ്
 • രോഗശാന്തി
 • ഒരു പ്രശ്നപരിഹാരം

ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുന്നു 16 സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ

1. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നുകുടുംബ ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം

ആവശ്യമായ പിന്തുണയും അധികാരവും സുരക്ഷിതത്വവും ഈ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ പകരണം എന്ന് അറിയാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരാളുടെ യഥാർത്ഥ ഡോക്ടറുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതാണെങ്കിൽ.

അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയും അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയും അങ്ങനെ അവന്റെ ഉത്കണ്ഠയും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള അവന്റെ ആഗ്രഹവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടരാനുള്ള ഒരു സൂചന നൽകുന്നു.

2 ഒരു ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഒരു വെള്ള കോട്ട്

അധികാരത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ഡോക്ടറുടെ വെളുത്ത കോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ റോളിന്റെ പ്രതീകമാണ്, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് തുല്യമായ പ്രൊഫഷണലിസവും ശ്രദ്ധയും ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

ഇത് ഒരു സ്വപ്നമാണ്, മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, സുരക്ഷയുടെയും പിന്തുണയുടെയും ആവശ്യകതയെ, വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

3. ഒരു ഡോക്ടറാകുക എന്ന സ്വപ്നം

ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകം മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന സ്വപ്നക്കാരന്റെ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ "ഡോക്ടർ സെൽഫ്" കഴിവുള്ളവയെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും " രോഗനിർണ്ണയത്തിന് " കഴിവുള്ള തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സംരക്ഷണം, അതായത്, ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

4. നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുക

അർത്ഥം, സ്വന്തം ദുർബലതയും താൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അംഗീകരിക്കുക, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കഴിവുകളും മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരെ സ്വയം ഭരമേൽപ്പിക്കുക.

സ്വപ്നത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് കഴിയും.ക്ഷേമം വീണ്ടെടുക്കാൻ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും അറിയുന്ന ഒരാളുടെ സ്വന്തം ആന്തരികതയുടെ പ്രകടനമാകുക, എന്നാൽ ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമായി കണക്കാക്കാം, അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

5 വീട്ടിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സുരക്ഷയുടെ പ്രതീകമാണ്, ശരിയായ ഊർജം ഉള്ള ഒരാളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും പ്രശ്‌നത്തെ (ആരോഗ്യമോ മറ്റോ) പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ്.

അത്. ഒരേ ശക്തിയും അധികാരവുമുള്ള ഒരു അടുത്ത വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനും കഴിയും, അത് മാതാപിതാക്കളെയോ ബന്ധുവിനെപ്പോലെയോ ഒരു റഫറൻസ് വ്യക്തിയായിരിക്കാം.

6. ഒരു മോശം ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സംശയങ്ങളും മുൻവിധികളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും ഡോക്‌ടർമാർക്കെതിരെ, അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിനും പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും എതിരെ, ചിലപ്പോൾ അത് സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നതിനോ ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗനിർണയം (മനസ്സിലാക്കാനും വിലയിരുത്താനും) കഴിവില്ലായ്മയുടെ പ്രതീകം മാത്രമാണ്.

7. കരയുന്ന ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വന്തം സുഖപ്പെടുത്താനും സുഖപ്പെടുത്താനും കഴിവുള്ളതും സ്വയം പരിപാലിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പരിപാലിക്കാനും കഴിവുള്ളതുമായ ഭാഗത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ തലത്തിൽ, അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ ആരോഗ്യപ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക, അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഭയം, ഡോക്ടർമാരും ഔദ്യോഗിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും പോലും ശക്തിയില്ലാത്തവരാണ്.

8. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ ചുംബിക്കുന്ന സ്വപ്നം   ഡോക്ടറുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

എന്നതിനർത്ഥം ഡോക്ടറുടെ ഗുണങ്ങളും സാമൂഹിക പങ്കും സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അതായത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്സ്വന്തം മാനസിക ചലനാത്മകതയിൽ ഒരേ ശക്തി, അതേ അധികാരം, അതേ അറിവ്. അതിനർത്ഥം പരിഗണിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക, " കാണുക" , അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക.

പ്രധാനമായും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

9. മരിച്ചുപോയ ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വയം-രോഗശാന്തി പ്രേരണയുടെ അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, സ്വപ്നക്കാരന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അവന്റെ ഇപ്പോഴും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതും കുഴിച്ചിട്ടതുമായ ശക്തി.

ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കാം. ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ അടങ്ങിയിരിക്കണം, ഹൈപ്പോകോൺഡ്രിയാസിസിനുള്ള പ്രവണത പരിമിതപ്പെടുത്തണം.

10. ഒരു പൊതു പരിശീലകനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഡോക്ടർക്ക് കൃത്യമായ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് പുതിയത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും ആശയങ്ങളുടെ അന്വേഷണം, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ്രശ്‌നങ്ങൾ "സൗഖ്യമാക്കാൻ " ആവശ്യകതയിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, സ്വപ്നങ്ങളിലെ പൊതു പരിശീലകൻ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പൊതുവായ വശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആരോഗ്യവും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ അവസ്ഥകളും.

11. ഒരു സർജനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്നക്കാരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മാറ്റാൻ സജീവമായി ഇടപെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. " എന്തെങ്കിലും നീക്കംചെയ്യാൻ ", ഉപയോഗശൂന്യമായിത്തീർന്നതും വളരെയധികം വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ അത് ആവശ്യമാണ് (അത് ഒരു ബന്ധമായിരിക്കാം, ഒരാൾ ആരംഭിച്ച ഒരു കമ്പനി, ഇപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതും ബന്ധിപ്പിച്ചതുമായ ഒരു ഭാഗം ഭൂതകാലത്തിൽ).

12. ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ സ്വപ്നം കാണുക  ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കും, അയാൾക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഇത് സ്വയം ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമാണ്, ഒരു സമനില കണ്ടെത്തുകയും ധൈര്യത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്യുക.

13. ഒരു ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിനർത്ഥം

ആക്രമണത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും വാക്കിലൂടെ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കലും. വായും പല്ലുകളും ശരീരത്തിന്റെ വളരെ " അടുപ്പമുള്ള " ഭാഗമാണ്, വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ദന്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപോലെ അടുപ്പമുള്ള മുറിവ്, കുടുങ്ങിപ്പോയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയം എന്നിവ സുഖപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.

14. ഒരു രോഗശാന്തിക്കാരനെ സ്വപ്നം കാണുക   ഒരു പ്രണോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരാളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഭേദമാക്കാൻ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഈ ചിത്രങ്ങൾ അബോധാവസ്ഥയുടെ യഥാർത്ഥ സൂചനയായി ഉയർന്നുവരുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ കൈകൾ, ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​അനുഗ്രഹത്തിനോ ആകട്ടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായവും അംഗീകാരവും കണക്കാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും ഒരു കൈ നേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു

15. ഒരു ഷാമനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പ്രകൃതിശക്തികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യുക്തി, യുക്തിബോധം, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം എന്നിവയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന നിർണായകവും നിർണ്ണായകവുമായ ഇടപെടലിനായുള്ള തിരയലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒരു കണക്ഷൻപ്രാചീനമായ രോഗശാന്തി ഊർജ്ജം അവനിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നത്തിലെ ഷാമനുമായുള്ള സമ്പർക്കം പോസിറ്റീവ് ആകുകയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ ഭയപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം ഷാമാനിക് ഊർജ്ജം അവനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ അത് അവനെ ആകർഷിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അവനിൽത്തന്നെ ഉയർന്നുവരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അവൻ ഔദ്യോഗിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് ബദൽ സംവിധാനങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകടമാക്കാവുന്നതും അംഗീകൃതവുമായ ഔദ്യോഗിക വൈദ്യശാസ്‌ത്ര വൈദഗ്‌ധ്യമില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടാകാം.

സാധ്യതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും കുറിച്ച്.

16. വിശുദ്ധരായ കോസ്മയെയും ഡാമിയാനോയെയും സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരേ തരത്തിലുള്ള പരിഹാരം തേടുന്നതിന് തുല്യമാണ്, മാന്ത്രികവും “ സൗജന്യവുമാണ് "ഊർജ്ജം, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്ന്: ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഊർജ്ജം, ദൈവികവും രോഗശാന്തിയും.

സ്വപ്നത്തിൽ വിശുദ്ധരായ കോസ്മസിനെയും ഡാമിയനെയും കാണുന്നത്, ഭൗമിക രോഗശമനങ്ങളേക്കാൾ ഒരു അത്ഭുതത്തിനും ദൈവികതയ്ക്കും സ്വയം ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. .

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © ടെക്‌സ്‌റ്റ് പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങളെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ, അത് ഒരു സ്വപ്‌നമാണോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശം?

 • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് അർഹമായ അനുഭവവും ഗൗരവവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും.
 • എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക
 • ഇതിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ 1600 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയസ്വപ്നക്കാരൻ, നിങ്ങളും ഒരു ഡോക്ടറെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഇനിപ്പറയുന്നതിനൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഡോക്‌ടർ ഇവിടെ, ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എഴുതാം.

നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ നന്ദി എന്റെ ജോലി ഇപ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് ഇടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.