സംഗീതത്തിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതത്തിന്റെ അർത്ഥം

 സംഗീതത്തിന്റെ സ്വപ്നം സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതത്തിന്റെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? അർത്ഥം ഈണം തിരിച്ചറിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ അതോ അത് വിശാലവും പൊതുവായതാണോ? ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനവും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വികാരങ്ങളും വികാരങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അതിന്റെ ശക്തിയും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതം

സ്വപ്ന സംഗീതം ഇത് ഒരു സാധാരണ സ്വപ്നമല്ല, പക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ ഇതിന് വലിയ വൈകാരിക പിടിയും മികച്ച നിർദ്ദേശവുമുണ്ട്.

പാട്ടുകളോ ബല്ലാഡുകളോ കേൾക്കാൻ സംഗീതം സ്വപ്നം കാണാനും ആർക്കാണ് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വപ്നങ്ങളിൽ അറിയാം.

അത് മായാത്ത ഓർമ്മ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നതും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷവും സ്വാധീനിക്കുകയും മോഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ്. കേൾക്കുന്ന സംഗീതത്തിന്റെ അർത്ഥം , നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, എന്തിനാണ് കൃത്യമായി ആ സംഗീതം, ഒരുപക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ ശ്രവിക്കുന്നതോ പഴയതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ മറന്നതോ ആയ സംഗീതം.

സ്വപ്നത്തിലെ സംഗീതം എന്നതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള അതേ ശക്തിയുണ്ട്. ഇത് “ഫീലിംഗ് ” എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്, ഇത് മറ്റ് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെക്കാളും, ഒരാളുടെ നിസ്സാരമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ചലിപ്പിക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും പ്രാപ്തമാണ്.

കൂടാതെ, യാഥാർത്ഥ്യത്തിലെന്നപോലെ, സംഗീതത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

സംഗീത ആർക്കൈപ്പ്

സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതം ആർക്കൈറ്റിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ, , എല്ലാം കാണുകയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും, ഒരു സർപ്പിളം പോലെ, നേരെ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന ആന്തരിക ഈഗോയുടെസ്വപ്‌നങ്ങളിലെ കച്ചേരിയുടെ ചിത്രങ്ങളാൽ സന്തുലിതമാക്കി.

കൂടാതെ, അത് സ്വപ്നക്കാരന്റെ പുറത്തേക്ക് തുറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കാണിക്കുന്നു.

9. ഒരു സംഗീത അദ്ധ്യാപകനെ സ്വപ്നം കാണുക    ഒരു സംഗീത അധ്യാപകനെ സ്വപ്നം കാണാൻ

കഴിയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും തുറന്ന മനസ്സും ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു വശം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുക.

10. സംഗീത റെക്കോർഡുകളുടെ സ്വപ്നം

“അനുവദിക്കുന്ന സാധ്യതകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സംഗീതം കേൾക്കുന്നു” , അതിനാൽ സ്വപ്നക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാധ്യതകളിലേക്ക്, അത് ഐക്യം, സൗന്ദര്യം, പോസിറ്റീവ് വാർത്തകൾ, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

11. സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ സ്വപ്നം

സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ആന്തരിക ഉപകരണങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അർത്ഥം മുകളിൽ പറഞ്ഞതിന് സമാനമാണ്, എന്നാൽ ഇവിടെ സ്വയം ആശ്രയിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അവബോധം ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്വന്തം കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം.

ഇത് ലൈംഗിക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം, സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീത ഉപകരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് (ട്യൂൺ ചെയ്‌തതോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂൺ ചെയ്‌തതോ), ക്ഷേമവും യോജിപ്പും അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

12. സ്വപ്നം തകർന്ന ഒരു സംഗീതോപകരണം

ഒരു പ്രശ്‌നത്തെയും തടസ്സത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, പങ്കിടൽ, വിശ്വാസം, സ്‌നേഹം എന്നിവയ്‌ക്ക് കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുകയും പ്രയാസത്തിലാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇത് ഒരു മായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും കൃത്യമായ എപ്പിസോഡ് (ഒരു പ്രണയ ബന്ധത്തിലെ വഞ്ചന, വിഷാദം, വിയോഗം,ഉദ്ധാരണക്കുറവ്).

13. പാട്ടുകൾ സ്വപ്നം കാണുക   ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

സ്വപ്നത്തിലെ പാട്ടിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമായി കണക്കാക്കാം അബോധാവസ്ഥയും അർത്ഥവും വാചകത്തിലും പാട്ടിന്റെ ശൈലികളിലും അത് ഉളവാക്കുന്ന വികാരങ്ങളിലും കണ്ടെത്തും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രണയഗാനം വികാരങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് തോന്നുന്നതോ അവൻ അടിച്ചമർത്തുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡ്, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള വികാരങ്ങൾ.

14. നിലവിലില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ സ്വപ്നം കാണുക   നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ സ്വപ്നം കാണുക

വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിത്രം സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതത്തിന്റെ പൊതുവായ അർത്ഥത്തിന് തുല്യമാകും, കൂടാതെ ഉയർന്നുവരുന്ന സംവേദനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച്, അത് വിശ്വാസം, പ്രതീക്ഷ, സ്നേഹം, പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം എന്നിവ പ്രകടിപ്പിക്കും. ബന്ധപ്പെടുക.

പകരം പാട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ പകൽസമയത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിലവിലില്ലെങ്കിലും, ഓർമ്മിച്ച വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഗാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ ശബ്‌ദമോ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദമോ ആലപിക്കുന്ന ഒരു നഴ്‌സറി ഗാനം  സ്‌ത്രീലിംഗത്തിന്റെ ആദിരൂപമായോ ഉള്ളിലെ കുട്ടിയുമായോ ബാല്യത്തിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കും.

15. ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്ന സ്വപ്നം

എന്നത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുടെയും ആവശ്യത്തിന്റെയും പ്രകടനമാണ്. പാട്ടിന്റെ വാക്കുകളും വിഷയവും ഒരു വികാരനിർഭരമായ നിർദ്ദേശമോ ആവശ്യമോ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുംപരിണാമപരമായ.

16. ഒരു മതപരമായ ഗാനം

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നിൽ സംരക്ഷണത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഒരാളുടെ ആത്മീയ ജീവിതവുമായും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പൂർണ്ണതയുടെ ബോധവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

17. സ്വർഗ്ഗീയ സംഗീതത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

പലപ്പോഴും വലിയ സ്വപ്‌നങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്ന അതിശക്തമായ സംവേദനങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു.

മൊത്തത്തിലുള്ള തുറന്നതും വ്യക്തിപരവുമായ അനുഭവങ്ങൾ. അത് ആശ്ചര്യത്തോടെയും വികാരത്തോടെയും ഓർക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ്.

അതിന് ആരോപിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു അർത്ഥം ക്ഷേമം, പ്രതീക്ഷ, വിശ്വാസം.

18. ശവസംസ്‌കാര സംഗീതത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, പൊതുവെ വികാരപരമായ മണ്ഡലത്തിൽ (ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ അവസാനം, ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ, ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ)

19. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെ സ്വപ്നം

ബലം, വികാരങ്ങളുടെ ആഴം, ഔദ്യോഗിക ആവിഷ്‌കാരം, അംഗീകാരം എന്നിവ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ വികാരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

20. ഓപ്പറ സംഗീതം

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് റൊമാന്റിക്, വികാരാധീനമായ മനോഭാവവും ഒപ്പം അല്പം നാടകീയത. ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്, അത് ഒരു റൊമാന്റിക്, വികാരാധീനമായ ക്രമീകരണത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക.

ഒരുപക്ഷേ, വൈകാരികവും വികാരപരവുമായ വശങ്ങൾ യുക്തിസഹമായവയെക്കാൾ പ്രബലമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

21. പള്ളിയിൽ സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുക

കോറൽ വശവും പങ്കിടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതിന് ഒരു ആകാംസ്വർഗ്ഗീയ സംഗീതത്തിന് സമാനമായി വളരെ ശക്തമായ ആഘാതം, എന്നാൽ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അനുഭവിക്കുക, പരിരക്ഷിതവും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവിക്കുക, ഒരാളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങൾ പ്രബലമാണ്.

22. ഒരു സംഗീത ബാൻഡ് സ്വപ്നം കാണുക

അത് ലാഘവത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പൂർത്തീകരിച്ച പ്രോജക്റ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാം അത് നേടിയതിന്റെ സംതൃപ്തിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഒരു സംഗീത ഉപകരണത്തിന്റെ സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഓരോ സംഗീത ഉപകരണവും ഒരു പ്രത്യേകം നൽകുന്നു. സംഗീതത്തിലേക്കുള്ള മുദ്രണം, സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഉപകരണം തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോൾ, സംഗീതത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രതീകാത്മകത ഉപകരണവുമായി ലയിക്കും.

വലിയ വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗീതോപകരണങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ , ഞാൻ പരിമിതപ്പെടുത്തും അതിനാൽ, കൂട്ടായ ഫാന്റസികളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നതും വായനക്കാർ അയച്ച സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതുമായ ഏറ്റവും സാധാരണമായവ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ വിഷയം സ്വപ്നത്തിലെ സംഗീതം, അതിനാൽ ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും പ്രതീകാത്മകത മാത്രമേ സ്പർശിക്കുകയുള്ളൂ, മറ്റൊരിക്കൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

23. പിയാനോ സംഗീതം

സ്വപ്നങ്ങളിൽ പിയാനോ സംഗീതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മനോഹരമായ യോജിപ്പുള്ള സ്വപ്നത്തെ നല്ല ആന്തരികവും വൈകാരികവുമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, പ്രണയവും സന്തോഷവും അനുഭവപ്പെടുന്നു.

സംഗീതം അസുഖകരവും മോശമായി പ്ലേ ചെയ്യുന്നതുമാണെങ്കിൽ സ്വപ്നം പരാമർശിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടേത് കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കുംഐക്യം.

പിയാനോ വായിക്കുന്നതും സംഗീതം ചെയ്യുന്നതും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളാണെങ്കിൽ, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അതിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചും സ്വപ്നം സജീവവും അവബോധമുള്ളതുമായ മനോഭാവം കാണിക്കും.

24. ഗിറ്റാർ സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുന്നത്

യോജിപ്പുള്ളതും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു വൈകാരിക ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഗിറ്റാർ വായിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത " കർവുകളെ" സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീ ശരീരവും പലപ്പോഴും ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ത്രീയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വപ്നത്തിൽ ഗിറ്റാർ തന്ത്രികൾ വായിക്കുന്നതും പറിച്ചെടുക്കുന്നതും ശാരീരിക സമ്പർക്കം, ലാളനകൾ, ലൈംഗിക ഗെയിമുകൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു .

ഇൻ മറ്റ് സ്വപ്നങ്ങൾ സഹവാസത്തിനും സൗഹൃദത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളെ സൂചിപ്പിക്കാം.

25. വയലിൻ സംഗീതം

മുകളിൽ ചിലത്, കൂടുതൽ തീവ്രവും വികാരഭരിതവുമായ സൂക്ഷ്മതയും വികാരങ്ങളുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തവും .

26. കിന്നര സംഗീതം

സ്വപ്നം കാണുന്നത് ശാന്തതയുടെയും മാധുര്യത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം (അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം), എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സൗന്ദര്യവും ഐക്യവും കാണാനുള്ള കഴിവ്.

പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയും ബന്ധവും ഇതിന് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയും.

27. ഡ്രം ബീറ്റുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരുതരം സിഗ്നലാണ്, അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ ജാഗരൂകരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഒരു സന്ദേശ ശ്രദ്ധയാണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന്.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഹൃദയത്തിന്റെ താളം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം.

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരന് ഹാപ്പി അന്നോ!

നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഓർക്കുകഅഭിപ്രായങ്ങളിൽ എനിക്ക് എഴുതുക, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സ്വപ്നം എന്നോട് പറയാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം ഉപയോഗപ്രദവും രസകരവുമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ, എന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ തിരിച്ചുനൽകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു :

ലേഖനം പങ്കിടുക

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © വാചകത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

 • നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടൻസി വേണമെങ്കിൽ, ഡ്രീം ബുക്ക് (*) ആക്സസ് ചെയ്യുക
 • സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ സൗജന്യമായി  ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക

2009 ഡിസംബറിൽ ഗൈഡ സോഗ്നി സൂപെരേവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതും വിപുലീകരിച്ചതുമായ വാചകം

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

സംരക്ഷിക്കുക

ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ദർശനം.

കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ സംഗീതം ആഘോഷിക്കുന്നതിനോ രസിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ മാറ്റം വരുത്തിയ അവസ്ഥകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു, അതിന് അതിന്റെ ആദിമാതൃകയുമായി ഒന്നിക്കാനും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഊർജ്ജം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

 • കമ്മ്യൂണിയനിലേക്ക്,
 • അലൗകികതയിലേക്ക്
 • "കോറൽ ഫീലിംഗ്"
 • ന്യൂമിനസ്
 • "വെളിപാടിന്റെ" അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് (ഉയർന്ന അനുഭവങ്ങൾ)
 • ആത്മീയതയിലേക്ക്

ഡ്രീമിംഗ് മ്യൂസിക് അർത്ഥം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതത്തിന്റെ ആദ്യ അർത്ഥം അത് സ്വപ്നക്കാരനിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വികാരങ്ങളോടും വികാരങ്ങളോടും, അത് സ്പർശിക്കുന്ന ആഴമേറിയതും രഹസ്യവുമായ കോർഡുകളിലേക്കും, ഓർമ്മകളിലേക്കും, പ്രതീക്ഷകളിലേക്കും, ജീവിതത്തോടുള്ള തുറന്ന മനസ്സിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സംഗീതത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ലോകത്തോടുള്ള “തുറന്നത” എന്നതിന്റെ അടയാളമായി കണക്കാക്കാം, സ്വപ്നക്കാരനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളമായി, മാറ്റത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്വീകാര്യത , ഒരാളുടെ മനുഷ്യാനുഭവത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടിവരയിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രാപഞ്ചിക ഊർജ്ജം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വികാരം (സന്തോഷമോ വേദനയോ)

 • ഓർമ്മിക്കേണ്ടതോ അംഗീകരിക്കേണ്ടതോ ആയ ഒരു വികാരം
 • ഭാവിയിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും
 • ലോകത്തോടുള്ള തുറന്ന മനസ്സ്, സ്വീകാര്യത
 • എക്‌സ്‌ട്രോവേർഷൻ
 • സഹജീവാവസ്ഥ
 • അനുഭൂതി, കൂട്ടായ്മ,സ്നേഹം
 • ആത്മീയത
 • ബോധാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തി
 • സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത
 • യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക
 • ഏതുതരം സംഗീതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു?

  സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ സംഗീതത്തിന്റെ മാസ്മരികതയും ഇംപ്രഷനുമായി നിലകൊള്ളുന്നത് അതിശയകരമാണ്, ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത, ജീവിതത്തോടുള്ള തുറന്ന മനസ്സ്, സന്തോഷം .

  ഈ ശക്തമായ സംവേദനങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ഒരു  " അർത്ഥം" സ്വപ്നക്കാരനെ മനുഷ്യാനുഭവത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വശങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അത് അവനെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നു അവന്റെ ചെറിയ “ പ്രത്യേക”ത്തിൽ നിന്ന്, സംഗീതത്തിന് മാത്രം പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിത്യതയും മഹത്വവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ.

  എന്നിരുന്നാലും, ജിജ്ഞാസ നിലനിൽക്കുകയും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സംവേദനങ്ങളും സംഗീതത്തോടുകൂടിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ “ സന്ദേശം ” തിരയുമ്പോൾ, ഈണത്തിന്റെയും അതിന്റെ താളത്തിന്റെയും സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

  സംഗീതം അത് പുരുഷലിംഗമാണ് അതോ സ്ത്രീലിംഗമോ?

  സ്ത്രീലിംഗം, പുരുഷലിംഗം എന്നീ രണ്ട് ആദിരൂപങ്ങളെ പരാമർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംഗീതത്തിൽ ഉണ്ട്.

  എല്ലാ താളാത്മകമായ ഈണങ്ങളും, സമന്വയിപ്പിച്ചതും, താഴ്ത്തിയുള്ളതും, അടയാളപ്പെടുത്തിയതും (ഗോത്രസംഗീതം , മിലിട്ടറി മാർച്ചുകളും ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളും, ജാസ്, മെറ്റൽ സംഗീതം) സ്വപ്നക്കാരന്റെ ആന്തരിക പുരുഷത്വത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ പിതൃ ഓർമ്മകൾ, ശക്തി, നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. , സ്വീറ്റ് എഡിതീവ്രമായ (ലല്ലബികൾ, നവയുഗ സംഗീതം, വിശ്രമിക്കുന്ന സംഗീതം, ഓപ്പറ) സ്ത്രീലിംഗം, മാതൃ വശങ്ങൾ, ബാല്യകാല ഓർമ്മകൾ, വികാരാധീനമായ സ്വപ്നങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുന്നു.

  കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക തിരിച്ചറിയാൻ സംഗീതം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു, സ്വപ്നത്തിന്റെ വിശകലനത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ, ഒരുപക്ഷെ അത് ആശ്ചര്യബോധത്തെയും അനുഭവിച്ച വികാരത്തെയും മന്ദീഭവിപ്പിക്കും, എന്നാൽ ഇത് സ്വപ്നക്കാരനെ ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കും സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ .

  സ്വപ്നം കാണുന്ന സംഗീതം... ഏതുതരം സംഗീതമാണ്?

  ഓരോ തരത്തിലുള്ള സംഗീതത്തിനും വ്യത്യസ്‌തമായ വൈബ്രേഷൻ, ഉണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാണ് അത് വ്യത്യസ്‌ത വികാരങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയും വ്യത്യസ്‌ത ഓർമ്മകളെയും ഇംപ്രഷനുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി, സ്വപ്നത്തിന് " വിലാസം " നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അന്വേഷണമാണിത്.

  ഇതും കാണുക: ഒരു വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

  ഉദാഹരണത്തിന്: ജാസ് സംഗീതം അത് സാധ്യമാണ് ഒരു ജാസ് സായാഹ്നം, ജാസ് സംഗീതം വായിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിമിഷം അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗീതം നിരസിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച മുതലായവയുടെ ഓർമ്മകളുമായി ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒപ്പം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളും.

  ഒരു സൈനിക മാർച്ചിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറുതായി സമന്വയിപ്പിച്ച താളങ്ങളിലേക്കോ സൈനിക മനോഭാവമുള്ള ശീലങ്ങളിലേക്കോ അഭ്യർത്ഥനകളിലേക്കോ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരണം.

  ഒരു വിവാഹ മാർച്ചിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം അടിവരയിടും, സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റം, പുതിയതായി ചേരുന്നത് പ്രോജക്റ്റുകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും.

  അതിനാൽ ഓരോ അംഗീകൃത സംഗീത വിഭാഗത്തിനും സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ ഒരു പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അവനെ നയിക്കും.

  പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ സംഗീത വിഭാഗങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട്. എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക:

  നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഏത് സംഗീതമാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത്?

  • മതപരമായ സംഗീതം?
  • ശവസംസ്കാര സംഗീതം?
  • വിവാഹ മാർച്ചോ?
  • ഓപ്പറ സംഗീതമോ?
  • ഓർക്കസ്ട്ര സംഗീതമോ?
  • നൃത്ത സംഗീതമോ?
  • ലൈറ്റ് സംഗീതമോ?
  • പോപ്പ് ഗാനങ്ങളോ?
  • ഒരു ഗാനരചയിതാവിന്റെ ഗാനമോ?
  • ഒരു ബാൻഡിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതമോ?
  • സംഗീത ഉപകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതമോ?
  • ജാസ് സംഗീതമോ?
  • സൈനിക സംഗീതമോ? മാർച്ചോ?
  • ദേശഭക്തിഗാനങ്ങളോ?
  • പുതിയ കാലത്തെ സംഗീതമോ?
  • വിശ്രമിക്കുന്ന സംഗീതമോ?
  • ലാലേട്ടനോ?
  • ആദിവാസി സംഗീതമോ?
  • ഡിസ്കോ സംഗീതം?

  എനിക്ക് ഈ സംഗീതം ഇഷ്ടമാണോ ഇല്ലയോ?

  സംഗീതം അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പ്രകോപിപ്പിക്കലിന്റെയോ വിവരണാതീതമായ തിരസ്‌കാരത്തിന്റെയോ ഒരു തോന്നൽ നൽകുക. ഇവയും സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ശേഖരിക്കേണ്ട സിഗ്നലുകളാണ്.

  ആരാണ് സ്വപ്നത്തിൽ സംഗീതം നൽകിയത്?

  • സ്വപ്നക്കാരൻ?
  • A നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യക്തി?
  • അജ്ഞാതനായ ഒരാൾ
  • ഒരു ഉപകരണം (റേഡിയോ ടിവി മൊബൈൽ ഫോൺ ഐ പോഡ് മുതലായവ)?

  അത് അറിയാമായിരുന്നോ സംഗീതമോ?

  • ഒരിക്കലും സംഗീതം കേട്ടിട്ടില്ലേ?
  • എന്റെ ഭൂതകാലത്തിലെ സംഗീതമോ?
  • സമീപകാല സംഗീതമോ?
  • ഹിറ്റ് പരേഡിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതമോ?
  • 12>

   അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നുഎന്റെ സ്വപ്നത്തിലെ സംഗീതം ?

   • സന്തോഷമാണോ?
   • ആവേശമാണോ?
   • അസന്തുഷ്ടനാണോ?
   • സ്നേഹത്തിലാണോ?
   • നന്ദിയാണോ?
   • ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമോ?
   • വിഷമമോ?
   • ഗൃഹാതുരമോ?
   • അസന്തുഷ്ടനാണോ?

   എന്താണ് ഇത് ചെയ്തത് സംഗീതം നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുവോ?

   ഈ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, സ്വപ്നത്തിലും ഓർമ്മയിലും വിശകലനത്തിലും കൂട്ടായ്മകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂതകാല സ്മരണകൾ ഉയർന്നുവരാം, കേൾക്കുന്ന സംഗീതവുമായി പരോക്ഷമായി പോലും ബന്ധമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ.

   ഇതും കാണുക: മുങ്ങുന്ന ബോട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നത് വായനക്കാരുടെ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ

   യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്?

   ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നത് അനുവദിക്കും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ താൻ ജീവിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതുമായ ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും.

   നഷ്ടപരിഹാരത്തിനോ സ്ഥിരീകരണത്തിനോ പ്രണയത്തിനോ വേണ്ടി സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുക

   സംഗീതം സ്വപ്‌നം കാണുക , നിങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ പോലും സന്തോഷവും ആവേശവും ഊർജ്ജസ്വലതയും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ ശക്തിയുടെയും ഊർജത്തിന്റെയും പ്രചോദനത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് അടയാളമാണ്, ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത. യോജിപ്പും സൗന്ദര്യവും.

   സ്വപ്നം കാണുന്ന സംഗീതം ഒരു നഷ്ടപരിഹാര സ്വപ്നമായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ മടുപ്പിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, അവൻ എല്ലാം കറുപ്പ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ.

   അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെ സ്വപ്‌നമാകാം, ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിന്റെ, നേടിയ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ബന്ധത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയാണ്.

   എന്നാൽസംഗീതം സ്വപ്നം കാണുന്നത് പ്രണയവും പ്രണയത്തിലാകുന്നതും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളുമായും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സംഗീതം എല്ലായ്പ്പോഴും ഊന്നിപ്പറയുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

   തിരിച്ചറിയുക സ്വപ്നങ്ങളിലെ സംഗീതം, അതിന് ഒരു പേര് നൽകാനും, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷവുമായി അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നത്, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്കും അനുബന്ധ അനുഭവത്തിനും ഈണത്തിന്റെ അർത്ഥം അനിവാര്യമായും പുറത്തുകൊണ്ടുവരും.

   8>

   സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുക   27  സ്വപ്നതുല്യമായ ചിത്രങ്ങൾ

   1. സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക   കേൾക്കുന്ന സംഗീതം

   എന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയുടെയും തുറന്ന മനസ്സിന്റെയും അടയാളമാണ്, അത് കാണിക്കുന്നു ജീവിതത്തോട് ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാനുള്ള സന്നദ്ധതയും സംവേദനക്ഷമതയും വിശ്വാസവുമുള്ള ഒരു മനോഭാവവും.

   സ്വപ്നങ്ങളിൽ സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ താളത്തെ വിലമതിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

   സംഗീതത്തിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിന് ആ സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂതകാലത്തിന്റെ വശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

   2. ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സംഗീതം കേൾക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

   ഒരു അന്തർമുഖത്വത്തിന്റെയും സംവേദനക്ഷമതയുടെയും പ്രതീകം, മാത്രമല്ല സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാനുമുള്ള കഴിവില്ലായ്മയും.

   സ്വപ്നങ്ങളിലെ മ്യൂസിക്കൽ ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളവയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു തരം ഫിൽട്ടറാണ് ലോകം , സ്വയം ഒറ്റപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സ്വന്തം "ആന്തരിക സംഗീതം ", തന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

   ഇൻചില സ്വപ്നങ്ങൾ അടുപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാതെയും അസ്വസ്ഥനാകാതെയും സ്നേഹം തീവ്രമായി ജീവിക്കുക.

   3. സംഗീതം നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക    പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം

   ആദ്യ വ്യക്തിയിൽ സംഗീതം വായിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു ഒരാൾക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അർത്ഥം, ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കുക, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യവും അർത്ഥവും പിന്തുടരുക.

   ഒരാളുടെ ആത്മീയതയോ സ്നേഹമോ സജീവമായി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. അത് അനുഭവപ്പെട്ടു.

   4. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആഴത്തിലുള്ള അവബോധത്തോടും പ്രചോദനത്തോടും കൂടി

   സംഗീതം രചിക്കണമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് സ്വന്തം ഭാവിയെക്കുറിച്ചും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും "ദർശനം" ഉണ്ട്, സ്വന്തം സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉചിതമായ നടപടികൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അറിയാം, ഒപ്പം സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനും തന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും ശരിയായ മാർഗം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും അവനറിയാം. .

   ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചും സർഗ്ഗാത്മകതയെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും "പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും" സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ ചിത്രമാണിത്.

   5. സംഗീത കുറിപ്പുകൾ സ്വപ്നം കാണുക    സ്വപ്നം ഒരു സംഗീത സ്‌കോറിന്റെ

   അബോധാവസ്ഥയുടെ സൂചനയായി കണക്കാക്കാം, ഒരു സംഗീത " കോഡ്" പിന്തുടരാനുള്ള നിർദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാധാരണ രീതിക്ക് മറ്റൊരു ബദൽ പരിഗണിക്കുക. പ്രതിബദ്ധതയും ഇച്ഛാശക്തിയും ആവശ്യമുള്ള ദർശനം, എന്നാൽ അത് " സംഗീതം " എന്നതിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

   6.  ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുക   സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുകകാതടപ്പിക്കുന്ന

   വികാരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിത്രത്തെ വളരെയധികം ഉത്തേജകങ്ങളുമായും സംവേദനങ്ങളുമായും  സാഹചര്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്താം, അത് "കാക്കോഫോണസ് " ആയിത്തീരുന്നു, അതായത്, അവ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരാളെ വിലമതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരിയായ മൂല്യം നൽകുകയും ഒരാൾ എത്രമാത്രം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

   സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഉച്ചത്തിലുള്ള സംഗീതം സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, " അനുഭവങ്ങൾ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. പൂർണ്ണമായി ", സാധ്യമായതെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയോടെ, സ്വയം പരിധിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുക.

   7. ഒരു സംഗീത ഗ്രൂപ്പിനെ സ്വപ്നം കാണുക

   ഒരു സംഗീത ഗ്രൂപ്പ് കാണുകയോ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഒരു പൊതു പ്രോജക്‌റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനും തുല്യമാണ്, മറ്റ് അടുത്ത ആളുകളുമായി ആശയങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുടെയും അടുപ്പവും കത്തിടപാടുകളും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണ്, " കോറൽ" കൂടാതെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബാഹ്യ വീക്ഷണവും.

   പങ്കിടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

   8. ഒരു സംഗീതകച്ചേരി സ്വപ്നം കാണുക

   അത് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കച്ചേരിയോ റോക്ക് കച്ചേരിയോ ആകട്ടെ, പരിഗണിക്കേണ്ടത് കൂട്ടായ്‌മയാണ് സാഹചര്യത്തിന്റെ വശവും മറ്റെല്ലാറ്റിനും മേൽ സംഗീതത്തിന്റെ ആധിപത്യവും.

   ഒരുപക്ഷേ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഈ സംഗീതത്തിൽ (രൂപകീയമായി) "ആഗിരണം" നേടുകയും അതിന്റെ ഭാഗമാകുകയും വേണം.

   ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അർത്ഥം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അപരിചിതത്വ ബോധവുമായി, മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ട്, തിരസ്കരണത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ഊർജ്ജം, " നഷ്ടപരിഹാരം" എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം ” കൂടാതെ

  Arthur Williams

  ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.