മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ മഞ്ഞയുടെ അർത്ഥം

 മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ മഞ്ഞയുടെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? ഏത് മാനസിക ഘടകങ്ങളാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇത് ഒരു "സോളാർ", പോസിറ്റീവ് നിറമാണോ അതോ അതിന് നെഗറ്റീവ് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടോ? മഞ്ഞ നിറത്തിന്റെ വേരിയബിളുകളും അത് പ്രകടമാകുന്ന വ്യത്യസ്ത മേഖലകളും, പ്രകൃതി മുതൽ വസ്തുക്കൾ വരെ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ലേഖനം പരിശോധിക്കുന്നു.

മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുക

മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുക വികാസം, ചലനം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളിലെ മഞ്ഞ അതിന്റെ ചലനാത്മകവും തിളക്കമുള്ളതുമായ ആവൃത്തിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, പുറത്തേക്കും പരിധികളില്ലാതെയും തുറന്നിരിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നത്തിൽ കാണുക ഒരു വാച്ച് സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

സൂര്യപ്രകാശത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നിറമായി ഗോഥെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, പുല്ലിംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ചലനവും അപകേന്ദ്രബലവും, പ്രസരിക്കുന്ന ഊർജ്ജവും. .

ലഷർ നീലയെ തുരങ്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനോടും മഞ്ഞയെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ മഞ്ഞ എന്നത് മനസ്സാക്ഷിയുടെ വെളിച്ചത്തിനും യുക്തിക്കും അറിവിനും വികാസത്തിനും തുല്യമാണ്. അറിവിന്റെ, മാത്രമല്ല, ഉടനടി യാഥാർത്ഥ്യത്തിനപ്പുറം, പെട്ടെന്നുള്ള അവബോധങ്ങളിലേക്കും, ഉൾക്കാഴ്‌ചകളിലേക്കും നയിക്കുന്ന " പ്രകാശങ്ങളിലേക്കും ".

മഞ്ഞ നിറത്തെ സ്വപ്നം കാണുക അർത്ഥം

സ്വപ്നങ്ങളിലെ മഞ്ഞ നിറം അതിന്റെ പ്രതീകാത്മകത കുറയുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു:

 1. ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രകാശത്താൽ പൂരിതവും തിളക്കമുള്ളതും വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നതുമായ തിളക്കമുള്ള മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കും. സാധ്യതകളുടെ അനുഭവം നിറയ്ക്കുക,മറ്റുള്ളവ.

  13. മഞ്ഞ തൊപ്പി

  സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ചിന്തകളുടെ ടോണിക്ക്, സന്തോഷം, ലാഘവത്വം, അസൂയ, സ്ഥിരീകരണം അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് രൂപം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കരുത്ത് 15. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു കുട

  സ്വപ്‌നം കാണുന്നത്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും “നന്നാക്കാനും” അറിയാവുന്ന ജീവിത പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഭയക്കാതെ നേരിടാനുള്ള കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ബന്ധിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  മഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

  16. മഞ്ഞ ബസ് സ്വപ്നം ഒരു മഞ്ഞ ടാക്സി സ്വപ്നം

  മഞ്ഞ നിറം കൂടുതൽ കരുത്ത് നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്‌നക്കാരൻ വീടിന് പുറത്തുള്ള തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വശങ്ങൾ, ജോലിയുടെ ലോകത്തുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുമായി പിണങ്ങുന്നതായി അവർ കാണിക്കുന്നു.

  മഞ്ഞ ബസ് എന്നത് കൂട്ടായ പ്രോജക്‌റ്റുകളെ, ഒരു പങ്കിട്ട പ്രതിബദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം മഞ്ഞ ടാക്സി എടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം. കൃത്യമായ ദിശ, നിങ്ങൾ നേടാനും നേടാനുമുള്ള ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ നേടുക.

  17. മഞ്ഞ വജ്രം സ്വപ്നം കാണുക മഞ്ഞ പുഷ്പം

  എന്നതിന് ആന്തരികവും ആത്മീയവുമായ ഗവേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, സ്വപ്നം കാണുക ഈ തിളങ്ങുന്ന മഞ്ഞ രത്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുംപ്രബുദ്ധതയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിന്റെയും സന്ദേശമായി സ്വയം കരുതുക.

  18. മഞ്ഞ ബലൂണുകൾ

  സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചിന്തകളുടെ ലാഘവത്വത്തെയും അവയുടെ പൊരുത്തക്കേടിനെയും സൂചിപ്പിക്കാം, ഒരുപക്ഷേ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും പദ്ധതികൾക്ക് മൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്‌തിരിക്കാം. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കാനും രൂപം പ്രാപിക്കാനും അവയ്ക്ക് ശക്തിയില്ല.

  മഞ്ഞ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

  19. ഒരു മഞ്ഞ പുഷ്പം സ്വപ്നം കാണുന്നു    മഞ്ഞ സൂര്യകാന്തികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു     മഞ്ഞ താമരകളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു  മഞ്ഞ സ്വപ്നം തുലിപ്‌സ്

  അവയെല്ലാം മഞ്ഞ നിറത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയെ പുഷ്പത്തിന്റെ (സൗന്ദര്യം, ആന്തരിക സമൃദ്ധി, പൂർത്തീകരണം, പക്വത) സംയോജിപ്പിച്ച് പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്: ആത്മാഭിമാനം, വിശ്വാസം, വ്യക്തിപരമായ ശക്തി, സന്തോഷം, ഔദാര്യം. അവ യഥാർത്ഥ ഉത്കണ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ്, തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, ശക്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

  അതേസമയം, സൂര്യോദയത്തിന്റെയോ സൂര്യാസ്തമയത്തിന്റെയോ സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ മഞ്ഞ ആകാശം , മറിച്ച്, പ്രത്യാശയെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വിശ്വസിക്കുക, അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിന്റെയും ഏകീകരിക്കുന്ന ആത്മീയ വശങ്ങളുടെയും സ്ഥിരീകരണമാണ്.

  മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മഞ്ഞനിറം സ്വപ്നം കാണുന്നു

  21. മഞ്ഞ പല്ലുകൾ

  പല്ലുകളുടെ അനാരോഗ്യകരമായ വശമാണ്, അതിനാൽ അവ ഊർജത്തിന്റെ അഭാവത്തെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു eശക്തിയുടെ, സമ്മർദപൂരിതമായ ഒരു സാഹചര്യം സാമൂഹിക മേഖലയിൽ ഉയർന്നുവരാം, അവിടെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് തുല്യമോ, വ്യത്യസ്തമോ, താഴ്ന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നോ തോന്നാം.

  ഇതും കാണുക: ഭാഷയുടെ സ്വപ്നം സ്വപ്നത്തിലെ ഭാഷയുടെയും ഭാഷയുടെയും അർത്ഥം

  22. മഞ്ഞക്കണ്ണുകളുടെ സ്വപ്നം

  പലപ്പോഴും ഭയാനകമോ അമാനുഷികമോ അന്യഗ്രഹമോ ആയ ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ " ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു" (നിയന്ത്രിതമായി) തോന്നുന്ന സ്വപ്നക്കാരന്റെ ഉത്കണ്ഠകൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു.

  മഞ്ഞ സ്ക്ലീറ ഉള്ള കണ്ണുകൾ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്, അതിനാൽ മഞ്ഞക്കണ്ണുകൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ കരളിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനവും പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

  23. മഞ്ഞ ഛർദ്ദി

  കഴിയും " പിത്തം " (നീരസം, നീരസം, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട കോപം, അസൂയ) അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അനിശ്ചിതവും ഉന്നതവുമായ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

  ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

  പ്രിയ വായനക്കാരേ, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദവും രസകരവുമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ, എന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ തിരിച്ചുനൽകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു:

  ലേഖനം പങ്കിടുക

  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കമന്റുകളിൽ പറയാമെന്നും ഓർക്കുക

  0> Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © നിരോധിത വാചക പുനർനിർമ്മാണം
  • നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്ന ആക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം (*) <11
  • ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിലേക്ക് സൗജന്യമായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക, മറ്റ് 1200 പേർ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുകഇപ്പോൾ
 2. 2005 നവംബറിൽ Guida Sogni Supereva-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എന്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതും വിപുലീകരിച്ചതുമായ വാചകം

  നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ? നിങ്ങളുടെ ലൈക്കിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  സംരക്ഷിക്കുക

  സംരക്ഷിക്കുക

  സംരക്ഷിക്കുക

  സംരക്ഷിക്കുക

  സംരക്ഷിക്കുക

  ചടുലതയും ആവേശവും.
 3. മറ്റൊരു സൾഫറിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതോടെ നമുക്ക് വൃത്തികെട്ട മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും, ഇത് ആസിഡിലേക്കും പച്ചകലർന്ന പിത്തരസം സ്വരങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും, ആസിഡും പച്ചയും ചീഞ്ഞും സമാനമായ അർത്ഥങ്ങളുമുണ്ട്. പച്ച : സങ്കോചം, വിമർശനം, വിദ്വേഷം, കയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ, അസൂയ എന്നിവ ജനപ്രിയ പാരമ്പര്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ മഞ്ഞയുടെ അർത്ഥത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ

മഞ്ഞ, ഇരുട്ടിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതും വ്യക്തമായി കാണാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതുമായ വെളിച്ചം പോലെ, പെട്ടെന്നുള്ള ധാരണ, നിർവചിക്കപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ, ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാനും സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുമുള്ള പ്രവണത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇത് പൊടുന്നനെയുള്ള പ്രകാശങ്ങളിലേക്കും, ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുടെ യഥാർത്ഥ മിന്നലുകളിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യും.

⇒ മഞ്ഞ വികസിക്കുന്ന ഒരു നിറമാണ്, അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു ആന്തരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന്, അത് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു, അത് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, അത് സ്പന്ദിക്കുന്നു, സ്വർണ്ണം പോലെ തിളങ്ങുന്നു, ഈ ആവൃത്തി ദൈവികമായ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളെയും അതീന്ദ്രിയവും "ഉയർന്നതും" നേടാനാകാത്തതുമായ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മഞ്ഞ എന്നത് പല പൂക്കളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും പഴുത്ത ധാന്യത്തിന്റെ നിറമാണ്, കൂട്ടായ പാശ്ചാത്യ ഭാവനയിൽ, ഇത് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

⇒ മഞ്ഞ നിറം ബോധമുള്ളവന്റെയും സ്വയം അറിയുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെവൈബ്രേറ്റിംഗും ലൈറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയും അതിനെ വായുവിന്റെയും ലോഗോകളുടെയും മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതുവഴി ലോജിക്കൽ യുക്തിയും അസാധാരണമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവും പുറത്തുവരുന്നു.

⇒ മഞ്ഞ ചലനാത്മകത ഉണർത്തുന്ന വേഗതയേറിയതും ആവേശകരവുമാണ്. , സന്തോഷവും ഉന്മേഷവും.

മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:

 • ബുദ്ധി, ബുദ്ധി
 • ബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, സ്വയം അവബോധം
 • പക്വത, പരിണാമം
 • വ്യാപ്തി, വികാസം
 • ആത്മീയത, അസംഖ്യം വശങ്ങൾ
 • വികിരണ ചലനം, അപകേന്ദ്ര ചലനം
 • ആവി വിടണം, രക്ഷപ്പെടണം, സ്വാതന്ത്ര്യം
 • ആനന്ദം, ഉന്മേഷം, ഉന്മേഷം
 • ആവേശം, ഉത്തേജനം

സ്വപ്നങ്ങളിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ:

മുകളിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന സമാന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കാരണം: വൈബ്രേഷൻ, ചലനം, പ്രകാശം, വികാസം, മഞ്ഞ നിറം ഉപരിതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, ആഴമില്ല, ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കില്ല, അസ്വസ്ഥതയും ആശയക്കുഴപ്പവും ചിലപ്പോൾ അരാജകത്വവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു, "പുറത്തേക്ക്" നോക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന  ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അവ ഭ്രാന്തമായ ഭാവുകത്വത്തിന്റെ അതിരുകൾ വരെ അവയെ കൂടുതൽ അവ്യക്തവും അയഥാർത്ഥവുമായ ഫാന്റസികളാക്കി മാറ്റുന്നു.

മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു:<8
 • ലാഘവം, ഉപരിപ്ലവത, ചിതറിക്കൽ
 • വിശ്രമമില്ലായ്മ, അസ്വസ്ഥത, ഉയർച്ച
 • യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടൽ, രക്ഷപ്പെടൽ
 • ഊർജ്ജത്തിന്റെ ചെലവ്
 • അസിഡിറ്റി , അസ്വാസ്ഥ്യം , അസൂയ, അസൂയ
 • വഞ്ചന,അസത്യം
 • നിരാശ, ഭ്രാന്ത്

മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുക

പുരാതന ഗ്രീസിലെ മഞ്ഞ എന്നത് ദൈവികതയുടെ ഒരു ഗുണമായി ഉയർന്നുവരുന്നു: ഹീലിയോസ് ദൈവവും അപ്പോളോയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള മുടി, മഞ്ഞ വെളിച്ചത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എല്ലാ സംസ്‌കാരത്തിലും മഞ്ഞ നിറം സൗരദേവതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തു, വിശുദ്ധന്മാർ, മരിയൻ ഭാവനകൾ എന്നിവയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കാണപ്പെടുന്നു. ചുറ്റും ഇളം മഞ്ഞയോ സ്വർണ്ണമോ പ്രസരിക്കുന്നതിനാൽ. വിശുദ്ധരുടെ പ്രകാശവലയങ്ങൾ പോലും മഞ്ഞയും പ്രസന്നവുമാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോലും വ്യക്തവും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ളതുമായ വെളിച്ചത്തിലും യേശുവിന്റെ അതേ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള മുടിയിലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (“ ക്രിസ്തു ലക്സ് മുണ്ടി “ എന്ന വിശേഷണത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുക) യഹൂദ-പലസ്തീനിയൻ ജനിതകരൂപം ഉപയോഗിച്ച്, അവർ മഞ്ഞയുടെ ദൈവിക സ്വഭാവവും പ്രകാശം, ആത്മീയ വെളിപാട്, ഉയർന്ന ബോധാവസ്ഥകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

മഞ്ഞയ്ക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്.

ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഡ്രോയിംഗുകൾ സൂര്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റീരിയോടൈപ്പികലും തിളക്കമുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ചിത്രവും മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കിരണങ്ങളോടുകൂടിയതും, പലപ്പോഴും, നരവംശ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുള്ളതും നക്ഷത്രത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്വഭാവം, മഞ്ഞ നിറം, അത് പിന്തുടരുന്ന പ്രകാശം എന്നിവയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

മഞ്ഞയുടെ വൈബ്രേഷൻ മൂന്നാം ചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: മണിപുര (തിളങ്ങുന്ന കല്ല്).

പൗരസ്ത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മണിപ്പുര ആമാശയ തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഊർജ്ജ കേന്ദ്രമാണ്.അത് ലോകത്തിലെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും പൂർത്തീകരണത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, " ഞാൻ" എന്ന സ്ഥിരീകരണത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ബോധവുമായി, എന്നാൽ ഇച്ഛാശക്തിയും ബുദ്ധിയും നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

[bctt tweet=”സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ മഞ്ഞ ദിവ്യപ്രകാശം, ആത്മീയ വെളിപാടുകൾ, ബോധത്തിന്റെ ഉയർന്ന അവസ്ഥകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.” username=”Marni”]

മഞ്ഞ നിറം മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്നു

മറ്റ് ചിത്രങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ, മഞ്ഞ നിറം ഡീകോണ്ടെക്‌സ്ചുവലൈസ് ചെയ്‌തതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, മഞ്ഞ പ്രതീകാത്മകതയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ സ്വപ്നക്കാരന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാം.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ മഞ്ഞയുടെ മുന്നിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സംവേദനങ്ങൾ , ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ ആവർത്തനമോ അതുല്യതയോ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി. ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, സ്വന്തം യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും.

സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ അറിവും അബോധാവസ്ഥയിൽ ശേഖരിക്കുകയും പരിണാമപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളോടുള്ള സമീപനവും, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ഊർജ്ജ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റേണ്ട ഒരു സ്വഭാവം.

1. ഇളം മഞ്ഞ നിറം

സ്വപ്നം കാണുന്നത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ചലനവുമായി (ആശയങ്ങളുടെയും അവബോധങ്ങളുടെയും ചലനം) ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ലാഘവത്തിന്റെ (ആഹ്ലാദം, സന്തോഷം, ലഘുവായ ഹൃദയം), പുറംതള്ളൽ, മാത്രമല്ല ആത്മീയത, ആന്തരിക ഗവേഷണം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിപരീത ഭാവത്തിൽ, അത് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, ചിതറിക്കൽ, ഉപരിപ്ലവത, അസൂയ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

2. സ്വപ്നം കാണുന്നുകടും മഞ്ഞ നിറമായ

ന് അസൂയ, പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവേചനപരമായ വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് മങ്ങിയ ശാരീരിക ഊർജവും ചെറിയ ഊർജ്ജസ്വലതയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുക

3. മഞ്ഞ പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കാണുക    വീട്ടിൽ ഒരു മഞ്ഞ പാമ്പിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഇതിനെ പരാമർശിക്കാം നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മാഭിമാനവും, ചൈതന്യവും ആത്മവിശ്വാസവും, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ സുഖം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും അവൻ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും ഭയം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലും, നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും, ഭയപ്പെടുത്തുകയും ആത്മവിശ്വാസം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.

4. മഞ്ഞ ചിലന്തിയെ സ്വപ്നം കാണുക  ഒരു മഞ്ഞ എലിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഈ മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയത്തിന്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും സംവേദനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെഗറ്റീവ് അർത്ഥങ്ങൾ. ഒരു അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഭയം, മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയക്ക് ഇരയായി തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ " സ്വന്തം" അസൂയ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം, മനസ്സാക്ഷി വിധിക്കുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും ഈ അസുഖകരമായ സവിശേഷതകളോടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

5. മഞ്ഞ കാനറി    ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരു കാനറി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ജനപ്രിയ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അസൂയയുടെയും അസൂയയുടെയും പ്രതീകമായി പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പഴഞ്ചൊല്ല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: " കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന കാനറി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി പാടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ കോപത്തിനുവേണ്ടി പാടും. " സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ സ്വപ്നത്തിലും പിന്നീടും താൻ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്." നല്ലത് " എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതിനാൽ പകൽ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്ന സാധ്യമായ വികാരങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമോ ആത്മീയമോ അതിശയകരമോ ആയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന സ്വപ്നക്കാരന്റെ ചിന്തകളെയും ആശയങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ പറക്കലിലേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ, കാനറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കൂടുതൽ അരോചകമായ അർഥങ്ങളിൽ (ദേഷ്യത്തിന്റെയും നീരസത്തിന്റെയും ചിന്തകൾ) നങ്കൂരമിടുക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അസൂയയുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനെ സൂചിപ്പിക്കുക. സ്വപ്നത്തിലെ നായയുടെ ചിഹ്നം ആധിപത്യത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹം, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്രമണം, മാത്രമല്ല " മൂല്യം " നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സഹജവാസനയ്ക്കുള്ള ഇടവും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രബല പങ്കാളി.

8. ഒരു മഞ്ഞ പൂച്ചയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ഒരു സ്വാർത്ഥ വശം, സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകതയായി മാറിയ ഒരു സ്വാർത്ഥ വശം എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയും. തന്നിലോ അടുത്ത വ്യക്തിയിലോ.

9. മഞ്ഞക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുക  മഞ്ഞ താറാവിനെ സ്വപ്നം കാണുക

മഞ്ഞ എന്നത് ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കും കൂട്ടായ ഫാന്റസികളിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതും അവയുടെ അർത്ഥത്തെ ബാധിക്കാത്തതുമായ നിറമാണ്. ദുർബലതയുടെയും പുനർജന്മത്തിന്റെയും വശങ്ങളിലേക്ക്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ താറാവുകളെയോ കാണുന്നത് കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ, ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ, ആർദ്രതയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാം.

10. ഒരു തേളിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നുമഞ്ഞ

എന്നത് അസുഖകരവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും നിഷേധാത്മകവുമായ ഒരു ചിത്രമാണ്. പകൽ സമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും സ്വപ്നത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ നീരസം, അസൂയ, പ്രതികാരം എന്നിവയുടെ വികാരങ്ങളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളിലെ മഞ്ഞ തേളിനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അടയാളമായി കണക്കാക്കാം: നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപകടകാരിയായ, അസൂയയുള്ള, അസൂയയുള്ള ശത്രു.

വസ്ത്രത്തിൽ മഞ്ഞ നിറം സ്വപ്നം കാണുന്നു

11. മഞ്ഞ വസ്ത്രം സ്വപ്നം കാണുന്നു    മഞ്ഞ കോട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നു   മഞ്ഞ ബാത്ത്‌റോബ് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നങ്ങളിൽ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാളെ കാണുന്നത് ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ശക്തി പുറത്തെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, സ്വയം മൂല്യം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, തിരിച്ചറിയപ്പെടാനും ഗ്രൂപ്പിൽ " കാണാൻ " എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. മാത്രമല്ല, ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും. ഒരു യുവതി കണ്ടത് ചെറിയ സ്വപ്നത്തിലെന്നപോലെ:

ഹായ്, മാർനി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വളരെ ചെറിയ സ്വപ്നം സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

ഞാൻ പൂർണ്ണമായും മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടു (വളരെ തിളക്കമുള്ള മഞ്ഞ ) എന്റെ മുൻപിൽ ഒരു പുരാതന പേനയുടെ മുകളിൽ ഒരു ട്രേയും ഒരു കുപ്പി മഷിയും. ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വളരെ നന്ദി. ഉടൻ കാണാം, മറീന

മഞ്ഞ നിറം പ്രകാശത്തിന്റെ ആദിരൂപമാണ്, അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മിന്നിമറയുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തനവുമായി, എന്തിന്റെയെങ്കിലും ഉയർച്ചയുമായി, സ്വയം അവബോധവുമായി, സ്വന്തം വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “I”.

ഇതിൽ “ I” എന്ന പ്രസ്താവന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുഞാൻ..എനിക്ക് കഴിയും ", ആത്മാഭിമാനത്തിലും വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു (ഗ്രഹിക്കാൻ, ലോകത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ).

പുരാതന പേനയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. കൂടുതൽ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ, പക്ഷേ എഴുതാനുള്ള ദീർഘകാലമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടതും കുഴിച്ചിട്ടതുമായ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും (കവിതകൾ-കഥകൾ-ഓർമ്മകൾ) അത് ഇപ്പോൾ, മഞ്ഞ നിറത്തിന്റെ പിന്തുണയും ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച്, യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ അവസരമുണ്ട്.

തീർച്ചയായും, ഓരോ വസ്ത്രത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക പ്രതീകാത്മകതയുണ്ട്, അത് മഞ്ഞ നിറവുമായി ചേർന്ന് അദ്വിതീയമായിത്തീരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്:

 • സ്വപ്നത്തിലെ മഞ്ഞ കോട്ടിന് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ഒരാളുടെ കരിഷ്മ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും സ്വയം ഉയർന്നുവരാനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും ആവശ്യമാണ്, അതേസമയം
 • സ്വപ്നങ്ങളിലെ ബാത്ത്‌റോബ് കൂടുതൽ സ്വകാര്യവും അടുപ്പമുള്ളതുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു, അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട അസൂയയുടെ വികാരങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ദമ്പതികളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ആധിപത്യ ശക്തിയും ഇച്ഛാശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുക.

12. മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വധുവിനെ സ്വപ്നം കാണുക

മണവാട്ടി മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താം സുരക്ഷയും ശക്തിയും പൂർത്തീകരണവും. അത് നേടിയെടുത്ത പദവി, ഒരാളുടെ സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതിയിൽ അഭിലഷണീയവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ലക്ഷ്യം, "കണ്ടതും" ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാനം എന്നിവ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും.

സ്വപ്നത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന സംവേദനങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയാണെങ്കിൽ, മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള വധുവിന് വികാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. മാറ്റത്തോടുള്ള സ്വപ്നക്കാരന്റെ അസൂയ

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.