ക്രിസ്മസ് സ്വപ്നങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

 ക്രിസ്മസ് സ്വപ്നങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

പുനർജന്മത്തിനായുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആദിരൂപമായ ശക്തി, ഒരു പരിവർത്തന പ്രക്രിയയായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും സ്വപ്‌നക്കാരന്റെ മാനസിക വശങ്ങളെയും അവന്റെ മൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കും. ജീവിതം . ക്രിസ്‌മസിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്നും ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടായ ഭാവനയിൽ അതിനുള്ള അർത്ഥങ്ങളിലേക്കാണ് ലേഖനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ലേഖനത്തിന്റെ ചുവടെ ചില ഉദാഹരണ സ്വപ്നങ്ങളും ഈ തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സാധാരണമായ പ്രതീകാത്മക ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസ്

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ, ആവേശകരവും എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്, കാരണം ഈ വാർഷികം പാശ്ചാത്യ മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരത്തിലും കൂട്ടായ ഭാവനയിലും ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്.

ക്രിസ്മസിന്റെ അർത്ഥം സ്വപ്നങ്ങളിൽ ജന്മത്തിന്റെ ആദിരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെയും അതിന്റെ പരിണാമത്തെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു നക്ഷത്രസമൂഹം.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസ് പ്രതീകാത്മകത

പ്രാഥമികവും വിപരീതവുമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ സംയോജനം ജനനത്തിന് മുമ്പുള്ളതാണ്: ഇതാണ് പവിത്രമായ കല്യാണം , കോൺജക്റ്റിയോ ഓപ്പോസിറ്റോറത്തിന്റെ പുതിയതിന് ജീവൻ നൽകും, സ്വയം സംയോജിപ്പിച്ച് സ്വയം വേർതിരിക്കുന്ന പുത്രനായ നായകന്റെ ജനനത്തിന് രണ്ടിന്റെയും സവിശേഷതകൾ.

രണ്ട് മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന്മാതൃഭൂമിയുടെയും പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും വിപരീതവും പരസ്പര പൂരകവുമാണ്, ആദ്യത്തെ സംയോജനവും ആദ്യത്തെ “ജനനം” : ഭൂമിയിലെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ആതിഥ്യമരുളാൻ ആവശ്യമായ മാറ്റവും.

ആദ്യം ആദിമ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അരാജകത്വത്തിൽ നിന്ന് “ക്രമം” എന്നതിലേക്കുള്ള പിരിമുറുക്കത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായ ചിഹ്നം, ഒരു ബ്രാൻഡിംഗ് പോലെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഫാന്റസികളെയും അർത്ഥങ്ങൾക്കായുള്ള തിരയലിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. പുരാണങ്ങളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും നാം കണ്ടെത്തുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നു, ഒരു പുതിയ ജീവി ഒരു ദൗത്യവും കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാറ്റവുമായി വരുന്ന അത്ഭുതകരവും വിശുദ്ധവും അല്ലെങ്കിൽ മാന്ത്രികവുമായ യൂണിയനുകൾ.

ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ, ഐസിസിന്റെയും ഒസിരിസിന്റെയും സംയോജനം ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ സിയൂസ്-സ്വാൻ - ലെഡയുമായുള്ള സംയോജനം ഹോറസ് എന്ന ദൈവത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു, സ്യൂസ്-വൈറ്റ് കാളയുടെ ഡയോസ്‌ക്യൂറി, ഹെലൻ, ക്ലൈറ്റെംനെസ്‌ട്ര എന്നിവയെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു, തുടർന്ന് യൂറോപ്പയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു കഴുകൻ മിനോസ്, റഡമാന്റോ, സാർപെഡോൺ എന്നിവയെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. Zeus-rain of gold and Danae, ജനറേറ്റ്  പെർസ്യൂസ്  മുതലായവ ), " Solis invictus" എന്ന പുരാതന റോമൻ ആഘോഷം ശീതകാല അറുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിക്ക് ശേഷം, പ്രകാശത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഭൂമി മാതാവിനെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കാൻ മടങ്ങിവരുന്ന സൂര്യനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഊഷ്മളതയും സമൃദ്ധിയും തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു.

ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്മസ്, ആരുടെ തീയതിയും ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുപുരാതന ആചാരപരമായ വിരുന്ന്, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ശിശു യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് (ലോകത്തിന്റെ സൂര്യൻ, അബോധ ലോകത്തിന്റെ വ്യതിരിക്തമല്ലാത്ത അരാജകത്വത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സാക്ഷിയുടെ വെളിച്ചം).

ദൈവപുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മാതാവിനുമായുള്ള ഐക്യത്തിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനും ഭൂമിയിൽ വളരാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനും മനുഷ്യരാശിയെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്വയം ബലിയർപ്പിക്കുകയും കുരിശിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്മസിൽ നിന്നും നിന്നും സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവരുന്നത് , നല്ല-തിന്മകളുടെ വ്യത്യാസം, സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി, ആത്മനിഷേധം, ഔദാര്യം, ത്യാഗം, പ്രാധാന്യം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായ ശക്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധം, സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം.

ക്രിസ്മസുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വശങ്ങളെല്ലാം , അതിന്റെ ആചാരങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു: സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ശീലം, ഒരു കുടുംബമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുക, എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ നന്മകൾ.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥങ്ങൾ ഓർമ്മയുടെ ആവശ്യകതയും ആന്തരിക പുനർജന്മത്തിനായുള്ള യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹവും പാടില്ല. ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ  ആഴമേറിയതും ആധികാരികവും ഹൃദയസ്പർശിയായതുമായ ഈ വശങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഉയർന്നുവരാറുള്ളൂ.

ഇതും കാണുക: സഹോദര സ്വപ്നവും സഹോദരി സ്വപ്നവും 33 അർത്ഥങ്ങൾ

സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആർക്കൈറ്റിപൽ ശക്തി , പുനർജന്മത്തിനായുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ആഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഉദ്ദേശിച്ച പരിവർത്തന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ കഴിയും. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ മാനസിക വശങ്ങൾ രണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുകഅവന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂർത്തമായ സാഹചര്യങ്ങൾ.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ക്രിസ്‌മസ്  അർത്ഥം

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ക്രിസ്‌മസ്, ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഇതിനകം അനുഭവിച്ചതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ വികാരങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക്, ഐക്യത്തിന്റെയും ഊഷ്മളതയുടെയും ബോധത്തിലേക്ക്, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന തോന്നലിലേക്ക്, സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെയും സ്വീകാര്യതയുടെയും ആവശ്യകതയിലേക്ക്.

ക്ലാസിക് ചിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസ്: ക്രിസ്മസ് ട്രീ, ക്രിബ്, കുടുംബത്തിലെ ഉച്ചഭക്ഷണം , വീഴുന്ന മഞ്ഞ്, അർദ്ധരാത്രി പിണ്ഡം മുതലായവ. അഴിഞ്ഞുപോയതോ തകർന്നതോ ആയ കുടുംബബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഖേദത്തോടെ അവർ പലപ്പോഴും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വിഷാദത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിവാഹമോചിതയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന ഈ സ്വപ്നത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ:

"ഞാൻ വിവാഹിതയായിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവും എന്റെ പെൺമക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡൈനിംഗ് റൂമിന്റെ നടുവിൽ, ചുവന്ന നിറത്തിൽ അലങ്കരിച്ച ഒരു വലിയ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിളക്കുകൾ കത്തിച്ചു. സന്തോഷവും കൂട്ടുകെട്ടും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖവുമായി വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

കാരണം ക്രിസ്മസ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ, മതപരമായ പ്രതീകാത്മകതയ്‌ക്കപ്പുറം, സ്‌നേഹത്തിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആവശ്യകത വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു: ഒരുമിച്ചിരിക്കുക, ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായി തോന്നുക. , തനിച്ചല്ല എന്ന തോന്നൽ.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസിന്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുആചാരമോ ആത്മീയതയോ എന്നതിലുപരി സ്വപ്നം കാണുന്നവന്റെ “ ആവശ്യങ്ങൾ ”, ഈ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊഷ്മളമായ വികാരം ഒരു വിപരീത യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൊണ്ടുവരും: ഐക്യത്തിന്റെ അഭാവവും അതിനെ ഇനി സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടിന്റെ ശുഷ്കതയും പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ അവളുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന വശങ്ങൾ:

” എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ശാന്തമായും വിശ്രമിച്ചും മേശയ്ക്കരികിലിരുന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ക്രിസ്മസിനെയും അതിനോടൊപ്പമുള്ള എല്ലാ അവധിദിനങ്ങളെയും വെറുക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളെച്ചൊല്ലി തർക്കം തുടരുന്നു."

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രതീകം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ആരും മറക്കരുത്. കൂടുതൽ ബാഹ്യവും ഉപരിപ്ലവവുമായ വശങ്ങൾ: ഉപഭോക്തൃവാദം, അനുരൂപീകരണം.

ആധുനിക ക്രിസ്‌മസിന് ഏകീകൃതവൽക്കരണത്തിന്റെ, ഉപരിതലത്തിന്റെ, കൺവെൻഷനുകളുടെയും ശീലങ്ങളുടെയും ഉപരിതലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മുഖ ആത്മീയതയുടെ പ്രതീകമായി മാറാം.

ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ കഥയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകാണിച്ച വാചകം അവന്റെ  ഭയം എത്രത്തോളം ശക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു:

” ക്രിസ്മസ് അവധിക്കാലത്ത് എന്റെ തലച്ചോർ അവരുടെ ഒരെണ്ണം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ, നഗരത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള, എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണശാലകളിൽ പോയി ലോബോടോമൈസ് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അവരിൽ ഒരാളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്മസ് സ്വപ്നങ്ങളിൽഅത് ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും ഓർമ്മകളെയും ബാധിക്കുന്നു, തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന വികാരം, മധുരമായ വിഷാദം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും, " നല്ല" , ഐക്യബോധം, ആശ്ചര്യം, 'ആഭിചാരം' എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഹൃദയത്തെ ചൂടാക്കാൻ കഴിയും. 3>

എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെ ആന്തരിക ശിശുവിനെ അത് ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുകയും ക്രിസ്മസ് അന്തരീക്ഷം, ലൈറ്റുകൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവ ആസ്വദിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്വപ്‌നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസ്, മറ്റ് സ്വപ്ന സാഹചര്യങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളെ വികാരം, ഐക്യം, കുടുംബ ഐക്യം എന്നിവയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അയാൾക്ക് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അറിയാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്തേയും ക്രിസ്മസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക ഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ കാണിക്കുന്നു.

<0 ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്രിസ്മസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അർത്ഥങ്ങൾ:
 • ശാന്തതയുടെ ആവശ്യകത
 • സുരക്ഷയുടെ ആവശ്യകത
 • കുടുംബത്തിന്റെ ഊഷ്മളത ആവശ്യമാണ്
 • സ്നേഹം ആവശ്യമാണ്
 • ഇണക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്
 • ബന്ധങ്ങൾ
 • അടുപ്പം
 • ഐക്യ
 • വികാരങ്ങൾ
 • ഗൃഹാതുരത്വം
 • വിഷാദം
 • പാരമ്പര്യം
 • ബാല്യകാല സ്മരണകൾ
 • ആനന്ദവും ആശ്ചര്യവും
 • സന്തോഷം

ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക  10  സ്വപ്നതുല്യമായ ചിത്രങ്ങൾ

1. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, ഈ ചിത്രം " ശരിയായ " ക്രിസ്മസ് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു , ഈ ആഘോഷത്തോടുള്ള വികാരം പിന്നീട് വർഷങ്ങളായി സ്ഥിരമായികുട്ടിക്കാലം മുതൽ.

അത് ഊഷ്മളതയുടെയും സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളുടെയും ക്രിസ്‌മസ് ആയിരിക്കാം, അത് "കടമകളുടെ" ക്രിസ്‌മസ് ആകാം, " അവിടെ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ". എന്നിരുന്നാലും, സ്വപ്നങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്ന വസ്തുത, ക്രിസ്മസിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലും അതിന്റെ ആചാരങ്ങളിലും കുടുംബത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയിലും മുഴുകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തെ മുൻനിഴലാക്കുന്നു.

2. അലങ്കരിച്ച ക്രിസ്മസ് സ്വപ്നം കാണുക മരം   സ്വപ്നം കാണുന്ന പ്രകാശമുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ

ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രതീകമായി, പ്രസന്നവും പ്രകാശവും തിളങ്ങുന്നതുമായ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ബാല്യകാല ആചാരങ്ങളെയും ഓർമ്മകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് " വീട് " എന്ന ആഗ്രഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബം , ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, സമാധാനം കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഉടലെടുത്ത തൃപ്തികരമല്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളുമായോ സംഘർഷങ്ങളുമായോ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം.

4. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കത്തുന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രീ

സ്വപ്നം കാണുക, എന്നാൽ തീപിടിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ വികാരങ്ങളുടെ അക്രമാസക്തമായ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവരുന്നത്: കോപം, കത്തുന്ന വികാരങ്ങൾ വഴക്കുകൾ, ദീർഘകാല ചിന്തകൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അബോധാവസ്ഥയാണ് അസ്വസ്ഥതയ്ക്കും ഭിന്നതയ്ക്കും കാരണമാകുന്നത്. ക്രിസ്‌മസിനെ “ നശിപ്പിക്കാൻ ” കഴിയുന്ന ഒന്നായി.

5. നഗ്നമായ ഒരു ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ

സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് ദുഃഖത്തെയും വിജനതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്,പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ " ക്രിസ്‌മസിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന" യുക്തിയുടെ ആധിപത്യമോ ഇനി ആസ്വദിക്കാനാവുമോ എന്ന ഭയം.

6. സാന്താക്ലോസിനെ സ്വപ്നം കാണുക   സ്വപ്നം സ്ലെഡുള്ള സാന്താക്ലോസ്

ബാല്യകാല വശങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തെയും " മാജിക് " കണ്ടെത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പോലും ഊഷ്മളതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സാന്താക്ലോസ് ഇൻ സ്വപ്‌നങ്ങൾ ഇത് ഒരു പുരുഷ റഫറൻസ് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രതീകവുമാകാം: ഒരാളുടെ പിതാവോ മുത്തച്ഛനോ, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ രൂപങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ട സർവശക്തിയുടെ ബോധവും പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം പാർട്ടികൾ സ്വയം ഖേദിക്കുകയും വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു” പെൺകുട്ടികൾ" .

7. മോശം സാന്താക്ലോസ്

ബാല്യത്തിൽ അനുഭവിച്ച മുറിവുകളും നിരാശകളും, തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിരാശകളും, സ്‌നേഹവും സംരക്ഷണവും അനുഭവിക്കാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ബാലിശമായതും പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തമായി ഉയർന്നുവരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്ന പ്രബലമായ വശം

8. ക്രിസ്മസ് അലങ്കാരങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ക്രിസ്മസ് വിളക്കുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു

സൗന്ദര്യത്തിനും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം, വിശ്രമിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നൽകുന്നു കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഒരാളുടെ ഊർജം വീണ്ടെടുക്കുക. ക്രിസ്‌മസിന്റെ മാന്ത്രികതയിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, ഒരു കൂട്ടായ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുഭവപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ അപ്പം. അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു

9. നേറ്റിവിറ്റി രംഗം

സ്വപ്‌നം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാകും മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഘടകങ്ങൾ, അതിനോടുള്ള സന്തോഷകരമായ പ്രതീക്ഷകുഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ ജനനം പക്ഷേ, കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ, അത് പരമ്പരാഗത വശങ്ങളെയും സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് അവർ നേടിയെടുത്ത മൂല്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു: ഓർമ്മയും കുടുംബ ഊഷ്മളതയും, ചെറുതായി ബാലിശവും എന്നാൽ ആശ്വാസകരവും സംരക്ഷകവുമായ മതവിശ്വാസം.

10. ഒരു പൊയിൻസെറ്റിയ

സ്വപ്നം കാണുന്നത് മനോഹരവും പോസിറ്റീവുമായ ഒരു ചിത്രമാണ്, അത് ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രധാനമായും പുനർജന്മത്തിന്റെ വശങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ജീവന്റെ ശക്തിയെ " തണുക്കുന്നു " തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോലും. ഇരുട്ടും വർഷവും, അത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വാഗ്ദാനമായി മാറുന്നു.

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ വായനക്കാരാ, ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദവും രസകരവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രതിബദ്ധത തിരികെ നൽകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ മര്യാദയോടെ:

ആർട്ടിക്കിൾ പങ്കിടുക

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.