അസുഖവും അസുഖവും സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ അസുഖത്തിന്റെ അർത്ഥം

 അസുഖവും അസുഖവും സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ അസുഖത്തിന്റെ അർത്ഥം

Arthur Williams

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

രോഗിയെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്? സ്വപ്നത്തിലെ രോഗത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളെയാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവോ? ഇന്നത്തെ ലേഖനം ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ സാധ്യമായ അർത്ഥങ്ങളും സ്വപ്നക്കാരൻ അനുഭവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരം നൽകുന്നു.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്?

അസുഖം സ്വപ്നം കാണുന്നു

0> അസുഖം സ്വപ്നം കാണുക, അസുഖമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുക,സ്വപ്നങ്ങളിൽ രോഗവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക (രോഗനിർണ്ണയം നടത്തിയോ ഇല്ലയോ) എപ്പോഴും അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ്, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ അവസ്ഥയിൽ വേരൂന്നിയതാണ്. അപൂർവ്വമായി, ഇത് യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ബലഹീനതയോ, ഭാരമോ, പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയുടെ യഥാർത്ഥ സംവേദനങ്ങൾക്ക് ഇരയോ അനുഭവപ്പെടുന്നു; പലപ്പോഴും ഒരാൾ കിടപ്പിലാണ്, കണ്ണ് തുറന്ന് ഇരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാനും പ്രയാസമാണ്.

ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും നിസ്സംഗതയോ ഭയമോ ആണ്, ഇത് ഇതിനകം തന്നെ ഒരു ആദ്യ സന്ദേശമാണ്, കാരണം സ്വപ്നങ്ങളിലെ അസുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നയിക്കുക എന്നതാണ് ബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടാത്തതോ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വരുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുന്ന അസുഖം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു തലത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അത് പകൽ ജീവിതത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്: ജോലിയിൽ വളരെ തിരക്കുള്ളവരുടെ ക്ഷീണവും സമ്മർദ്ദവും, ഒരിക്കലും വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തവരുടെ, സമയം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവരുടെയുംസ്വപ്‌നങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സിഗ്നലാണ്.

ഞാൻ വിജയിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ലേഖനത്തിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇവിടെ പോസ്റ്റുചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം.

ഇപ്പോൾ എന്റെ ജോലി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ നന്ദി

ആർട്ടിക്കിൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക്

ഇടുകസ്വതന്ത്രമായി, ഒരു രോഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു, തന്നുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ അഭാവം, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലുകൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, വിശ്രമത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മന്ദത എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അസുഖം സ്വപ്നം കാണുന്നതും അസുഖം വരുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതും വൈകാരികവും മാനസികവുമായ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ഒരു രൂപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു: നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ, വിഷാദം, കുറ്റബോധം, പൊതുവെ നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾ, മാത്രമല്ല നിരാശ, ദുഃഖം, അസംതൃപ്തി, ശ്രദ്ധയുടെ ആവശ്യം. കൂടാതെ രോഗശാന്തിയും.

ഈ സ്വപ്‌നങ്ങൾ, ഇനി സന്തുലിതാവസ്ഥയിലല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ നേരിടാൻ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുകയും വിശ്രമം, മരുന്ന് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പരിചരണം, സഹായം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിവിധികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

0>സ്വപ്നത്തിലെ രോഗം, യഥാർത്ഥത്തിൽ, തിരിച്ചറിയുകയും രോഗനിർണയം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ, സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാനും " രോഗശാന്തി" പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും രസകരമായ പ്രതീകാത്മക സൂചനകൾ നൽകാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ മറ്റൊരു വശം രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം വേദനാജനകമായ സംവേദനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം, കാരണം അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ചൈനീസ് മെഡിസിൻ അനുസരിച്ച്, സ്വപ്നങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ഊർജ്ജങ്ങളുടെ അബോധാവസ്ഥയാണ്. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് രോഗം ഇതിനകം ശരീരത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്ന നിമിഷം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഇതുവരെ അവയവങ്ങളിൽ പ്രകടമായിട്ടില്ല. അതിനാൽ സ്വപ്നങ്ങളിലെ വേദനാജനകമായ ലക്ഷണങ്ങൾ, അസുഖകരമാണെങ്കിലും, വിലപ്പെട്ടതും ആകാംയഥാർത്ഥ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ.

അതിനാൽ, രോഗിയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു, അസുഖം സ്വപ്നം കാണുന്നു, അസുഖങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു:

 • ഉന്മാദാവസ്ഥയ്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയോട് പ്രതികരിക്കുന്നു ആക്ടിവിസം
 • എല്ലായ്‌പ്പോഴും വളരെയധികം സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ തടയുക
 • ദുർബലവും തളർന്നതുമായ ശരീരത്തെ നിശ്ചലമാക്കുക
 • ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
 • അത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ സ്വയം പരിപാലിക്കുന്നില്ല

സ്വപ്നം കാണുന്ന അസുഖത്തിന്റെ അർത്ഥം

 • ആന്തരിക അസ്വാസ്ഥ്യം
 • മാനസികവും വൈകാരികവുമായ കഷ്ടത
 • നിരാശ<11
 • ദുഃഖം
 • കുറ്റബോധം
 • അതിശയോക്തമായ ആക്ടിവിസം
 • സമ്മർദ്ദം
 • തളർച്ച
 • ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷീണം
 • യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ (ചിലപ്പോൾ)

രോഗികളെ സ്വപ്നം കാണുക    19 സ്വപ്നതുല്യമായ ചിത്രങ്ങൾ

ഒരു ജിജ്ഞാസ എന്ന നിലയിൽ: ജനപ്രിയ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, രോഗിയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നേരെ വിപരീതമാണ്, അതിനാൽ: സന്തോഷം, ഭാഗ്യം, വിജയം.

മറ്റ് രോഗികളെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒരുപക്ഷേ അത് ഒരാളുടെ ക്ഷേമത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകാം.

എന്നാൽ അസുഖത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്വപ്ന ചിത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യും അടുപ്പമുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ളതുമായ സമീപനം , സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും അബോധാവസ്ഥയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും കണക്കിലെടുക്കുന്നു.

1. അസുഖമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നക്കാരൻ ഒരു നിമിഷം ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നു. സമ്മർദ്ദം, അവൻ സ്വയം അവഗണിക്കുകയാണ്, അവൻ തന്നോട് തന്നെ വളരെയധികം ചോദിക്കുന്നുസ്വയം.

അവൻ തന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്തതിനാൽ, അവൻ തന്റെ വികാരങ്ങളെയും അസ്വാസ്ഥ്യത്തെയും അവഗണിക്കുന്നതിനാൽ നിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സ്വപ്നം കാണിക്കുന്നു, അതിന് ഇടവും മന്ദതയും വിശദീകരണവും ആവശ്യമാണ് .

0>രോഗിയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാതൃ പരിചരണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിനും ശ്രദ്ധയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഗൃഹാതുരത്വവും പശ്ചാത്താപവും കൊണ്ടുവരുന്നു, അത് ഇപ്പോഴും വളരെ ആവശ്യമാണ്.

2. കാൻസർ രോഗിയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു     അർബുദരോഗം

നമ്മുടെ കാലത്തെ രോഗമാണ്, അത് വളരെയധികം ഇരകളെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു, കൂട്ടായ ഭാവനയിൽ, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും മരണത്തിന്റെയും ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബോഗിമാൻ ആണ്.

ഇൻ സ്വപ്‌നങ്ങൾ അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ നേരിടുന്ന മാറ്റാനാകാത്തതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനാകാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ.

ചിന്തകളുടെയും വിനാശകരമായ വികാരങ്ങളുടെയും പ്രതീകമാണ് സ്വപ്നങ്ങളിലെ ക്യാൻസർ; " ഇത് ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാൻസർ പോലെയാണ്" ഇത് വേരൂന്നിയ, വേദനാജനകമായ, ഒരുപക്ഷേ ഭ്രാന്തമായ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

3. രക്താർബുദം ബാധിച്ചതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഇത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ (ശാരീരികമോ സ്വഭാവമോ) ബലഹീനതയും കുറവുള്ള ഊർജ്ജവും.

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധത്തിനോ ദരിദ്രമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കോ വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ സമയവും വിഭവങ്ങളും ത്യജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഊർജ്ജം.

4. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖം

പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാത്തതോ പരസ്പരവിരുദ്ധമായതോ ആയ വികാരങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു.

5. അസുഖം ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുക

എന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും വേദനാജനകവുമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ പരിധിയിലെത്തുക എന്നാണ്. അത് ബദലുകളൊന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല.

സാധ്യമായ ഒരു പരിഹാരത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ല, പക്ഷേ സ്വപ്നത്തിലെ മരണം എല്ലായ്പ്പോഴും മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്നും ഈ നാടകീയമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അത് പ്രത്യാശയെയും പുനർജന്മത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം മറക്കരുത്.

6. അസുഖമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുക   ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

സ്വപ്‌നക്കാരൻ തന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ചില മേഖലകളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലേക്കും ഒരുപക്ഷേ, അവൻ ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിലേക്കും ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നു.

രോഗമോ സ്വപ്നങ്ങളോ ഇതിനകം ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ, ചികിത്സയുടെയും "രോഗശാന്തി" ന്റെയും ഒരു ഭാഗത്തിന് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു വലിയ അവബോധത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. .

7. കാൻസർ രോഗികളുടെ സ്വപ്നം   എയ്ഡ്‌സ് രോഗികളുടെ സ്വപ്നം

സ്വപ്‌നത്തിലെ ഓരോ രോഗത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രത്യേകതയും കൂട്ടായ അർത്ഥവുമുണ്ട്, അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ ചിന്തിക്കുന്നതും ഭയപ്പെടുന്നതും തമ്മിൽ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു.

<0. ഉദാഹരണത്തിന്: ക്യാൻസർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെയും അതിന്റെ അനന്തരഫലമായ വേദനയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.ഒരുപക്ഷെ, അത് പരിഹരിക്കാനാകാത്തതും പരിഹരിക്കാനാകാത്തതുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

എയ്ഡ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ലൈംഗിക വിഷയത്തെ ഉയർത്തുന്നു, സമ്പർക്കം, പകർച്ചവ്യാധി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം.

സ്വപ്നംഎയ്ഡ്‌സ് രോഗിയായിരിക്കുക എന്നത് ഒരു ലംഘനത്തിന്റെ കുറ്റബോധം, ഇടയ്‌ക്കിടെയുള്ളതും സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതുമായ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാശകരവും വിനാശകരവുമായ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരാൾ ആശങ്കാകുലനാക്കുന്നു.

8. പ്ലേഗ് രോഗികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു    സ്വപ്നം കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക്

സ്വപ്‌നം കാണുന്നയാൾ അനുഭവിച്ചതോ കണ്ടതോ ആയ പാർശ്വവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു രൂപത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും (പദപ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക: “പ്ലേഗിന്റെ ഇരകളെപ്പോലെ ആയിരിക്കുക, കുഷ്ഠരോഗികളെപ്പോലെ ആയിരിക്കുക” ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന തോന്നൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു).

സ്വപ്നത്തിലെ പ്ലേഗും കുഷ്ഠരോഗവും അതിനാൽ ലഭിച്ച വിസമ്മതത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയതാണ്.

9. ഒരു ചുണങ്ങു സ്വപ്നം കാണുക

ഒരു അനിയന്ത്രിതമായതും ആക്രമണാത്മകവുമായ "പ്രകോപനത്തെ" പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് നിശിതമായ കഷ്ടപ്പാടുകളായി മാറുന്നു.

സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ " പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്" കണ്ടെത്തുന്നതിന് അതിന്റെ ഉത്ഭവം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അവന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ.

ഈ സ്വപ്നത്തിന് ഓർമ്മകൾ, ഭൂതകാലം, കുട്ടിക്കാലത്തെ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാളിൽ സമാനമായ ശിശു വശങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

10. പകർച്ചവ്യാധി സ്വപ്നം കാണുക   ഒരു പകർച്ചവ്യാധി സ്വപ്നം കാണുക

എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ നിഷേധാത്മക സ്വാധീനം അനുഭവിക്കുക, പ്രതികൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീനം, എന്നാൽ ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ, ഒരാളുടെ അംഗീകാരമോ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ ആയിരിക്കാനുള്ള ഭയമോ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, ഒരാളുടെ വളർച്ചയ്‌ക്ക് നിഷേധാത്മകവും ശിക്ഷാർഹവുമായ വശങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ഭയം. .

11. രോഗികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നുമനസ്സിൽ   മനോരോഗികളായ രോഗികളെ സ്വപ്നം കാണുന്നത്

ആശയവിനിമയക്കുറവ്, ധാരണയില്ലായ്മ, മാത്രമല്ല സ്വന്തം മാനസിക അരാജകത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് ഒരു ബോധം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ക്രമരഹിതവും ഭ്രാന്തവുമായ ചിന്തകളാൽ തളർന്നുപോകുന്നു.

ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നിരാകരിച്ച വശങ്ങൾ.

12. കിടക്കയിൽ ഒരു രോഗിയെ സ്വപ്നം കാണുന്നു  രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നു

സ്വപ്നക്കാരന് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം കാണിക്കുന്നു " സുഖം പ്രാപിച്ചു ", എന്നാൽ ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതും തരണം ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രശ്‌നം പോലെയുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഒന്നിനെയും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

13. ഒരു രോഗിയെ സഹായിക്കാനുള്ള സ്വപ്നം

ദുരിതങ്ങളെയും പ്രശ്‌നങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

14. രോഗികളായ കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണുക

രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾ നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രകടനമാണ്, അതിനാൽ സ്വപ്നം തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു: ഒരു ആശയം, ഒരു പ്രതീക്ഷ , ഒരു സാധ്യത.

ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു ചിത്രമാണ്, ഒരുപക്ഷേ അത് സ്വപ്നം കാണുന്നയാളുടെ ഭാവിയുമായും കൂടുതൽ ബദലുകളില്ല എന്ന തോന്നലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാവാം.

ഇത് പരിചരണത്തിന്റെ അഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരുവന്റെ ഉള്ളിലെ കുട്ടിയുടെ ഊർജ്ജത്തിലേക്ക്.

15. ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണുക    ക്യാൻസർ ബാധിച്ച കുട്ടികളെ സ്വപ്നം കാണുക

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതിലും നിഷേധാത്മകവും നിരാശാജനകവുമായ അർത്ഥം. സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾ തന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.അവൻ അഗാധമായ നിരാശയും അടിച്ചമർത്തലിനു വിധേയനാണ് അസുഖമുള്ള പൂച്ചകൾ   നായ്ക്കളെ അസുഖമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരുപക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്വപ്ന മൃഗത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇത് സഹജവാസനയുടെ (ലൈംഗികത, ആക്രമണം) അടിച്ചമർത്തലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു പരസ്യ ഉദാഹരണം: നിങ്ങളുടെ രോഗിയായ പൂച്ചയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ആസക്തിയും ഉത്തരവാദിത്തവും അനുഭവിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം രോഗിയായ നായയെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

എന്നാൽ അവർ ഓരോ തവണയും മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട സ്വപ്നങ്ങളാണ്, കാരണം അവ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.

17. രോഗികളായ ബന്ധുക്കളെ സ്വപ്നം കാണുക   പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ രോഗിയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു

അന്വേഷണങ്ങൾ, സന്ദർശനങ്ങൾ, വൈദ്യപരിശോധനകൾ എന്നിവയെത്തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഉത്കണ്ഠ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനും യഥാർത്ഥ രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ ആശങ്കയെക്കുറിച്ചോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ഈ ആശങ്കകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, കുടുംബാംഗങ്ങളിലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലോ അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റത്തെ സ്വപ്നം സൂചിപ്പിക്കാം. അടുത്തതും മനസ്സിലാക്കിയതോ വാക്കാലുള്ളതോ ആയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ .

18. രോഗിയായ മാതാപിതാക്കളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അമ്മയുടെ അസുഖം സ്വപ്നം കാണുന്നത് പിതാവിന്റെ അസുഖം

മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, അവ പലപ്പോഴും വസ്തുനിഷ്ഠമായ വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ്, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളുമായി ,ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളോ ഓർമ്മകളോ, പക്ഷേ അവ എല്ലായ്പ്പോഴും റഫറൻസ് കണക്കുകളാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്ന സ്വപ്നക്കാരന്റെ ഭയം വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

അവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു: നിരുപാധികമായ സ്നേഹവും സ്വീകാര്യതയും (അതിനാൽ വിശ്വാസവും ആത്മാഭിമാനവും) .

ചിലപ്പോൾ ഈ സ്വപ്‌നങ്ങൾ പിതാവിന്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഭാഗത്തിന്റെ വേദനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒരാളുടെ പിതൃ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃ ഊർജ്ജം പൂർണ്ണമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അസാധ്യതയാണ്.

ഇതും കാണുക: സ്വപ്നങ്ങളിൽ 9 ന്റെ അർത്ഥം NINE എന്ന സംഖ്യ സ്വപ്നം കാണുന്നു

19. ഒരു കുട്ടിയുടെ അസുഖത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നു

ഒരാളുടെ കുട്ടിയുടെ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ ഒരു യഥാർത്ഥ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഒരു കഷ്ടപ്പാടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായതും അവനിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമായ എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

ഇത് മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങളുടെ സംവേദനക്ഷമത കാണിക്കുന്ന ഒരു സൂചനയാണ്. കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്വപ്നക്കാരൻ.

Marzia Mazzavillani പകർപ്പവകാശം © ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്, അത് നിങ്ങളെ കൗതുകമുണർത്തുന്നു, അത് അറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സന്ദേശം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

 • നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന് അർഹമായ അനുഭവവും ഗൗരവവും ആദരവും നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയും.
 • എന്റെ സ്വകാര്യ കൺസൾട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വായിക്കുക
 • ഇതിലേക്ക് സൗജന്യമായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈഡിന്റെ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ 1600 മറ്റ് ആളുകൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക

ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്

പ്രിയ സ്വപ്നക്കാരേ, അസുഖമുള്ളതായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഭയത്തിനും കാരണമാകുന്നു മുൻകൂർ സ്വപ്നം , ഞാൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ്, പക്ഷേ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ

Arthur Williams

ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ എഴുത്തുകാരനും സ്വപ്ന വിശകലന വിദഗ്ധനും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സ്വപ്ന പ്രേമിയുമാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ നിഗൂഢ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഴമായ അഭിനിവേശത്തോടെ, ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങളും പ്രതീകാത്മകതയും അനാവരണം ചെയ്യാൻ ജെറമി തന്റെ കരിയർ സമർപ്പിച്ചു. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അദ്ദേഹം, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിചിത്രവും നിഗൂഢവുമായ സ്വഭാവത്തോട് ആദ്യകാല അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു, അത് ഒടുവിൽ ഡ്രീം അനാലിസിസിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദം നേടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു.തന്റെ അക്കാദമിക് യാത്രയിലുടനീളം, സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാൾ ജംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത മനശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കൃതികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജെറമി പരിശോധിച്ചു. മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ തന്റെ അറിവ് സഹജമായ ജിജ്ഞാസയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, സ്വപ്‌നങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയ്ക്കും ശക്തമായ ഉപകരണമായി മനസ്സിലാക്കി.ആർതർ വില്യംസ് എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും അർത്ഥവും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യവും ഉൾക്കാഴ്ചകളും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്. സൂക്ഷ്മമായി തയ്യാറാക്കിയ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപബോധമനസ്സിൽ വെളിച്ചം വീശാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്, വിവിധ സ്വപ്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ആർക്കൈപ്പുകളുടെയും സമഗ്രമായ വിശകലനവും വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.നമ്മുടെ ഭയം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത വികാരങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കവാടമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ജെറമി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുഅവന്റെ വായനക്കാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ ലോകത്തെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും. പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു സ്വപ്ന ജേണൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും സ്വപ്നങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവിളിക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും അവരുടെ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് പിന്നിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തികളെ നയിക്കുന്നു.ജെറമി ക്രൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർതർ വില്യംസ്, സ്വപ്ന വിശകലനം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പരിവർത്തന ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മാർഗനിർദേശമോ പ്രചോദനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ നിഗൂഢ മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച്ചയോ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിലും, ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗിലെ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ലേഖനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.