خواب دیدن یک گاو نر 18 معانی و نمادهای گاو نر

 خواب دیدن یک گاو نر 18 معانی و نمادهای گاو نر

Arthur Williams

تعبیر دیدن گاو نر در خواب چیست؟ وقتی در خواب ظاهر می شود، در مورد پرخاشگری و غرایز مخوف جنسی او چه فکر کنیم؟ در مقاله زیر به نمادگرایی باستانی و مدرن یک حیوان معمولی اما تسلیم ناپذیر می پردازیم، به دنبال ارتباط احتمالی با زندگی جمعی و فردی، معانی زن و مرد و تصاویر رویایی که او را به عنوان قهرمان داستان می بینند.

خواب دیدن گاو نر در حال غر زدن به کسی

<0 رؤیای گاو نر به معنای سر و کار داشتن با انرژی مردانه باستانی و کهن الگویی استو با قابل مشاهده ترین و شناخته شده ترین ویژگی های آن: جنسیت، باروری، قدرت، درنده بودن، غریزه خالص.

حتی در تخیل جمعی. از انسان امروزی گاو نر حیوانی قدرتمند با شخصیتی رام نشدنی و تحریک پذیر، خشمگین و خطرناک است.

نژاد برای " مونتاگ " (تلقیح) گاوها و تلیسه ها، دارای قدرت جنسی است. تبدیل به نماد عملکرد قدرت و تمایلات جنسی فراتر از حد معمول می شود.

بنابراین که دیدن یک گاو نر در خواب به معنای مواجهه با جنبه هایی از تمایلات جنسی، قدرت و تصمیم گیری است که شاید در واقعیت بیننده رویا انکار می شود یا آنها را نمی پذیرند. فضای کافی نداشته باشید.

به عبارات کلامی متداول که به ویژگی های ثور اشاره می کند و همچنین بر معنای رویاها تأثیر می گذارد فکر کنید:

 • این یک گاو نر است (در مورد کسی که بسیار استBULL امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و کنجکاوی شما را برآورده کرده باشد.

  اما اگر آنچه را که به دنبال آن بودید پیدا نکردید و رویای خاصی می بینید که این حیوان در آن ظاهر می شود، به یاد داشته باشید که می توانید آن را در اینجا در میان نظرات مقاله ارسال کنید و من به شما پاسخ خواهم داد.

  یا اگر مایلید با مشاوره خصوصی اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید برای من بنویسید.

  اگر با تشکر شما به من کمک می کنید تا کارم را اکنون منتشر کنم

  مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

  مردانه)
 • قوی مثل گاو نر (کسی که قدرت بدنی دارد)
 • پف کردن مانند گاو نر (بی حوصله یا عصبانی بودن)
 • گرفتن شاخ گاو (قاطع بودن) درنگ نکنید)
 • سر گاو را بردارید (موقعیت را به شدت حل کنید)

معنای گاو نر در رویاها بین دو قطب مهم در نوسان است:

 • فراوانی، تجدید، تازگی، تصمیم، عمل، تحقق (فراموش نکنید که علامت زودیاک گاو نر دری را به تجدید فصل خوب، به ثبات زمان و غنای طبیعت)
 • غرایز، اشتیاق افسارگسیخته، تمایلات جنسی غیرقابل کنترل، پرخاشگری طبیعی، عدم کنترل برای یک مرد قوی، محافظ و از نظر جنسی فعال، یا نشان دهنده یک شریک عصبانی، مزاحم یا با خواسته های جنسی بیش از حد است.

  اما همچنین می تواند جنبه های لجبازی و تحریک پذیری او را نشان دهد، او سر به پایین و بدون فکر کردن را ادامه می دهد. کور شده توسط خشم.

  رؤیای ثور برای یک مرد

  این نشان دهنده بخشی از خود است "گاو نر" ، انرژی که ممکن است انکار شود یا تشخیص داده نشود و در انجام آن ناکام باشد. از طریق غریزه و میل جنسی پدیدار می شود.

  این می تواند با قدرت بدنی و نشاطی که در شخص دیگری مورد توجه (و حسادت) قرار می گیرد مرتبط باشد.

  رؤیای یک گاو نر.سمبولیسم

  سمبولیسم گاو نر در رویاها ریشه های بسیار باستانی دارد و در آیین های باستانی و قربانی هایی ظاهر می شود که در آنها تلفیق شده است:

  • به انرژی اولیه خورشید (برای نیروی حیاتی آن)،
  • به طوفان و رعد و برق (برای خشم آن)،
  • به زمین و ماده (برای باروری آن)،
  • به انرژی ماه (برای شکل و رشد شاخ ها).

  رویای یک گاو نر خشمگین

  در زمان های قدیم نقش مقدسی داشت که مظهر الوهیت زمان بود (Mithras, El) و نمادی از استواری، و عدالت، فراوانی، باروری، ثروت بود.

  اندازه قابل توجه، ویژگی های مردانه، شاخ های ترسناک ایده هایی از قدرت خلاق، قدرت تسلیم ناپذیر، انرژی فشرده را مطرح می کرد.

  اما از بین این ویژگی‌ها، باید جنبه تاریکی را نیز در نظر گرفت که نشان می‌دهد گاو نر، جانور قاتل و خشمگین، وحشی‌ترین غریزه، شهوت تاریک حیوانی، اصل شور و شوق و خشونت بدوی که جان می‌دهد. مینوتور در هزارتوی خود و اورانوس در حالی که فرزندانش را می بلعد.

  به همین دلیل، کشتن گاو نر، در دیدگاه یونگی، نیاز به "کشتن جانور " را در درون خود بیان می کند. برای رهایی از احساسات زمینی و نزدیک شدن به ابعاد قابل کنترل، عقلانی، معنوی و اثیری.

  رویای گاوبازی

  کوریدا نیز نمونه بارز نوعی از سرکوب مرجانی در که، "کشتن".آیین گاو نر، ارزش نمادین بسیار قدرتمندی دارد.

  این نشان دهنده کشتن وحشیانه ترین و بدوی ترین نمونه ها در انسان و در گروه به نفع کنترل و استدلال است که زندگی متمدنانه را حفظ می کند.

  رؤیای گاو نر می تواند نشان دهنده این باشد:

  • « هیولا» (مانند مینوتور)، جنبه منزوی و سرکوب شده یک مرتد غریزی خودی که از انرژی جسمانی تغذیه می کند (بنابراین تمام قدرت را از بیننده سلب می کند)
  • انرژی لیبیدینی سرریز و سرکوب شده (وجود آن در رویاهای نوجوانان معمول است)
  • مردانه مردانه، قوی، شکست ناپذیر , محافظ
  • پدر- ارباب خشن و غرق کننده نسبت به فرزندانش
  • عقده ادیپ
  • تصویر پدر و سلطه جسمی یا روانی او (آنوقت با گاو نر کنار بیایید یک عمل نمادین که نیاز فرد به خودمختاری و رشد را تایید می کند)
  • جنسیت غریزی و شهوانی
  • میل به غلبه بر و حمله برای نشان دادن قدرت خود

  Taurus رویای معانی

  • ویژگی های مردانه
  • توانایی
  • جنسی
  • پرخاشگری
  • تحریک پذیری
  • غریزی
  • تکانشگری
  • عمل، تصمیم
  • لجاج
  • شور
  • خشم مخرب
  • فراوانی
  • ثروت
  • باروری
  • تجدید

  رویای ثور 17تصاویر رویایی

  1. رویای سواری بر گاو نر

  تصویر نادری است که می تواند احساسات و مستی زیادی را به همراه داشته باشد و توانایی فرد را برای تسلط، کنترل، هدایت انرژی های غریزی و زندگی کامل مردانه خود منعکس می کند. و با رضایت و بدون ترس از افراط و تفریط آن.

  سوارکردن گاو نر در خواب می تواند احساسات تجربه شده در یک رابطه جنسی غنی و کامل را منعکس کند.

  در حالی که طبق تفاسیر باستانی، زنی که در خواب می بیند سوار بر گاو نر با مردی با ویژگی های "تورین" ازدواج می کند (قوی، قدرتمند، مسلط).

  2. رویای بوسیدن یک گاو نر

  یک خواننده برای مدت کوتاهی پیش برای من خوابی فرستاد که در آن یک گاو نر بزرگ ظاهر شد و او را بوسید، چیزی که برای او عجیب بود فقدان مطلق ترس، احساس شناخت گاو و احساسات وجد و شیرین بود.

  A رویا، زیرا این می تواند نشان دهنده نیاز به یک شریک قوی، شیرین و به همان اندازه مردانه باشد.

  همان تصویر در رویای یک مرد می تواند به نیاز به ادغام (و بیان) ویژگی های مردانه گاو نر اشاره داشته باشد.

  3. خواب دیدن یک گاو نر در خانه

  نمایندگی بخشی از خود است که ویژگی های یک گاو نر را دارد. این موقعیت ها و احساسات تجربه شده توسط بیننده خواهد بود که معنا را به جای دیگری به یک جهت می آورد. در واقع، اگر گاو نر در خانه زندانی باشد، عصبانی و خشمگین استیعنی این انرژی بشدت سرکوب شده است و اکنون به صورت فشرده و خارج از کنترل خود را نشان می دهد.

  برعکس اگر گاو نر در خانه آزادانه و بدون عصبانیت حرکت کند یا اگر رویا بیننده در برابر قدرت خود احساس آرامش و تحسین می کند، رویا جنبه ای را برجسته می کند که بخشی از ساختار روانی اولیه است، اما شاید بیننده خواب بهتر بداند (که باید در خود تشخیص دهد).

  4. دیدن یک گاو نر در خواب که به شما اشاره می کند

  توجه بیننده را به ویژگی های گاو نر جلب می کند که احتمالاً نادیده گرفته شده اند یا برعکس، بیش از حد وجود دارند و منجر به رفتارهای خودکار ناخوشایند و تهاجمی می شوند.

  5. خواب دیدن یک گاو نر پرخاشگر

  همچنین ببینید: خواب دیدن امتحان معنی امتحان در خواب

  تصویری از فردی است که وجدان آن را انکار کرده است که به پرخاشگری طبیعی و رابطه جنسی مرتبط است.

  6. خواب دیدن گاو نر در حال غر زدن به کسی

  آسیب (نمادین) که گاو نر می تواند انجام دهد را نشان می دهد. یعنی نشان دهنده احتمال (برای بیننده خواب) آسیب رساندن به کسی، بیش از حد پرخاشگر، تندخو، بی رحم بودن، یا نشان دهنده یک فرد به همان اندازه خطرناک و پرخاشگر در نزدیکی است.

  اما استفاده از شاخ نیز می تواند اشاره ای داشته باشد. به زخم ناشی از خیانت.

  برای تعبیر رایج، نشان دهنده یک بیماری قریب الوقوع است.

  7. خواب یک گاو نر عصبانی   خواب دیدن یک گاو نر در تعقیب شما  رویای گروهی از گاوهای نر خشمگین

  به معنای انجام iشما باید با جنبه‌ای از خود مقابله کنید که بیشتر به غریزه و نیازهای مادی گره خورده است، که دائماً در یک زندگی منظم روزمره که با قوانین و عادات مشخص شده است سرکوب می‌شود، باید یک خروجی پیدا کند. انرژی تهاجمی تر، حیوانی تر و انفجاری آن. انرژی بسیار "فیزیکی" که به درستی هدایت شود، می تواند مثبت ترین ویژگی های گاو نر را برای بیننده به ارمغان بیاورد.

  طبق تعبیر رایج، نشان دهنده خطر یا انتقام قریب الوقوع است.

  8. خواب تکان دادن پارچه قرمز برای گاو نر

  به معنای تحریک کسی یا تحریک کسی است.

  حتی اگر در واقعیت به نظر برسد که رنگ قرمز هیچ تأثیری بر روی آن ندارد. پرخاشگری گاو نر، تا به حال این تصویر وارد تخیل رایج شده است تا نشان دهنده کسانی باشد که به شیوه ای کینه توزانه و بیهوده مسخره می کنند یا کسانی که می خواهند واکنش فوری را برانگیزند.

  9. رویای گاو نر بدون شاخ

  در گذشته نمادی از ضعف و فقر بود، در حالی که در رویاهای انسان مدرن نشان دهنده از دست دادن برخی از ویژگی های مردانه مانند اقتدار، قدرت، پرخاشگری طبیعی، توانایی دفاع از خود و حمله در صورت نیاز است. .

  اما شاخ ها با شکل گرد و نوک هایی که به سمت آسمان هستند، نمادی قمری و زنانه هستند و به شهود و ادراکات فراحسی نیز مرتبط هستند. گاو نر بدون شاخ در خواب نیز نشان دهنده ناتوانی در انجام این کار است "احساس" یا برای هشدار دادن به سیگنال‌ها و پیام‌هایی که از محیط اطراف می‌آیند.

  10. رویای گاو نر فروتن   خواب دیدن گاو نر در تعقیب من

  توجه را جلب می‌کند. انرژی گاو نر که در عین نیرومند، قوی، قاطع و زبردست، بدون هیچ گونه پرخاشگری نیز قابل تجربه است، که می توان آن را رام و کنترل کرد. 18>

  تصویر بخشی از خود ثور است که توسط وجدان تحت کنترل است.

  12. خواب یک گاو نر مرده    خواب یک گاو نر در حال فرار

  نشان دهنده تغییر در غریزه تهاجمی مردانه و تمایلات جنسی رویاپرداز.

  این می تواند به کاهش میل جنسی، به لحظات بحران و خستگی و همچنین نیاز به بازتعریف مردانگی خود و انطباق آن با نیازهای عصر.

  13. دیدن یک گاوباز در خواب

  دیدن گاوباز در مقابل گاو یا شناسایی شدن با گاوباز به معنای توانایی کنترل وحشیانه ترین و تهاجمی ترین تمایلات درون است. خود، با استفاده از انرژی متضادی که تحصیل کرده، متمدن، تابع قوانین و تشریفات است.

  گاو و گاوباز دو نیروی متضاد و به همان اندازه قدرتمند هستند که در رویا بیننده با یکدیگر مخالفت می کنند.

  14. خواب گاوبازی

  همانطور که در بالا ذکر شد، نمادی از آیین سرکوب غرایز است که می تواند در جمع ظاهر شود. بنابراین کارکردی اجتماعی دارد و به رویاپرداز نشان می دهدباید با " کشتن " گاو (سرکوب انرژی تهاجمی خود به عنوان یک " مرد بدوی ") ترس خود را با یک سری حرکات تشریفاتی، سنتی و اطمینان بخش از بین ببرد.

  15. رؤیای مینوتور

  به نمادگرایی هیولا و در نتیجه به جنبه‌های سایه‌ای که در اعماق ناخودآگاه زندانی هستند وصل می‌شود.

  مینوتائور به مرتد اشاره می‌کند. انرژي مردانه، پرخاشگرانه، جنسي كه به طور افراطي " تغذيه " (تجربه شده، استفاده مي شود) خارج از كنترل و منجر به واكنش هاي طرد و شرم مي شود.

  همچنین ببینید: خواب مدارک دیدن شناسنامه، گواهینامه رانندگی و پاسپورت در خواب چه تعبیری دارد

  16. خواب قهوه اي گاو نر

  نشان دهنده طبیعی بودن، طبیعی بودن و خودانگیختگی انرژی گاو و همچنین امکان ادغام آن در زندگی روزمره است> تصویری نادر و کهن الگویی است که به قربانی کردن مقدس پیوند خورده است. این می تواند نشان دهنده فداکاری بخش مردانه در درون خود یا نیاز به "فداکاری" (تسلیم شدن) برای تجربه نوع خاصی از انرژی جنسی باشد.

  18. دیدن یک گاو نر سیاه در خواب.

  جنبه های منفی نماد گاو نر را تشدید می کند: خشم، پرخاشگری، خشونت، تحریک پذیری. خواب بیننده باید از خود بپرسد که این جنبه ها چقدر زنده هستند یا اینکه آیا فردی در نزدیکی آنها وجود دارد که آنها را مجسم می کند.

  مرضیه مزاویلانی حق چاپ © تکثیر متن ممنوع است

  قبل از ترک ما

  رویابین عزیز، اگر شما هم خواب دیده اید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.