خواب دیدن رنگین کمان نماد و معنی رنگین کمان در خواب

 خواب دیدن رنگین کمان نماد و معنی رنگین کمان در خواب

Arthur Williams

تعبیر دیدن رنگین کمان در خواب چیست؟ در مورد احساسات شگفت انگیزی که همیشه با این تصویر همراه است چه فکر کنیم؟ مقاله رنگین کمان در رویاها به بررسی یکی از شگفت انگیزترین پدیده های طبیعت می پردازد که از زمان های قدیم با احیا و شانس همراه بوده است. زیبایی آن، روشنایی آن، انبوه رنگ هایی که در یکدیگر محو می شوند، همه عناصری هستند که به نفع نمادگرایی پر از عناصر مثبت بازی می کنند.

رنگین کمان در رویا

رؤیای رنگین کمان بسیار نادر است، اما حضور آن همیشه با احساسات تعجب و تعجب همراه است. افسون در برابر رنگ ها و عظمت این عنصر طبیعی که زیبایی و ثبات آن چیزی مثبت، جادویی، خوش شانسی احساس می شود. تا به امروز، گواه نیاز انسان به «نشانه‌های» بزرگ، تأییدیه‌هایی است که مانند فرشتگان یا برکات از بالا می‌آیند تا سفر او را تأیید یا تشویق کنند.

اما رنگین کمان در رویاها حتی معانی نمادین عمیق تری دارند: بین آسمان و زمین پس از باران و طوفان ظاهر می شود و اشاره به چیزی شگفت انگیز، جدید و مثبت دارد که پس از " متلاطم "، دشوار، غم انگیز پدیدار می شود.

در حالی که شکل نیم دایره آن، کامل، بلند ونورانی نوعی پل بین دو نقطه مختلف زمین و آسمان است. دیدن رنگین کمان در خواب همان معنای پل را منعکس می کند:

  • "اتحاد "آنچه در وجود فرد جداست
  • قطبیت های درون خود را درک و ادغام کند.
  • ایجاد ارتباط بین سطوح مختلف وجود، تجربیات مختلف، افراد مختلف

رویای رنگین کمان توجه را به کهن الگوی خود جلب می کند که در آن اتفاق می افتد اتحاد اضداد و می تواند به لحظات ایستایی، تعادل، آرامش، به لحظات " کامل" اشاره داشته باشد. حرکت مشابه تبادل و عبور بین سطوح مختلف و روابط مختلف وجود.

این هدیه نمادین رنگین کمان در رویاهاست: ایجاد پیوندها، بسته نشدن به خود، ارتباط، همچنین گشودن به آنچه دور، متفاوت و شاید متضاد است.

همچنین ببینید: معنای فرمول بندی تولد ناخودآگاه جمعی یونگ

رویای نمادین رنگین کمان

سمبلیسم رنگین کمان در دوران باستان به موقعیت آن مرتبط بود: در سمت راست دیده می شود که نشانه ای از شانس و شانس بود و ثروت، برعکس در سمت چپ دیده می شود: فقر و بدبختی.

اما شکل آن همیشه تعیین کننده بود: پلی بین پست و بلندی، بین انسان و خدا، بیان تنش ایده آل به سمت قلمروهای روح. .

در کتاب مقدس رنگین کمان در پایان سیل ظاهر می شودجهانی برای تایید پایان یک وضعیت دراماتیک درگیری و سقوط انسان از فیض. پس رنگین کمان نشانه عهد جدید بین خدا و انسان و صلح بسته شده است:

"... کمان خود را در ابر قرار می دهم و آن نشانه عهد بین من و زمین. وقتی ابرها را روی زمین جمع کنم و کمان در ابر ظاهر شود، نشانه عهد و پیمانی می شود که بین من و تو و همه موجودات زنده با همه موجودات وجود دارد و آب ها دیگر سیلابی نمی شوند که همه را نابود کند. مخلوق...» (پیدایش 9،12-17)

نمادگرایی رنگین کمان نیز به تنوع رنگ ها و کمال عدد هفت (هفت رنگ هایی است که از آن تشکیل شده است) مرتبط است. نماد انبوهی از دانش بشری و جنبه های واقعیت است.

رویای رنگین کمان معنی

معنای رنگین کمان در خواب به ظاهر ناگهانی و زودگذر زیبایی آن مربوط می شود که اشاره به یک نوعی " epiphany" زیبایی و شدت محتوای سرکوب شده آگاهی که از اعماق ناخودآگاه بیرون می آید. محتوایی که به لطف فرآیند تبدیل مرتبط با نماد رنگین کمان، می‌تواند انرژی جدید را پرورش دهد و محرکی برای شروعی جدید باشد. تغییر مثبت و اعتماد به نفسمنابع درونی.

معنای رنگین کمان در رویاها را می توان به این موارد مرتبط کرد:

  • اتحاد
  • روابط
  • موفقیت، موفقیت
  • پایان یک چرخه
  • آرامش
  • آرامش
  • هارمونی
  • شانس
  • تغییرها
  • تجدید

تصاویر رویایی رویای رنگین کمان

1. رویای یک رنگین کمان بزرگ

یک تصویر تاییدی از ناخودآگاه است، یک Ok بزرگ که کامل بودن و معنای کاری را که انجام می دهید برجسته می کند. در صورت درگیری، رنگین کمان بزرگ در رویاها به نیاز به صلح و اتحاد اشاره دارد. اما همچنین می تواند نشان دهنده نیاز به نگاه به آینده با خوش بینی و اعتماد بیشتر باشد.

2. رویای رنگین کمان های زیاد

می تواند اشاره ای به افراد نزدیک داشته باشد که با تخیل خود زندگی بیننده را روشن می کنند. ، اصالت و مثبت بودن، می توانند به فرزندان خود یا پروژه های محقق شده اش اشاره کنند، به آنچه که با سهولت و موفقیت خلق شده است.

3. رویای رنگین کمان دوتایی

می تواند بیانگر موارد استثنایی باشد. ماهیت یک رویداد، توجه به چیزی را که بیننده رویا تجربه می کند یا در حال درک آن است و باید به آن احترام مضاعف داد، که باید قدرت و جادوی آن را درک کرد.

رنگین کمان مضاعف در خواب می تواند به زن و شوهر اشاره داشته باشد. عاشق شدن، به پیوندهای خونی.

برای تعابیر رایج رنگین کمان دوگانه در رویاهااین اعلام یک رویداد آینده است (حتی یک رویداد منفی).

4. رویای رنگین کمان گرد

نماینده کامل بودن یک رابطه یا یک موقعیت است، به تکامل خلاق اشاره دارد. از موقعیت یا به خلاقیتی که در زوجین تبدیل به بارداری می شود.

5. رویای عکاسی از رنگین کمان

نشان دهنده نیاز به تماس با انرژی مثبت و دلگرم کننده است. رنگين كمان. عکاسی از رنگین کمان در رویاها به معنای درک این بخش از خود بسیار قدرتمند و خوش بینانه است، اما همچنان نیاز به یک فیلتر دارد، هنوز نیاز به زمان برای نزدیک شدن تدریجی به این نوع انرژی، ادغام آن، "شناخت دامنه (و کاربرد آن)" است.

همچنین ببینید: تماشا در خواب تعبیر دیدن ساعت در خواب چیست؟

6. رویای لمس رنگین کمان

بر خلاف تصویر قبلی در اینجا، آماده استقبال از هر کیفیتی هستید که رنگین کمان می تواند به سیستم روانی شما و زندگی شما وارد کند: این می تواند یک تغییر باشد، آن می تواند یک رابطه جدید، یک اتحاد مجدد، پایان یک چرخه باشد.

این رویا نشان دهنده آگاهی، مشارکت، آمادگی برای هر تغییری، احساس توانایی برای حمایت از هر تحولی است.

7 رویای رنگین کمان در آب

اغلب به چیز شگفت انگیز و هیجان انگیزی مرتبط است که بیننده خواب در سطح احساسات تجربه می کند، چیزی که او را از نظر عاطفی درگیر می کند مانندعاشق شدن یا یک موفقیت، یک پیروزی، یک هدف به دست آمده.

8. رویای رنگین کمان شکسته

نماد انسداد در یک منطقه یا مانعی است که بین رویاپرداز و برنامه ها و خواسته هایش، چیزی که شادی، اشتیاق و میل او را خنثی می کند. بر اساس تفاسیر رایج، این منفی ترین تصویری است که با مرگ نیز مقایسه می شود.

9. رویای رنگین کمان سیاه

تصویری به همان اندازه دشوار و منفی که می تواند به پایان همه چیز اشاره کند. امید، اما مهمتر از همه به بدبینی بیننده، به " سیاه دیدن همه چیز" و ناتوانی در درک امکانات تکامل (و بهبود) که هر موقعیتی، حتی دشوارترین موقعیت، در بر دارد. .

10 دیدن رنگین کمان در شب

نماینده امید، اعتماد و سیگنال‌های مثبتی است که حتی در نامطمئن‌ترین یا مشکل‌سازترین لحظات و ناشناخته‌های بزرگ‌تر، بیننده را راهنمایی می‌کند.

رنگین کمان در شب در رویاها می تواند نشان دهنده همزمانی هایی باشد که آگاهی را روشن می کند و حس و معنی را به سفر بیننده خواب می دهد.

11. دیدن رنگین کمان در حالی که باران می بارد

این خواب نیز اشاره به پایان یک لحظه دشوار، در پایان غم، گریه، غم و افسردگی، نماد آرامش درون و بیرون، نماد اعتماد و امید است.

می تواند نمادی ازتسلی دادن و خروج از مرحله انتقال طلبانه یا مرحله سوگواری را علامت گذاری کنید.

مرضیه مزاویلانی حق چاپ © تکثیر متن ممنوع است

  • اگر می خواهید مانند توصیه های خصوصی من به Rubrica dei dreams دسترسی پیدا کنید
  • به صورت رایگان در خبرنامه راهنمای مشترک شوید 1500 نفر دیگر قبلاً این کار را انجام داده اند پس همین حالا مشترک شوید

قبل از اینکه ما را ترک کنید

خواننده عزیز، نماد رنگین کمان واقعاً جذاب است و اگر شما هم خواب آن را دیده اید، امیدوارم مقاله من به سؤالات شما پاسخ داده باشد. وگرنه برام بنویس رویای (کوتاه) خود را در نظرات وارد کنید و پاسخ دریافت خواهید کرد. فقط به یاد داشته باشید که احساساتی را که در رویا احساس می کنید و یک سلام به من و به همه اضافه کنید.

اما اکنون از شما می خواهم که تعهد من را با یک ادب کوچک متقابلاً جبران کنید:

مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را

قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.