خواب دیدن کدو تنبل معنی کدو تنبل در خواب

 خواب دیدن کدو تنبل معنی کدو تنبل در خواب

Arthur Williams

تعبیر خواب کدو تنبل چیست؟ خوردن آن، پختن آن، پرورش آن یا دیدن آن در خواب، نمادی مثبت یا محدودکننده را آشکار می کند، که هر از گاهی به لطف احساسات بیننده رویا ظاهر می شود. در انتهای مقاله تصاویر رویایی که در آن کدو تنبل ظاهر می شود و معانی احتمالی وجود دارد.

خواب کدو حلوایی

دیدن کدو تنبلی مانند بسیاری از میوه ها و سبزیجات به فراوانی و باروری اشاره دارد و هر یک از اجزای آن معانی نمادین دقیقی دارد:

شکل گرد، متورم و توخالی که حتی می تواند به ابعاد قابل توجهی برسد، باردار را به یاد می آورد. شکم و آن را به پذیرایی زنانه متصل می کند.

دانه های متعدد درون نماد قدرت باروری مردانه است.

تغذیه خوراکی توجه را به تغذیه، ثروت و فراوانی جلب می کند.

رنگ کدو تنبل در سایه های گرم زرد-نارنجی آن نمادی خورشیدی است که با بلوغ، فراوانی، رضایت و لذت پیوند خورده است.

رویای کدو تنبل آن به معنای تماس با یک نماد به طور کلی مثبت است که می تواند به تحقق، به یک آرزوی ارضا شده یا به وضعیت پایداری که فرد در آن زندگی می کند مرتبط باشد.

اما سایر ویژگی های کدو تنبل مانند حفره داخلی کم و بیش برجسته است، پالپ خیلی قابل توجه نیست و گاهی اوقات خیلی خوشمزه نیست، پوست سخت و فیبری می توانداین حالت مثبت را معکوس کنید و کدو تنبل را در رویاها به نمادی دوسوگرا تبدیل کنید، تا با در نظر گرفتن زمینه ای که در آن ظاهر می شود و آنچه بیننده خواب در خواب احساس می کند، به دقت ارزیابی شود. 0> نماد شناسی کدو در قدیم بر مفهوم فراوانی و امکان استوار بود.

کدو با شکل ظرفش یک قرنیه طبیعی بود که پر می شد. تصویری از تجملات طبیعت و عالم صغیر: دو نیمکره ای که با بریدن آن از وسط به دست می آید، تصاویری از بهشت ​​و زمین بود که جهان را تشکیل می دادند.

همچنین ببینید: خواب فاحشه معنی فاحشه در خواب

به همین دلیل، در فرهنگ تائو کدو تنبل نمادی بود. زندگی، بازسازی و ابدیت.

اما حتی در گذشته دوگانگی نماد ظاهر شد.

حفره درون کدو نماد حماقت بود (" سر خالی مانند کدو " " کدو خالی" " کم داشتن نمک در کدو تنبل " عبارات کلامی هستند که هنوز استفاده می شود) و قدرت جسمی و جنسی کمی دارند ( شبیه کدو تنبل خالی بودن یعنی ضعیف و خسته، خسته).

همچنین برای آرتمیدورو در خواب دیدن کدو تنبل نشان دهنده ناامیدی است که در برخی از مناطق احساس می شد (به دلیل مغزهای ضعیف آن) در حالی که نیاز به بریدن پوست با چاقو و برش دادن آن تصویر نمادین بدشانسی و خطر بود.

خواب کدو تنبل معنی

معنیکدو حلوایی در خواب به آنچه بیننده خواب می اندیشد مرتبط می شود، اگر کدو برای او خوشایند باشد یا خیر، اگر دیدن آن او را به فکر غذا و لذت پاییز بیاندازد یا افکار مربوط به نزدیک شدن زمستان را برانگیزد.

معانی را می توان به صورت خلاصه بیان کرد:

 • میل به بارداری
 • بارداری در حال پیشرفت
 • اعتماد به نفس و خوش بینی
 • رضایت
 • تغییر تغییر
 • رضایت از شیرینی
 • شانس فراوان
 • ناامیدی
 • امیدهای غیر قابل تحقق
 • فرسودگی منابع فیزیکی و ذهنی
 • عدم میل
 • حماقت

خواب دیدن کدو حلوایی تصاویر رویایی

1. خواب دیدن کدو تنبل بزرگ   خواب دیدن یک کدو تنبل غول پیکر

رویا بیننده باید از خود بپرسد که این کدو تنبل بزرگ او را به چه چیزی می اندیشد و چه احساساتی را برمی انگیزد.

به طور کلی این تصویر مثبتی است که به چیزی اشاره می کند. که انجام شده است، پایدار و مطمئن است، که به نیازهای بیننده (مالی یا غیر مالی) پاسخ می دهد

به فراوانی و در نتیجه به ثروت و تولدهای جدید مرتبط است.

2. خواب دیدن کدو تنبل بیضی و کشیده

کدو تنبل ها نه تنها گرد یا بیضی هستند، انواعی هم هستند که شکل استوانه ای و کشیده دارند. این کدو تنبل ها در خواب معنایی فالیک دارند و می توانند به فعالیت جنسی (میل، نیاز) یا خستگی و خستگی اشاره کنند.خستگی زمانی که کدو تنبل بلند از وسط نصف می شود و داخل توخالی را نشان می دهد.

3. خواب دیدن یک کدو تنبل به عنوان هدیه

می تواند معانی متضادی داشته باشد: مثبت و دلگرم کننده، مرتبط با اعتماد دریافت آنچه نیاز دارید، یا ارتباط منفی و محدود کننده با چیزی که ارزش مورد انتظار را ندارد، که خالی از ارزش است.

همچنین می تواند نشان دهنده بارداری آینده باشد.

4. رویا دیدن دادن کدو تنبل

همانطور که در بالا ذکر شد، از یک سو به معنای آرزوی پیوندی است که از مثبت بودن، شیرینی تشکیل شده است و فراتر از ظاهر است، از سوی دیگر می تواند احساس (یا اراده) ارائه " را برجسته کند. هیچی "، دادن چیزی بدون معنی و بر اساس ظاهر صرف به دیگران.

5. رویای پرورش کدو تنبل    رویای چیدن کدو تنبل

تصاویر مثبت هستند. مربوط به نیاز به دنبال کردن یک هدف و به دست آوردن منافع است. آنها نشان دهنده ثبات، اراده و اعتماد در آینده هستند.

همچنین ببینید: خواب دیدن برنج نماد و معنی برنج و غلات در خواب

6. خواب دیدن کدو تنبل گندیده

نماینده چیزی یا کسی است که انتظارات بیننده خواب را ناامید کرده است، چیزی یا شخصی که دارای ویژگی هایی است که منفی تلقی می شود. و مضر است.

7. خواب دیدن بریدن کدو تنبل

به معنای انتظار بیشتر از موقعیتی است که تجربه می کنید، انتظار بیشتری دارید یا به دنبال جایگزینی برای مقابله با یک موقعیت هستید. همچنین می تواند نشان دهنده رویکرد جنسی باشد.

8.رویای شکافتن کدو تنبل

اگر ژست داوطلبانه باشد، می تواند نشان دهنده تمایل به درک بهتر چیزی باشد.

اگر غیرارادی انجام شود، می تواند به پایان ناگهانی عادات و امنیت مرتبط باشد ( از جمله مالی).

اگر در حالت عصبانیت انجام شود، نشان دهنده عدم تحمل موقعیتی است که شما آن را درک نمی کنید یا از آن رنج می برید.

9. رویای پختن کدو حلوایی    خواب دیدن کدو حلوایی پخته شده

نماینده نگرش مثبتی است که هدف آن تلاش برای تغییر و انطباق واقعیت با نیازهای فرد است.

هر دو تصویر مثبت هستند و به توانایی ارضای نیازهای فرد مرتبط هستند.

10. خواب دیدن کدو تنبل

اگر احساس خوشایند باشد، تصویر مفهوم " تغذیه" و نیازی را به یاد می آورد که به راحتی برطرف می شود.

اگر، برعکس، فرد با اکراه غذا می خورد. یا با انزجار می تواند نشان دهد که در حال حاضر چه چیزی شبیه " کدو تنبل" (ناخوشایند، خالی، بی فایده، بی مزه) است اما خود را مجبور به پذیرش آن می کند.

11. خواب دیدن تخمه کدو تنبل

می تواند به آزارهایی که با آن ها روبه رو هستید، به ارضای رضایت های کوچک یا جنبه های حماقتی دیگران (و خودتان) مرتبط باشد.

دانه کدو تنبل در رویاها مانند دانه های هندوانه می تواند نشان دهنده اسپرم باشد.

12. خواب دیدن خوردن گل کدو تنبل

معنی دلگرم کننده ای دارد که با احتمالات آینده مرتبط است.امید و نیاز به انرژی جدید (جسمی و ذهنی)

شکوفه های کدو تنبل در خواب می تواند اشاره ای به باروری، احتمال بارور شدن داشته باشد.

13. خواب کدو تنبل خالی

منعکس کننده همان پوچی در برخی زمینه ها است: یک رابطه، یک رابطه جنسی، یک پروژه، نیازی که برآورده نشده است.

این می تواند نشان دهنده حماقت کسی باشد (و همچنین حماقت بیننده).

14. خواب دیدن کدو تنبل هالووین

می تواند بیانگر نیاز به از بین بردن ترس ها، نیاز به روشن شدن و روشن شدن در لحظه ای سردرگمی و هرج و مرج یا نشان دادن لحظه گذار از یک فاز باشد. گسترش به خاطر، سکون، سکوت.

15. خواب دیدن کدو تنبل نارنجی

در سایه های مختلف رایج ترین رنگ کدو تنبل و مثبت ترین رنگ آن است که نشان می دهد. اعتماد، امید و رضایت.

16. خواب دیدن کدو تنبل قرمز

جنبه های صمیمی و پرشورتر را برجسته می کند، به خصوص اگر پالپ آن قرمز باشد، شاید میل به تجربه احساسات شدید.

17. خواب کدو تنبل سبز

می تواند نشان دهنده چیزی باشد که هنوز "نارس" است بنابراین وضعیتی که هنوز بالغ نشده است یا اشاره ای به امکان توسعه آینده دارد.

18. خواب کدو حلوایی زرد

پری، بلوغ، فراوانی برداشت را به یاد می آورد و می تواند به چیزی اشاره کند که به خط پایان رسیده است،که با رضایت ساخته شد.

Marzia Mazzavillani کپی رایت © تکثیر متن ممنوع است

 • اگر مایل به مشاوره خصوصی من هستید، به Rubrica deidreams دسترسی پیدا کنید
 • به صورت رایگان مشترک شدن در خبرنامه راهنمای کدو تنبل و اینکه آنچه را که به دنبالش بودید در این صفحه پیدا کرده اید. اگر اکنون می توانید تعهد من را با کمی ادب متقابلاً جبران کنید متشکرم:

  مقاله را به اشتراک بگذارید و لایک خود را قرار دهید

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.