کفش در خواب دیدن کفش معنی

 کفش در خواب دیدن کفش معنی

Arthur Williams

معنی کفش در خواب چیست؟ این یکی از رایج ترین سوالاتی است که با احساس میل، مالکیت، احساس راحتی با کفش در خواب یا ناراحتی و اجبار مرتبط است. هر شکل و هر احساسی که تجربه شود منبع اطلاعاتی در مورد وضعیت بیننده خواب و آنچه با آن روبرو است خواهد بود. 5>

کفش در خواب

معنای کفش در خواب مرتبط است چندین جنبه که حول عملکرد آنها و ویژگی هایی که آنها را متمایز می کند می چرخد:

تماس با زمین

حفاظت پا

حرکت: راه رفتن، دویدن، حرکت

شکل خارجی: زیبایی، ظرافت، مد

شکل داخلی: تقعر، خوش آمدگویی، راحتی

هر یک از این نکات به روشن شدن برخی از جنبه‌ها در هنگام تحلیل کمک می‌کند نماد کفش در رویاها، ، اما مهم است که آنها را با دانستن اینکه می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند، ارزیابی کنیم و اینکه احساسات ناشی از خاطره کفش در رویاها به همان اندازه تعیین کننده است. بیایید آنها را با هم ببینیم:

در تحلیل کفش در خواب مورد توجه قرار گیرد:

تماس با زمین :

کفش ها توسط پا و با زمین تماس دارند، انسان را حمایت می کنند، او را صاف نگه می دارند، اجازه می دهند راه برود. به همین دلیل، آنها را نشان می دهند"پاهایمان را روی زمین نگه داریم، یا ملموس بودن، استحکام، ایمنی، مسئولیت پذیری.

ما از زمان های قدیم این جنبه نمادین واقع گرایی و انضمام را پیدا کرده ایم: کفش در عملیات خرید یا تعویض مهم بوده است. ، ارزش قرارداد منعقد شده و مالکیت را داشت.

پرتاب کفش در مزرعه به معنای علامت دادن به مالکیت بود، دادن آن به خریدار تأیید مجدد حق بر یک چیز خوب بود، درآوردن کفش کفش هنگام ورود به خانه شخص دیگری نوعی احترام به مالکان بود، که به معنای کنار گذاشتن هرگونه ادعا یا قدرتی بر آن فضا و اشیاء موجود در آن بود.

برای سرخپوستان آمریکایی "راه رفتن در مقرنس" به معنای مسئولیت پذیری در قبال زندگی و انتخاب های خود، بزرگسال و مستقل بودن است.

محافظت از پا :

کفش ها دیافراگم هستند. که پا را از زمین جدا می کند، که آن را از سطح، از ناهمواری زمین، از آب و هوای بد، از ناراحتی محافظت می کند. که اجازه می دهد پیشرفت، با تصاحب نمادین زمین، ردپایی روی زمین بر جای گذاشت، برای رسیدن به هدفی (از اینجا به آنجا بروید، بایستید، از خود در برابر سرما، گرما، رطوبت محافظت کنید).

حرکت، راه رفتن، دویدن، حرکت:

نماد کفش در رویا شامل تمام جنبه هایی است کهآنها به ماهیت راه رفتن و پیشروی در جهان مربوط می شوند و به کهن الگوی سفر، به سفر زندگی، به مسیر شناسایی مرتبط است.

یک سفر که در برخی موارد می تواند ارزش جدایی کامل را به دست آورد: خروج، عزیمت، مرگ.

شکل خارجی ، زیبایی، ظرافت، مد:

کفش مکمل مهمی برای زنانه و لباس مردانه است، آنها اشیاء واقعی میل به زیبایی و فانتزی از اشکال، به دلیل دقت و تنوعی که با آن ساخته شده اند، و به عنوان یک فتیش که قادر به برانگیختن یا ارضای میل جنسی است، وارد تخیل شهوانی شده است.

به همین دلیل، در رویاهای زنان آنها با بسط زنانگی، به نیاز به بیرون آوردن آن، پذیرش آن و دادن فضا به آن پیوند دارند.

رویای آرزو کردن کفش در رویاهای زنان با مردانگی درونی غالب بسیار رایج است که در آن تدبیر، اراده و قدرت جنبه های زنانه را در هم می شکند.

شکل درونی: تقعر، خوش آمدگویی، راحتی

به جنسیت و به میل مرتبط هستند و توسط فروید که تصویر اندام تناسلی زنانه را در شکل بزرگ و مقعر کفش می بیند، زیر آنها خط کشیده شده است.

در رویاهای مردان، جایی که کفش معنای مرتبطی داردبرای eros، کفش و ژست پوشیدن آن می تواند نماد رابطه جنسی یا میل به آن باشد.

همچنین ببینید: کلیسا در رویاها دیدن کلیسا در خواب به چه معناست؟

ظاهر خارجی کفش در خواب برای اهداف تجزیه و تحلیل بسیار مهم است: آنها می توانند زیبا یا زشت باشند، دوست داشته باشند یا دوست نداشته باشند، راحت یا باریک باشند، احساسات میل و رفاه را برانگیزند یا احساس محدودیت ایجاد کنند.

آنها می توانند به صورت دمپایی، موکاسین، چکمه، کفش کتانی، کثیف بودن، سوراخ بودن، داشتن کفش پاشنه بلند و غیره ظاهر شوند.

هر شکل و هر احساسی که با کفش در رویاها تجربه می شود خواهد بود. منبعی از اطلاعات در مورد وضعیت واقعی رویا بیننده و همانطور که برای لباس در رویاها اتفاق می افتد،  در مورد شخصیت او، در مورد خود اولیه، جنبه هایی که می خواهد به دیگران نشان دهد. و که او را به عنوان یک فرد اجتماعی شرط می کند.

رویای این زن جوان، خانه‌دار و مادر یک کودک کوچک که می‌گوید از انتخاب‌ها و زندگی‌اش راضی است، واضح و قابل توجه است:

خواب دیدم می‌خواهم یک جفت کفش پاشنه‌دار بخرم، آن‌ها را به خوبی به یاد دارم، زیبا بودند، ظریف، از ابریشم سیاه با پاشنه‌های کمانی نازک ساخته شده بودند.

می خواستم آنها را امتحان کنم اما روی پاهایم مقرنس های قدیمی داشتم (در زندگی واقعی هم آنها را دارم) که کمی بی شکل بودند و از آنها خجالت می کشیدم اما من نتوانست آنها را از بین ببرد

همچنین ببینید: خواب یک حنایی، یک گوزن و یک سرخپوست سرخ را دید

معضل من در خواب فقط این بود: چگونه کفش های زیبا و شیک بپوشیم در حالی که دیگران را روی پای خود نگه داریم؟ من نمی دانستم چگونه این سوال را حل کنم. عادت، واقع گرایی، پذیرش نقش خود، در حالی که کفش در رویا با پاشنه های رکابی که رویا بیننده قادر به امتحان کردن آنها نیست، می تواند نشان دهنده نیاز به فرار، اروس، برای یک زندگی اجتماعی لذت بخش تر باشد. .

دو جنبه متضاد شخصیت وجود دارد : از یک سو، سرزندگی جسمانی جوانی و بیان میل جنسی، از سوی دیگر، انتخاب های آگاهانه: مادری، زوج. ، وفاداری، ازدواج ، عادات.

با این حال، رویا نشان می‌دهد که نیاز به حل معضل است، حفظ آنچه به آن اعتقاد دارید و انتخاب کرده‌اید، اما با نیاز   که به وضوح ظاهر می‌شود مواجه شوید تا همچنان زیبا و ظریف باشید. همان احساسی را که با کفش در رویاها با پاشنه های پاشنه دار تجربه می شود، به واقعیت خود وارد کنید. بسیار متفاوت، نمادی از واقعیت‌ها و نیازهای متفاوت هستند.

کفش در رویا با کفش پاشنه بلند

با بیان زنانگی و اروس <2 مرتبط است>

خواب دیدن مقرنس،رویای کفش های تخت، رویای کفش های کتانی

به نیاز به راحت بودن، نیاز به محتاط بودن، مسئولیت پذیر بودن، واقع بین بودن، ماندن در نقش خود، نشان دادن جنبه های اطمینان بخش ارتباط دارد

رویای چکمه‌ها

اغلب بیانگر نیاز/میل برای محافظت از خود در برابر رویدادهای زندگی است، نه نشان دادن آسیب‌پذیری خود یا تأثیرگذاری بیشتر بر موقعیت‌ها.

تصاویر رویایی با کفش در خواب

رؤیای گم شدن کفش و احساس نگرانی از یافتن دوباره آن، می تواند یادآور از دست دادن یک رابطه یا جدایی عاطفی باشد

<0 رویای راه رفتن بدون کفش می تواند به فقدان توانایی یا ابزار لازم برای مقابله با یک موقعیت (اشاره آسان به زندگی اجتماعی و مشکلات در این زمینه) یا ناتوانی در دفاع از خود در این زمینه مرتبط باشد. در میان دیگران، به ناتوانی در به جا گذاشتن اثر، تأثیر، خاطره در دیگران، به فقدان اقتدار.

رؤیای اینکه کفش های شما فرسوده شده اند می تواند به کمبود امکانات مالی، کمبود امنیت مادی و غیر مادی، عدم عزت نفس یا احساس قربانی بودن در موقعیت ها مرتبط باشد.

معنای کفش‌های خیلی تنگ در خواب‌ها را می‌توان در روابط جستجو کرد: شاید شما در حال تجربه یک رابطه خفقان‌آور زوجین هستید، اما همچنین در موقعیت‌هایی کهمجبور به رویارویی و اینکه «سنگ هستند» .

رؤیای قرار گرفتن در مقابل بسیاری از کفش‌ها و ندانستن کدامیک را انتخاب کنید بسیار رایج است، می‌تواند نشان دهنده عدم تصمیم گیری در حوزه احساسی یا نسبت به انتخاب‌های دیگری باشد که رویا بیننده باید انجام دهد. یا ندانید چگونه در موقعیت‌های خاص رفتار کنید.

به همان اندازه تکرار می‌شود رویای امتحان کردن کفش‌های مختلف و پیدا نکردن اندازه مناسب متناسب با پای شما، یک تصویر رویایی  که نشان دهنده اضطراب، درد است. یا نارضایتی از چیزی که ممکن است از دست رفته باشد: روابط با ارزش تر، عشق، شغل متفاوت و غیره.

کفش‌ها در رویاها، با همه موقعیت‌ها و شکل‌های متغیری که در آنها ظاهر می‌شوند، به‌عنوان یادآوری قوی از مسئولیت در قبال سفر در جهان، به عنوان تصویری از نقش‌های انتخاب شده یا تحمیل شده، از انتخاب های انجام شده، انگیزه های کنترل شده یا انکار شده و، همانطور که برای بسیاری از نمادهای رویا اتفاق می افتد، می توانند نیازهای بیننده خواب را به روشن ترین شکل منعکس کنند.

مرضیه مزاویلانی Copyright © بازتولید متن ممنوع

Arthur Williams

جرمی کروز یک نویسنده باتجربه، تحلیلگر رویا و علاقه‌مند به رویاها است. جرمی با اشتیاق عمیق برای کاوش در دنیای اسرارآمیز رویاها، کار خود را وقف کشف معانی پیچیده و نمادهای پنهان در ذهن خواب ما کرده است. او که در شهر کوچکی به دنیا آمد و بزرگ شد، اوایل شیفتگی به ماهیت عجیب و مرموز رویاها پیدا کرد که در نهایت باعث شد تا مدرک لیسانس روانشناسی را با تخصص در تحلیل رویاها ادامه دهد.جرمی در طول سفر آکادمیک خود، با مطالعه آثار روانشناسان مشهوری مانند زیگموند فروید و کارل یونگ، به تئوری ها و تفسیرهای مختلف رویاها پرداخت. او با ترکیب دانش خود در روانشناسی با کنجکاوی ذاتی، به دنبال پر کردن شکاف بین علم و معنویت، درک رویاها به عنوان ابزارهای قدرتمند برای خودیابی و رشد شخصی بود.وبلاگ جرمی، تعبیر و معنی رویاها، که با نام مستعار آرتور ویلیامز مدیریت می شود، روشی است که او برای به اشتراک گذاشتن تخصص و بینش خود با مخاطبان گسترده تری دارد. او از طریق مقالاتی که به دقت ساخته شده است، تجزیه و تحلیل و توضیحات جامعی درباره نمادها و کهن الگوهای رویاهای مختلف در اختیار خوانندگان قرار می دهد، با هدف روشن کردن پیام های ناخودآگاه رویاهای ما.جرمی با درک اینکه رویاها می توانند دروازه ای برای درک ترس ها، خواسته ها و احساسات حل نشده ما باشند، تشویق می کند.خوانندگان او دنیای غنی رویا را در آغوش می گیرند و روان خود را از طریق تعبیر خواب کشف می کنند. او با ارائه نکات و تکنیک های عملی، افراد را راهنمایی می کند که چگونه یک دفتر خاطرات رویاها را نگه دارند، یادآوری رویاها را تقویت کنند، و پیام های پنهان پشت سفرهای شبانه خود را آشکار کنند.جرمی کروز، یا بهتر است بگوییم، آرتور ویلیامز، تلاش می کند تا تجزیه و تحلیل رویا را برای همه قابل دسترس کند و بر قدرت دگرگون کننده ای که در رویاهای ما نهفته است تأکید دارد. چه به دنبال راهنمایی، الهام، یا صرفاً نگاهی اجمالی به قلمرو معمایی ضمیر ناخودآگاه باشید، مقاله‌های تأمل برانگیز جرمی در وبلاگ او بدون شک درک عمیق‌تری از رویاها و خودتان برای شما به ارمغان می‌آورد.