Bier i drømme: Hvad betyder det at drømme om bier?

 Bier i drømme: Hvad betyder det at drømme om bier?

Arthur Williams

Hvad betyder det at drømme om bier, der laver honning? Hvad betyder det at drømme om et bistik? Dette er hyppige spørgsmål, der er knyttet til biernes udseende i drømme lige så hyppigt. Er det et positivt symbol, der afspejler den overvejelse, som det virkelige insekt har i vores virkelighed? Eller er det negativt, som skrækken og stikket af dets stik varsler? Lad os se, hvordan disse aspekter afbiernes symbolik i drømme veksler, og hvordan de er forbundet med drømmerens psykiske virkelighed.

bier i drømme

En sværm af bier i drømme er en "drømmeholdet" som hentyder til teamwork, arbejdsomhed og organisation som måder at følge eller forfølge.

I vores kultur betragtes bier i drømme som insekter " flittig "disciplineret og nyttig", men deres symbolske betydning vil, som med alle symboler i drømme, blive påvirket af, hvad drømmeren føler og oplever.

Hvis han for eksempel frygter dem, fordi han er allergisk over for deres gift, er det klart, at betydningen vil være betinget af frygt og vil være forskellig fra dem, der anser dem for harmløse eller nyttige.

Derfor skal enhver situation, hvor bier optræder i drømme, undersøges under hensyntagen til dette og de fornemmelser, man har under drømmen.

Men lad os se, hvilke virkelige egenskaber der påvirker den symbolske betydning af bier i drømme:

  • Bier lever i et ordnet, hierarkisk samfund (orden, kontrol)
  • De flyver alene eller i sværme (frihed og sociale tendenser)
  • De suger pollen fra blomster og forvandler det til honning (flittighed, kreativitet).
  • De opbevarer honning i bikuber og bygger bistader (pligtfølelse, praktisk sans, planlægning).
  • De har en meget rigid og respekteret social organisation, der består af roller og hierarkier, og de har en dronning, som de fokuserer deres forsvar omkring (sikkerhed, respekt for roller, forsvar, opofrelse, beskyttelse).
  • De ser ud til at have en fælles intelligens, der styrer dem (tillid, samarbejde, forbindelse).
  • De er ikke aggressive, men de har brodder og gift og forsvarer sig, hvis de bliver chikaneret (selvforsvar, selvværd).

Vi kan altså sige, at bier i drømme generelt er et positivt symbol. som hentyder til arbejdsomhed, kreativitet i velrettede aktiviteter, villighed og offervilje, samarbejde, organisering, sammenlægning.

Biernes symbolik i drømme

Biernes symbolik i drømme i dukker op selv i de ældste kulturer. Kompleksiteten og organiseringen af deres sociale struktur, men frem for alt deres evne til at omdanne nektar til honning, et stof, der virkede ekstraordinært og magisk, gudernes nektar, gjorde dem til et symbol på royalty og dyd, visdom, spiritualitet, overflod.

I det gamle Egypten var bier Ras tårer, i Eleusis eller Efesos var de et solsymbol på visdom og orden, og præstinderne i indvielsesritualerne blev kaldt "bier". bier' Platon så dem som billeder på vismandens sjæl, mens de for den kristne religion var symbolet på Helligånden, opstandelsen og det evige liv.

For gamle fortolkere var bier i drømme nedsænket i naturen eller flyvende på himlen et symbol på lykke og overflod, i andre situationer, især når deres summen var for høj, antydede de irritation og bagvaskelse; bistik i drømme antydede jalousi og bekymring, og at se dem komme ud af bikuben varslede gode nyheder.

Betydningen af bier i drømme

Jung hævdede, at alle dyr i drømme, inklusive insekter, repræsenterer arketypen af selvet, kernen i væren.

Se også: At drømme om påske At drømme om påskeæg Symbolik

Bier i drømme introducerer også denne arketypiske forbindelse med en psykisk side af drømmeren, med en tendens, der har krystalliseret sig og er i fare for at blive kvalt, eller omvendt med et behov, der må dukke op for at blive opfyldt.

Således kan bier i drømme forbindes med aspekter af drømmerens personlighed, der tenderer mod balance og samling under ledelse af et bevidst Selv, et centralt element, der, ligesom bidronningen i bikuben, er i stand til at holde hele det psykiske system oppe.

Se også: Elevator i drømme Hvad betyder det at drømme om at køre i elevator?

Bier i drømme repræsenterer en natur, der sigter mod orden og accept af sig selv og sin rolle, men de udtrykker også intensitet, dybde og selvforsvar.

Bien i drømme repræsenterer naturen, der sigter mod orden og selvaccept.

Bier i drømme 9 Drømmebilleder

1. Drømmer om bier, der flyver ind og ud af bikuben

indikerer arbejdsomhed, et ønske om at gøre og opnå, igangsatte aktiviteter, der kræver al drømmerens energi og skal genfindes i en selv.

2. Drømmer om en bikube e

refererer til organisation, effektivitet og goodwill, der bærer frugt.

3. Drømmer om bier, der laver honning

er et af de mest positive billeder i dette repertoire, der varsler om velovervejede og målrettede aktiviteter, opnåede mål, rigdom af tanker og hensigter, solidaritet, teamwork.

Drømmer om døde bier S hver især en ødelagt bikube

Tværtimod tyder det på brudte initiativer, mangel på energi og drivkraft og skrinlagte eller forpurrede projekter.

5. Drømmer om aggressive bier

der ser ud til at true drømmeren, kan relatere til aspekter af personligheden, som efter at være blevet disciplineret og beordret er blevet for rigide og skematiske og udgør en trussel mod det generelle velbefindende; det samme billede kan referere til bekymrende situationer i det virkelige liv, som kan blive ukontrollerbare.

6. Drømmer om meget store bier S hver især en meget stor bi

og følelsen af frygt for at blive stukket understreger ovenstående betydninger, er der tale om stærk frygt eller mistanke, som måske holdes under kontrol i løbet af dagen, eller hvis bier i drømme er fredelige, kan betydningen af disse billeder relatere sig til behovet for at konfrontere de symbolske kvaliteter ved bier i drømme og derfor med et sandsynligt behov for organisation, struktur og orden.

7. Drømmer om at blive stukket af en bi

kan ses som en slags advarsel, et signal om, at noget kan gå galt, og at drømmeren måske er " angrebet og beskadiget". Billedet e Hvis den brændende og smertefulde fornemmelse af bistikket også mærkes under drømmen, kan dette billede henvise til et udslæt, der opstår. Hvis bistikket i drømme er rettet mod et bestemt område af kroppen, skal symbolet forbindes med de symbolske betydninger afden del af kroppen.

For eksempel drømmer om en bi, der stikker dig i hånden eller armen er tæt forbundet med " gøre "Måske er drømmeren forhindret i at gøre noget eller er hæmmet i sine aktiviteter, eller billedet er et udtryk for en del af ham selv, som blokerer for initiativer og handlinger, som ønsker, at han skal være passiv og inaktiv.

At drømme om at slå en aggressiv bi ihjel At drømme om at slå truende bier ihjel

indikerer evnen til at klare forhindringer og trusler fra andre. den forudser i drømmeren evnen til at forny sig selv ved at integrere mindre rigide og kontrollerende aspekter af sig selv, behovet for at acceptere kaos og uorden i visse situationer, evnen til at forsvare sig selv.

9. At drømme om bidronningen

kan henvise til en virkelig person, som har kvaliteter som kommando, autoritet, positiv indflydelse, lederskab. Eller det kan henlede opmærksomheden på et forkastet selv, en del af personligheden, som ikke anerkendes, og hvis integration er blevet nødvendig for drømmerens vej. En dronningebi i drømme kan forbindes i positiv forstand med en generøs og autoritativ kvindeskikkelse, og i negativ forstand med en centraliserende, egennyttig og despotisk kvindeskikkelse.

Eksempler med bier i drømme

Afslutningsvis bringer jeg fra mit arkiv nogle eksempler på drømme med forskellige situationer, hvor bier i drømme:

I nat drømte jeg, at to bier stak mine håndled. Mine håndled blev lammede, og derefter svulmede alle mine underarme op. I drømmen forbliver jeg med mine håndled i den tilstand og med en stærk følelse af angst, som følger mig stærkt, selv når jeg vågner.( R.- Terni)

Det er et veltalende og klart billede på, at noget inden i eller uden for dig blokerer dig i en aktivitet, tilintetgør din kraft og kontrollerer dig på denne måde. Tænk over, hvad du gør og oplever, og hvem der er omkring dig. Den angst, du føler, er et tegn på en utilpashed, der er ved at opstå, og som du ikke kan overse.

Jeg drømmer, at meget, meget store bier forsøger at komme ind gennem de lukkede vinduer i mit soveværelse, og de skræmmer mig, men samtidig ved jeg, at jeg har noget andet at frygte.

I denne drøm kan de meget store bier, der vil ind i soveværelset, være forbundet med de fremmedelementer, der opfattes som farlige, irriterende og truende for din intimitet.

Jeg drømte, at jeg var på stranden med en gruppe venner og ledte efter den fyr, jeg var interesseret i, men som jeg ikke havde noget klart forhold til. En af mine venner udpegede ham for mig, han solbadede væk fra alle andre.

Jeg gik hen mod ham for at sige, at han skulle slutte sig til os, men der var bier overalt omkring ham. Jeg har altid været bange for bier siden barndommen, men da jeg aldrig er blevet stukket, har jeg aldrig vidst, om jeg var allergisk over for deres stik.

Han var vred, han talte næsten ikke til mig, og han rakte heller ikke ud efter mig, men stod der blandt bierne, ubevægelig og alene. Jeg forsøgte at overbevise ham, længe og tålmodigt, og gik så tilbage til mine venner. Så husker jeg ikke mere. (Giulia- Paris)

Bier i drømme At flyve rundt om den fyr, du er interesseret i, virker som en afspejling af det, der i virkeligheden gør dig tvivlende eller bange for dette forhold, og det sårer din stolthed og din mest sårbare side.

Der er dele af dig, der er meget på vagt over for denne fyr. Du vil være tiltrukket af ham, men på et dybt plan er der tvivl og frygt.

At overbevise ham om at komme ud" fra ap Det er noget af en bedrift: Det er som at overbevise ham om at komme ud af sine mentale mekanismer, der er meget forskellige fra dine, og som til tider måske skaber et vakuum omkring ham, eller som i dine øjne gør ham " vanskeligt "lyssky, uforståelig (men også fristende).

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstgengivelse forbudt

Før du forlader os

Kære læser Jeg slutter denne lange artikel med at bede om din mening.

Du kan skrive til mig i kommentarfeltet, og hvis du vil, kan du fortælle mig om den drøm, der bragte dig hertil.

Hvis du fandt denne artikel nyttig og interessant, beder jeg dig om at gengælde min indsats med en lille høflighed:

DEL ARTIKEL

Arthur Williams

Jeremy Cruz er en erfaren forfatter, drømmeanalytiker og selverklæret drømmeentusiast. Med en dyb passion for at udforske drømmenes mystiske verden har Jeremy dedikeret sin karriere til at optrevle de indviklede betydninger og symbolik, der er gemt i vores sovende sind. Født og opvokset i en lille by udviklede han en tidlig fascination af drømmenes bizarre og gådefulde natur, hvilket til sidst førte ham til at forfølge en bachelorgrad i psykologi med speciale i drømmeanalyse.Under hele sin akademiske rejse dykkede Jeremy ned i forskellige teorier og fortolkninger af drømme og studerede værker af anerkendte psykologer som Sigmund Freud og Carl Jung. Ved at kombinere sin viden inden for psykologi med en medfødt nysgerrighed forsøgte han at bygge bro mellem videnskab og spiritualitet, idet han forstod drømme som kraftfulde værktøjer til selvopdagelse og personlig vækst.Jeremys blog, Interpretation and Meaning of Dreams, kurateret under pseudonymet Arthur Williams, er hans måde at dele sin ekspertise og indsigt med et bredere publikum. Gennem omhyggeligt udformede artikler giver han læserne omfattende analyser og forklaringer af forskellige drømmesymboler og arketyper, med det formål at kaste lys over de underbevidste budskaber, vores drømme formidler.I erkendelse af, at drømme kan være en indgang til at forstå vores frygt, ønsker og uforløste følelser, opfordrer Jeremysine læsere til at omfavne drømmenes rige verden og udforske deres egen psyke gennem drømmetydning. Ved at tilbyde praktiske tips og teknikker, guider han enkeltpersoner til, hvordan man fører en drømmedagbog, forbedrer drømmegenkaldelsen og optrævler de skjulte budskaber bag deres natlige rejser.Jeremy Cruz, eller rettere sagt Arthur Williams, stræber efter at gøre drømmeanalyse tilgængelig for alle og understreger den transformative kraft, der ligger i vores drømme. Uanset om du søger vejledning, inspiration eller blot et glimt ind i underbevidsthedens gådefulde verden, vil Jeremys tankevækkende artikler på hans blog uden tvivl efterlade dig med en dybere forståelse af dine drømme og dig selv.