At drømme om BØN Betydning af bøn i drømme

 At drømme om BØN Betydning af bøn i drømme

Arthur Williams

Hvad betyder det at drømme om at bede? Fremhæver det drømmerens religiøse tro, eller er det forbundet med noget andet? I denne artikel analyserer vi betydningen af dette ret almindelige billede, som er forbundet med tillid til noget højere, der kan løse, løse og realisere (løse problemer, løfte fra vanskeligheder og realisere ønsker).

bøn i drømme

At drømme om at BEDE betyder at bede om hjælp, beskyttelse og styrke.

Men det forudsætter, at du føler dig svag og i vanskeligheder, og at du søger det, du har brug for". ud". af sig selv, og dermed fornægter de deres personlige magt og deres muligheder for at udøve den, og overgiver sig til deres egne " lillehed "Underlegenhed, uduelighed.

Bønnen opstod som det ældste ritual for forbindelse til det guddommelige med den funktion at ære og bede Gud, Vor Frue, helgener, engle og enhver anden højere magt om hjælp i tilfælde af fare eller usikkerhed.

Også i drømme svarer det til at bede om en nåde eller udtrykke sin hengivenhed, men oftere har det til formål at overvinde frygt, når man oplever et mareridt, når der er djævelske tilstedeværelser, eller man frygter at blive slået ihjel (i drømmen).

At drømme om at bede De mest almindelige situationer

 • frygt over for en dramatisk situation eller ens egen død (drømmeagtig)
 • behov for at uddrive det onde (djævelen eller andre onde væsner)
 • anmodning om beskyttelse i en svær tid, som man ikke kan håndtere
 • anmodning om en 'mirakel' (en forandring, en positiv beslutning)
 • tro, hengivenhed og aspekter af det spirituelle selv, der kræver plads

At bede af frygt og søge beskyttelse

At drømme om at bede, snarere end at afsløre drømmerens tro eller religiøsitet, indikerer hans eller hendes frygt og usikkerhed, behovet for at finde hjælp fra oven, behovet for en " magi "forsonende, beskyttende, kraftfuld, frelsende, forløsende".

Og det er den hyppigste situation, hvor BØN i DRØMME tager form af et beskyttelsesritual, hvor man beder Gud om hjælp, hvor man bønfalder de himmelske magter i lyset af fare, hvor man forsøger at overvinde frygt eller forbereder sig på døden.

Betydningen af BØN i drømme skal søges i de øjeblikke af usikkerhed og frygt, der fremkalder den, men også i den del af selvet, der har brug for den og påkalder den: at give plads til dette selv og få det til at udtrykke sig og tale under en guidet drømmesession kan hjælpe drømmeren til at konfrontere sin usikkerhed uden at dømme den, opdage dens oprindelse og tage hånd om den.

Drømmer om at bede for at uddrive det onde

At drømme om at bede som i virkeligheden tjener også til at uddrive det onde, djævlen eller ens indre spøgelser, alt det, som det menneskelige sind ikke kan begribe med rationalitet, og som er uden for dets kontrol.

Lad os ikke glemme, at det at bede er en handling, man lærer i en meget tidlig alder, når man får en religiøs opdragelse: børn lærer det fra en meget ung alder; bønner følger en, mens man vokser op, og bliver en slags privat bagage, som, selv når man afviser al religiøsitet og erklærer sig som ateist eller ikke-observant, forbliver begravet i ens dybeste minder, klar til at dukke op igen.som en 'varmt tæppe' i øjeblikke af (metaforisk) kulde, frygt, usikkerhed, og når man står over for alt det, der virker mystisk og mørkt, og som man ikke har kontrol over.

Se også: At drømme om at skrige At drømme om IKKE at være i stand til at skrige og bede om hjælp

Øjeblikke, som drømme fremhæver og bringer op til overfladen.

Drømmer om at bede om hengivenhed Tro og spiritualitet

Men det er vigtigt at betragte bønnens symbolik i drømme også i dens mest styrkende betydning, hvor bønnen er født til:

 • at reagere på behovet for ens spirituelle aspekter
 • give en indikation af langsommelighed og introspektion til deres aspekter af overdrevet aktivisme
 • hengivenhed og handling af overgivelse og tillid over for eksistensens og Guds mysterium

I den forstand bliver det at bede i drømme en indikation " terapeutisk "Et budskab om sundhed og udvikling, der kommer fra drømmerens ubevidste, og som har til hensigt at ryste hans bevidsthed og bevæge ham fremad på hans vej.

Selvom det er sjældent, kan sidstnævnte situation opstå, når drømmeren kompenserer med kendte, ukendte eller halvglemte bønner a behov for ritualitet Det kan være en spirituel del, der er ved at manifestere sig, eller en personlig holdning, der er for rationel og pragmatisk.

Eller når det er nødvendigt at finde en forbindelse til det symbolske billede, som ens bønner er rettet mod i drømme.

Men vi må ikke glemme, at bøn er en VILJE-handling, som kan indikere lige så meget viljestyrke i forfølgelsen af ens ønsker og evnen til at holde ud gennem usikkerhed og vanskeligheder uden at miste tilliden og uden at miste målet af syne.

Ud fra dette synspunkt er bøn et symbol på MODSTAND.

At drømme om at bede Betydninger

 • behov for hjælp
 • behov for beskyttelse
 • usikkerhed
 • frygt
 • Hengivenhed
 • spiritualitet
 • tillid
 • vilje

Drømmer om at bede 11 Drømmebilleder

1. Drømmer om at bede i kirken

at bede i kirken i drømme

Det hellige rum i kirken er et symbol på regler, men også på absolut sikkerhed, på kræfter over ens egne, som man kan have tillid til.

Kræfter, der ikke kun er guddommelige kræfter, men også præsternes, de store tænkeres, dem, der har "bestemte" ideer, dem, der tror, dem, der ikke tvivler, "menneskelige" kræfter.

At drømme om at være i kirken for at bede indikerer derfor, at man er afhængig af andre, men også at man er i stand til at skabe sit eget unikke og essentielle hellige rum, hvor man kan kanalisere sine energier, hvor man kan give orden til sine tanker, behov og frygt.

2. Drømmer om IKKE at være i stand til at bede

bringer en del af selvet op til overfladen, som føler sig fastlåst i virkeligheden og bliver overvældet af vanskeligheder, eller en pessimistisk og afvisende del, som føler sig offer for situationer og svælger i denne offerrolle uden at reagere.

I nogle drømme ledsages den af den oneiriske blokade, der er typisk for frygtsomme situationer, hvor kroppen ikke reagerer på drømmerens vilje eller søvnparalyse, så drømmeren må spørge sig selv, hvornår og hvor han føler den samme blokade og den samme manglende evne til at bede om hjælp.

3. Drømmer om at bede på sine knæ

er et billede forbundet med ydmyghed og den mest levende sorg og kan virkelig relateres til en " udbytte "(eller behovet for at overgive sig) i lyset af drama, kaos, livets mysterium og erkendelsen af ens egen begrænsede menneskelige magt.

Det er også et billede på tro, som kan give trøst og opmuntring.

4. Drømmer om at bede, mens man synger

Denne drøm kan også have en positiv valens og det formål at trøste drømmeren og redefinere drømmerens bånd til det guddommelige (og til sig selv) på den mest harmoniske måde.

5. Drømmer om at bede til Jesus

betyder at stole på en tilgivende energi og bede om forståelse og hjælp.

Symbolet på Jesus Kristus er meget hyppigt i drømme for at repræsentere den kærlige venlighed hos dem, der byder velkommen og ikke dømmer.

At bede til Jesus i drømme er også en måde at søge sandheden på i tider med forvirring, at tro på godhed og selvfornægtelse, at værdsætte ofre og lidelse (selv ens egen), at bede om tilgivelse og frelse.

At drømme om at bede til Vor Frue At drømme om at bede Ave Maria

som Kristi mor og feminin energi, har Vor Frue endnu mere indbydende beskyttende betydninger og "moderlig ".

At drømme om at bede indikerer behovet for disse aspekter, men også troen på renheden og generøsiteten i den selvgivende kærlighed.

7. Drømmer om at fremsige Fadervor

betyder at ære og stole på, at anerkende, at man er begrænset og uduelig og har brug for regler at bevæge sig inden for for at føle sig mere sikker, tilstrækkelig og lig andre.

8. Drømmer om at gøre korsets tegn og bede

afspejler behovet for frelse og beskyttelse, især i bevægelsen med korsets tegn, som ofte i drømme hjælper med at uddrive dæmoner eller blokere for deres indflydelse.

Det er en rituel gestus, der er dybt forankret i den katolske kultur (selv blandt ikke-praktiserende troende), og som har en "magisk" værdi, der står i det guddommeliges tjeneste.

I drømme er det ofte ledsaget af stor usikkerhed og frygt.

Når korsets tegn efterfølges af bøn, bliver betydningen mere positiv og bringer hengivenhed, tillid og behovet for at genvinde et rum på bane. 'hellig' og uforurenet.

9. Drømmer om at recitere rosenkransen Drømmer om at recitere et mantra

afspejler en vilje til at stole på sig selv ved at udviske grænserne mellem ens materielle og spirituelle dimensioner, det er ensbetydende med at udvide ens bevidsthed til at rumme nye stimuli (og ideer), men som i virkeligheden har det også en beroligende, beroligende og hypnotisk virkning, der fremmer en meditativ og afslappet tilstand og forbindelse til det spirituelle niveau af væren.

10. At drømme om et bedende barn

Drømmer om et bedende barn

er et symbol på uskyld og sårbarhed, der indikerer behovet for at beskytte sin "Puer", at tage sig af den mest trængende og skrøbelige del af sig selv.

På et objektivt plan kan det gøre opmærksom på et rigtigt barns reelle behov, som man ikke er i stand til at forstå i dagligdagen.

11. Drømmer om at bede om at uddrive djævlen Drømmer om at bede om at uddrive det onde

er måske det mest almindelige billede af alle og bringer den virkelige frygt for djævelen op til overfladen som en repræsentant for en ondskab, man ikke kan forsvare sig imod.

Men meget oftere bringer det de primære selvs modstand op til overfladen i lyset af forsmåede og fortrængte energier, der ofte præsenterer sig med dæmoniske billeder.

Marzia Mazzavillani Copyright © Tekstgengivelse forbudt

Før du forlader os

Kære drømmer, hvis du også tilfældigvis har drømt om BØNNERECITATION, håber jeg, at denne artikel har været nyttig for dig.

Se også: Fjer i drømme At drømme om fjer Betydningen af fjer

Men hvis du ikke fandt, hvad du ledte efter, og du har en bestemt drøm med dette symbol, så husk, at du kan skrive den her i kommentarerne til artiklen, og jeg vil svare.

Eller du kan skrive til mig, hvis du gerne vil gå dybere med en privat konsultation.

Tak, hvis du nu hjælper mig med at sprede mit arbejde.

DEL ARTIKLEN og LIKE DEN

Arthur Williams

Jeremy Cruz er en erfaren forfatter, drømmeanalytiker og selverklæret drømmeentusiast. Med en dyb passion for at udforske drømmenes mystiske verden har Jeremy dedikeret sin karriere til at optrevle de indviklede betydninger og symbolik, der er gemt i vores sovende sind. Født og opvokset i en lille by udviklede han en tidlig fascination af drømmenes bizarre og gådefulde natur, hvilket til sidst førte ham til at forfølge en bachelorgrad i psykologi med speciale i drømmeanalyse.Under hele sin akademiske rejse dykkede Jeremy ned i forskellige teorier og fortolkninger af drømme og studerede værker af anerkendte psykologer som Sigmund Freud og Carl Jung. Ved at kombinere sin viden inden for psykologi med en medfødt nysgerrighed forsøgte han at bygge bro mellem videnskab og spiritualitet, idet han forstod drømme som kraftfulde værktøjer til selvopdagelse og personlig vækst.Jeremys blog, Interpretation and Meaning of Dreams, kurateret under pseudonymet Arthur Williams, er hans måde at dele sin ekspertise og indsigt med et bredere publikum. Gennem omhyggeligt udformede artikler giver han læserne omfattende analyser og forklaringer af forskellige drømmesymboler og arketyper, med det formål at kaste lys over de underbevidste budskaber, vores drømme formidler.I erkendelse af, at drømme kan være en indgang til at forstå vores frygt, ønsker og uforløste følelser, opfordrer Jeremysine læsere til at omfavne drømmenes rige verden og udforske deres egen psyke gennem drømmetydning. Ved at tilbyde praktiske tips og teknikker, guider han enkeltpersoner til, hvordan man fører en drømmedagbog, forbedrer drømmegenkaldelsen og optrævler de skjulte budskaber bag deres natlige rejser.Jeremy Cruz, eller rettere sagt Arthur Williams, stræber efter at gøre drømmeanalyse tilgængelig for alle og understreger den transformative kraft, der ligger i vores drømme. Uanset om du søger vejledning, inspiration eller blot et glimt ind i underbevidsthedens gådefulde verden, vil Jeremys tankevækkende artikler på hans blog uden tvivl efterlade dig med en dybere forståelse af dine drømme og dig selv.