Gümüş xəyal etmək və gümüş xəyal etmək Yuxuda gümüşün simvolu

 Gümüş xəyal etmək və gümüş xəyal etmək Yuxuda gümüşün simvolu

Arthur Williams

Yuxuda gümüş görmək və ya gümüş rəngini xəyal etmək nə deməkdir? Bu metalın gözəlliyi və maddi dəyəri digər qiymətli əşyaların mənaları ilə oxşar mənalar yaradırmı? Məqalə gümüşün simvolizmindən, onun əks və tamamlayıcı qütbünü təşkil etdiyi qızıla bərabər və əks tərəflərindən bəhs edir.

Həmçinin bax: Yuxuda hamiləlik. Hamilə olmağı xəyal edir

yuxuda gümüş rəng

Yuxuda gümüş görmək və ya gümüş rəngi xəyal etmək həddən artıq həssaslığı, intuisiyanı və qəfil işıqlanmaları, introspeksiyanı, eyni zamanda düşüncə və hisslərin aydınlığını, dürüstlüyü üzə çıxarır.

Yuxularda qızıl kişi arxetipinə, ağlın aydınlığına və vicdan işığına, yuxuda gümüş gecə və ayın simvolizminə, onların əks-səda verdikləri işıqlara bağlanır. su, sönən və işıqlanan kölgədə, mirvarinin qiymətli əkslərində, ümumiyyətlə, qadınlar üçün.

Gümüş rəngi xəyal etmək sirr, dərinlikdən ibarət mənalar bürcü yaradır. , sehrli və cazibədar, həm də qaranlıq və irrasional aspektləri (səthində oksidləşmə nəticəsində əmələ gələn qaranlıq patina ilə işarələnir).

Qızıl və gümüş, tez-tez xatırlanır və birlikdə xatırlanır. xəyallar və reallıqda qiymətli və bənzərsiz olan hər şeyi təmsil etmək üçün onlar əks mənaların vətamamlayıcı:

 • Gümüş-su-ay-qadın arxetip-qəbuledici və passiv prinsip
 • Qızıl-səma-günəş-kişi arxetip-aktiv və reaktiv prinsip

Gümüşün xəyalı Simvolizm

Əgər qızıl sarı rəngin sublimasiyası hesab edilə bilərsə, gümüş ağ və boz rənglərdən gəlir ki, onun ən parlaq və efir çalarlarını artırır.

Bu rənglərdən Görünüşlərdən, intuisiyalardan və biliklərdən ibarət olan gizli və şüursuz (şüursuz) dünyaya nüfuz edə bilən sakit və yavaş, lakin dərin enerjini qoruyur. Təcrübənin koqnitiv, lakin rasional olmayan funksiyası ilə bağlı olan yuxular öz mənasında daha güclü şəkildə ortaya çıxır.

Ancaq yuxulardakı gümüş rəng də səthlərin əks etdirən rəngi ilə bağlıdır. sular və güzgülər və buna görə də introspektiv ölçüyə, özünü tanımağa, kəşf edilməli olan su altında qalan və inkar edilən aspektlərə.

Antibakterial və antiinflamatuar xüsusiyyətləri onu saflığın, təmizliyin və hər hansı bir zərərli təsirə qarşı mübarizə apara bilən və bədəni və ətraf mühiti zərərsizləşdirə bilən qoruma.

Dezinfeksiya və müalicə üçün gümüşdən, sterilizasiyaedici xüsusiyyətlərə malik gümüş alətlərdən və ya güllələrdən, xaçlardan, gümüş paylardan istifadə etmək nəzərdə tutulur. , fantaziyalardaməşhur və hekayələrdə onlar vampirləri və ya canavarları öldürməyə və mənfi təsirləri uzaqlaşdırmağa imkan verir.

Gümüş xəyal etmək mənası

Gümüşün məşhur mədəniyyətdə mənası müsbətdir , Xüsusən də külçə və ya sikkə şəklində görünsə, bəxt və bolluq simvoludur.

Beləliklə, qızıl kimi gümüş də metalın qiymətli dəyərinə və onun mübadilə imkanlarına işarə edir.

Ancaq yuxarıda göstərilən geniş simvolizm müasir insanın fantaziyalarına, kollektiv düşüncəsinə və xəyallarına da təsir edir ki, gümüşü xəyal etmək və gümüşü xəyal etmək aşağıdakılarla əlaqəli mənalara səbəb ola bilər:

 • görünüşdən kənar görmə
 • yüksək həssaslıq
 • işıqlandırma
 • bilik
 • intuisiya
 • şüursuz
 • təmizlik
 • dürüstlük, salehlik
 • səmimilik, vəfalılıq
 • təmizlik
 • hiss
 • duyğu
 • yüngüllük
 • naməlum üçün cazibə
 • özünü tanımaq
 • qadın xüsusiyyətləri
 • sərvət, bolluq

Gümüş yuxuda görmək

1. Gümüş xəyal etmək

Əgər o, suda və ya havada rəng ləkəsi və ya dominant rəng kimi görünürsə, bu, meditativ və introspektiv ləngliyə və ya daxili qadına xas xoş və qəbuledici keyfiyyətlərə ehtiyacı ifadə edə bilər.

Əgər bu yuxu kişidirsə gümüşü rəng ola bilərruhun təsviri və onun ən sirli və ay aspektləri ilə qadın idealı.

Başqa yuxularda isə təmizlənmə, aydınlıq, dürüstlük ehtiyacı ilə əlaqələndirilə bilər.

2. Yuxuda görmək. toz gümüşü

toz havada asılı olduqda yuxarıda göstərilənlərə oxşar mənalara malikdir, lakin mebelin üstündə görünəndə və ya cibdə və ya pul kisəsinin içərisində aşkar edildikdə, bu, insanın kəşf edilməli olan tərəflərini göstərə bilər. tanınan və xüsusiyyətləri özünü qiymətləndirmək ehtiyacından tutmuş intuisiya və həssaslıq aspektlərinə, digər qadın keyfiyyətlərini ortaya çıxarmaq ehtiyacına qədər müxtəlifdir

3. Hədiyyə olaraq gümüş almağı xəyal etmək

yuxuda gümüş verən şəxs tanınırsa, yuxu jesti öz dəyərini, maddi möhkəmliyini, lakin hər şeydən əvvəl öz keyfiyyətlərini, etibarlılığını və bütövlüyünü simvolik bir təklif kimi konfiqurasiya edir.

Əgər. gümüşü bağışlayan qadındır təklif onun qadınlığının simvoludur, həm də onun sirrinin, orijinallığının, “ qiymətliliyinin “.

Həmçinin bax: Xəyallarda nərdivan. Nərdivanla yuxarı və ya aşağı düşməyi xəyal edir

Əgər naməlum şəxs yuxuda gümüş verir xəyalpərəst gümüşün simvolik xüsusiyyətləri ilə özünün ortaya çıxan bir tərəfi, bəlkə də ehtiyac duyduğu xüsusiyyətlər və keyfiyyətlər haqqında düşünməli olacaq (yuxuda yuxuda görmək lazım olacaq) xəyalpərəstin hiss etdiyi hisslər vədigər simvolların konteksti).

4. Gümüş yeməyi xəyal etmək

nadir bir görüntüdür, lakin fiziki ehtiyacı ifadə edə bilər, çünki parlaq və aydın rəng təmizlik keyfiyyətlərindən xəbər verir. və dezinfeksiya (gümüş həqiqətən antibiotik və təmizləyici xüsusiyyətlərə malikdir).

5. Yuxuda gümüş şəkərli badam görmək

gümüş toy və 25 illik evlilik rəmzidir və yuxuda gümüş şəkərli badam görmək. yubileyi qeyd etmək arzusunu ifadə edə bilər və ya xəyalpərəstin cütlük kimi yaşadığı illərin dəyərini xatırlada bilər

6. Boşqablar, bıçaqlar, nimçələr şəklində gümüş əşyalar

xəyal etmək. , fincanlar və şamdanlar və s. ətraf mühitə və jestlərə dəyər vermək zərurətinə diqqəti cəlb edə bilər.

Hər bir obyektin gümüşdən təsirlənərək reallığın müəyyən aspektlərini işıqlandıracaq spesifik simvolizmi var.

Məsələn: gümüş nimçə ilə yemək xəyal etmək yediyinizi artırmaq məqsədi daşıya bilər, yeməyin özünün hərəkəti və ya bolluq hissi, gümüş nimçə xəyal etmək ola bilər məcazi məna daşıyır, əslində o, bir vəziyyətdə asanlaşdırıldıqda və ya ona üstünlük verildikdə: “Bu bu şey sizə gümüş nimçədə təqdim edilmişdir” demək üçün istifadə olunur.

Populyar şərhlərdə uğursuzluq və uğursuzluqlarla əlaqəli mənfi məna daşıyırmaliyyə.

7. Gümüş daş-qaşları xəyal etmək

daş-qaşların simvolizmi və “qiymətli” olan keyfiyyət və resursları tanımaq ehtiyacı ilə əlaqələndirilir.

Yuxuda gümüş ləl-cəvahirat görmək insanın özündə və ya yaxın adamında gizli və sirli cəhətləri, sualtı dünyanı və bəlkə də bir az qaranlıq və qarışıq, lakin cazibə və fantaziya ilə dolu olduğunu göstərə bilər.

Gümüş ilə işıqlandırılan spesifik simvolizmi olan müxtəlif zinət əşyaları eyni dərəcədə fərqli mənaları üzə çıxaracaq, lakin bunların hamısı qadın keyfiyyətləri ilə əlaqəli, bir qədər çətin və tez-tez mənəviyyat tərəfinə yönəlmiş nüanslar. Məsələn.

8. Yuxuda gümüş üzük görmək    Yuxuda gümüş üzük tapmaq

mənsubiyyət hissini, yeni şəxsiyyəti, özünü tanımaq üçün yeni statusu, ideyaları və mənəvi və ya sosial dəyərə malik olan və ya daxili transformasiyaya işarə edən bağlar.

Bir çox rahibələr sol əllərinin üzük barmağında Məsihlə mistik evliliyin simvolu olan gümüş üzük taxırlar. Gümüş, bu halda, yoxsulluğu və mənəvi “ dəyəri” (qızıl kimi maddi deyil) təmsil edir.

9. Gümüş boyunbağı və ya yuxuda bilərzik d'argento

Dostluq bağlarını, ittifaqları, qeyri-ənənəvi birlikləri ortaya çıxarır ki, burada hisslər və məqsədlər hələ açıq və aydın deyil və ya onlarla toqquşur.ətrafınızda ümumi qəbul edilən dəyərlər.

10. Tanıdığınız birindən gümüş boyunbağı almaq xəyalı

marağı, əlaqə arzusunu (çox vaxt maraq və ideallara və ya hisslərdən daha çox iman üzərində).

11. Gümüş sikkələri yuxuda görmək

pulun simvolizmi ilə əlaqələndirilir və buna görə də maddi və fiziki zənginliyi, gücü və mövcud enerjini əks etdirir. Xüsusilə:

12. Yuxuda gümüş sikkələr tapmaq

xəyalpərəstin maddi, fiziki və daxili imkanları barədə arxayın olmaq məqsədi daşıya bilər.

13. Gizlənmək arzusunda olmaq. gümüş sikkələr

ehtiyat yaratmaq (fiziki enerji, həm də iqtisadi) və ya hiss etdiklərini, həqiqi hisslərini, dəyərini (real və ya metaforik mənada) başqalarından gizlətmək ehtiyacını göstərə bilər. ).

14. Yuxuda gümüş və qızıl görmək

xəyalpərəstdə bərabər tarazlığı (və ya onun axtarışını) göstərən tamlıq və tarazlıq rəmzidir. Bu, kişi ilə qadının vəhdətinə, şüurlu ilə şüursuzun sərbəst əlaqəsinə işarə edir.

15. Gümüş qabları təmizləmək   Yuxuda gümüşü cilalamaq

intuitiv keyfiyyətlərini təkmilləşdirməyə, kəşf etməyə ehtiyac olduğunu göstərir. və onları üzə çıxarın. O, özünün istifadə olunmayan və qiymətləndirilməli olan tərəflərinə diqqəti cəlb edə bilər.

əvvəl.bizi tərk etmək

Ümid edirəm mövzu maraqlı və dolğun oldu. Fikirlərinizi şərhlərdə və ya bu simvolun göründüyü qısa bir yuxuda tərk edə biləcəyinizi unutmayın. Əgər öhdəliyimi ödəyə bilsəniz təşəkkür edirəm

MƏQƏLƏNI PAYLAŞIN

Arthur Williams

Ceremi Kruz təcrübəli yazıçı, yuxu analitiki və özünü yuxu həvəskarı adlandıran bir insandır. Xəyalların sirli dünyasını araşdırmaq üçün dərin ehtirasla Ceremi karyerasını yuxuda olan zehnimizdə gizlənən mürəkkəb mənaları və simvolizmi açmağa həsr etmişdir. Kiçik bir şəhərdə doğulub böyüyərək, o, yuxuların qəribə və müəmmalı təbiətinə erkən valeh oldu və nəticədə onu Xəyalların Təhlili üzrə ixtisaslaşaraq Psixologiya üzrə Bakalavr dərəcəsinə yiyələndi.Akademik səyahəti boyu Ceremi yuxuların müxtəlif nəzəriyyələri və şərhləri ilə məşğul olur, Ziqmund Freyd və Karl Yunq kimi tanınmış psixoloqların əsərlərini öyrənirdi. O, psixologiya sahəsindəki biliklərini fitri maraqla birləşdirərək, xəyalları özünü kəşf etmək və şəxsi inkişaf üçün güclü vasitələr kimi başa düşərək, elm və mənəviyyat arasındakı uçurumu aradan qaldırmağa çalışırdı.Cereminin Artur Uilyams təxəllüsü ilə idarə olunan "Yuxuların Təfsiri və Mənası" adlı bloqu onun təcrübəsini və fikirlərini daha geniş auditoriya ilə bölüşmək üsuludur. Xəyallarımızın çatdırdığı şüuraltı mesajlara işıq tutmaq məqsədi ilə vasvasılıqla hazırlanmış məqalələr vasitəsilə oxuculara müxtəlif yuxu simvolları və arxetiplərinin hərtərəfli təhlili və izahları təqdim edir.Xəyalların qorxularımızı, istəklərimizi və həll olunmamış duyğularımızı anlamaq üçün bir qapı ola biləcəyini qəbul edərək, Ceremi həvəsləndirironun oxucularını zəngin xəyal dünyasına qucaqlamaq və yuxu yozumu vasitəsilə öz psixikasını araşdırmaq. Praktik məsləhətlər və üsullar təklif etməklə, o, fərdlərə yuxu jurnalını necə tutmaq, yuxuların xatırlanmasını artırmaq və gecə səyahətlərinin arxasında gizlənmiş mesajları açmaqla bağlı bələdçilik edir.Ceremi Kruz, daha doğrusu, Artur Uilyams, xəyallarımızın daxilində olan transformasiya gücünü vurğulayaraq, yuxu təhlilini hamı üçün əlçatan etməyə çalışır. Rəhbərlik, ilham və ya sadəcə olaraq şüuraltının müəmmalı səltənətinə nəzər salmaq istəsəniz, Jeremy-nin bloqunda düşündürücü məqalələri, şübhəsiz ki, sizi xəyallarınızı və özünüzü daha dərindən dərk etməyə imkan verəcək.